• 43 odpovědí
 • 12 Likes

MUDr. Radek Vyšohlíd

Cévní chirurgie Praha  |  Chirurgie Praha
 • 100% do 1 dne
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď

Napište nám

Recenze (57)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Radek Vyšohlíd a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


MUDr. Radek Vyšohlíd již získal/a tuto recenzi

Lepení křečových žil mohu doporučit

Givis 16.2.2020
Spokojený/á     

Perfektní, bezbolestne ! Pan doktor uzasny

Další recenze

Profil - MUDr. Radek Vyšohlíd - Cévní chirurgie Praha  |  Chirurgie Praha

Motto:

Zbavíme vás křečových žil

Členství

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Ostatní členství:

 • ČSKVCH - Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • ESVS - European Society for Vascular Surgery

Uvítání

Atestovaný cévní chirurg s licencí samostatného výkonu povolání a licencí vedoucího lékaře, člen České lékařské komory a České lékařské společnosti JEP, ČSKVCH a ESVS. Zaměření na miniinvazivní a endovaskulární výkony a ultrazvukovou diagnostiku.

Po absolvování Lékařské fakulty v Hradci Králové pokračoval na významných pracovištích v České republice, mezi které patří IKEM, Klinika kardiovaskulární chirurgie (Prof.Pirk), II.chirurgická klinika VFN (Prof.Lindner) a další. Od roku 2013 se specializuje směrem k endovenózní léčbě křečových žil. Je atestován v oboru cévní chirurgie a v přípravě pro FEBVS. V současnosti jeho činnost obsahuje všechny významné metody určené k léčbě křečových žil. 

Jeho životním cílem je práce na neustálém zlepšování výkonů a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, stejně tak jako zkvalitňování služeb a zdravotnictví jako celku.

Naše ordinace

Společnost VenArt vznikla v roce 2016 a zaštiťuje cévně chirurgickou ambulanci. Důvodem pro vznik společnosti byla vlastní vize v úrovni poskytovaných služeb v oboru flebologie a cévní chirurgie v rámci České republiky. Po zahraničních zkušenostech byla hlavním hnacím motorem snaha o zkvalitnění služeb v oblasti cévní chirurgie na ambulantní úrovni. Snahou je nabídnout individuální přístup každému pacientovi bez dlouhých objednávacích dob. Být kvalitním konzultantem a partnerem pro řešení obtíží, namísto běžného paternalistického přístupu, tak velmi dobře známého z ambulancí nemocnic.

Na poli operativy VenArt nabízí ambulantní výkony jednodenní chirurgie, bez nutnosti hospitalizace a bez celkové anestezie. Současná moderní doba pokročila natolik, že i radikální výkony je možné provádět bez nutnosti uspání, či hospitalizace.

Během let 2016 a 2017 našla společnost VenArt zázemí a prostory na poliklinice Medifin na pražském Chodově, následně byla navázána spolupráce s Cleopatra Clinic v Ostravě, stabilně je využívána vlastní ambulance v rámci Lázní Poděbrady a aktuálně vedoucí lékař, MUDr. Radek Vyšohlíd, spolupracuje i s pražskou klinikou estetické medicíny Perfect Clinic.

Ambulance VenArt disponuje moderním ultrazvukovým diagnostickým systémem firmy Mindray. Aktuálně jsou jím vyšetřovány především tepny končetin, břišní aorta, tepny krku, žíly dolních končetin. Terapeuticky se pracoviště zabývá sklerotizací drobných žil a laserovými operacemi varixů a nyní také lepním žil systémem VenaSeal.

Pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin jsou ošetřováni ve spolupráci s cévní ambulancí kliniky transplantační chirurgie pražského IKEM. Návazná vyšetření jako CT angiografie a magnetická rezonance jsou přirozeným rozšířením nabízených služeb s vazbou na operativu (bypassy, endarterektomie, náhrady výdutí) a výkony invazivní radiologie (angioplastiky, stentgrafty).

Charakteristika moderních metod

Posledních 20 let přineslo mnoho změn do terapie žilních onemocnění dolních končetin. Z výkonů prováděných do té doby v rámci nutné hospitalizace a rekonvalescencí se staly ambulantní a relativně nebolestivé výkony.

Operace varixů jsou prováděny již od starého Egypta, ta nynější podoba byla popsána roku 1907 Babcockem a během století nedoznala žádných radikálních změn. Základem ošetření bylo odstranění hlavní větve povrchního žilního systému dolních končetin - velké safeny tzv. strippingem. Při jejím vytržení na lanku, či drátu, z lůžka z řezu v třísle a u kolene došlo k vytržení všech postranních větví a následnému krvácení do kanálu v místě původní žíly s nutností následné měsíční komprese a relativně dlouhé rekonvalescence.

Stav byl pravidelně komplikován rozvojem mohutných hematomů (modřin), velmi často doprovázen poruchou hojení operačních ran v třísle a nezřídka i trombózou žil dolních končetin (hlavně díky nutnému klidu na lůžku po operaci a mohutné aktivaci koagulačního-srážecího systému). Vzhledem k absenci moderních vyšetřovacích metod byly mnohdy operovány jen viditelné varixy, bez odstranění příčiny a následnou nutnou recidivou-návratem onemocnění. Z toho pramenila i nespokojenost a všeobecné povědomí o návratnosti onemocnění.

Po téměř sto letech přinesl radikální změnu nástup radiofrekvenční ablace v roce 1998, kdy na počátku byl VNUS - Closure Fast, následovaná RFITT - Celon a EVRF. Výhodou byla miniinvazivita, kdy katetr se zaváděl pomocí speciálního zavaděče do intervenované žíly ze vpichu, či malého řezu a následné zahřátí žilní stěny a následná denaturace bílkovin vedla k jejímu nevratnému poškození a následnému zhojení vazivovou jizvou. Výkon samotný, velmi dobře snášen pacienty, byl rychlý a efektivní. Umožnil okamžitý odchod do domácí péče. Během let se katery vyvinuly, přístroje mají zpětnou vizuální i akustickou zpětnou vazbu, které brání nadměrnému poškození tkáně na základě měření odporu periferní tkáně a následnému poklesu výkonu přístroje.

Rozvoj použití laserů v endovenozním ošetření pak následoval v roce 1999, kdy byl použit první diodový laser 810 nanometrů, následovalo jejich relativně masivní rozšíření a vývoji, jak generátorů, tak vláken používaných k výkonu. Došlo k postupnému navýšení vlnových délek (810, 940, 980, 1064, 1320, 1470 nm), které vedlo ke změně absorpčního spektra z hemoglobinu v krvi na vodu v žilní stěně, tím došlo ke zvýšení selektivity a snížení energie nutné k poškození žilní stěny.

Vlákna se postupně zmenšila na současných 600 a 400 mikrometrů, které je možné zavádět pouhým vpichem do žíly. Jejich zakončení se změnilo z původního lineárního (které paprsek emitovalo ve směru osy do žíly) na radiální (kdy byl zajištěn rozptyl do stran) mono-ring a double-ring. Výhodou použití laseru je jeho mnohem větší variabilita použití a neomezené možnosti nastavení výkonu generátoru. Pacienti opět odcházejí ihned po výkonu domů. Nevýhodou je nošení kompresivních punčoch na 3-4 týdny a pocity tahu a napětí v místě intervenované žíly.

Od roku 2011 přišel do klinické praxe systém lepení žil speciálním lepidlem VenaSeal (Sapheon, následně Medtronic), který zcela změnil aktuální pohled na terapii a způsobil odklon od nejvíce používaných termických metod k metodě chemické.  Výhodou zalepení hlavních kmenů povrchového žilního systému je v minimální bolestivosti a prakticky nulové rekonvalescenci, kdy pacient odchází domů okamžitě po ukončení procedury a může se věnovat běžným aktivitám, včetně sportu, bez nutnosti nošení kompresních návleků.

Jelikož se v naší ambulanci VenArt snažíme našim klientům vyjít co nejvíce vstříc a učinit naše služby dostupnější, nabízíme nově - ve spolupráci s firmou Home Credit - možnost financování operace prostřednictvím úvěru. Rádi Vám více informací poskytneme telefonicky či emailem, neváhejte nás kontaktovat.

Vzdělání a praxe

Studium

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

Pracovní zkušenosti

 • Interní oddělení Klaudianovy nemocnice Mladá Boleslav
 • IKEM, Klinika Kardiochirurgie, sekundární lékař
 • VFN, II.chirurgická klinika – cévní chirurgie
 • IKEM,Praha, cévní a transplantační chirurgie
 • Atestace z cévní chirurgii
 • V přípravě pro FEBVS

Ostatní aktivity

 • 08/2006 – 09/2006 Zahraniční odborná klinická stáž na Clinic del Parque při Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico, chirurgie. Držitel certifikátu Scope.
 • Student postgraduálního studia
 • Certifikované kurzy v sonografii a neurosonologii
 • Přednášková činnost z oblasti cévní chirurgie či flebologie
 • Členství vprestižních odborných společnostech (ČLS JEP, ČSKVCH, ESVS) a účast na domácích, ale i zahraničních vzdělávacích akcích

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Info Ceny od* Ceny do* Možnost splátek
Léčba křečových žil (varixů) možnost financování operace... Od 450 Kč Do 58 000 Kč Ano
   Laserová operace křečových žil možnost financování operace... Od 14 000 Kč Do 28 000 Kč Ano
   Léčba křečových žil metodou Clarivein možnost financování operace... Ano
   Odstranění křečových žil: Lepení žil systémem Venaseal možnost financování operace... Ano
   Radiofrekvenční ablace křečových žil možnost financování operace... Ano
   Sklerotizace (skleroterapie) možnost financování operace... Od 450 Kč Do 2 500 Kč Ano

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Video

Články

Napište nám

Adresy

Cévní chirurgie Praha  |  Chirurgie Praha
Adresa
Na Bělidle 20
Cévní ambulance VenArt, s.r.o.
150 00 Praha
Praha 5
Česká republika

Cévní chirurgie Moravská Ostrava  |  Chirurgie Moravská Ostrava
Adresa
Tyršova 9
3.patro
70200 Moravská Ostrava
Česká republika

Cévní chirurgie Poděbrady  |  Chirurgie Poděbrady
Adresa
Riegrovo náměstí 3
Lékařský dům, 2.patro
29001 Poděbrady
Česká republika

 • 100% do 1 dne
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď