Chcete větší prsa a zvažujete liposukci? Zjistěte více o lipomodelaci

Autor:

Lipomodelace prsu představuje největší pokrok v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii prsu v posledních dvou desetiletích. Nabízí korekci velikosti a tvaru jak pro zdravé ženy, toužící po přirozeném plnějším hrudníku, tak pro ženy po mastektomii, či s vrozenými vadami prsou. Povídala jsem si s MUDr. Liborem Streitem, Ph.D., který se na operace prsou specializuje.

Pane doktore, jak přenos tuku provádíte a jak dlouho celý zákrok trvá?

Přenos tuku se skládá ze tří na sebe navazujících kroků: 1) odběru, 2) zpracování a 3) aplikace tukové tkáně. Tuková tkáň se odebírá nejčastěji z břicha, z boků, z hýždí nebo ze stehen. Odběrová místa se napouštějí tumescentním roztokem s adrenalinem, který stahuje cévy a omezuje tak krvácení. Odběr se provádí ruční liposukcí pomocí speciální odběrové kanyly z několika drobných vstupů. V klinické praxi se dnes nejčastěji tuková tkáň zpracovává centrifugací nebo promýváním přes membránu. Zpracovaná tuková tkáň se aplikuje pomocí injekčních stříkaček a speciálních aplikačních kanyl z několika vpichů. Po zhojení zanechávají sotva patrné jizvy. Operace trvá 1,5 – 3 hod podle počtu odběrových lokalit a podle objemu přenášené tukové tkáně.

schema zvetseni prsou vl. tukem

Pane doktore, lipomodelace zní jako snová operace pro řadu žen – v rámci jedné operace upravíte 2 problematické oblasti. Může si pacientka místo zákroku vybrat? Snažíte se esteticky korigovat i odběrovou část – tj. pokud je např. odběr z břicha: může pacientka očekávat stejný efekt jako po liposukci břicha?

prsa4A

Lipomodelací lze dosáhnout mimořádně dobrých výsledků, co se týče kvality, konzistence a přirozenosti tvaru prsu s minimálním množstvím jizev. Místo odběru si pacientka vybírá sama, některé ženy si ale nechávají doporučit. Pokud se liposukce provádí za účelem odběru tukové tkáně k lipomodelaci prsu, tak se odebírá pouze tolik tukové tkáně, kolik je potřeba k přenosu. Odběr tedy může být méně rozsáhlý – méně modřin, rychlejší rekonvalescence.

Ale máte pravdu, některé pacientky si přejí, aby byl efekt v místě odběru co největší. V těchto případech se po ukončení odběru příslušná lokalita prostě „doodsaje“, pak se efekt operace neliší od klasické tumescentní liposukce. Stejně tak je možné při jedné operaci provést liposukci na více odběrových partiích než je nezbytné k odběru. To je ale méně časté ze dvou důvodů: 1) tyto odběrové lokality lze ponechat jako „rezervu“ pro případ, že by pacientka v budoucnu zvažovala druhou etapu lipomodelace prsu, a to se stává velmi často.  U některých pacientek, u kterých se předem ví, že bude třeba postupovat etapovitě (vrozené vady prsu, rekonstrukce prsu po mastektomii), je dokonce i třeba tyto lokality ponechat pro další operace, 2) méně odběrových lokalit znamená o něco rychlejší rekonvalescenci – pacientky to lépe snáší. Vše je otázkou domluvy.

Anestezie je pro pacienty častý bubák – jak je to u lipomodelace? Je nutná celková anestezie?

Lipomodelace prsu je prováděna zpravidla v celkové anestézii. Lokální anestézie je vhodná ke korekci menších tvarových odchylek. Její hlavní nevýhodou je nutnost infiltrace (napuštění) příjmového místa anestetikem, což snižuje kapacitu tkání přijmout přenesený tuk, což v důsledku snižuje výsledný efekt lipomodelace.

Jak dlouho trvá rekonvalescence po lipomodelaci?

Relativně krátkou dobu, obdobně jako po liposukci z estetických důvodů. 3. den po operaci se pacientky mohou sprchovat. Stehy se odstraňují po týdne, do té doby jsou přelepeny nealergenní náplastí. Po výkonu doporučuji nosit kompresivní spodní prádlo na 4 – 6 týdnů, které působí preventivně na vznik pooperačních podlitin a nerovností v oblasti odběrových míst. Kancelářskou práci je možné vykonávat za 1 – 2 týdny, běžnou denní zátěž za 3 týdny. Prádlo lze dobře schovat pod oblečení, většina pacientek se proto brzy vrací do práce.

streit 1
Lipomodelace prsou
Zvětšení prsou vlastním tukem (lipomodelací): aplikováno 275 ml tukové tkáně na každou stranu, odběr z boků a zevních stehen, fotografie před operací, výsledek 6 měsíců po operaci

Jaká předoperační vyšetření si musím nechat udělat před zákrokem? Je možné si je vybavit všechna na vašem pracovišti?

Před operací je třeba zajistit u praktického lékaře nebo internisty aktuální předoperační vyšetření na operaci v celkové anestézii. Pacientky před estetickou operací prsu (např. zvětšení prsu vlastním tukem) nebo před korekcí vývojové vady prsu (Polandův syndrom, tuberózní prs, pectus excavatum) odesíláme na ultrazvukové, případně i mamografické vyšetření (od věku 45 let) bez nálezu podezřelého ložiska.

Kdy nelze lipomodelaci provést?

Pokud pacientka trpí aktivním onkologickým onemocněním, jiným vážným systémovým onemocněním, nebo akutně probíhajícím infekčním onemocněním.

Metoda není vhodná pro hubené pacientky, které nemají dostatek tukové tkáně v místě odběru. Někdy může být „hubenost“ pacientky spíše technickou překážkou, kdy je třeba tuk odebírat z více odběrových míst. Zkušený plastický chirurg dokáže na základě tělesné konstituce pacientky předem odhadnout objem tuku, který lze odebrat, a určit, zda bude dostatečný pro dosažení očekávaného výsledku. Z tohoto důvodu je vhodné operaci konzultovat u plastického chirurga, který má s technikou lipomodelace prsu dostatek zkušeností.

Pacientky by měly mít před operací stabilní hmotnost. Přenesený tuk si s sebou totiž nese vlastnosti z odběrových míst - pokud pacientky ztrácí před operací na váze, ubývá i objem přeneseného tuku, a naopak. Operaci je tedy vhodné realizovat až po ustálení tělesné hmotnosti.

Kolik tuku se po operaci vstřebá?

Stupeň vstřebávání tuku je do jisté míry individuální, nejvíce je ovlivněn zejména kvalitou měkkých tkání na hrudníku v oblasti prsu.

Nejvíce se přenesený tuk vstřebává po aplikaci do radioterapií poškozené kůže, anebo do projizvených tkání po předchozích operacích (40 – 70% vstřebání). Přenesený tuk se naopak nejméně vstřebává po aplikaci do zdravých tkání, jak je tomu při augmentaci prsu vlastním tukem, anebo u rekonstrukcí vrozených vad prsu a hrudní stěny (cca 30 – 40%). Maximální množství přeneseného tuku je dáno hlavně kapacitou tkání přijmout tuk, která je definována původním objemem příjmového místa. Proto se v některých případech lipomodelace prsu provádí etapovitě, aby se docílilo požadovaného tvaru.

Jaké jsou se zákrokem spojené komplikace a jaká je jejich četnost, pane doktore?

V oblasti odběrového místa se mohou vyskytnout obdobné komplikace jako u liposukce z estetických důvodů. Patří mezi ně nepravidelnosti v oblasti odběrových partií. Pokud je odběr prováděn zkušeným plastickým chirurgem, není tato komplikace častá. Ve velké většině případů jsou pacientky se změnou na odběrovém místě spokojeny, a naopak vnímají odstranění tuku v místě jeho nadbytku jako příjemný „estetický bonus", čímž se mimo jiné vysvětluje vysoká míra spokojenosti pacientek s operací. Jizvy bývají dobře tolerovány, jsou malé (0,5 – 1 cm), a po přechodné době blednou. Obecné chirurgické komplikace, mezi které patří infekce, krvácení apod., jsou vzácné.

Přítomnost jizev na operovaném prsu bývá velmi dobře tolerována, často nejsou jizvy prakticky vidět. Jizvy jsou umísťovány do esteticky nejméně patrných lokalit – do podprsní rýhy, do oblasti dvorce, anebo podpaží. Velikost jizev je minimální, protože se tuk aplikuje v injekční formě z malých vpichů jehlou. Pokud je lipomodelace prováděna na již dříve operovaném prsu, tak se vpichy přednostně umísťují do původních jizev.

Po operaci se může v oblasti prsu vzácně vyskytnout místní infekce, která se projevuje místním zčervenáním, která je v porovnání s použitím silikonových implantátů velmi vzácná a dobře řešitelná místní léčbou a podáním antibiotik. Po lipomodelaci prsu nebyl popsán případ tukové embolie.  

Nepřihojením přenesené tukové tkáně mohou vzniknout tukové nekrózy a olejové cysty, které nečiní větší diagnostické potíže. Jedná se o nezhoubné, nebolestivé, někdy hmatatelné útvary. Podobné útvary vznikají běžně i po poranění prsu, anebo po jiných operacích na prsu. Jedná se o oblasti nepřihojených tukových buněk, které jsou obaleny ve fibrotickém vazivu. Uvnitř útvaru může být přítomna i tekutina, pak hovoříme o tzv. olejových cystách. Počet a velikost těchto útvarů je nejvíce ovlivněn zkušeností plastického chirurga s operační technikou. Menší se většinou spontánně vstřebávají. Větší se vyskytují zřídka a je možné je řešit odsátím (tzv. punkcí) ambulantně v rámci kontrolního pooperačního vyšetření pacientky.

Aktualizováno: 22.7.2016

Zvětšení prsou vlastním tukem (lipofilling, lipomodelace prsou) - Novinky

Diskuze k tématu

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á     

Před několika měsíci jsem podstoupila na klinice Perfect Clinic liposukci břicha, boků a stehen se současným přenosem tuku do prsou. Zákroku jsem se dost bála jednak kvůli narkóze, kterou jsem podstupovala poprvé a také... Více 

1 Like  
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní