Vrozené vady ruky

  • Celková anestezie
  • 3 dny
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co jsou to vrozené vady ruky

Vrozené vady obecně mají mnoho příčin, které někdy známe, někdy ale nikoli. Proces vývoje plodu od oplodněného vajíčka je velmi komplikovaný a každý z jeho milionu kroků nemusí proběhnout správně. Až každé dvacáté narozené dítě má nějaký menší či větší vrozený nedostatek. Horní končetiny se u plodu vyvíjí ve 4. až 7. týdnu těhotenství. Některé vrozené vývojové vady jsou dědičné a setkáváme se s nimi více či méně v celé rodinné linii (např. syndaktylie – srostlé prsty, polydaktylie – vícepočetné prsty). Někdy vznikne u dítěte vývojová vada jako u prvního v dané rodině a to ji pak může předávat dále svým potomkům.

Načasování zákroku

Vrozené vady ruky

Kdy přistoupit k chirurgickému řešení?

Deformity končetin negenetického původu může způsobovat užívání některých léků během těhotenství, respektive v jeho kritickém období (mezi 4. až 7. týdnem těhotenství). Tento efekt byl prokázán např. u léku Tallidomid (sedativum a hypnotikum, k tišení nevolností těhotných žen, dnes se v ČR nepoužívá) a u některých cytostatik. K vrozeným deformitám může během nitroděložního vývoje dojít i nešťastným zaškrcením plodových obalů kolem končetiny. Důvod, kdy a proč se tak děje, však zatím neznáme. Dalším faktorem, který může vyvolat negenetické vrozené vady končetin, jsou infekce prodělané v průběhu těhotenství (nejčastěji v období prvního trimestru).

Některé složité vrozené vývojové vady ruky si žádají multidisciplinární přístup. Ten se skládá z vyšetření a kooperace lékařů mnoha odborností a nejen těch. Do odborných konzilií můžeme zahrnout pediatra, genetika, plastického chirurga, fyzioterapeuta a další. Všechny tyto odbornosti se snaží předejít komplikacím, které vedou ke zhoršení stavu, a snaží se o co nejlepší a nejkomplexnější terapii. Společně posoudí, zda je možné vrozenou vadu operativně odstranit nebo korigovat. A pokud ne, jak rehabilitací vadu co nejlépe kompenzovat.

Častá otázka, kterou si kladou nejen odborníci, ale především rodiče takto postižených dětí, je: Kdy nejlépe přistoupit k chirurgickému řešení? Na tuto otázku však neexistuje univerzální odpověď. S pokrokem medicíny se sice posouvají možnosti operace do stále mladšího věku, ale často to není vzhledem k omezené spolupráci dětského pacienta žádoucí. Výsledný věk operační korekce vrozené vady je pak kompromisem mezi bezpečností operace vzhledem k věku, schopností kooperace dítěte i rodičů, technickým možnostem korekce vzhledem k nezralosti nebo velikosti operovaných struktur a individuální potřebám dítěte a jeho okolí.

Operace v raném dětském věku

Pozitiva časné operace:

  • V některých případech může předcházet psychické újmě rodiny a dítěte.
  • Při včasné operaci se v případě některých vrozených vad předchází špatné tvorbě pohybových návyků.

Negativa brzké operace:

  • Operace je technicky velmi náročná pro velmi malé struktury v terénu dětské ruky.
  • Malé dítě není schopno ovládat veškeré rozsahy pohybu ruky a ani při následné rehabilitaci by nemuselo být schopné dobré spolupráce, což by ve výsledku nemuselo vést k pozdějším dobrým výsledkům.

Obecně se řeší otázka časování zákroku tak, že přebytečné části nebo deformace, které můžou negativně ovlivnit vývoj jiné zdravé části (např. složitá syndaktylie – srostlé prsty ve více meziprstích se srůstem kostí), se operují poměrně časně. Operace se naopak odkládá u vad, které při svém růstu neovlivňují okolní tkáně a je výhodnější je operovat z důvodu pokračujícího růstu v pozdějším věku.

Bibliografie

Emedicine.medscape.com. 2021. Syndactyly: Practice Essentials, Etiology, Epidemiology. [online] Dostupné na: <https://emedicine.medscape.com/article/1244420-overview>

Orthobullets.com. 2021. Hand Specialty Dashboard - Orthobullets. [online] Dostupné na: <https://www.orthobullets.com/topic/dashboard?id=6&specialty=6&expandLeftMenu=true>

Wheeless' Textbook of Orthopaedics. 2021. Hand : Wheeless' Textbook of Orthopaedics. [online] Dostupné na: <https://www.wheelessonline.com/bones/hand/>

Childrenshospital.org. 2021. Conditions & Treatments | Boston Children's Hospital. [online] Dostupné na: <https://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments#sort=%40fpagez32xtitle40686%20ascending>

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."