Klinika Dr. Pírka s.r.o.

(51) 100 % doporučuje
Transparent

Transparentní lékař

Informuje všechny své pacienty o tom, že mají možnost ho ohodnotit a akceptuje zkušenosti svých pacientů

2 adresy v Trutnov, Mladá Boleslav
Klinika Dr.Pírka - pracoviště s více než 85letou tradicí. Klinika poskytuje ambulantní a lůžkovou péči v: ortopediivšeobecné, břišní a plastické chirurgii gastroenterologii fyzioterapiiDále Klinika Dr. Pírka nabízí specializované ambulantní pracoviště v oborech: neurologiekardiologiediabetologiepodologieNově je na Klinice otevřeno oddělení jednodenní chirurgie ruky. Ortopedie Klinika Dr. Pírky je přední pracoviště v ČR, a to co do počtu a kvality... (žaludeční bypass)

prim. MUDr. Petra Šrámková

Žádné recenze
Praha
Promovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na oddělení onkologie a kardiologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Atestace v oboru vnitřní lékařství 1998. Po mateřské dovolené specializace na obezitologii - 1 rok práce na multicentrické evropské studii NUGENOB/ zjištění role kandidátních genů v redukci hmotnosti při různé dietní intervenci/ Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK-... (zmenšení objemu žaludku)

MUDr. Martin Hrubý

(38) 100 % doporučuje
Transparent

Transparentní lékař

Informuje všechny své pacienty o tom, že mají možnost ho ohodnotit a akceptuje zkušenosti svých pacientů

Turnov
Cena od 114.000 Kč
Profesní životopis MUDr. Martina Hrubého MUDr. Martin Hrubý studoval od roku 1981 na fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně odpromoval v roce 1987. Ve stejném roce pak nastoupil jako chirurg do Panochovy nemocnice v Turnově. Zde dokonce od roku 1995 zastává funkci zástupce primáře na tamějším chirurgickém oddělení. Lékař v roce 1990 zdárně složil atestační zkoušku I. stupně v oboru všeobecná chirurgie... (laparoskopické zmenšení žaludku)

MUDr.Tomáš Musil

Žádné recenze
Prostějov
MUDr. Tomáš Musil je chirurg, endoskopista, který absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1996. Po studiu nabíral zkušenosti na chirurgickém oddělení v Nemocnici Prostějov, kde působil až do roku 2003. Od roku 2003 do roku 2010 pracoval na chirurgickém oddělení v Nemocnici ATLAS Zlín, kde se zaměřoval na endoskopii. Poté působil na chirurgickém oddělení   Nemocnice AGEL ve Valašském Meziříčí, kde dosud působí... (žaludeční bypass)

MUDr. Karin Doležalová-Kormanová

(3) 100 % doporučuje
Praha
Vzdělání a praxe 1999 – 2002 Promoce na – 1. Lékařské fakultě  Karlovy Univerzity, Praha; Chirurg – všeobecná chirurgie a traumatologie; Chirurgická klinika VFN, Praha 2002 - 2009 Chirurg, ISCARE, Praha od 2009 Chirurg – laparoskopická a bariatrická chirurgie, OB klinika, Praha Absolvovala řadu domácích i zahraničních stáží a výukových programů (USA, Itálie). Dlouhodobé zkušenosti v bariatrické chirurgii... (žaludeční bypass)

MUDr. Michal Čierny CSc.

(1) 100 % doporučuje
Břeclav
Cena od 110.000 Kč
Profesní životopis - MUDr. Michal Čierny, CSc. Vzdělání MUDr. Michal Čierny, CSc. úspěšně dokončil v roce 1984 studium oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. O tři roky později, v roce 1987, absolvoval všeobecnou jazykovou zkoušku z angličtiny na Jazykové škole v Bratislavě. V roce 1988 zdárně složil atestační zkoušku I. stupně v oboru chirurgie. V roce 1993 v tomto oboru složil také... (zmenšení objemu žaludku)

Krajská nemocnice Liberec, .a.s - Panochova nemocnice Turnov

(7) 100 % doporučuje
Turnov
Cena od 114.000 Kč
Představení Centra pro léčbu obesity Centrum se řadí ke zdravotnickým zařízením, které uznává Sekce pro bariatrickou chirurgii i Česká obezitologická společnost. Obesitologická poradna – konzervativní léčba obesity Poradnu vede MUDr. Daniel Pospíšil, který je držitelem atestací z interního lékařství, všeobecného lékařství a biochemie, také osvědčení České obesitologické společnosti o absolvování postgraduálního vzdělávání v obesitologii... (bypass žaludku)

ISCARE a.s.

(7) 100 % doporučuje
Praha
Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. bylo založeno roku 1995, a to původně z důvodu poskytování služeb týkajících se především asistované reprodukce. Následně však byly služby rozšířeny o oblast plastické chirurgie, gastroenterologie a chirurgie. V současnosti patří centrum, v rámci ČR i zahraniční, k prestižním zdravotnickým zařízení. Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s. nabízí: Centrum asistované reprodukce Centrum asistované... (bypass žaludku)

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

(1) 100 % doporučuje
Praha
Prof. MUDr. Martin FRIED, CSc. Vzdělání 1982 absolvoval FVL UK v Praze 1982 – 1989 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1-LF UK v Praze 1986 I. Specializační atestace z oboru chirurgie 1989 a 1990 Surgical Registrar v Law Hospital, (Glasgow University) Carluke, Skotsko, Velká Británie 1991 – 1993 sekundární lékař na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK v Praze 1991... (žaludeční bypass)

Prim. MUDr. Blanka Vozárová

(5) 100 % doporučuje
Zlín
Prim. MUDr. Je plastický chirurg. Narodila se  25. dubna roku 1967 a žije v obci Uherské Hradiště. Celkem Púsobila ve 2 společnostech. Blanka Vozárová vystudovala Vysokou školu na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Promovala na této fakultě roku 1991 a stala se odborníkem v oboru plastická chirurgie. Dosáhla na studiích Diplomu celoživotního vzdělání. Svou odbornou Praxi vykonává v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. na... (bypass žaludku)

MUDr. Jan Hain

(1) 100 % doporučuje
Jičín
MUDr. Jan Hain v současnosti působí na postu primáře chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Jičín. Jeho předchozím působištěm bylo chirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec – detašované pracoviště Turnov, kde zastával funkci primáře. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde promoval již v roce 2001. Jedná se tedy o zkušeného lékaře s mnohaletými zkušenostmi z oboru chirurgie. Za zmínku stojí také... (žaludeční bypass)