Ověřil/a:
Specialista na žilní chirurgii - léčbu křečových žil pomocí laseru, radiofrekvence a žilního lepidla. Vedle práci cévního chirurga na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně se věnuje práci v Centru žilní chirurgie VASCUMED s.r.o.
Aktualizováno: 6. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Indikace odstranění varixů radiofrekvenční ablací
 • Prevence vzniku varixů
 • Průběh operace odstranění varixů radiofrekvenční ablací
 • Rekonvalescence
 • Viditelnost efektu po zákroku
 • Komplikace
 • Kontraindikace
 • Cena odstranění varixů radiofrekvenční ablací
 • Závěr

Úvod

Radiofrekvenční ablace křečových žil je moderní miniinvazívní metoda odstranění křečových žil, při níž se do žíly zavádí radiofrekvenční katetr. Postižená žíla se z těla neodstraňuje (nevytrhává), ale pouze se tepelně poškodí a během několika týdnů se vstřebá. Hlavní výhoda tohoto typu ošetření spočívá v podstatně kratší rekonvalescenci – pokud se provede správně a u vhodného pacienta, je rekonvalescence cca jeden týden.

Indikace odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Zákrok podstupují ženy i muži

Indikace odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Operace je vhodná pro pacienty s kmenovou nedostatečností hlavních povrchových žil (velké nebo malé safény) ve všech pokročilejších stádiích chronického žilního onemocnění.

Věková hranice

V rámci zákroku máme pacienty z celého věkového spektra, od dvacetiletých až po pacienty po osmdesátce. Každopádně mírně převažují ženy mezi 40 až 50 let věku.

Odstranění varixů je skutečně častější u žen. I když podle posledních studií není tato převaha tak výrazná, jak se původně myslelo. Vliv mají především ženské hormony a počet těhotenství.

Diagnóza

Základem je kvalitní duplexní ultrazvukové vyšetření povrchových a hlubokých žil, na základě kterého můžeme pacienta k zákroku indikovat.

Vhodná doba ošetření

Kvůli lepšímu hojení a příjemnějšímu nošení kompresních punčoch je výhodnější operovat v chladnějších měsících, ale nitrožilní výkony se dají dělat celoročně.

Ošetřované partie

Metoda radiofrekvenční ablace je určená pouze k ošetření kmenových povrchových žil.

U nitrožilních výkonů lze určitě provést operaci na obou končetinách při jednom výkonu, u klasické operace varixů bych byl opatrnější a spíše bych výkon rozdělil do dvou výkonů.

Prevence vzniku varixů

Genetika stojí za vznikem křečových žil

Prevence vzniku varixů

Prevence vzniku až tak neexistuje. Je to z velké části geneticky podmíněná celoživotní choroba. Jsou doporučovány běžná režimová opatření:

 • dostatek fyzické aktivity
 • pestrá strava s dostatkem vlákniny a bioflavonoidů (např. pohanka, bobuloviny a další)
 • sprchování končetin vlažnou vodou
 • vyvarovat se dlouhodobému sezení nebo stání, atd.
radiofrekvenční ablací

Jak probíhá operace

Průběh operace odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Radiofrekvence žil (RFA) je ambulantní operace bez hospitalizace, kdy je do žíly v úrovni kolene (pod nebo nad kolenem) zavedeno drobným vpichem pod ultrazvukovou kontrolou (nebo pouze drobným naříznutím kůže) radiofrekvenční katetr.

Vlákno zavádíme jen v rozsahu žíly, kterou je nutné ošetřit. Následně se lokálně umrtví okolí žíly (tumescentní anestézie), spustíme generátor a za pomalého vytahování katetru žílu z její vnitřní strany zatavíme (efektem termokoagulace), a tím ji zneprůchodníme.

Léčebná procedura trvá od 30 do 60 minut (dle rozsahu postižení) a celá se provádí v šetrném lokálním (místním) znecitlivění. Zbylé boční křečové žíly se pak mohou odstranit buď operačně při stejném výkonu (flebektomie) nebo ponechat k postupnému pomalému zmenšování až vymizení, které probíhá v následujících 2 až 3 měsících po výkonu.

Bolestivost výkonu

Spíše než o bolesti, se dá mluvit o nepříjemných pocitech, které jsou však určitě snesitelné a v naprosté většině případů jej pacienti zvládají bez jakýchkoliv problémů. Necítí bolest, spíše občasný tlak nebo štípání.

Rekonvalescence

Rekonvalescence po zákroku

Rekonvalescence

 • Cesta domů: Určitě je nutné mít doprovod a také zajištění odvozu. Není vhodné řídit vlastní vůz a používat hromadnou dopravu.
 • Po výkonu: Bezprostředně po výkonu není nutné ležet, vhodné jsou pravidelné procházky cca po 2-3 hodinách, v mezidobí pak běžná zátěž, a sezení s končetinou ve zvýšené poloze.
 • Doba pracovní neschopnosti: Je samozřejmě individuální, ale většina pacientů je do 3 až 7 dnů v práci. Tomu odpovídá i délka případné pracovní neschopnosti. Vždy záleží na tom, zda se provádí při operaci i flebektomie bočních žilek, a také jak rozsáhlé je postižení žilního systému, kolik žil se při výkonu ošetřuje, atd.
 • Modřiny a podlitiny: Běžným pooperačním jevem jsou drobné modřiny a podlitiny, které se postupně vstřebávají.
 • Jizvy: Téměř vždy jsou na končetině i drobné jizvičky po řezech nad varixy.
 • Kompresní punčochy: Je nutno trvale nosit bandáže nebo kompresní punčochy, a to dle doporučení operatéra. Punčochy dostává pacient ihned po výkonu, ještě na operačním sále. Je nutno je většinou po dobu jednoho týdne od výkonu nosit bez sundání a počkat na první převaz, pak je již možné punčochy sundávat na hygienu a sprchu. Pravidla má každé pracoviště trochu jiná, a záleží také na rozsahu výkonu, ale obecně to platí takto. Výhodou je mít do zásoby další pár punčoch, ale není to nutné.
 • Hygiena: Se sprchou operované končetiny je vhodné vyčkat alespoň jeden týden od operace. Pak je již možný běžný režim osobní hygieny.
 • Sport a jiné aktivity: Je vhodné se vyvarovat těžké fyzické aktivitě po dobu cca 2-3 týdnů, ale mírná fyzická zátěž (větší procházky nebo jogging, plavání, kolo…) je možná již po týdnu. Po zhruba dvou až třech týdnech je možno zatěžovat více a více. Vystavování končetin vysoké teplotě (sauna) není u chronického žilního onemocnění doporučováno vůbec.
Viditelnost efektu po zákroku

Efekt je patrný prakticky okamžitě

Viditelnost efektu po zákroku

Pokud se provádí radiofrekvenční ablace křečových žil včetně flebektomie, tak se kosmetický efekt projevuje v podstatě okamžitě (po vstřebání modřinek a dohojení drobných operačních ran). Pokud se vyčkává s flebektomií, tak se definitivní posouzení dá provést s odstupem 2 až 3 měsíců.

Dlouhodobost a trvanlivost ošetření nesouvisí s typem operace. U všech výkonů na křečových žílách, a to bez ohledu na to, zda se jedná o operaci klasickou nebo endovenózní, se návratnost onemocnění pohybuje kolem 20-30 % po cca 10 letech. Z hlediska krátkodobých a střednědobých výsledků je tedy laserová metoda zcela srovnatelná s tradičními operačními postupy.

Komplikace

Možné komplikace po zákroku

Komplikace

Výkon nemá zvláštní pooperační komplikace. Protože se provádí většinou v místní anestézii, vyhneme se komplikacím spojeným s celkovou anestézii, a to včetně většiny komplikací trombembolických.

Běžná je mírná pooperační bolestivost (většina pacientů však po výkonu nebere žádná analgetika), modřiny a podlitinky, někdy se mohou objevit většinou dočasné pocity necitlivosti na kůži nad ošetřovanou žílou, případně na bérci.

Někdy se objevuje také pocit hmatného pruhu nebo „válce" na stehně (v místě původní povrchové žíly), který se typicky ukazuje až po cca 1 až 2 týdnech od ošetření. Tento nález vymizí během několika týdnů a je běžnou součástí pooperačního průběhu. Někdy se také objevují přechodné hyperpigmentace (zahnědnutí) nad touto žílou, zejména v těch případech, kdy je uložena žíla těsně pod kůží a je viditelná před ošetřením již ve stoje.

Trombotické komplikace (hluboké i povrchové) a případné následné embolizace jsou velmi vzácné, podobně tak popálení kůže, otok končetiny nebo infekce.

Kontraindikace

Jaké jsou kontraindikace

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stejné, jako u tradiční operace křečových žil. Tedy:

 • zánětlivé onemocnění kůže
 • čerstvý povrchový nebo hluboký zánět žil
 • těhotenství
 • postižení tepen na stejné končetině s projevy nedokrvení končetin
 • velká obezita

Někdy je nutno odmítnout pacienta z jiných důvodů – jde často o pacienty, kteří byli již v minulosti operováni pro křečové žíly, a chybí jim hlavní povrchový kmen, případně o pacienty, kteří mají po povrchovém zánětu žil a stav žíly (její částečné zúžení a někdy i neprůchodnost) pak brání ve volném prostupu vlákna žílou.

Cena odstranění varixů radiofrekvenční ablací

Cena za ambulantní výkon se pohybuje nejčastěji mezi 25 až 35 tisíci korun. V ceně jsou většinou převazy a lokální anestézie, ale nikoliv kompresní punčochy.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze klasické operace, ostatní typy výkonů si pacienti hradí sami. Tedy i tento typ odstranění křečových žil.

Závěr

Radiofrekvenční ablace je alternativou ke klasické operaci

Závěr

Radiofrekvenční ablace křečových žil představuje u vybrané skupiny pacientů alternativu ke klasické operaci a za její hlavní výhodu lze považovat především možnost ambulantního provedení a rychlou rekonvalescenci.

Je provázena menším počtem jizev, menším rozsahem podlitin a většina pacientů nepotřebuje ani krátkodobou pracovní neschopnost.

Pokud vás trápí metličkové žilky, bude pro vás nejspíš vhodná sklerotizace.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."