Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Křečové žíly - Zdravé nohy - krásné nohy

Křečové žíly - Zdravé nohy - krásné nohy
Toto soukromé zdravotnické zařízení nabízí širokou škálu zákroků v oblasti plastické a estetické chirurgie, dermatologie, ORL nebo cévní chirurgie. Klinika byla otevřena v roce 1995.
Vytvořeno: 14. 6. 2007 · Aktualizováno: 25. 10. 2021

Mnoho žen a dívek má často nepříjemný až depresivní pocit, protože jejich nohy nesplňují vzhledem k rozšířeným žilám a žilním kresbám jejich ideál krásy. Na tyto problémy zde dnes již existují efektivní způsoby jejich řešení.

Rozsah následného vyšetření

Vyšetření stanoví příčiny a rozsah onemocnění cévního systému končetin. Vzhledem k možnosti moderního přístrojového vyšetření a přesného grafického i digitálního zhodnocení obtíží je možno stav s odstupem kontrolovat a vývoj porovnat.

Vlastní léčba

Léčba cévním laserem

Jemné pavoučkovité žilky je možno odstranit cévním laserem. Principem léčby je působení přesně vyladěného paprsku v tisícině vteřiny na zvolené místo s maximálním šetřením okolní tkáně. Zde hlavně platí nutnost konzultačního vyšetření a plánu léčby.

Sklerotizace – injekční, nebolestivá

Přesným vstříknutím malých množství speciálního roztoku do žilek a následnou bandáží dojde k jejich slepení a postupnému vstřebávání. Následkem toho se stanou zcela, nebo téměř neviditelné. Léčba je postupná, není možno odstranit všechny žilky již při prvém ošetření. Na ošetření navazuje bandáž ošetření končetiny, ve které je možno končetiny plně zatěžovat.

Není možno v tomto přehledu vynechat informaci o následcích ponechaného pokračujícího onemocnění, které vedou ke zvětšování křečových žil, křečím, otokům a vzniku bércových vředů.

Léčba a řešení stavů při neléčeném onemocnění je obtížnější a tím je i ovlivněn trvalý dobrý výsledek.

Co to máte na nohou a obličeji?

Křečové žíly, varixy, metličky, jemné žilky na obličeji je dnes možno léčit komplexně v závislosti na rozsahu změn a to operační léčbu metodou sklerotisační a operační léčbu laserem.

Včasným kvalifikovaným zhodnocením situace a rozsahu žilních změn je možno správně zvolit nejvhodnější metodu k jejich odstranění a tím výrazně předcházet i jejich dalšímu rozšiřování.

Jedná se o změny a obtíže ojedinělé nebo jsou časté?

Od doby, kdy se zkrátily ženské sukně se zajímají ženy o vzhled svých nohou stále více. O tom svědčí sezónní narůstání zájmu o řešení tohoto problému. Zde je nutno zdůraznit včasné posouzení a vhodné načasování doby ošetření vzhledem k ročnímu období. V letním období se provádí léčba metodou sklerotisační a laserem pouze redukovaně nebo se vzhledem k možným pigmentovým změnám po oslunění neprovádí.

Početně je výskyt rozvinutých varikosních žil v evropské populaci 10-20% a to v poměru žen a mužů 5:2.

Co jsou to křečové žíly?

Jedná se o vinuté, vakovitě rozšířené povrchové žíly postihující nejčastěji dolní končetiny.

Jak takové žíly vznikají a proč?

Ve skutečnosti se jedná o poruchu stavby žilní stěny projevující se hlavně v oblasti jedné její stavební komponenty - kolagenu. Přibývání žilních změn přispívá působení zvýšeného žilního tlaku při stání, a zvýšení nitrobřišního tlaku (těhotenství, některé operace), stejně jako změny na žilním systému po zánětech.

Při souběhu těchto mechanismů vzniká trvale zvýšený žilní tlak a následná chronická žilní nedostatečnost, která může vést i ke změnám výživy kůže, její pigmentaci až jejích defektům bércovým vředům. Samozřejmě zde hraje roli i dědičná disposice. Dále vznik varixů urychluje a zhoršuje dlouhé stání, těžká tělesná práce a opakované těhotenství.

Je možné působit preventivně proti vzniku a zvětšování žil?

varixy
Fotografie před ošetřením křečových žil

Vzhledem k tomu, že není možno cíleně poruchu kvality žilní stěny ovlivnit (působí zde i dědičné faktory), spočívá prevence v zamezení postupu negativních změn pevnosti žilní stěny. Hlavní složkou této prevence je životospráva, pohybová aktivita, péče o tělo a redukce rizikových faktorů v zaměstnání.

Jaké jsou možnosti řešení žilních změn?

Vedle prevence, kterou nelze v žádném stadiu postižení žilního systému opomenout, je způsob řešení odlišný od míry postižení žilního systému.

Specializované pracoviště umožňuje nezbytné detailní zhodnocení rozsahu a příčin žilních změn za pomoci digitálního pletyzmografického a ultrazvukového vyšetření a následně pak zvolit nejvhodnější taktiku a rozsah léčby.

Laserové operační řešení varixů umožňuje ambulantně provést operační výkon bez celkové anestezie (po operaci je pacient schopen chůze).

Je schopno ošetření cévním laserem řešit žilky na obličeji a tvářích?

Ano. Vzhled tohoto postižení je charakteristický a postupem času se zvýrazňuje.

K jeho zvýraznění přispívá náhlé střídání okolní teploty a nechránění pokožky při pobytu na horách. Nepříjemné stopy může zanechat i neodborná napářka kůže obličeje nebo použití nevhodných kosmetických přípravků.

Někdy je postižení charakteru pavoučkovitých naevů nebo plošných postižení (oheň). Dosud i přes použití elektrokoagulace se střídavým úspěchem bylo nutno tyto cévní projevy skrývat pod make-up.

krec-zily-chot-po
Fotografie po ošetření křečových žil

V současné době je využíváno k odstranění těchto změn laserové techniky. Po ošetření se netvoří stroupky a pleti nehrozí zajizvení. V závislosti na hustotě cévních změn kůže obličeje je nutno v některých případech provést ošetření opakovaně. Efekt takovéhoto ošetření svědčí pro preferenci použití laseru v této oblasti.

Vyřeší se žilní onemocnění ošetřením jednou pro vždy?

Příčinná léčba žilních onemocnění není známa, léková léčba (venofarmaky) odstraní jen subjektivní obtíže.

Bez ovlivnění výše uvedenými způsoby žilní změny pouze postupují a vedou k vývoji žilního přetlaku, pigmentacím a nevratným kožním změnám zvláště na dolních končetinách.

Kosmetické změny s fialovými a červenými žilkami na stehnech a lýtkách nemusí být trvalým problémem. V každém případě je pokud možno jejich výskytu předcházet a pokud se objeví, konsultovat lékaře dříve než jejich rozsah překročí únosnou mez.

Autor článku: MUDr. Jan Benda, cévní a laserový chirurg, Sanatorium plastické a estetické chirurgie s.r.o.

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.