Transplantace vlastních vlasů

Autor:

V posledních letech dochází k nárůstu klientů, přicházejících s přáním léčby alopecie – plešatosti. Tato skutečnost souvisí s faktem, že plastická chirurgie nabízí novou, pokrokovou metodou transplantace vlasů, kdy jsou vlasové jednotky odebírány tzv. FUE technikou, při které nedochází ke vzniku jizvy po chirurgickém řezu, jako u strip techniky.

Všeobecné informace

I u mužů s pokročilou ztrátou vlasů zůstávají zachovány rostoucí vlasy v některých částech hlavy. Oblasti tylní a obě spánkové oblasti vykazují zpravidla trvalý růst vlasů a využívají se jako tzv. dárcovské oblasti pro chirurgickou léčbu plešatosti.

Vlasové folikly z těchto oblastí mohou být transplantovány během jednoho, nebo více zákroků dle potřebného množství transplantovaných vlasů. Nejčastějšími místy pro transplantaci jsou tzv. kouty, přední vlasová hranice, nebo tzv. vertex (vrchol) na temeni hlavy.

Transplantace vlasů je zákrok, který se provádí v lokálním znecitlivění a zpravidla probíhá bez celkových komplikací. Pacient je při vědomí a může tak spolupracovat s operačním týmem. Během tohoto zákroku se přenáší vlasy včetně vlasových cibulek z míst trvalého růstu vlasů do míst, kde vlasy vypadaly. V případě přenosu vlasů do koutů a na přední vlasovou linii je tato linie pečlivě zakreslena a konzultována s pacientem ještě před zákrokem. Způsob odběrů vlasových jednotek se liší, existují 2 způsoby:

1. u tzv. strip techniky se v zadní části hlavy po znecitlivění lokálním anestetikem odebere pomocí skalpelu pruh kůže s vlasy i s podkožím. Tento pruh má člunkovitý tvar s rozměry dle velikosti hlavy pacienta cca 15-25cm x 2,5-4cm. Po odběru se rána sešije jednotlivými stehy, které ponecháváme dle napětí okrajů rány cca 10-14 dní. Jelikož je rána šitá pod napětím, může být výsledná jizva po odběru roztažená a v případě účesu s vlasy v místě odběru kratšími než 1cm i nápadná.

2. u novější, tzv. FUE techniky (follicular unit extraction - odběr jednotlivých vlasových jednotek) se odběrové místo rovněž znecitliví lokálně působícím anestetikem. Odběr je časově náročný, protože se odebírá každá vlasová jednotka zvlášť. Po odběru každé vlasové jednotky zůstává v odběrovém místě ranka o průměru 1mm, která se nechává spontánně zhojit. Není tedy pravdou, že u metody FUE není v dárcovské oblasti jizva. Jedná se o četné drobné jizvy, které jsou však tak malé, že prakticky nejsou patrny ani při krátkém sestřihu vlasů strojkem.

Průběh transplantace

Po získání vlasových cibulek a jejich přípravě k transplantaci (liší se u každé z technik) nastává fáze vlastní transplantace, která začíná opět znecitlivěním transplantované (příjmové) oblasti. Dle technik se vlastní transplantace dále liší předchystáním otvorů pro implantaci vlasové cibulky buď před každou jednotlivou implantací, nebo se všechny otvory předchystají najednou. Po vlastní transplantaci se transplantovaná oblast kryje antibiotickou mastí a sterilním krytím. Po operaci je hlava kryta sterilním obvazem, který je ponechán na místě různě dlouho dle použité techniky implantace, nejméně však do druhého dne.

Co je to vlasová jednotka?

Původně převládal názor, že vlasy vyrůstají na hlavě jednotlivě. Podrobným zkoumáním se zjistilo, že vlasy se na hlavě vyskytují a vyrůstají ve shlucích. Vyrůstají ve skupinkách obsahující 1, 2, 3, nebo 4 vlasy. Každá taková skupinka vlasů se označuje jako vlasová jednotka – follicular unit.

Co mohu od zákroku očekávat?

Především je důležité mít reálnou představu o možnostech chirurgické terapie plešatosti. Výsledná hustota zrestaurovaného vlasového porostu je ovlivněna řadou faktorů, nejvíce použitou technikou transplantace. Limitem dostupných metod je především fakt, jak blízko vedle sebe lze vlasové jednotky implantovat během jednoho zákroku. Hustotu růstu vlasů v transplantované oblasti lze zvýšit během dalšího zákroku, druhý zákrok ke zvýšení hustoty v transplantované oblasti se provádí zpravidla rok po první operaci. Množství potřebných zákroků je individuální dle rozsahu ztráty vlasů.

Doporučení před zákrokem

Pro dosažení nejlepších podmínek k provedení transplantace vlasů s ohledem na možné komplikace a přežití vlasových cibulek dodržujte prosím následující doporučení:

 • Během 10 - 14 dní před zákrokem neužívejte léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Anopyrin, …), nesteroidní antiflogistika (Ibuprofen, Brufen, Ibumax,…) a propanolol (beta blokátor).

 • Dva dny před operací nepožívejte alkohol

 • V případě transplantace vlasů tzv. strip technikou nechte vlasy v dárcovské oblasti alespoň 1cm dlouhé, aby šlo skrýt odběrové místo

 • V případě transplantace vlasů s odběrem jednotlivých vlasových jednotek (FUE) zvolte krátký účes. Vlasy v dárcovské oblasti budou ještě v den transplantace oholeny strojkem přímo na klinice na požadovanou délku 2mm. Neholte dárcovskou oblast sami, mohlo by dojít ke znemožnění odběru vlasových jednotek.

 • Týden před operací je vhodné umývat vlasy denně, odstraní se tak případné lupy a vlasy, které by v nejbližší době spontánně vypadly.

 • Večer před operací se osprchujte, nebo si dejte koupel.

Den operace

 • K operaci se prosím dostavte nejlépe ve starší košili, nebo jiném volnějším oděvu s možností rozepínání u krku na knoflíky, nebo na zip. Je potřeba, aby se váš oděv nemusel při oblékání přetahovat úzkým otvorem přes hlavu.

 • V den operace se zlehka nasnídejte, čaj a káva se v den operace nedoporučují.

 • Zajistěte si odvoz po zákroku jinou osobou, je možné, že během zákroku dostanete léky, které snižují pozornost a po jejichž požití nebudete moci řídit. Přibližnou dobu ukončení zákroku vám sdělí váš lékař dle rozsahu transplantace. Předběžně můžete počítat s dobou okolo 6 – 8 hodin.

 • Jídlo během dne pro vás bude zajištěno na klinice.

 • Upozorněte svého lékaře na případné alergie.

 • Upozorněte svého lékaře na všechny léky, které užíváte.

 • Upozorněte svého lékaře pokud jste nachlazeni, nebo jinak nemocní.

Pooperační péče

Po sejmutí obvazu jsou v transplantované a v případě odběru FUE technikou i v odběrové oblasti četné krusty, které necháváme pozvolna odloučit. Nenásilné odstranění krustiček je důležité hlavně z příjmové oblasti, protože přenesené vlasy jsou odolné proti mechanickému uvolnění až 14 dní od operace. Transplantované vlasy do měsíce vypadnou, jen malá část zůstane na svém místě a nový růst vlasů bývá patrný až přibližně 3-4 měsíce od transplantace. Je potřeba si uvědomit, že přenesené vlasové cibulky potřebují ke svému přežití především obnovení krevního zásobení a to trvá různě dlouhou dobu. Úspěšnost transplantace se dá tedy hodnotit až za 6-9 měsíců od zákroku, kdy je teprve patrna výsledná hustota v transplantované oblasti.

Aktualizováno: 31.1.2019

Autor

Atestovaný plastický chirurg provádějící široké spektrum operací plastické a estetické chirurgie. Je průkopníkem tzv. mikrokanylové tumescentní liposukce v ČR. Publikuje v odborných vědeckých časopisech, je autorem a spoluautorem mnoha odborných přednášek na českých i mezinárodních sympoziích.

Diskuze k tématu

Transplantace vlasů - Novinky

Transplantace vlastních vlasů

MUDr. Evžen Trupar Ph.D.

V posledních letech dochází k nárůstu klientů, přicházejících s přáním léčby alopecie – plešatosti. Tato skutečnost souvisí s...

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní