Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

(1 Recenze)·100% doporučuje
Ohodnotit
Mostiště 93, Velké Meziříčí, Kraj Vysočina
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
(1 Recenze)·100% doporučuje

Informace

Profil zařízení:

Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. patří k jedinému soukromému lůžkovému zdravotnickému zařízení, které se nachází na Vysočině. Klientům je zde poskytována všestranná zdravotní péče a služby přesně tak, jak se sluší a patří.

Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. slouží klientům z Velkého Meziříčí, také jeho blízkého okolí a respektive všem lidem z jihovýchodu Vysočiny. Je však často vyhledávána pacienty z celé České republiky i ze sousedních států. 

Nedílnou součástí nemocnice je vysoce erudovaný tým odborníků, který provádí specializované zákroky. Mezi takové zákroky či výkony se řadí třeba náhrady velkých kloubů nebo miniinvazivní bandáž žaludku, která řeší a léčí obezitu. Nemocnice se však snaží nabídnout všestranné zdravotní služby určené pro lidi z kraje a celý region.

Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. se pyšní velmi dobrou ekonomickou situací - již spoustu let působí bez sanací, dotací z veřejného rozpočtu a zejména bez dluhů. Snaží se tak poukázat na kvalitní zdravotní péči, která jde ruku v ruce se správným ekonomickým jednáním. A především z tohoto důvodu je Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. nezbytným a nenahraditelným prvkem zdravotnických pracovišť, a to nejen na Vysočině, ale také v rámci celé České republiky. 

Nemocnice svaté Zdislavy, a.s. nabízí svým klientům zdravotní péči na těchto pracovištích:

Bariatrická a obezitologická ambulance

Ambulance se blíže specializuje především na léčbu obezity takzvanou ajdustabilní bandáží žaludku.

Bariatrická poradna probíhá každou středu od 12.00 - 14.00 hod. v prostorách chirurgické ambulance.

Urologická ambulance

 

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení prošlo nedávno rekonstrukcí. Klienti mohou podstoupit léčbu v oblasti všeobecné chirurgie, cevní chirurgie a také se zde provádí specializované chirurgické výkony, jako je například operace štítné žlázy.

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení se specializuje na oblast traumatologie, revmatochirurgie, chirurgie nohy, také na artroskopické operace nebo náhrady velkých kloubů apod.

Interní oddělení
 
Centrum robotické chirurgie Vysočina

Centrum nabízí miniinvazivní operační zákroky, které jsou vykonávány pomocí robotického systému DaVinci.

 

Profil zařízení

Nemocnice svaté Zdislavy a.s. je jediné privátní lůžkové zdravotnické zařízení na Vysočině. Pacientům poskytuje všestrannou lékařskou péči tak, jak se od nemocnice očekává.

Slouží nejen lidem z Velkomeziříčska, resp. jihovýchodní Vysočiny, ale nabyla už takového jména, že je vyhledávána pacienty z celé České republiky a dokonce i zahraničí.

Vysoce kvalifikovaný tým nemocnice umí nabídnout specializované výkony. K těm patří například miniinvazivní bandáže žaludku, či náhrady velkých kloubů. Zároveň ale nemocnice slouží všestranně svému regionu a lidem z kraje.

Nemocnice svaté Zdislavy pracuje už několik let bez dluhů, dotací a sanací z veřejných rozpočtů. Je typickou ukázkou kvalitní lékařské péče v symbióze s dobrým ekonomickým počínáním.

Proto je Nemocnice svaté Zdislavy nezbytnou a nenahraditelnou součástí sítě zdravotnických zařízení Vysočiny a České republiky vůbec.

Bariatrická a obezitologická ambulance

Již delší dobu se zabývá problematikou léčby obezity, jejíž fenomén a významná zdravotní rizika s ní spojená dnes v naší i celosvětové populaci nezadržitelně narůstá.

Svým pacientům nabízí ve spolupráci s týmem špičkových odborníků z oborů obezitologie, interní medicíny, chirurgie, psychologie,diabetologie a gastroenterologie komplexní léčbu.

Nosným programem oddělení je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. "adjustabilní bandáže žaludku", která díky své vysoké efektivnosti a relativní jednoduchosti představuje dnes nejrozšířenější formu operačního řešení obezity v Evropě.

Počtem provedených operačních výkonů se dnes toto pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci ČR.

Navíc, jako jedno z mála pracovišť v republice, nabízí nemocnice sv. Zdislavy i některé další vysoce specializované operační metody léčby obezity.

Bariatrická poradna probíhá každou středu od 12.00 - 14.00 hod. v prostorách chirurgické ambulance.

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení je neodmyslitelnou součástí Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. Mostiště. Jednotlivé lékařské obory lůžkové péče naší nemocnice se vzájemně doplňují a tak lze docílit komplexnosti poskytované péče. Vedle dalších lůžkových oddělení - interny, ortopedie a následné péče - poskytuje chirurgické oddělení naší nemocnice poměrně širokou škálu chirurgických výkonů. Základní skupinu tvoří výkony z oblasti všeobecné chirurgie. Pro laika lze přiblížit tak, že nejčastěji chirurgicky léčíme, tedy operujeme, onemocnění žlučníku, různé druhy kýl, záněty slepého střeva, nádory či jiná onemocnění žaludku a střev. Veškeré náhle vzniklé stavy, které vyžadují neodkladnou chirurgickou péči, tj. krvácení, záněty a otravy krve, úrazy. Za posledních 15 let došlo k výraznému rozvoji miniinvazívních technik. Jedná se o operace za použití kamery, světelného zdroje a dalších speciálních nástrojů. Předností pro pacienta je potom malá operační rána, minimální porušení stěny břišní, zpravidla menší bolestivost a řada dalších argumentů. Po letitých zkušenostech však také víme, že se nadále setkáváme s diagnózami, které se bez „velkého řezu“ prostě neobejdou.
Vedle všeobecné chirurgie se postupem doby i na našem pracovišti profilují specializované chirurgické disciplíny. Například chirurgie štítné žlázy, kde ve spolupráci s endokrinologickou ambulancí operujeme každoročně řadu nemocných. Chirurgická léčba štítné žlázy znamená v naprosté většině případů její úplné odstranění.
Jinou oblastí našeho spektra výkonů jsou operace z oboru cévní chirurgie. Mnohdy se jedná o náhlé uzávěry tepen, zejména dolních končetin například krevním vmetkem z levé síně srdeční. Pokud chirurg okamžitě správně nezasáhne, může být pacientova dolní končetina velmi ohrožena. Dokonce může dojít k tak závažné poruše prokrvení, že stav skončí amputací končetiny. Bohužel se tyto dramatické stavy netýkají pouze přestárlých pacientů. V plánovaném spektru našich výkonů provádíme rekonstrukce zúžených či zcela uzavřených úseků tepen, tzv. bypassy.
Největším zde poskytovaným výkonem je náhrada břišní aorty protézou.
Řadu let se zaměřujeme na správnou chirurgickou léčbu tzv. „křečových žil“ s kožním defektem, tedy bércovým vředem.
Každodenní provoz je zajištěn na úseku ambulancí, standardního oddělení, jednotky intenzívní péče pro chirurgické obory a na operačních sálech.
Naším cílem je poskytovat moderní a kvalitní chirurgickou péči a věnovat pacientům osobní přístup.

Centrum robotické chirurgie Vysočina

Je moderní chirurgické pracoviště, které poskytuje široké spektrum miniinvazivních operačních zákroků pomocí robotického systému da Vinci od firmy Intuitive Surgical. Jedná se o moderní způsob operování pomocí přístroje, který operatér ovládá z tzv. operační konzoly a určuje tak pohyby speciálních chirurgických nástrojů v operačním poli. Operatér vidí do operačního pole pomocí stereotaktické kamery, která mu umožňuje svým trojrozměrným zobrazením vnímat také hloubku obrazu. Asistent a instrumentářka sledují pohyb operačních nástrojů na zvláštním monitoru ve dvojrozměrném zobrazení. Ramena robota se nastaví do příslušné polohy k tělu pacienta s ohledem na typ operace, která má být provedena. Do dutiny břišní se nejprve zavede určité množství plynu (oxidu uhličitého), který je inertní, tedy nezpůsobuje nežádoucí reakce orgánů. Speciálními trubičkami (trokary) se postupně zavádějí do operačního pole příslušné chirurgické nástroje. Ty jsou na svém zevním konci upraveny tak, aby je bylo možno připevnit k řídicí koncovce na ramenu robota. Ramena robota a tím i jednotlivé nástroje v operačním poli řídí a pohybuje s nimi operatér sedící v operační konzole. Asistent pomáhá operatérovi sjednávat přehled v operačním poli pomocí nástrojů, které se běžně využívají při laparoskopických operacích již řadu let.

Naše pracoviště se specializuje na robotické operace systémem da Vinci v těchto oblastech:

  1. urologie – radikální operace prostaty, parciální resekce ledviny, plastiky ledvinné pánvičky a nefrektomie.

  2. břišní chirurgie – resekce žaludku a resekce střev a konečníku, připravujeme resekce jater.

  3. cévní chirurgie – rekonstrukce břišní aorty a pánevních tepen.

Spektrum výkonů se bude postupem času upravovat. Stojíme na počátku nové doby, která bude jistě postupně přinášet nové poznatky, názory a zdokonalení.

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení spolu s následnou rehabilitační péčí má celkem 28 lůžek, k tomu dále 3 lůžka intenzivní péče v rámci jednotky intenzivní a resuscitační péče.
Ve spektru naší operativy jednoznačně dominují endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, kdy po několik posledních let provádíme kolem 400 těchto operací ročně.
Nelze ale pominout i arthroskopické operace zejména kolena a ramena, kdy v poslední době operujeme velké množství náhrad předního zkříženého vazu nebo stabilizací ramenního kloubu pro recidivující luxaci.
Další oblastí, kde jsme aplikovali do praxe nejnovější poznatky a léčebné postupy, je například chirurgie nohy, hlavně řešení statických deformit (vbočený palec, plochá noha , deformity prstů).
K dispozici máme moderní instrumentarium a implantáty „NEW DEAL“ pro chirurgii nohy.
V maximální možné míře využíváme tzv. miniinvazivních postupů, v indikovaných případech počítačové navigace. Používáme systém pro pooperační sběr krve ORTHO P.A.S. nebo tzv.autotransfuzi, moderní implantáty a endoprotézy.
To vše zmenšuje zatížení pacienta, zlepšuje a urychluje hojení a rehabilitaci po operacích, zkracuje dobu pobytu v nemocnici a následnou rekonvalescenci.
Miniinvazivní postupy snižují také pooperační bolest a menší jizvy jsou kosmeticky výhodné.

 

Urologická ambulance:

Ordinační hodiny: Čt 16:00 - 18:00
V ambulanci se léčí pacienti s onemocněními ledvin, močových cest a pohlavních orgánů. Jsou prováděna také ultrazvuková a endoskopická vyšetření močových cest a močového měchýře. Ambulance dispenzarizuje také pacienty s nádorovými urologickými onemocněními. K vyšetření je nutné se předem objednat.

Možnost videokonzultace:

  • Ne

Financování nebo platební prostředky:

  • Ne

Recenze (1)

5.0
1 Recenze · 100 % doporučuje
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Skutečné příběhy (1)

Obrázky (6)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.