Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Rakovina spojována s prsními implantáty: Strašák jménem ALCL?

Rakovina spojována s prsními implantáty: Strašák jménem ALCL?
Vystudovala jsem českou filologii pro editory. Věnuji se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímám se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 24. 1. 2019 · Aktualizováno: 27. 10. 2022
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Augmentace prsou je jednoznačně nejžádanější zákrok z estetických plastických výkonů. Odhaduje se, že implantáty má cca 11 milionů žen na celém světě. Bezpečnost je tak klíčovou otázkou.

Co je BIA-ALCL?

Onemocnění BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, zkráceně BIA-ALCL) je velkobuněčný lymfom vyskytující se ve spojitosti s prsními implantáty. Prsní lymfom není klasifikován jako rakovina prsu, ale rakovina lymfatického systému v oblasti prsou s velmi dobrými vyhlídkami na uzdravení. Podle dosavadních případů vzniká cca po 6-8 letech po implantaci.

Tento typ lymphomu není popsán jen u texturovaných implantátů, doplňují ve svém vyjádření odborníci z Perfect Clinic v čele s MUDr. Romanem Kufou a MUDr. Lukášem Frajerem, ale také u hladkých implantátů, expandérů, alveolárních implantátů, dokonce i okolo osteosyntetického materiálu při léčbě zlomenin. Vznik BIA-ALCL lymfomu je spojován se všemi výrobci implantátů.

Jak zákeřný lymfom vzniká?

Prsní implantát se vkládá do kapsy vytvořené operatérem, nejčastěji pod prsní sval. Časem se kolem prsního implantátu vytváří fibrotické zjizvení, které nazýváme kapsulace. Jako jedna z příčin ALCL se pak uvádí chronický zánět prsou způsobený bakteriální kontaminací, chronickým drážděním z textury implantátu či genetickou predispozicí.

uložení prsního implantátu při zvětšení
Uložení implantátu po zvětšení prsou.

Projevy ALCL

BIA-ALCL se podle posledních zjištění objevuje u žen po 6-8 letech od vložení implantátu náhlým a bolestivým otokem jednoho z prsů. Otok může být ale způsoben i jinými onemocněními.

Diagnostika a léčba ALCL

Diagnostika probíhá na základě cytologie, kdy se odebere tekutina z prsu – laboratorní testy pak potvrdí, nebo vyvrátí přítomnost ALCL. 

Je nutné říci, že se jedná o vyléčitelné a velmi řídce se vyskytující onemocnění.

Léčba probíhá vyjmutím implantátu a kapsule, stejně jako vyříznutím jakýchkoliv souvisejících hmot. Pacienti v počáteční fázi onemocnění nepotřebují žádnou další léčbu. V opačném případě následuje onkologická léčba, chemoterapie je nezbytná v případě rozšíření do lymfatických uzlin.

Výskyt ALCL ve světě

Jedná se skutečně o velmi řídce se objevující onemocnění, jehož výskyt se předpokládá pouze u 1:50 000 až 1:300 000 žen po augmentaci prsou. Od roku 1997 bylo po celém potvrzeno 457 případů, 9 pacientek na něj bohužel zemřelo. (zdroj: informace k BIA-ALCL na stránkách FDA z 23 října 2019).

Prezident ISAPS vysvětluje riziko a četnost onemocnění BIA-ALCL ostatním plastickým chirurgům tak, že dvoudenní pobyt v New Yorku je mnohem rizikovější, než-li pravděpodobnost onemocnění tímto léčitelným a velmi vzácným onemocněním.

Výskyt ALCL v České republice

V ČR je dle zprávy z Perfect Clinic evidovaný jediný případ tohoto vzácného onemocnění. Prof. MUDr. Jiří Veselý, přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, uvádí věci na pravou míru a pacientky uklidňuje: „Je to statisticky naprosto nevýznamný fakt. Nádorovým onemocněním je v naší republice postižen každý třetí občan. Jsme státem, který má druhou nejvyšší incidenci na světě karcinomu pankreatu, druhou nejvyšší incidenci kolorektálního karcinomu. Karcinogeny nás obklopují všude, včetně pitné vody a vzduchu, který dýcháme."

Nakolik jsou prsní implantáty kontrolované, popisuje v krátkém videu pro Estheticon také známý plastický chirurg Dennis Hammond.

Představují texturované implantáty větší riziko?

Dostupné informace podporují fakt, že je tento typ lymfomu spojován s použitím texturovaných implantátů všech výrobců. Orgány zabývající se schvalováním a kontrolou léčiv a zdravotních materiálů intenzivně vyšetřují stávající případy. Přesto je vznik onemocnění ALCL multifaktoriální a textura není hlavní příčinou tohoto lymfomu.

O genetické predispozici hovoří řada odborníků a podporuje ji i MUDr. Lucie Zárubová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde operuje ženy s rakovinou prsu a provádí současně následnou rekonstrukci prsou prsními implantáty.

Kauza Allergan implantátů – fakta a mýty

Těsně před Vánoci Prezident Mezinárodní společnosti plastických chirurgů (ISAPS - The International Society of Plastic Surgery) vydal prohlášení pro pacienty, kde uváděl celou řadu mýtů na pravou míru.

Jeden z nich je i pozastavení prodeje texturovaných implantátů Allergan v Evropě. Pozastavení, nikoliv zákaz, jak senzacechtivě přejímala některá média. Důvodem pro tento akt nejsou nová zjištění ohledně těchto prsních implantátů, jak mohou některá média nesprávně uvádět, ale neprodloužení certifikace CE v Evropě.

Důvodem je, že společnost Allergan nedodala v termínu požadovaná data. Na dodání a obnovení certifikace aktivně pracuje. Allergan se i nadále bez omezení prodává jinde ve světě a je držitelem nejvyšší certifikace bezpečnosti FDA. Je také pravdou, že hladké implantáty Allergan jsou i nadále v oběhu bez omezení.

Konzultujte ALCL se svým plastickým chirurgem

ALCL by nemělo být tabu na konzultacích ani následných kontrolách. V rámci konzultace před augmentací prsou by základní informace o tomto velmi vzácném onemocnění měly být lékařem řečeny a popsány také v informovaném souhlasu, stejně jako ostatní rizika spojená se zvětšením prsou.

prevence rakoviny prsou je samovyšetřením prsu
Každá žena by o svá prsa měla pečovat. Základem je samovyšetření a pravidelné kontroly sonem nebo mammografem.

Prevence vzniku onemocnění prsou a ALCL?

Mezinárodní asociace plastických lékařů a regulační úřady nedoporučují vyjímání implantátů bez potvrzení ALCL nebo jako prevenci. Jedná se o jednotky případů. Ženy s prsními implantáty, které pociťují nenadálé změny v oblasti prsou, zduření či otoky by měly vyhledat svého operujícího lékaře a nechat se vyšetřit.

Prozatím není zaveden žádný screening na BIA-ALCL. Samozřejmostí a každodenní praxí zůstává prevence – samovyšetření na pravidelné bázi. Pravidelné prohlídky sonem a mamografem by měly být, nejen pro ženy po zvětšení prsou, rutinou hlavně kvůli možné ruptuře implantátu.

I nadále sledujeme novinky ohledně ALCL.

Děkujeme za spolupráci při vzniku tohoto článku předním českým plastickým chirurgům, zejména: 

prof. MUDr. Markétě Duškové CSc.

MUDr. Lucii Zárubové

prof. MUDr. Jiřímu Veselému CSc.

doc. MUDr. Andreji Sukopovi Ph.D.

MUDr, Martinovi Molitorovi, Ph.D., MBA

Zdroje:

Bapras.org.uk. Home | BAPRAS. [online] Dostupné na:

ISAPS. Find a Plastic Surgeon | Aesthetic Plastic Surgery | ISAPS. [online] Dostupné na:

Lymphoma Research Foundation. Lymphoma Research Foundation | LRF. [online] Dostupné na:

ABS. The Association of Breast Surgery. [online] Dostupné na:

Perfectclinic.cz. Vyjádření Perfect Clinic k mediální zprávě o nebezpečných implantátech. [online] Dostupné na:

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.