Pro koho je léčba křečových žil vhodná?

Pro koho je léčba křečových žil vhodná?
Specialista na žilní chirurgii - léčbu křečových žil pomocí laseru, radiofrekvence a žilního lepidla. Vedle práci cévního chirurga na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně se věnuje práci v Centru žilní chirurgie VASCUMED s.r.o.
Vytvořeno: 25. 3. 2019 · Aktualizace: 11. 11. 2020

Indikace léčby křečových žil

Chronická žilní nedostatečnost povrchových žil je stav, kdy se objevuje porucha žilního návratu z končetin, která vzniká v důsledku zvýšeného tlaku v žílách.

Onemocnění má několik stádií a přirozený vývoj. V případě, kdy se objeví první příznaky žilní nedostatečnosti:

 • noční křeče
 • pocit těžkých nohou
 • otoky

je každopádně vhodné zahájit konzervativní terapii např. pomocí venofarmak (léky) a nošení kompresivních punčoch nebo bandáží. Řada těchto preparátů ne vždy splní očekávání pacientů. Na druhou stranu existují preparáty, které příznaky tohoto onemocnění mohou ovlivnit.

Jak poznám, že křečové žíly nejsou v pořádku

Pokud se objeví otok nebo bolestivost dolních končetin nevysvětlitelná jinou příčinou, pocit těžkých a unavených nohou, případně se objeví již viditelné křečové žíly – to vše jsou příznaky, kdy je vhodné navštívit lékaře a je nutné začít řešit léčbu křečových žil.

b900659a900659
Fotky před a po léčbě křečových žil laserem (foto: soukromý archiv lékaře)

Je konzervativní terapie řešením problémů s křečovými žílami?

Je mnoho metod odstranění křečových žil. Konzervativní terapie především uleví od potíží pacientů, ale nevyřeší základní problém. Slouží jako jakási prevence toho, aby onemocnění nepostupovalo rychle.  A aby se pacient nedostal do stádia, kdy ho bude onemocnění ohrožovat i po zdravotní stránce, ve formě komplikací chronické žilní insuficience nebo dokonce, jako v posledních fázích, rozvojem bércových vředů.

Doporučuji nechat si udělat kvalitní ultrazvukové vyšetření žilního systému, na základě kterého se určí příčina potíží a nejvhodnější terapie.

Kam zajít na kontrolu křečových žil

Duplexní ultrazvukové vyšetření povrchového žilního systému dolních končetin provádí angiolog/flebolog (internista se specializací na cévy, respektive žíly – v našich podmínkách nejčastější odborník, který se cévnímu ultrazvuku věnuje).

Případně toto vyšetření provádí žilní chirurg, který i následně výkon na žílách provádí.

Koho nejčastěji postihuje onemocnění křečových žil

Vznik křečových žil postihuje 2-3x častěji ženské pohlaví. Souvisí to s hladinou hormonů v ženském organismu, a také těhotenstvím.

V graviditě se díky hormonálním vlivům oslabuje žilní stěna a současně zvětšená děloha tlačí na pánevní žíly, zvýšený tlak v žilách se pak přenáší i do dolních končetin.

U většiny pacientů přicházejících ke konzultaci je hluboký žilní systém v pořádku. Spíše se jedná o případy pacientů, kteří mají po zánětu hlubokých žil nebo mají vrozené anomálie hlubokého žilního systému, což je však velmi vzácné.

693264
MUDr. Robert Vlachovský Ph.D odstraňuje křečové žíly laserem. (foto: soukromý archiv lékaře)

Vliv antikoncepce na vznik křečových žil

Pravidelné užívání hormonální antikoncepce, tedy preparátů s estrogeny a progesteronem, může působit ve smyslu podpory vzniku křečových žil, podobně jako hormonální změny v těhotenství.

Vzhledem k rozšířenosti užívání antikoncepce bych však paušální vysazování u pacientek s nekomplikovanými varixy nepovažoval za nejlepší přístup. Je to pouze jeden z přispívajících faktorů...

Muži a křečové žíly

Mužské křečové žíly jsou obecně mohutnější. Navíc muži mají obecně o něco lepší žilně-svalovou pumpu, což je mechanizmus, který brání rozvoji křečových žil, resp. ho zpomaluje.

Muži často přijdou ve fázi, kdy už pumpa nezvládá žilní hypertenzi a selhává, a pak jsou vidět často pokročilejší křečové žíly. Kdežto u žen vidíme velmi vystouplé křečové žíly méně často než u mužů.  Ženy všeobecně přicházejí dřív, ať už z důvodu estetického, nebo zdravotního.

Jak se projevují problémy se žílami

Prvními projevy žilního onemocnění jsou:

 • pocity těžkých a unavených nohou
 • pocity pálení
 • pocity brnění
 • pocity bolestí v průběhu viditelně rozšířených žil.

Potíže se zhoršují během dne, maxima dosahují navečer a v letních měsících. Je typické, že příznaky lze zmírnit uvedením nohou do zvýšené polohy, zatímco dlouhodobé stání nebo sezení tyto příznaky obvykle zhoršuje. Zlepšení také přináší chlad a komprese.

Ne vždy však velikost subjektivních obtíží odpovídá velikosti křečových žil – lidé s velkými kmenovými varixy mohou být zcela bez obtíží, naopak nevýrazný nález na dolních končetinách může být provázen velkými obtížemi.

Jsou křečové žíly vizuální nebo spíše zdravotní problém?

U velké části nemocných převažuje zpočátku hledisko estetické, ale ve svých pokročilých stadiích vede toto onemocnění k omezení pacienta v běžném životě, a může se stát posléze příčinou vážných komplikací, jako jsou trvalé otoky, kožní změny, trombóza nebo bércové vředy.

Co vše má vliv na vznik křečových žil

Hlavním faktorem vzniku křečových žil je vrozená dispozice, na zhoršování nálezu se však podílí mnoho faktorů. Zhoršování mají na svědomí zejména ženské hormony a počet těhotenství.

Vznik křečových žil může být ovlivněný:

 • obezitou
 • genetikou
 • hormonálními změnami
 • dlouhým stáním
 • zácpou
 • zvýšenou srážlivostí krve
 • žilní trombózou

Všechny tyto faktory totiž představují pro žíly abnormální zátěž. Varixy často trpí osoby, které většinu pracovní doby stojí (prodavači, učitelé, kadeřnice…) a lidé, kteří se málo pohybují a nejsou fyzicky aktivní.

Vhodná prevence vzniku křečových žil

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná. Je to dáno právě genetickou dispozicí a hormonálními vlivy. Lépe se dají ovlivnit pocity únavy a těžkých nohou.

Částečně je možné zmírnit obtíže léky – venofarmaky ( např. Detralex ), a preparáty působícími na reologické vlastnosti krve. Většího efektu docílíme nošením kompresivních punčoch.

Z dalších doporučení je vhodný:

 • dostatek tekutin
 • vyvarování se dlouhodobému sezení a stání
 • dodržování životosprávy a správné výživy,
 • sprchování končetin vlažnou vodou
 • některé cviky, které odkrvují přetížené nohy a posilují je nenásilným způsobem
 • relaxační a kondiční cvičení (turistika, jízda na kole, tanec, plavání)
ROBERT Foto (1)
MUDr. Robert Vlachovský Ph.D

Můžu se v případě léčby křečových žil (varixů) obrátit přímo na vás?

Samozřejmě může, nicméně já vždy upozorňuji pacienty na fakt, že se jedná z 80-90 % o dědičné onemocnění, které trvá zpravidla celý život.

Operací se může hodně věcí vyřešit, mohou zmizet nebo se výrazně zmírnit největší potíže a samozřejmě zlepšit vzhled končetiny, ale nikdy se nedá vyloučit, že s odstupem let se varixy objeví znovu. Potíže se tedy mohou vrátit.

Závažnější problém nastává v případě, že je postižen hluboký žilní systém. V tomto případě se chirurgicky potíže nedají zásadně ovlivnit a tito pacienti jsou celoživotně odkázáni na konzervativní terapii.

My i po úspěšných operacích pacientům doporučujeme, aby při zvýšené zátěži, teplých měsících, cestování a podobně nosili bandáže nebo pravidelně prováděli tzv. žilní gymnastiku.

Nejsem zastáncem toho, aby se pacienti, u nichž není velký lokální nález, operovali ihned. Vždy záleží na tom, jaké potíže křečové žíly působí a co pacient od operace očekává. Naopak druhý pól jsou pacienti, kteří přicházejí s velkými, komplikovanými nebo symptomatickými křečovými žílami a nechtějí operaci. Těm bych určitě doporučil, aby operaci podstoupili. 

Získejte rozpočet jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace zveřejňované na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit osobní konzultace mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty ani služby.