Prof. MUDr. Jana Hercogová , CSc., MHA

Prof. MUDr. Jana Hercogová , CSc., MHA

Žádné recenze
Ohodnotit
, Praha, Praha (kraj)
Prof. MUDr. Jana Hercogová , CSc., MHA
Prof. MUDr. Jana Hercogová , CSc., MHA
Žádné recenze

Informace

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

 • předsedkyně České akademie dermatovenerologie o.p.s.

 • šéfredaktorka Česko-slovenské dermatologie

 • členka Vědecké rady České lékařské komory

 • prezidentka 10. světového kongresu International Society of Dermatology 20.- 24.5.2009

Vzdělání:

MUDr. Jana Hercogová úspěšně absolvovala v roce 1984 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde během studia zíkala cenu děkana.

O čtyři roky později, v roce 1988, zdárně složila atestaci I. stupně v oboru dermatovenerologie. V roce 1990 získala titul kandidáta lékařských věd (CSc.) a za další tři roky, v roce 1993, složila také atestaci II. stupně v oboru dermatovenerologie. Další rok získala titul docent. Ve své habilitační práci se zabývala tématem „Dlouhodobé sledování pacientů s kožními projevy lymeské borreliózy.“ Mezi lety 1998 a 1999 absolvovala Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých nemocnicích u Silma Group. V roce 2004 byla jmenována profesorem dermatovenerologie.

Odborná praxe:

Po promocích, ve stejním roce, nastoupila ke studijnímu pobytu na I. kožní kliniku 1. LF UK v Praze, kde zůstala do roku 1985. V roce 1986 absolvovala předatestační tříměsíční stáž na oddělení dětské chirurgie ve FN Na Bulovce v Praze. Další tříměsíční předatestační stáž splinila na tamějším dětském oddělení. V roce 1987 působila jeden měsíc v Centru přírodní ohniskovosti nákaz SZÚ v Praze.

Lékařka rovněž pracovala na Dermatovenerologické klinice IPVZ a 2. LF UK a FN Na Bulovce v Praze. Mezi lety 1987 až 1989 absolvovala další studijní pobyt. V letech 1991 a 1992 se zúčastnila stáže na I. kožní klinice Univerzity ve Vídni. V roce 1994 to byla měsíční stáž na Dermatopatologickém institutu ve Philadelphii. Od roku 1989 do roku 1994 působila jako odborná asistentka, do roku 1995 pak jako docentka. V letech 1995 až 1998 byla přednostkou Dermatologické kliniky 2. LF UK a od roku 1999 do roku 2004 FN v Motole.

V současnosti je přednostkou Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce v Praze.

Členství:
 • American Academy of Dermatology

 • European Academy of Dermatology and Venereology

 • Central-Eastern European Dermatovenereological Association

 • Česká společnost pro využití laserů v medicíně
 • Česká dermatovenerologická společnost

 • Česká flebologická společnost

 • European Dermatology Forum

 • European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology

 • European Society of Dermatopathology

 • European Society for Dermatological Research

 • International Society of Dermatopathology

 • International Society of Dermatology

 • International Union against Sexually Transmit. Infections

 • Kosmetologická společnost ČR

 • Women´s Dermatologic Society

Možnost videokonzultace:

 • Ne

Financování nebo platební prostředky:

 • Ne

Obrázky (3)

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.