Radiofrekvenční ablace křečových žil

Autor:

Radiofrekvenční ablace křečových žil je moderní miniinvazívní metoda odstranění křečových žil, při níž se do žíly zavádí radiofrekvenční katetr. Postižená žíla se z těla neodstraňuje (nevytrhává), ale pouze se tepelně poškodí a během několika týdnů se vstřebá. Hlavní výhoda tohoto typu ošetření spočívá v podstatně kratší rekonvalescenci – pokud se provede správně a u vhodného pacienta, je rekonvalescence cca 1 týden.

Indikace

Operace je vhodná pro pacienty s kmenovou nedostatečností hlavních povrchových žil (velké nebo malé safény) ve všech pokročilejších stádiích chronického žilního onemocnění. Základem je kvalitní duplexní ultrazvukové vyšetření povrchových a hlubokých žil, na základě kterého můžeme pacienta k zákroku indikovat.

Průběh operace

Radiofrekvenční ablace křečových žil je ambulantní operace bez hospitalizace, kdy je do žíly v úrovni kolene (pod nebo nad kolenem) zavedeno drobným vpichem pod ultrazvukovou kontrolou (nebo pouze drobným naříznutím kůže) radiofrekvenční katetr. Vlákno zavádíme jen v rozsahu žíly, kterou je nutné ošetřit. Následně se lokálně umrtví okolí žíly (tumescentní anestézie), spustíme generátor a za pomalého vytahování katetru žílu z její vnitřní strany zatavíme (efektem termokoagulace) a tím ji zneprůchodníme. Vlastní výkon trvá od 30 do 60 minut – dle rozsahu postižení a celý se provádí v šetrném lokálním (místním) znecitlivění. Zbylé boční křečové žíly se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomie) nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení, které probíhá v následujících 2 až 3 měsících po výkonu.

Rekonvalescence

Je samozřejmě individuální, ale většina pacientů je do 3 až 7 dnů v práci. Tomu odpovídá i délka případné pracovní neschopnosti. Vždy záleží na tom, zda se provádí při operaci i flebektomie bočních žilek, a také jak rozsáhlé je postižení žilního systému, kolik žil se při výkonu ošetřuje, atd…. Běžným pooperačním jevem jsou drobné modřiny a podlitiny, které se postupně vstřebávají, téměř vždy jsou na končetině i drobné jizvičky po řezech nad varixy. Je nutno trvale nosit bandáže nebo kompresní punčochy, a to dle doporučení operatéra, ale vždy nejméně 2-3 týdny.

Viditelnost efektu po zákroku

Pokud se provádí radiofrekvenční ablace křečových žil včetně flebektomie, tak se kosmetický efekt projevuje v podstatě okamžitě (po vstřebání modřinek a dohojení drobných operačních ran), pokud se vyčkává s flebektomií, tak se definitivní posouzení dá provést s odstupem 2 až 3 měsíců. Dlouhodobost a trvanlivost ošetření nesouvisí s typem operace – u všech výkonů na křečových žílách, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operaci klasickou nebo endovenózní, se návratnost onemocnění pohybuje kolem 20 – 30 % po cca 10 letech. Z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků je tedy laserová metoda zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

Komplikace

Výkon nemá zvláštní pooperační komplikace. Protože se provádí většinou v místní anestézii, vyhneme se komplikacím spojeným s celkovou anestézii, a to včetně většiny komplikací trombembolických. Běžná je mírná pooperační bolestivost (většina pacientů však po výkonu nebere žádná analgetika), modřiny a podlitinky, někdy se mohou objevit většinou dočasné pocity necitlivosti na kůži nad ošetřovanou žílou, případně na bérci. Někdy se objevuje také pocit hmatného pruhu nebo „válce“ na stehně (v místě původní povrchové žíly), který se typicky ukazuje až po cca 1 až 2 týdnech od ošetření. Tento nález vymizí během několika týdnů a je běžnou součástí pooperačního průběhu. Někdy se také objevují přechodné hyperpigmentace (zahnědnutí) nad touto žílou, zejména v těch případech, kdy je uložena žíla těsně pod kůží a je viditelná před ošetřením již ve stoje. Trombotické komplikace (hluboké i povrchové) a případné následné embolizace jsou velmi vzácné, podobně tak popálení kůže, otok končetiny nebo infekce.

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné, jako u tradiční operace žil. Tedy zánětlivé onemocnění kůže, čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil, těhotenství, postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin, případně i velká obesita.

Někdy je nutno odmítnout pacienta z jiných důvodů – jde často o pacienty, kteří byli již v minulosti operováni pro křečové žíly, a chybí jim hlavní povrchový kmen, případně o pacienty, kteří mají po povrchovém zánětu žil a stav žíly (její částečné zúžení a někdy i neprůchodnost) pak brání ve volném prostupu vlákna žílou.

Závěr

Radiofrekvenční ablace křečových žil představuje u vybrané skupiny pacientů alternativu ke klasické operaci a za její hlavní výhodu lze považovat především možnost ambulantního provedení a rychlou rekonvalescenci. Je provázena menším počtem jizev, menším rozsahem podlitin a většina pacientů nepotřebuje ani krátkodobou pracovní neschopnost.

Aktualizováno: 21.4.2016

Autor

Specialista na žilní chirurgii - léčbu křečových žil pomocí laseru, radiofrekvence a žilního lepidla. Vedle práci cévního chirurga na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně se věnuje práci v Centru žilní chirurgie VASCUMED s.r.o.

Radiofrekvenční ablace křečových žil - Novinky

Související recenze a zkušenosti

rocker 24.1.2018
Spokojený/á

Jsem velmi spokojen a cenu neřeším. Pan doktor vysvětlí postup, doporučí řešení, poučí o zákroku a jeho podmínkách pro úspěšnou realizaci, provede zákrok, překontroluje a poděkuje.....neuvěřitelné. Stále příjemný a pohod... Více 

1 Like   1 Komentář  

Radiofrekvenční ablace křečových žil - Ceny

Ceny od 19 900 Kč
obvykle do 29 900 Kč
MUDr. Robert Vlachovský Ph.D.
MUDr. David Wadie Shihata
Rychnov nad Kněžnou
Ceny od 17 000 Kč
MUDr. David Wadie Shihata
MUDr. Karel Beneš
Hradec Králové
Ceny od 13 000 Kč
obvykle do 14 000 Kč
MUDr. Karel Beneš
Ceny od 35 000 Kč
Klinika Laser Esthetic
Ceny od 29 000 Kč
MUDr. Otakar Lucák

Související zákroky

Radiofrekvenční ablace křečových žil

92% spokojeno. 13 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní