Nejnovější trendy v oblasti augmentace prsou

Máte před zákrokem?

Vyplňte krátký dotazník a pošlete nezávaznou poptávku až 4 specialistům na tento zákrok. Díky dotazníku snadněji získáte konkrétní odpověď od špiček v oboru – rychle a zdarma.

Máte po zákroku?

Sdílejte své zkušenosti v rychlé anketě a pomozte ostatním se lépe rozhodnout.

  1. Step 8
  2. Step 9
  3. Step 10
  4. Step 11
  5. Step 12
  6. Step 13
  7. Step 14
  8. Step 15

Jakou máte velikost prsou?

Jakou velikost prsou byste chtěla mít?

Jaký tvar prsou preferujete?

Jak byste nejlépe označila váš stav prsou?

Kterou značku implantátů preferujete?

Kdy by měla operace proběhnout?

Pomohla by vám v rozhodování možnost platby na splátky?

Chtěla byste se připojistit na případné komplikace po zákroku?

Autor:

Doby, kdy byly plastické operace doménou zejména celebrit a zůstávaly tak trochu tabu, jsou  nenávratně pryč. Dnes jsou plastické operace relativně běžné a s výsledky operace se tají jen málokdo. Mezi nejvyhledávanější estetické zákroky pak patří augmentace – tedy zvětšení poprsí. Pokud augmentaci také zvažujete, neměly by vaší pozornosti ujít nejnovější trendy.

Prsní implantáty, tuk nebo výplně?

Jednoznačným trendem v plastické chirurgii je šetrnost a upřednostňují se techniky, které jsou méně invazivní. Ověřené metody jsou více propracované a vědecky podložené mnoha dalšími výzkumy, což platí například pro augmentace vlastním tukem – tzv. lipografting.

Model Shoot 5 „Metoda vyplňování tkáňových defektů vlastním tukem je stará přes 100 let, přesto naprostého boomu dosahuje až dnes, kdy je důkladně prostudován mechanismus hojení, jsou propracovány techniky odběru a aplikace tuku tak, aby výsledky byly pokud možno co nejvíce předpověditelné," vysvětluje MUDr. Ivo Menšík z Body kliniky plastické chirurgie a dodává, „Navíc výsledky nejnovějších studií nezávisle prováděných zejména v USA, Itálii a Francii uvádějí velice podobné výsledky, a to zachování 45% přeneseného tuku po prvním roce, kdy je efekt trvalý. Tato metoda si tedy pro dosažení optimálních výsledků poměrně často vyžaduje opakování."

Metoda přenosu vlastního tuku se těší velkému zájmu právě pro svoji šetrnost a je vítanou alternativou pro ty, kteří odmítají ve svém těle cizorodý materiál. Princip metody zvětšení prsou tukem spočívá v odběru tukové tkáně liposukcí z těch částí těla, kde je jí dostatek, a v následné aplikaci upraveného tuku do prsní tkáně. Tato technika však naráží na určité limity. Zvětšení prsou tukem je vhodné pouze pro ženy, které si přejí zvětšit poprsí o jednu velikost, preferují přirozený vzhled a mají dostatečné tukové zásoby.

Stálicí mezi metodami augmentace prsou je však stále zvětšování pomocí silikonových implantátů. Jedná se o spolehlivou metodu, která není limitována jako lipografting a má řadu výhod. Zejména odpadá omezení velikosti zvětšení o jedno číslo. Díky široké škále velikostí, profilů i typů lze vždy vybrat vhodný a kvalitní implantát. V porovnání s lipograftingem navíc implantáty lépe zajistí zachování objemu prsou při případném váhovém úbytku.

Augmentace výplněmi na bázi kyseliny hyaluronové je sice šetrná metoda, avšak naráží na finanční náročnost a krátkou dobu požadovaného efektu. Kyselina hyaluronová je tělem postupně odbourávána a tak se velikost postupně dostává k původní, proto se od této metody pomalu ale jistě upouští.

Místo reoperace implantátů vlastní tuk

Zajímavou novinkou je využití tuku při odstraňování drobných estetických nedostatků v okolí prsních implantátů. Někdy se ženy po zvětšení poprsí implantáty mohou setkat s estetickými nedostatky, jejichž odstranění si dříve žádalo reoperaci. Ta již nemusí být nutná. Pro zahlazení drobných nerovností či nevzhledných hran implantátu lze využít vlastní tuk.

Poměrně malé množství tukové tkáně získané liposukční metodou a zbavené příměsí, lékař vpravuje velmi tenkými kanylami v mikro dávkách do okolí implantátu nebo nad něj. Jedná se o přenos tuku do specifických lokalit, tzv. LipoRetouche (http://www.bodyestet.cz/plasticka-chirurgie-operace-prsou/liporetouche). Obrovskou předností metody LipoRetouche je mimo jiné velmi rychlá rekonvalescence. Některé pacientky mohou bez problémů hned druhý den běžným způsobem fungovat a nastoupit do zaměstnání (pro srovnání – u klasické reoperace s výměnou implantátů je nutné počítat s 1-2 týdenní rekonvalescencí).

Jaký vzhled je preferován?

body clinic def Představa o tom co je krásné, je do určité míry otázkou individuálního vkusu. Většina plastických chirurgů i laiků se shodne, že jde o vyváženost proporcí. Krásná je harmonická tvář i harmonické křivky těla. To, co lze jako trend v posledních letech v estetické chirurgii velmi dobře vystopovat, je snaha o dosažení přirozeného vzhledu. Tomu odpovídá i podstatně detailněji propracovaná metoda zmíněného lipograftingu.

Trend přirozeného vzhledu je patrný také u klasické augmentace implantáty. V porovnání s minulými roky jsou ženy odvážnější a požadují větší velikosti implantátů - nejčastěji kolem 350ml. Současně si ale stále častěji přejí, aby výsledný efekt působil přirozeným dojmem, což potvrzuje rostoucí zájem o anatomické implantáty (zdroj Mentor ČR). Obrovským bonusem anatomických implantátů je dokonalost s jakou tyto implantáty imitují přirozené prso. Na vzhledu poprsí se podílí nejen velikost implantátu, ale také jeho typ, výška profilu a významně také metoda umístění.

S tím, jak roste společenská tolerance k řešení estetických nedostatků chirurgickou cestou, nalézá plastická chirurgie více zastánců a mění se i struktura zájemců o operační výkon.Mezi zájemce o plastiku prsou nově významně figurují ženy, které řeší vzhled prsou po mateřství a které žádají přirozený vzhled. Někdy se však lze setkat s extrémními požadavky zcela syntetického vzhledu neúměrně velkých kulatých implantátů, u kterých je provedená procedura viditelná na první pohled." přibližuje požadavky českých žen MUDr. Ivo Menšík. „Ženy, které touží po neúměrném zvětšení poprsí, však většina plastických chirurgů od tohoto záměru odrazuje, a to z důvodů estetických i zdravotních."

Kvalita a bezpečnost

Zřejmě vlivem medializace některých případů nepovedených plastik je znát, že se ženy začínají více zajímat o to, u kterého lékaře augmentaci prsou podstoupí. Po kauze s vadnými francouzskými implantáty PIP se také častěji zajímají o kvalitu implantátů. Začíná růst počet žen, které k plastickým operacím přistupují zodpovědně a nenechají se zlákat dostupností či nízkou cenou, ale hledají erudovaného specialistu, který provede zákrok profesionálně a použije kvalitní prověřené implantáty.

„Je nezbytné, aby klientka dostala o výkonu ucelenou informaci nejen s tím, co chce slyšet, ale rovněž s možnými negativy, která mohou s výkonem souviset. K informacím z internetu a diskusních fór je nutné přistupovat obezřetně, protože takové informace mohou být neprověřené nebo dokonce zavádějící," upozorňuje na možná úskalí MUDr. Menšík, „Podstatná je vždy osobní konzultace. Výběr renomovaného pracoviště považuji za nutnost."

Trendy v oblasti prsních implantátů

Ženy dnes chtějí především bezpečný implantát, který je žádným způsobem neohrozí. Dalším požadavkem je již zmiňovaný krásný přirozený vzhled.

augmentace 02 pred augmentace 02 po

Na českém trhu jsou dostupné implantáty v různé kvalitě. Vodítkem pro rozpoznání kvality implantátů je certifikace FDA udělená americkým úřadem pro kontrolu léčiv. Kritéria získání tohoto amerického certifikátu jsou v porovnání s evropskou certifikací mnohem přísnější. Na českém trhu jsou pouze dvě společnosti, které certifikaci FDA získaly. Společnost Mentor je jednou z nich.

„Výrobci implantátů s certifikací FDA provádějí dlouhodobé nezávislé studie, ve kterých jsou mnoho let sledovány stovky pacientek s implantáty. Díky tomu jsou tyto implantáty dlouhodobě prověřené a představují nejbezpečnější volbu." vysvětluje Martina Vostrejžová, obchodní ředitelka firmy zastupující společnost Mentor v České republice.

Dlouhodobým trendem v oblasti vývoje prsních implantátů je také vytvoření povrchu implantátu, který bude poskytovat podmínky pro optimální adherenci (přilnutí) implantátu k okolní tkáni a snížení rizika postoperačních komplikací. Cílem je, aby implantát v těle nerotoval a současně aby nedocházelo ke zvýšené tvorbě vaziva v bezprostředním okolí implantátu – ke vzniku tzv. kapsulární kontraktury.

Dle nejnovějších vědeckých poznatků nejlépe současné požadavky na adherenci implantátu splňují implantáty s povrchem, který tvarově odpovídá struktuře polyuretanu. Zdravotní nezávadnost polyuretanové pěny implantované do těla je však v odborných kruzích stále diskutovaná.

Bezpečné řešení našla společnost Mentor, která vyvinula unikátní povrch Siltex. Povrch Siltex představuje optimální strukturu i materiál, protože vznikl otiskem polyuretanové pěny do zdravotně nezávadného silikonového obalu. Implantáty s povrchem Siltex vykazují statisticky nejnižší riziko postoperačních komplikací.

Aktualizováno: 1.12.2013

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Jak si vybrat bezpečné prsní implantáty?

MUDr. Juraj Payer Ph.D., FEBOPRAS

Snad nejdůležitější kritérium, týkající se výběru prsních implantátů, je jejich maximální bezpečnost a trvanlivost. Jak si v...

Diskuze k tématu

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní