Doc. MUDr. Leo Klein CSc.

Doc. MUDr. Leo Klein CSc.

Žádné recenze
Ohodnotit
Sokolská 581, Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Doc. MUDr. Leo Klein CSc.
Doc. MUDr. Leo Klein CSc.
Žádné recenze

Informace

Doc. MUDr. Leo Klein, CSc patří mezi nejuznávanější odborníky plastické chirurgie, kteří se věnují pacientům s popáleninami.

Členství v domácích odborných společnostech

Stal se členem Společnosti plastické chirurgie (2 funkční období vědecký sekretář výboru společnosti, dále pak členem Společnosti popáleninové medicíny (člen výboru, národní reprezentant v ISBI) a také je předsedou Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (předseda společnosti).

Členství v zahraničních odborných společnostech

Doc. MUDr. Leo Kelin, CSc se stal také členem zahraničních společností jako International Society for Burn Injuries (ISBI, národní reprezentant ČR), Euroepan Burns Association (EBA, člen výkonného výboru) , International Committee of Military Medicine (ICMM, Assistant Secretary General).

Od r. 1985 se doc. MUDr. Leo Klein, CSc. věnuje termickým úrazům, což znamená komplexní a kontinuální péči o popálené v rozsahu zranění do 20 % tělesného povrchu.

Jeho specializací je léčebně preventivní a konzultační činnost v oboru plastické chirurgie (s výjimkou vrozených rozštěpových vad). Dále se zaměřuje na traumatologii měkkých tkání a rekonstrukci poúrazových stavů.

Na Oddělní plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové věnuje kompletní péči pacientkám, které podstupují rekonstrukční výkony po operaci prsu pro nádor. Oddělení se také soustřeďuje na chirurgii ruky (endoskopické operace, klasické operace). Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se také věnuje Dupuytrenově kontraktuře a chirurgii kožních nádorů

Své zkušenosti předává na mnoha konferencích, kde je nejen v roli přednášejících, ale také ho můžete vidět jako člena hodnotících komisí jednotlivých lékařských prací.

V roce 1976 vystudoval doc. MUDr. Leo Klein všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V roce 1980 získal atestaci z vnitřního lékařství I. st. V roce 1980 si doplnil atestaci z plastické chirurgie. V roce 1994 se stal kandidátem lékařských věd, v roce 1998 získal habilitaci v oboru chirurgie a v roce 2005 zakončil vzdělání atestací z popáleninové medicíny.

Možnost videokonzultace:

  • Ne

Financování nebo platební prostředky:

  • Ne

Hlavní zákroky

Estetická medicína

Plastická chirurgie

Dermatologie

Operace intimních partií

Kosmetická ošetření

Obrázky (3)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.