Vše o zvětšení prsou před kojením a po něm

Máte před zákrokem?

Vyplňte krátký dotazník a pošlete nezávaznou poptávku až 4 specialistům na tento zákrok. Díky dotazníku snadněji získáte konkrétní odpověď od špiček v oboru – rychle a zdarma.

Máte po zákroku?

Sdílejte své zkušenosti v rychlé anketě a pomozte ostatním se lépe rozhodnout.

 1. Step 8
 2. Step 9
 3. Step 10
 4. Step 11
 5. Step 12
 6. Step 13
 7. Step 14
 8. Step 15

Jakou máte velikost prsou?

Jakou velikost prsou byste chtěla mít?

Jaký tvar prsou preferujete?

Jak byste nejlépe označila váš stav prsou?

Kterou značku implantátů preferujete?

Kdy by měla operace proběhnout?

Pomohla by vám v rozhodování možnost platby na splátky?

Chtěla byste se připojistit na případné komplikace po zákroku?

Autor:

Ovlivňuje prsní implantát možnost kojení? Za jak dlouho od ukončení kojení mohu podstoupit plastiku prsou? Je třeba po zvětšení prsou čekat s těhotenstvím? Vše o plastice prsou implantáty před kojením a po něm.

Jak se mění ženský prs během života

Co vše má vliv na tvar ženského prsu?

 • dospívání
 • puberta
 • tehotenství
 • kojení
 • menstruace
 • genetika
 • výkyvy hmotnosti
 • kvalita pokožky

Ženský prs, resp. mléčná žláza, prodělává během života ženy různá období, periody. Nejdříve se jedná o růst prsou v pubertě, kdy se objem mléčné žlázy zvětšuje, poté je žena v roli matky, kdy opět dochází v době těhotenství ke zvětšení mléčné žlázy a po ukončení kojení se objem žlázy naopak rychle zmenšuje. Po opakovaných obdobích těhotenství a kojení je kůže prsů často vytahaná, povolená, ztrácí elasticitu a objem žlázy se zmenšuje.

V období menstruace může dojít ke zvětšení prsou - "nalití", které je u většiny žen citlivé a bolestivé na tlak. Prsa jsou více prokrvená, citlivá, teplejší. Po menstruaci tento přechodný stav vymizí, vrátí se do normálu. A i tento přirozený děj se projevuje na tvaru, velikosti a objemu prsou. Proto i těmito periodickými změnami dochází k dalšímu postupnému poklesu prsů.

Jak se prsa mění hodně závisí také na genetice, na výchozím tvaru a velikosti prsů v mládí, v pubertě, dále na změnách tělesné hmotnosti. Vliv má jak úbytek, tak přibírání váhy, kdy často díky rychlémů přibírání vznikají na prsou pajizévky (strie). Záleží i na kvalitě, pružnosti pokožky.

To všechno jsou faktory, které ovlivňují velikost, objem, tvar i asymetrii prsů a je nutné k nim přihlížet před plánovanou augmentací.

Fotolia 185080496 Subscription Monthly M
Zvětšení prsou implantáty nemá vliv na kojení. (ilustračí foto)

Kdy je vhodná doba pro augmentaci prsou

Dolní hranice pro provedení augmentace prsů je omezená plnoletostí, tedy dosažením 18 let. Mnohé mladé slečny se nemohou dočkat, až dosáhnou plnoletosti, aby si splnily sen o větším poprsí.

Dle mého názoru augmentace u velmi mladých žen, sice již plnoletých, ale stále velmi mladinkých, není ideální. Vývoj ženského prsu nekončí dovršením plnoletosti, dále pokračuje, je hormonálně ovlivněn. Jde o žlázu se zevním uvolňováním, která je řízená složitými hormonálními centry.

Tkáně v tomto období zrají, prs se svojí vahou propadá a vytváří klasický mladistvý tvar. Vše je ovlivněno genetickou dispozicí, tělesnou konstitucí, fyzickou aktivitou, atd. Proto bych mladým ženám doporučil o operaci uvažovat o pár let později, od cca 22 let věku dále.

Spíše je ideální provádět augmentaci u žen, které mají tzv. „po dětech“. Pomocí augmentace získají sebevědomí a pocit atraktivnosti, tak, jak to u nich bylo před mateřstvím. V dnešní době plné reklam, sociálních sítí, retušovaných fotek atd. jsou ženy mnohokrát masírovány tlakem okolí a většina mladých slečen vyhledává plastické chirurgy ve věku těsně po dovršení plnoletosti.

Zvětšení prsou před nebo po těhotenství

Řešíte s pacientkami při první konzultaci i vhodnost operace s ohledem na případné těhotenství a s tím i spojené období kojení?

S každou pacientkou, která plánuje augmentaci prsou, případné těhotenství, kojení následné možné morfologické změny prsů konzultujeme. Ideální je zvětšení prsou podstoupit až po ukončení všech těhotenství a kojení.

Augmentovaný prs před těhotenstvím vypadá zcela jinak, než augmentovaný prs po ukončení jednoho i více těhotenství a kojení. Prsa projdou zásadními změnami nejen v objemu a tvaru prsů, ale i elasticita a pevnost kůže se věkem a hormonálními výkyvy mění, zmenšuje se objem prsní žlázy, mění se tvar i velkost prsních dvorců, často i bradavek a nesmíme zapomínat ani na působení gravitace, které se na nás všech podepisuje každodenně. Jediné v čem se augmentovaná prsa před a po těhotenství neliší, je uložení, objem a pevnost implantátu. Vše ostatní se bude měnit.

Důvody zvětšení prsou před těhotenstvím

Tedy teoreticky je vždy ideální provést augmentaci až po ukončení plánovaného rodičovství, resp. kojení, ale zde narážíme na otázku sebevědomí, které je v dnešní době hodně důležité.

Doba se změnila, je rychlá a hektická, každý chce vypadat uvolněně, zdravě, atraktivně a sebevědomě. Sebevědomý a vizuálně atraktivní člověk se snáze prosadí, a tak se každý snažíme něco zamaskovat: stres, únavu, větší nos, faldy na břiše, vrásky na čele. Každý chce být hezký, líbit se - ostatním, i sám sobě. A u žen to platí dvojnásob.

A i když je jistě ideální o augmentaci prsů uvažovat až po těhotenství a kojení, mnoho mladých žen si přeje operaci provést ještě před touto budocí etapou svého života a stejně tak i mladé maminky, které další těhotenství nevylučují, či je dokonce i plánují, ale i přesto chtějí operaci podstoupit hned, protože současný stav jejich prsů je velmi trápí. Zde je velmi důležité, aby od svého operatéra slyšely, jaký vliv na prsa po augmentaci případná další těhotenství i kojení mohou (a dozajista budou) mít a počítaly s tím.

Výhody augmentace před těhotenstvím

Zvětšení prsou implatáty před těhotenstvím nemá z lékařského pohledu žádné kontraindikace. Pokud se žena trápí velikostí, asymetrií nebo třeba tuberósním tvarem svých prsou, může se to velmi negativně projevit na její psychice a sebevědomí.

Zcela rozumím jejich přání mít vysněná prsa hned, co nejdříve to jde, aby si jich užily v mládí a co nejdéle. Ale každý případ je nutné řešit citlivě a individuálně.

Výhody zvětšení prsou po těhotenství

 • Těhotenství a kojení změní tvar každých prsou. Časem budou povadlá, pokleslá, ztratí svůj objem nebo budou zcela bez objemu.
 • Pokud klientka již dříve podstoupila augmentaci, čeká ji tak již druhá operace (reaugmentace a/nebo modelace prsou).
 • Každá operace je zátěž pro lidský organismus a jde i o nemalý finanční výdaj.

Proto vždy klientkám doporučuji, aby své rozhodnutí pečlivě zvážily. Z pohledu plastického chirurga provedení augmentace v okamžiku, kdy žena již má těhotenství a kojení za sebou, je z dlouhodobého hlediska pro ni výhodnější, protože výsledek bude stabilnější, prsa již nebudou tvořit mléko, nebudou extrémně ovlivněná hormony a s tím i spojenými výkyvy hmotnosti.

Kojení po augmentaci

Může žena po zvětšení prsů implantáty kojit?

Prsní implantát se u žen, které ještě nerodily a rodinu v budoucnu plánují, ve většině případů ukládá pod pektorální prsní sval, který se částečně odpojí od hrudní kosti. Sval pak překrývá v horní části implantát a podílí se tak i na výsledném objemu. Vložení implantátu probíhá v 98 % do této kapsy z podprsní rýhy, takže k narušení mléčné žlázy nedochází, nejsou nijak narušené mlékovody.

K narušení mlékovodu dochází při vkládání implantátů přístupem kolem prsního dvorce, tzv. přes bradavku, a proto se u žen/dívek, které rodičovství teprve v budoucnu plánují, nedoporučuje a obvykle ani neprovádí.

Při vložení implantátů podprsní rýhou, ať již s jeho uložením pod sval, částečně pod sval či jen pod mléčnou žlázu, není budoucí kojení nijak ohroženo, protože při augmentaci do ní nebyl proveden žádný chirurgický zásah. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že přítomností implantátu dochází k chronickému jemnému tlaku na mléčnou žlázu a prsní svaly, které tímto - i když velmi jemným tlakem - ztrácí svůj objem, atrofují. Ztenčením svalu se žláza oploští a zmenší částečně svůj objem. Může, ale nemusí to mít vliv na pozdější kojení. Je to individuální a těžko predikovatelné.

Zda, jak moc či málo, i jak dlouho bude moci (a nebo chtít) žena kojit, není dopředu nikdy jasné. I u žen, které žádnou estetickou operaci prsů nikdy neprodělaly, někdy dochází k tomu, že kojení je problematické.

Jak dlouho po ukončení kojení nejdříve je možné podstoupit operaci zvětšení prsou?

Ideální doba pro zvětšení prsů s prsními implantáty je 12 měsíců po ukončení kojení. Rok je optimální čas na zklidnění prsní žlázy, jak hormonálně, tak i anatomicky, kdy se zredukuje z formy, kdy byla aktivní a produkovala mateřské mléko do formy klidové. Stejně tak i kůže těhotenstvím a kojením zvětšených prsů se během této doby zretrahuje (zpět ztáhne).

Jaký interval se doporučuje mezi operací a následným těhotenstvím?

Dle mého názoru by odstup měl být minimálně 6 měsíců, během kterých probíhá intenzivní fáze hojení a je potřeba čas, aby se implantát tzv. uhnízdil, zcela odezněl otok, správně se zhojily a vyzrály jizvy a vše si postupně sedlo, výsledný tvar prsů se stabilizoval. Víme, že těhotenství se někdy dost dobře plánovat nedá a nejde s tím nic dělat :) - ale doporučil bych minimálně po dobu 6 měsíců od operace důslednou ochranu při sexu tak, aby k nechtěnému otěhotnění nedošlo a aktivně plánovat rodičovství až po této době.

Vhodnost umístění implantátu u žen plánujících budoucí těhotenství

Liší se umístění implantátů, operačního řezu pro jejich vložení a případně volba typu/velikosti implantátu podle toho, zda pacientka chce v budoucnu děti, oproti ženám, které mají těhotenství (a kojení) již za sebou?

U žen, které zatím nerodily a nekojily, se v 98 % volí vložení implantátu podprsní rýhou, ve zbývajících případech přístupem kolem dvorce nebo axillou (přístupem z podpaží).

U mladých žen, které mají pevná, ale malá prsa, se používají implantáty od nízkého profilu až k nejvyšší projekci, a to buďto kulaté, které tvoří plný dekolt nebo anatomické či ergonomické, pro přirozenější "kapkovitý" tvar prsu. Uložení implantátu může být pod sval, částečně pod sval nebo jen pod prsní žlázu - záleží na výchozím stavu a objemu prsu i velikosti prsní žlázy.

U žen po těhotenství a kojení jsou možnosti vložení i uložení implantátů stejné, ale implantát se volí podle výchozího stavu prsu, který má již "něco za sebou", jak hormonálně, tak fyzicky. Podle toho, zda má žena velmi malá prsa, nebo došlo jen k drobnému úbytku objemu a k poklesu, nebo k etrémnímu úbytku tkáně a tedy objemu prsu i jeho výraznému poklesu - podle toho volíme jen čistou augmentaci nejčastěji s anatomickým implantátem, který doplní objem i v horních částech a dělá krásný přírozený anatomický vzhled a náběh prsu, obvykle se volí střední až větší profil.

Při velkém poklesu prsů je kromě augmentace nutná i modelace - vloží se implantát (většinou s menší projekcí), a poté se kůže nad implantátem a část tkáně zredukuje a vypne. Zde je zlepšení vzhledu prsů za cenu většího kombinovaného výkonu a i větších jizev (ve tvaru lízátka nebo tenisové rakety). Vždy je konkrétní volba operačního přístupu, typu, velikosti, projekce i uložení implantátu velmi individuální.

Má na změnu tvaru/stavu augmentovaných prsů po těhotenství a kojení vliv způsob, kterým byly implantáty do prsou umístěné? (pod žlázu, pod sval, částečně pod sval ..)

Způsob a uložení prsních implantátů nemá dle mého názoru, extrémní vliv na změnu tvaru/stavu prsů po těhotenství a kojení. Mohou být odlišnosti při uložení implantátu pod svalem, který implantát více podrží, než při uložení jen pod prsní žlázu, ale rozdíl nebude nijak zásadní. Každé prso během těhotenství a kojení pracuje a na změny mají vliv i další faktory.

Zvolený způsob vložení a umístění implantátů neovlivní, zda a jak moc povolí kůže, díky rychle se měnícímu objemu prsů, ani jak moc nebo málo se zvětší/zmenší mléčná žláza, zda se upraví/neupraví zpět vzhled dvorců a bradavek, zda ženě po těhotenství zůstala vyšší váha, než měla před těhotenstvím, atd.

Dalších vlivů je mnoho a umístění implantátů nehraje zásadní roli. Snad u jejich vložení podprsní rýhou může pomoci menšímu poklesu provedení tzv. stabilizace podprsní rýhy při augmentaci, kdy se operační rána vyšije pevným materiálem, aby se zabránilo poklesu.

operacni pristupy augmentace prsou Způsoby vedení řezu při vkládání prsního implantátu při augmentaci: 1 - podpažím, 2 - přes prsní dvorce, 3 - v podprsní rýze. (ilustrační foto)

Vzhled prsou s implantáty po kojení

Lze odhadnout, jak ovlivní těhotenství a kojení vzhled prsů u ženy po augmentaci prsů silikonovými implantáty?

Jak přesně ovlivní tvar, objem i umístění augmentovaných prsů prodělané těhotenství a kojení, opravdu předpovědět neumíme. Každá pacientka by měla vědět, že pro prsa jde o velmi náročné období, během kterého hormonálně pracují, mění se velikost i tvar mléčné žlázy v závislosti na tvorbě mléka a následně na frekvenci a délce kojení. Prsa zvětšují a zmenšují přechodně svůj objem, stejně tak se mění i dvorce a bradavky a je to zátěž i pro kůži, která vlivem měnícího se objemu prsů často praská (tvoří se na ní pajizévky - strie), kůže povoluje.

Je tedy nutné počítat s tím, že k poklesu prsů dojde, ale o kolik a jak rychle se nedá nikdy předpovědět. Je to velmi individuální. A stejně tak i to, jak svá augmentovaná prsa po změnách po těhotenství a kojení žena vnímá. Někdy i s mírným poklesem je žena dále s tvarem i velikostí prsů spokojená, někdy ne a zde je pak možné provést modelaci prsů, příp. modelaci prsů s reaugmentací, obvykle za větší implantát, aby prsa nebyla povislá a měla zpět ztracený objem.

Jak augmentovaná prsa upravit po kojení

Pokud se těhotenství/kojení na dříve augmentovaných prsou negativně podepíše, jak lze prsa vrátit zpět do kondice? Je jedinou cestou modelace s výměnou implantátů?

Záleží na výchozím stavu před augmentací, po augmentaci a pak po těhotenství a kojení. Někomu o něco méně perfektní stav prsů nevadí, někomu ano. Pokud ano, pak u někoho stačí jen reaugmentace - výměna implantátu za jiný, u někoho jen modelace, kdy se zredukuje nadbytek vytahané kůže a prsa se pozvednou, někdy je potřeba kombinace obojího, tedy jak modelace, tak výměna implantátu za jiný (obvykle větší). V každém případě by korektivní operace neměla proběhnout dříve, jak za rok od ukončení kojení.

Komplikace

Může díky těhotenství/kojení dojít k nějaké komplikaci, např. posunutí či zvrásnění implantátu při změně velikosti prsou, apod.?

Ke komplikacím u prsů po augmentaci a následném těhotenství a kojení by docházet nemělo. Je potřeba počítat s tím, že jak prsa budou měnit svojí velikost, opakovaně se zvětšovat a zmenšovat - i opakovaně, při více dětech, tak kůže bude povolovat, mohou se objevit strie, zvětší se dvorce a bradavky. Ale to vše jsou normální změny, které probíhají i na neaugmentovaných prsů.

K posunu či zvrásnění implantátů by docházet nemělo. Teoreticky, pokud by došlo během kojení k mastitidě a v rámci infekce k výskytu abscesu v prsu, resp. mléčné žláze, kdy by bylo nutné chirurgické řešení pro iniciaci a evakuaci obsahu (hnisu), což by bylo za cenu jizvy a pak v případě špatného hojení rány by mohlo dojít k postupu infekce dále do prsu, až k obalu iplantátu, tam by pak byla nutná extrakce. K takové situaci by teoreticky mohlo dojít, pravděpodobnost je však velmi nízká.

Jak pečovat o prsa s implantáty při a po kojení?

Je vhodné dodržovat přísnou hygienu, chránit dvorce a bradavky, po kojení promazávat (bepanthen, framykoin), krémovat/promazávat kůži prsů a nosit vhodnou normální či kojící podprsenku pro odlehčení a podporu prsů, při poranění bradavek používat ochranné kloboučky na kojení. Ale to vše jsou doporučení, která platí pro péči o prsa, dvorce a bradavky během období kojení obecně, bez ohledu na to, zda na nich dříve proběhl nějaký estetický chir. výkon či nikoli.

Publikováno: 20.2.2019

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Diskuze k tématu

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní