Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Co s kapsulací po augmentaci prsou?

Co s kapsulací po augmentaci prsou?
Vystudovala jsem českou filologii pro editory. Věnuji se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímám se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 6. 1. 2010 · Aktualizováno: 21. 7. 2021
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Kapsulace nebo-li kapsulární kontraktura je fyziologickou reakcí organismu na přítomnost cizího tělesa. V případě augmentace se jedná o implantáty používané při zvětšení, či rekonstrukci poprsí. Tělo vytvoří jizevnatou kapsu kolem celého implantátu. Co dělat v případě, kdy se objeví kapsulace?

Jak ke kapsulaci dochází?

Přestože se vývoj výroby implantátů neustále posouvá směrem kupředu a v dnešní době se již používají implantáty s texturovaným (zrnitým) povrchem a četnost této komplikace klesá, u 4 až 5 % žen dochází k tzv. kapsulaci. Jedná se o vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátu. Pouzdro se smrští, zesílí nebo zjizví, sevře implantát a tím dochází ke kapsulární kontraktuře. Pacientka často trpí pocitem napětí a bolesti prsu, může dojít i ke ztuhnutí nebo zvětšení augmentovaného prsu. Ve výjimečných případech dochází i k deformování zvětšeného prsu, změně jeho přirozeného tvaru až k úplnému ztvrdnutí. Tento stav nastává většinou během prvních měsíců po operaci, ale není možné zcela vyloučit i možnost pozdního zajizvení. Velmi často bývá tento stav pouze jednostranný.

Kapsulární kontraktura  se dělí podle závažnosti na lehčí až těžké formy dle Bakerovy klasifikace:

  • Baker I : kapsulace, prso je měkké, bez zjevné jizevnaté tkáně

  • Baker II:  kapsulární kontraktura, kolem implantátu je hmatná jizevnatá tkáň; není však okem viditelná

  • Baker III:  kapsulární kontraktura s viditelným a hmatným zatvrdnutím, jenž způsobuje deformity tvaru prsu

  • Baker IV: nejzávažnější typ  kapsulární kontraktury, který je charakteristický zatvrdnutím, jenž je viditelné i hmatné, často je prso studené, tvrdé a výrazně bolestivé i při jemné palpaci.

Kapsulární kontraktura je mnohem závažnější pokud je nad svalem než v případě, kdy je pod svalem. Pokud je prsní implantát uložen pod žlázu, tedy nad svalem je kapsulace mnohem závažnější a obtížněji se léčí než v případech, kdy je implantát uložen pod sval.

kapsulace
U malého procenta žen může dojít k tzv. kapsulaci

Příčiny

Důvody, proč dochází ke kapsulární kontraktuře zatím nejsou známy. Jako hlavní důvod se udává reakce těla na cizí těleso. Lékaři se ovšem domnívají, že na tvorbu kapsulace mají vliv i další faktory jako pooperační rekonvalescence, nešetrná manipulace, nárazy či nevhodné sporty ale i infekce.

Řešení kapsulace

V případě, že ke kapsulární kontraktuře dojde, je nutné vyšetření,  na základě kterého lékař určí, zda je nutné provést reoperaci. V případech, kdy kapsulace nečiní pacientce žádné problémy, operace nutná není nebo dochází pouze k manuální korekci implantátu. Pokud ovšem lékař shledá operaci nezbytnou, pak se obvykle provádí na pracovišti, kde proběhla i příslušná augmentace. Ale je možné si zvolit i jiné pracoviště a jiného lékaře.

Chirurgické řešení kapsulární kontraktury

Kapsulotomie

Při kapsulotomii se jedná se o chirurgický zákrok, kdy je kapsula - vazivový obal otevřen a uvolněn od implantátu elektrokauterem. Nedochází k odstranění pouzdra, pouze k jeho uvolnění, aby měl implantát víc prostotu se rozepnout a také prso se tak stává na pohmat měkčí. Tato operace je vhodná především u pacientek, které mají tenkou prsní tkáň a odstranění kapsuly by mohlo vést ještě k většímu ztenšení a způsobit tak viditelné i hmatné deformity prsu.

Kapsulektomie

Kapsulektomie je výkon, kdy dochází k otevření, uvolnění a také odstranění kapsuly. Tento výkon se provádí v situaci pokud má prsní tkáň nebo implantát dostatečnou tloušťku, případně za přítomnosti obou skutečností. Odstranění kapsuly může snížit riziko jejího opakovaného vzniku, ale znovuobjevení kapsulární konraktury nelze vyloučit.

Vyjmutí a náhrada prsního implantátu

Jestli je nutné implantáty vyjmout a vyměnit za nové záleží na jejich stavu. Pokud  prsní implantáty mají normální tvar a nejsou prasklé lze je ponechat.  Existují studie,  které popisují jako příčinu vzniku kapsulární kontraktury mikroinfekci a doporučují implantát vyjmout, vyčistit prázdnou kapsu antibiotickým výplachem a zavést nový implantát. Tato opatření by měla redukovat vznik další infekce.

Který druh výkonu je pro danou pacientku vhodné provést je individuální a závisí na anatomických poměrech prsou, hrudní stěny a také na místě uložení implantátu.

Nechirurgická léčba kapsulace

Antibiotika

Někteří plastičtí chirurgové používají antibiotika podaná celkově jako léčbu kapsulace, protože se za její  příčinu považuje infekce. Lokální antibiotické výplachy kapsuly jsou také součástí výkonu při  kapsulektomii a výměně implantátů.

Kortikosteroidy

Některá pracoviště používají při léčbě kapsulace také kortikoidy v podobě injekcí nebo tablet. Kortikosteroidy jsou látky, které působí  mimo jiné i protizánětlivě a využívají se u celé řady dalších indikací.

ZAFIRLUKAST

Zafirlukast je orální antagonista leukotrienového receptoru vyvinutý pro léčbu astma bronchiale. V posledních letech  je využíván především v zahraničí při prevenci a  léčbě kapsulace.

Dle studii u pacientek s prokázanou kapsulací, které braly 12 měsíců po stanovení diagnózy Zafirlukast, se u 50% z nich objevilo změknutí prsou. U pacientek, které pociťovaly ztuhnutí prsu a braly Zafirlukast s vitamínem E došlo k výraznému zlepšení příznaků za 3 až 6 měsíců po podání těchto léčiv.

kapsulace
Lékař zvolí vhodnou léčbu

Prevence

Umístění prsního implantátu pod sval

Uložení prsního implantátu pod sval snižuje riziko vzniku kapsulace o 8 až 10 %. Naopak při uložení implantátu pod žlázu je vyšší riziko vzniku kapsulární kontraktury  v průměru o 10 až 25 %.

Použití prsních implantátu s texturovaným povrchem

Implantáty s texturovaným  povrchem jsou implantáty, které jsou na povrchu zdrsnělé, což komplikuje vznik kapsuly.

„No-touch“ technika

Jedná se chování operatéra během operace. Měl by být šetrný k tkáním, snažit se co nejméně devastovat okolní struktury, co nejméně se dotýkat implantátu i okolní tkáně jak nástroji, tak rukou a zároveň zachovávat dokonalé sterilní prostředí.

Vitamín E

Existují studie, které podporují jeho užívání jako prevenci kapsulace. Má pozitivní vliv na regeneraci kůže a působí protizánětlivě. Udává se, že může změkčit, snížit napětí kolagenových vláken, která tvoří kapsulu.

Masáže

Některá pracoviště doporučují masáže prsou několik týdnů  před zavedením implantátů. Udávají, že se zvětší budoucí prostor pro implantát a tak se sníží riziko vzniku kapsulace.

Antibiotika

Preventivní použití antibiotik po provedení operace, pouze z důvodu zavedení cizího tělesa do organizmu. Jedná se o tzv. chráněné koagulum.

Zafirlukast

Byly provedeny studie, kdy pacientky braly Zafirlukast 2 týdny před plánovanou augmentací prsou, což  výrazně snížilo vznik kapsulární kontraktury. Podobně tomu bylo také u pacientek, který byly už po kapsulektomii a braly Zafirlukast a snížil se u nich výskyt opakované kapsulace.

Může se kapsulární kontraktura vrátit?

I po reoperaci kapsulace se můžou problémy opětovně vrátit. V takových to situacích má každý lékař své individuální řešení, které vychází jak z teoretických poznatků, tak i z praxe. Proto je nutné zvolit si i pro tyto případné komplikace zkušeného plastického chirurga. Lékaři nejčastěji přistoupí k nové kapsulotomii a implantát vymění za nový.

Kapsulace je jedna z nejčastější komplikací, která se může u žen po augmentaci prsou objevit. Může se vytvořit nejdříve za 4 týdny po výkonu a po této době téměř kdykoli. Řešení závisí od stupně závažnosti, míry deformity prsou a subjektivních potíží.

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.