Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Odstranění varixů pomocí lepení žil systémem VenaSeal

Odstranění varixů pomocí lepení žil systémem VenaSeal
MUDr. Radek Vyšohlíd
Dr.Radek Vyšohlíd je atestovaným cévním chirurgem, specialistou na Laser, RFA výkony a VenaSeal. Je spojen s pracovišti jako IKEM, Asklepion a Perfect Clinic. Provádí ultrazvukovou diagnostiku a sklerotizace, je autorem přednášek a výukových textů.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 16. 8. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je to lepení žil systémem VenaSeal?

Pokud vás trápí varixy, podstoupit můžete lepení žil systémem VenaSeal. Pod kontrolou ultrazvuku se zavede do žíly katetr, kterým se aplikuje speciální biologické lepidlo. Dojde tak k slepení žíly, a ta po několika týdnech zaniká. Metoda se provádí prakticky bez anestezie, pouze s umrtvením místa vpichu. Následně není nutné nosit kompresní punčochy.

Co to je žilní lepidlo?

Na trhu je několik preparátů žilního lepidla. Jedná se vždy o kyanoakrylátový polymer, který se pomocí silikonizovaného, či teflonového katetru aplikuje do kmenové žíly povrchního žilního systému s cílem jejího trvalého uzavření. V ČR jsou aktuálně dostupná 3 lepidla.

Všechny jsou akrylátové polymery a jedná se o kapaliny o vyšší viskozitě. Rozdíly jsou:

 • ve viskozitě
 • technice použití
 • výsledné pevnosti a tuhosti polymeru

Rozdíly jsou též v důrazu na školení a poskytování oprávnění k ošetření pacientů ze strany firem a distribučních společností.

Aktuálně jsou v ČR k dispozici tato žilní lepidla:

 • VenaSeal Medtronic (Irsko, USA)
 • VariClose Biolas (Turecko)
 • VenaBlock Invamed (Turecko)

Metoda lepení žil je relativně velmi mladá. Svoje počátky datuje do počátku druhé dekády 21. století.

d2dad59c-1003-11ee-9109-005056999513.jpg
Pacientka (53 let) - pokročilý stav těžké žilní hypertenze. Vzhledem ke konstituci bez možnosti chirurgického výkonu a bez možnosti nošení komprese. Stav řešen aplikací lepidla VenaSeal - po výkonu se situace zcela normalizovala, vzhled se výrazně zlepšil a došlo ke zhojení vředu. Lepidlo VenaSeal je náhrada klasické operace, bez bolesti a bez nutnosti nošení kompresivních punčoch. (foto: archiv MUDr. Radek Vyšohlíd)

Pro koho je odstranění křečových žil pomocí žilního lepidla vhodné

Ošetření žilním lepidlem je vhodné pro široké spektrum pacientů s kmenovou žilní nedostatečností. Hlavním kritériem je přítomnost kmenové nedostatečnosti neboli insuficience velké, či malé safeny.

Dle stupně postižení se může jednat o pacienty s 2.-6. stupněm postižení, tedy o pacienty s kmenovými varixy, subjektivními potížemi (bolesti, křeče, pocit těžkých nohou), s otokem, zánětem, a dokonce i bércovým vředem.

Vzhledem k bezpečnosti ošetření je možné provést zákrok i u pacientů, kteří by jiný výkon nemohli ze zdravotních důvodů podstoupit. Jedná se o pacienty s kardiorespiračním onemocněním, či poruchou krve, u kterých by například klasická operace nepřicházela v úvahu. U starších a obtížně mobilních pacientů je to například nelehké navlékání kompresivních punčoch, které u použití lepidla odpadá a poukazuje na jasnou výhodu lepení žil.

Těhotenství a kojení není jasnou kontraindikací k výkonu, nicméně je doporučeno výkon neprovádět vzhledem k minimálnímu množství dat. Jednoznačně doporučujeme výkon v průběhu menstruace neprovádět.

Vzhledem k absenci komprese po zákroku a nízké zátěži lze výkon provádět po celý rok.

f20a27ec-1003-11ee-bc20-005056999513.jpg

Kontraindikace odstranění varixů žilním lepidlem

Ošetření nelze provést:

 • u pacientů se známou přecitlivělostí (alergií) na materiál,
 • pokud se u pacienta vyskytuje zánět žil nebo žilní trombóza,
 • během těhotenství,
 • při kojení,
 • u povrchových tubulárních a retikulárních varixů, tzv. metliček (u metličkových varixů se využívá sklerotizace).
289af39a-1004-11ee-b2eb-005056999513.jpg
Kontraindikace

K jakým metodám odstranění varixů je žilní lepidlo alternativou?

Ošetření žilním lepidlem je alternativou k termickým metodám jako je radiofrekvenční ablace a laserová ablace, které ničí žilní stěnu teplem na konci radiofrekvenční elektrody, či optického vlákna.

Jejich nevýhodou je nutnost použití lokální anestezie, tím pádem vyšší bolestivost a dále nošení kompresivních punčoch po zákroku, což zvyšuje nepohodlí a prodlužuje rekonvalescenci.

V případě mechanochemické ablace (MOCA, Clarivein) odpadá sice bolestivost, nicméně je opět nutnost nošení kompresivních punčoch. Jako hlavní nevýhoda MOCA je popisována její nižší efektivita a vysoká tendence k tvorbě pigmentací po zákroku.

Lepení žil je metodou, která se nedá srovnat s klasickou operací, kdy je nutnost:

 • předoperačního vyšetření
 • několikadenní hospitalizace
 • silná bolestivost
 • řezy
 • nutnost extrakce stehů
 • několikatýdenní rekonvalescence

Estetický výsledek je v případě použití lepidla jednoznačný. Místo jizev v tříslech a u kolenních kloubů jsou viditelné jen malé vpichy po umístěném katetru (na každé končetině maximálně 2). Rekonvalescence je u lepidla naprosto minimální.

545597a6-1004-11ee-8707-005056999513.jpg
Další alternativy pro odstranění varixů

Je možné žilním lepidlem řešit varixy i jinde než na dolních končetinách?

Všechny dostupné systémy jsou určeny pro magistrální žíly povrchního žilního systému. Není je možné použít k řešení varixů v jiných lokalizacích.

Výběr specialisty pro operaci varixů žilním lepidlem

Ošetření patří do rukou lékaře (ideálně cévního chirurga), který ovládá endovaskulární ošetření žil jinými metodami, většinou termickými, prošel školeními a zácvikem na použití lepidla.

Dále tomu, kdo zvládne řešit komplikace prováděných výkonů a má dostatečné zázemí pro endovaskulární zákroky.

Lékař by měl:

 • sám provádět ultrazvukové vyšetření
 • sám provádět diagnostiku
 • umět ultrazvuk používat v průběhu zákroku
 • své pacienty dlouhodobě sledovat
84219ac0-1004-11ee-a29d-005056999513.jpg
Vyberte si vhodného specialistu

Konzultace

Vstupní konzultaci zahajuje rozhovor, kdy lékaře zajímá, jaké obtíže pacienta přivedly, zda se jedná o estetiku, či zda má subjektivní obtíže, případně otoky, zánět kůže a podobně.

Důležité jsou informace o předchozích výkonech (operacích), ostatních chorobách a užívaných lécích.

Následuje ultrazvukové vyšetření, po kterém lékař navrhne pro pacienta ideální způsob ošetření. Je nutné vědět, že ne každý nález se na ošetření pomocí žilního lepidla hodí.

Před zákrokem je nutné podstoupit běžné předoperační vyšetření. Doporučení od praktického lékaře není potřeba.

Průběh operace varixů žilním lepidlem

Výkon je proveden ambulantně a pacient po něm ihned odchází do domácí péče. Anestezie je použita pouze lokální v místě vpichu.

Výkon je prováděn v lokální anestezii na operačním sále. Zákrok na jedné končetině trvá do jedné hodiny, může však být i kratší. Končetiny jsou natřeny lokální desinfekcí a následně je pacient zarouškován tak, aby se sterilně/asepticky vyčlenilo samotné pole zákroku od neoperovaných částí těla.

Poté je proveden kontrolní ultrazvuk a následně je z malého vpichu zaveden katetr do postižené žíly. V této fázi je možné cítit tlak, nicméně bez bolesti.

Samotná aplikace lepidla je nebolestivá a je doprovázena pouze tlakem ultrazvukové sondy. Katetr je postupně vytahován a po jeho odstranění je vpich pouze přelepen náplastí a výkon končí.

Pacient po zákroku odchází do domácí péče. Může odjet i sám, vlastním vozem či hromadnou dopravou. Doprovod je výhodou.

335c175e-1005-11ee-84e8-005056999513.jpg
Velkou výhodou lepení křečových žil systémem VenaSeal je, že není potřeba téměř žádná anestezie a průběh výkonu je pro pacienta velmi komfortní, zcela bezbolestný. Zde vidíte, jak já pracuji, zatímco pacient sleduje hokejový zápas. (foto: archiv MUDr. Radek Vyšohlíd)

Po operaci varixů žilním lepidlem

Ihned po zákroku pacient cítí úlevu od pocitu těžkých nohou, od bolesti a křečí.

V prvním až druhém týdnu může cítit pocit tahu na vnitřní straně stehen a může i přechodně otéci kotník. Po vpichu zůstává jen nepatrná modřinka. Toto jsou jevy pouze přechodné a mizí v průběhu prvních 3 týdnů po zákroku.

Je nutné zmínit, že u 25 % pacientů dochází mezi 7-10. dnem po zákroku k reakci oddálené přecitlivělosti, kdy se objevuje zarudlý pruh, který může být citlivý. Typická pro výskyt tohoto pruhu je vnitřní strana stehna. Tato forma reakce na cizí materiál bývá spíše u mladších pacientů a odeznívá bez následků do 7-10 dnů.

Pacient by měl být trvale sledován lékařem a pracovištěm, které výkon provedlo. Ideálně jsou kontroly:

 • po 3-4 týdnech
 • 3-6 měsících
 • po 1 roce
 • po 2 letech
577f18e8-1005-11ee-960a-005056999513.jpg
Pacient by měl chodit na kontroly

Rekonvalescence po operaci varixů žilním lepidlem

 • Práce: Pacient se může ihned po zákroku vrátit ke svým běžným pracovním a společenským aktivitám, pracovní neschopnost není nutná.
 • Koupáním a opalování: Pacient může provádět všechny běžné činnosti bez omezení. Neporučujeme však koupání ve stojaté vodě (moře, rybník, bazény) a opalování po dobu hojení místa vpichu (7-10 dní).
 • Sport: Sportovní činnosti je možné provádět ihned po zákroku, v den výkonu však doporučujeme odpočinkový režim. Je možné provádět sporty jako běh, cyklistiku, míčové sporty. Plavání doporučujeme až po 14 dnech. Saunování, vystavování mezním teplotám není u pacientů s žilním onemocněním vhodné. Reálně mohou pocity tahu v prvních 3 týdnech po zákroku limitovat aktivní sportovce v jejich aktivitě, je nutné na to vždy pacienta upozornit.
 • Speciální režimová opatření, ani kompresivní pomůcky (punčochy, návleky) nejsou nijak nutné.
80aca7a8-1005-11ee-b0ef-00505699734b.jpg
Fotografie před a po zákroku (MUDr. Radek Vyšohlíd)

Efekt operace žil pomocí lepidla

Onemocnění křečovými žilami je postižení vaziva, pojiva a je to chronické onemocnění. Postižení hladkých svalových buněk, či jejich soudržné sítě-matrice, je přítomno ve všech žilách.

Ošetření všemi metodami je vlastně estetickou a funkční korekcí, kdy je zlepšena estetická a funkční stránka povrchního žilního systému. Onemocnění jako takové však probíhá nadále v těle pacienta. Uzávěr pomocí žilního lepidla je trvalý a žíla se jako taková neobnoví, nicméně se může vytvořit drobný varix z jiného zdroje, například svalové žilní spojky – perforátoru.

Recidivu zle ovlivnit pravidelnými kontrolami, zdravým životním stylem a zodpovědným přístupem (pravidelné kontroly).

9d600390-1005-11ee-bd61-005056999513.jpg

Cena operace varixů žilním lepidlem

V ceně mohou být velké rozdíly, které jsou spojeny s volbou přípravku a pracoviště. Některá lepidla jsou levnější, jiná dražší.

Je rozdíl v ceně operace varixů žilním lepidlem na pracovišti, které lepidla používá rutinně a v začínajícím zařízení.

Hradí výkon pojišťovna? Výkon není aktuálně hrazen v rámci veřejného zdravotního pojištění

Brno, Jihomoravský kraj
MUDr. Bc. Lucie Jarešová
Žádné recenze
Praha, Praha (kraj)
1. kolínské sanatorium s.r.o.
Kolín, Středočeský kraj
Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.