Nemocnice TGM - Chirurgické oddělení

Žádné recenze
Hodonín
Chirurgické oddělení Nemocnice TGM Hodonín se specializuje na lůžkovou, ale i ambulantní chirurgickou péči. Činnost oddělení pak sestává z realizace předoperační a pooperační péče, dále také z využívání konzervativních postupů léčby a endoskopických vyšetření tlustého střeva a žaludku. Pokud bychom se zaměřili na konkrétní výkony, mohli bychom zmínit například laparoskopické operace tříselných kýl, chirurgickou léčbu zlomenin, probíhají zde... (odstranění varixů Hodonín)