Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Radiofrekvenční ablace křečových žil

Radiofrekvenční ablace křečových žil
Specialista na žilní chirurgii - léčbu křečových žil pomocí laseru, radiofrekvence a žilního lepidla. Vedle práci cévního chirurga na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně se věnuje práci v Centru žilní chirurgie VASCUMED s.r.o.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 4. 9. 2023

Co je to radiofrekvenční ablace křečových žil?

Radiofrekvenční ablace křečových žil je moderní miniinvazívní metoda odstranění křečových žil, při níž se do žíly zavádí radiofrekvenční katetr. Postižená žíla se z těla neodstraňuje (nevytrhává), ale pouze se tepelně poškodí a během několika týdnů se vstřebá. Hlavní výhoda tohoto typu ošetření spočívá v podstatně kratší rekonvalescenci – pokud se provede správně a u vhodného pacienta, je rekonvalescence cca jeden týden.

Indikace odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Operace je vhodná pro pacienty s kmenovou nedostatečností hlavních povrchových žil (velké nebo malé safény) ve všech pokročilejších stádiích chronického žilního onemocnění.

Věková hranice

V rámci zákroku máme pacienty z celého věkového spektra, od dvacetiletých až po pacienty po osmdesátce. Každopádně mírně převažují ženy mezi 40 až 60 let věku.

Odstranění varixů je skutečně častější u žen. I když podle posledních studií není tato převaha tak výrazná, jak se původně myslelo, snad má vliv i to, že se ženy obecně o své zdraví více starají, a tedy více a častěji zamíří ke specialistovi s žilními obtížemi. Vliv mají především ženské hormony a počet těhotenství.

Diagnóza

Základem je kvalitní duplexní ultrazvukové vyšetření povrchových a hlubokých žil, na základě kterého můžeme pacienta k zákroku indikovat.

Vhodná doba ošetření

Kvůli lepšímu hojení a příjemnějšímu nošení kompresních punčoch je výhodnější operovat v chladnějších měsících, ale nitrožilní výkony se dají dělat celoročně.

Ošetřované partie

Metoda radiofrekvenční ablace je určená pouze k ošetření kmenových povrchových žil.

U nitrožilních výkonů lze určitě provést operaci na obou končetinách při jednom výkonu, u klasické operace varixů bych byl opatrnější a spíše bych výkon rozdělil do dvou výkonů.

9aba7da4-1006-11ee-9212-005056997292.jpg
Zákrok podstupují ženy i muži

Prevence vzniku varixů

Prevence vzniku až tak neexistuje. Je to z velké části geneticky podmíněná celoživotní choroba. Jsou doporučovány běžná režimová opatření:

 • dostatek fyzické aktivity
 • pestrá strava s dostatkem vlákniny a bioflavonoidů (např. pohanka, bobuloviny a další)
 • sprchování končetin vlažnou nebo chladnou vodou
 • vyvarovat se dlouhodobému sezení nebo stání, atd.

Průběh operace odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Radiofrekvence žil (RFA) je ambulantní operace bez hospitalizace, kdy je do žíly v úrovni kolene (pod nebo nad kolenem) zaveden drobným vpichem pod ultrazvukovou kontrolou (nebo pouze drobným naříznutím kůže) radiofrekvenční katetr.

Vlákno zavádíme jen v rozsahu žíly, kterou je nutné ošetřit. Následně se lokálně umrtví okolí žíly (tumescentní anestézie), spustíme generátor a za pomalého vytahování katetru žílu z její vnitřní strany zatavíme (efektem termokoagulace), a tím ji zneprůchodníme.

Operace trvá od 30 do 60 minut (dle rozsahu postižení) a celá se provádí v šetrném lokálním (místním) znecitlivění. Zbylé boční křečové žíly se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomie) nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení, které probíhá v následujících 2 až 3 měsících po výkonu.

Bolestivost výkonu

Spíše než o bolesti, se dá mluvit o nepříjemných pocitech, které jsou však určitě snesitelné a v naprosté většině případů jej pacienti zvládají bez jakýchkoliv problémů. Necítí bolest, spíše občasný tlak nebo štípání.

c611c124-1006-11ee-99fd-00505699734b.jpg
Genetika stojí za vznikem křečových žil

Rekonvalescence

 • Cesta domů: Určitě je nutné mít doprovod a také zajištění odvozu. Není vhodné řídit vlastní vůz a používat hromadnou dopravu.
 • Po výkonu: Bezprostředně po výkonu není nutné ležet, vhodné jsou pravidelné procházky cca po 2-3 hodinách, v mezidobí pak běžná zátěž, a sezení s končetinou ve zvýšené poloze.
 • Doba pracovní neschopnosti: Je samozřejmě individuální, ale většina pacientů je do 3 až 7 dnů v práci. Tomu odpovídá i délka případné pracovní neschopnosti. Vždy záleží na tom, zda se provádí při operaci i flebektomie bočních žilek, a také jak rozsáhlé je postižení žilního systému, kolik žil se při výkonu ošetřuje, atd.
 • Modřiny a podlitiny: Běžným pooperačním jevem jsou drobné modřiny a podlitiny, které se postupně vstřebávají.
 • Jizvy: Téměř vždy jsou na končetině i drobné jizvičky po řezech nad varixy.
 • Kompresní punčochy: Je nutno trvale nosit bandáže nebo kompresní punčochy, a to dle doporučení operatéra. Punčochy dostává pacient ihned po výkonu, ještě na operačním sále. Je nutno je většinou po dobu jednoho týdne od výkonu nosit bez sundání a počkat na první převaz, pak je již možné punčochy sundávat na hygienu a sprchu. Pravidla má každé pracoviště trochu jiná, a záleží také na rozsahu výkonu. Výhodou je mít do zásoby další pár punčoch, ale není to nutné.
 • Hygiena: Se sprchou operované končetiny je vhodné vyčkat alespoň 4 až 7 dnů od operace. Pak je již možný běžný režim osobní hygieny.
 • Sport a jiné aktivity: Je vhodné se vyvarovat těžké fyzické aktivitě po dobu cca 2-3 týdnů, ale mírná fyzická zátěž (větší procházky nebo jogging, plavání, kolo…) je možná již po týdnu. Po zhruba dvou až třech týdnech je možno zatěžovat více a více. Vystavování končetin vysoké teplotě (sauna) není u chronického žilního onemocnění doporučováno vůbec.
ea6af036-1006-11ee-bbc4-005056997292.jpg
Rekonvalescence po zákroku

Viditelnost efektu po zákroku

Pokud se provádí radiofrekvenční ablace křečových žil včetně flebektomie, tak se kosmetický efekt projevuje v podstatě okamžitě (po vstřebání modřinek a dohojení drobných operačních ran). Pokud se vyčkává s flebektomií, tak se definitivní posouzení dá provést s odstupem 2 až 3 měsíců.

Dlouhodobost a trvanlivost ošetření nesouvisí s typem operace. U všech výkonů na křečových žílách, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operaci klasickou nebo endovenózní, se návratnost onemocnění pohybuje kolem 20-30 % po cca 10 letech. Z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků jsou tedy nitrožilní metody zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

07008670-1007-11ee-b0f9-005056997292.jpg
Efekt je patrný prakticky okamžitě

Komplikace

Výkon nemá zvláštní pooperační komplikace. Protože se provádí většinou v místní anestézii, vyhneme se komplikacím spojeným s celkovou anestézii, a to včetně většiny komplikací trombembolických.

Běžná je mírná pooperační bolestivost (většina pacientů však po výkonu nebere žádná analgetika), modřiny a podlitinky, někdy se mohou objevit většinou dočasné pocity necitlivosti na kůži nad ošetřovanou žílou, případně na bérci.

Někdy se objevuje také pocit hmatného pruhu nebo „válce" na stehně (v místě původní povrchové žíly), který se typicky ukazuje až po cca 1 až 2 týdnech od ošetření. Tento nález vymizí během několika týdnů a je běžnou součástí pooperačního průběhu. Někdy se také objevují přechodné hyperpigmentace (zahnědnutí) nad touto žílou, zejména v těch případech, kdy je uložena žíla těsně pod kůží a je viditelná před ošetřením již ve stoje.

Trombotické komplikace (hluboké i povrchové) a případné následné embolizace jsou velmi vzácné, podobně tak popálení kůže, otok končetiny nebo infekce.

20954832-1007-11ee-8595-00505699734b.jpg
Možné komplikace po zákroku

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné, jako u tradiční operace křečových žil. Tedy:

 • zánětlivé onemocnění kůže
 • čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil
 • těhotenství
 • postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin
 • velká obezita

Někdy je nutno odmítnout pacienta z jiných důvodů – jde často o pacienty, kteří byli již v minulosti operováni pro křečové žíly, a chybí jim hlavní povrchový kmen, případně o pacienty, kteří mají po povrchovém zánětu žil a stav žíly (její částečné zúžení a někdy i neprůchodnost) pak brání ve volném prostupu vlákna žílou 

3d8468a6-1007-11ee-9f7d-005056999513.jpg
Jaké jsou kontraindikace

Cena odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Cena za ambulantní výkon se pohybuje nejčastěji mezi 25 až 35 tisíci korun. V ceně jsou většinou převazy a lokální anestézie, ale nikoliv kompresní punčochy.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze klasické operace, ostatní typy výkonů si pacienti hradí sami. Tedy i tento typ odstranění křečových žil.

Závěr

Radiofrekvenční ablace křečových žil představuje u vybrané skupiny pacientů alternativu ke klasické operaci a za její hlavní výhodu lze považovat především možnost ambulantního provedení a rychlou rekonvalescenci.

Je provázena menším počtem jizev, menším rozsahem podlitin a většina pacientů nepotřebuje ani krátkodobou pracovní neschopnost.

Pokud vás trápí metličkové žilky, bude pro vás nejspíš vhodná sklerotizace.

Radiofrekvenční ablace je alternativou ke klasické operaci

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.

Reklama

Také by vás mohlo zajímat...