Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Bottoming out - jeden z důvodů, proč prsa s implantáty klesají

Bottoming out - jeden z důvodů, proč prsa s implantáty klesají
Tento certifikovaný plastický chirurg působí na klinice plastické chirurgie Body v Brně. Specializuje se na operace prsou a zákroky spojené s přenosem vlastního tuku, a to nejen do poprsí
Vytvořeno: 25. 10. 2019 · Aktualizováno: 15. 7. 2021
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Augmentace prsou silikonovými implantáty je chirurgický výkon, který občas může přinést komplikace a to i v podobě nežádoucí tvarové změny prsou. Některé změny jsou typické a opakující se a proto již získaly zavedená pojmenování. Jednou z nich je „bottoming out". O co se jedná?

Ptóza po zvětšení prsou implantáty

Ptóza je přirozené, pozvolné klesání prsu vlivem gravitace, pozice podprsní rýhy se nemění. Bradavka směřuje přirozeně rovně nebo dolů. Podprsní rýha zůstává na svém místě a je schovaná pod prsem. Ptóza vzniká postupně v průběhu let.

„Bottoming out" po zvětšení prsou implantáty

Tento stav patří mezi pooperační komplikace po augmentaci prsu. Implantát není v prsu pevně uchycený a vlastní vahou tlačí na podprsní rýhu. Podprsní rýha se tlakem uvolňuje a implantát se posune dolů.

Bradavky směřují nepřirozeně vzhůru. Podprsní rýha není schovaná pod prsem a stává se viditelnou. Vzniká obvykle již za několik měsíců od augmentace.

191014 nakres pokles prsou
Nákres, který vám pomůže rozeznat rozdíl mezi ptózou a pooperační komplikací, která se nazývá "bottoming out". Na obrázku můžete vidět porovnání s optimálním tvarem prsu a umístěním bradavky. (foto: soukromý archiv Body klinika plastické chirurgie)
1. kolínské sanatorium s.r.o.
Kolín, Středočeský kraj
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Praha, Praha (kraj)
MUDr. Svatopluk Svoboda
Praha, Praha (kraj)

Možné příčiny vzniku „bottoming out”

1. Velké implantáty v malém základu

Nepatřičně velké implantáty u pacientky s původně malými prsy a nedostatečně pevným podkožím. Při vytváření velké kapsy pro implantát dochází k rozsáhlému porušení přirozených vazivových přepážek mezi kůží a povázkou svalů. Podkoží ztrácí pevnost a může dojít k posunu implantátu.

2. Prsní implantát pod žlázou

Při uložení implantátu pod žlázu chybí v dolní části přirozená pevná zábrana k jeho posunu. V případě podsvalového uložení tuto zábranu tvoří úpon velkého prsního svalu k žebrům. Uložení pod žlázu je obvykle bez problémů u mikro a makro texturovaných implantátů přiměřené velikosti.

3. Chyba plastického chirurga

Může vzniknout jako důsledek chybného předoperačního měření a nezkušeného, nesprávného zhodnocení kvality kůže a žlázy u pacientky, zejména v případě použití velkých implantátů.

4. Hladký povrch implantátů

Vyšší riziko posunu hrozí u velkých měkkých implantátů s hladkým nebo málo texturovaným povrchem. Velmi podobně jako hladké implantáty se v těle chovají také nové implantáty s tzv. nanotexturací povrchu. Hladší povrchy totiž vytvářejí slabší vazivová spojení implantátu s okolní prsní tkání, která implantát fixují na místě.

Volnější implantát vlastní vahou tlačí dolů na podprsní rýhu, postupně dochází k jejímu povolení a následnému sklouznutí implantátu.

U tvarově stabilních, přiměřeně texturovaných implantátů se „bottoming out” vyskytuje zřídka. U hladkých nebo „téměř hladkých” implantátů s tvarově nestabilním gelem je třeba větší opatrnosti. Ze studií vyplývá častější sklon k tvorbě „bottoming-out“ deformity s doporučením vždy fixovat podprsní rýhu, aby nedocházelo ke spontánnímu posunu implantátu směrem dolů.

Může „bottoming out" způsobit špatná pooperační péče?

„Bottoming out" je komplikace, která může být způsobena volbou hladkého nebo příliš velkého implantátu (zejména při uložení pod žlázu) nebo nesprávně zvolenou operační technikou. Chybná volba kompresního prádla či nedodržování pooperačního režimu mohou „bottoming out" zhoršit, ale nejsou jeho primární příčinou.

Jak poznat a předejít „bottoming outu"

„Bottoming out" může být viditelný ihned po operaci (chybné uložení implantátů) nebo se deformita vyvíjí postupně, jak váha implantátu tlačí na měkké tkáně podkoží.

Může pomoci nošení pevnější podprsenky s dotaženými ramínky, avšak toto opatření vývoj komplikace pouze zpomalí, ale problém zcela neřeší.

Komplikaci „bottoming out" lze předejít volbou zkušeného plastického chirurga a výběrem implantátu přiměřené velikosti s texturovaným povrchem.

Řešení „bottoming outu"

„Bottoming out" lze vyřešit pouze operačně. Náklady na reoperační výkon jsou vždy předmětem dohody mezi pacientkou a pracovištěm. Existuje totiž mnoho okolností, které je třeba vzít v potaz. Záleží tedy na konkrétním případě.


Zdroj:

Studie Motiva Ergonomix Round SilkSurface Silicone Breast Implants: Outcome Analysis of 100 Primary Breast Augmentations over 3 Years and Technical Considerations. G.M. Huemer, M.D., 2018. (pasáž Fig.4)

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.