Zvětšení prsou: Jaký povrch prsních implantátů je pro vás vhodný

Máte před zákrokem?

Vyplňte krátký dotazník a pošlete nezávaznou poptávku až 4 specialistům na tento zákrok. Díky dotazníku snadněji získáte konkrétní odpověď od špiček v oboru – rychle a zdarma.

Máte po zákroku?

Sdílejte své zkušenosti v rychlé anketě a pomozte ostatním se lépe rozhodnout.

  1. Step 1
  2. Step 2
  3. Step 3
  4. Step 4
  5. Step 5
  6. Step 6
  7. Step 7

Jakou máte velikost prsou?

Jakou velikost prsou byste chtěla mít?

Jaký tvar prsou preferujete?

Jaké implantáty byste chtěla mít?

Kdy by měla operace proběhnout?

Zajímáte se o možnost financování zákroku?

Zajímáte se o pojištění pooperačních nákladů?

Autor:

Povrch implantátů s vámi bude řešit plastický chirurg už na konzultaci před plastikou prsou: augmentací prsou, modelací prsou či případnou rekonstrukcí prsou.

Jaké povrchy prsních implantátů existují?

Ročně se provádí asi 1,5 milionu zvětšení – augmentací prsů pomocí prsních implantátů.

Prsní implantát může být vložený pod prsní žlázu, pod povázku prsního svalu nebo pod prsní sval. Je možné i částečné uložení pod žlázu a pod sval. Po vložení do těla se implantát vždy obalí jemnou vrstvou jizevnaté tkáně, které se říká kapsula. Tato kapsula je většinou velice jemná a poddajná a žádným způsobem neovlivňuje tvar nebo tuhost prsou. Při vzniku uvedené kapsuly je velmi důležitá interakce mezi povrchem implantátu a okolními tkáněmi.

Dříve se z hlediska povrchu rozlišovaly implantáty hladké a texturované. Hladké mají povrch zcela hladký, texturované mají povrch více či méně zdrsněný. V současnosti je mezinárodním standardem rozdělení povrchů implantátů na:

  • hladký povrch
  • mikro-texturovaný povrch
  • makro-texturovaný povrch
Výběr povrchu implantátu před zvětšením prsou
Jaký povrch prsních implantátů je pro vás vhodný? Vybírat můžete z hladkých, mikro-texturovaných a makro-texturovaných implantátů. (ilustrační foto)

Moderní hladké povrchy nejsou zcela hladké ale mají velice jemnou strukturu, která se také označuje jako nano-texturace. Jsou vyvinuté do nejmenšího detailu a ve srovnání s tradičními hladkými, mikro-texturovanými a makro-texturovanými implantáty mají nižší riziko rozvoje tuhé, někdy bolestivé a deformující kapsuly, tedy tzv. kapsulární kontraktury během prvních pěti let po zvětšení prsů.

Komplikace jako pozdní seromy či dvojitá kapsulace zatím u těchto moderních hladkých povrchů nebyly hlášeny.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů povrchů implantátů

Původně byly texturované implantáty vyvinuty k odstranění nebo zmírnění výskytu kapsulární kontraktury, která byla u zcela hladkých implantátů poměrně častá. Studie obvykle uvádí vyšší míru kapsulární kontraktury u tradičních hladkých implantátů v porovnání s texturovanými implantáty.

Existují však také publikace, které toto tvrzení zpochybňují a uvádějí, že pravděpodobnost kapsulární kontraktury je u hladkých a makro-texturovaných implantátů srovnatelná. Některé studie také potvrzují menší riziko u implantátů vložených pod sval, znova ale jiné studie toto tvrzení zpochybňují.

Čím hrubší je povrch implantátů, tím lépe tyto implantáty v průběhu hojení přilnou ke tkáni, která do povrchu vroste. Tím se snižuje riziko posunutí nebo otočení implantátu, ale prs se méně přizpůsobuje změně polohy těla.

Současné hladké implantáty s nano-texturou obecně působí přirozeně a mohou se mírně pohybovat v prostoru po augmentaci prsů. To dovoluje implantátu lépe napodobit přirozený pohyb prsů. Nevýhodou však je, že to může vést ke změně polohy implantátu v průběhu let – otočení apod.

Výběr povrchu implantátu při zvětšení prsou
Uložení prsního implantátu při zvětšení prsou

Jaký vliv má povrch implantátu na jeho bezpečnost?

Texturované implantáty, a zejména makro-texturované, mají jisté nevýhody. Přilnutí drsného povrchu implantátu ke kapsule může vést k svraštění implantátu. Významné a pevně fixované svraštění implantátů může vést až k jeho poškození – protržení.

V souvislosti s makro-texturovanými implantáty se také mnohem častěji hovoří o BIA-ALCL (anaplastickém velko-buněčném lymfomu spojeným s prsním implantátem). I když je výskyt této nemoci velmi vzácný, je to nemoc závažná a je nutno se jí důkladně zabývat. Například v prosinci 2018 neobdržel jeden z největších výrobců prsních implantátů s makro-texturovaným povrchem obnovenou certifikaci CE pro možnost použití v zemích Evropské unie.

Také je častější výskyt pozdního seromu, tedy nahromadění tekutiny mezi implantátem a kapsulou, ke kterému může dojít při násilném posunutí drsného povrchu implantátu vůči kapsule s následným krvácením. Tyto pozdní seromy mohou poté vést ke vzniku dvojité kapsuly. 

U současných moderních hladkých implantátů je uváděné riziko BIA-ALCL, pozdního seromu nebo dvojité kapsuly zcela minimální.

Dosud není potvrzeno, zda existuje významný rozdíl mezi tradičními hladkými a texturovanými implantáty pokud jde o pravděpodobnost infekce, časného hematomu nebo seromu. Také zatím není potvrzený významný rozdíl co se týče změny uložení implantátu nebo různých následných nepravidelností ve tvaru prsů.

Proč bychom měli při výběru implantátu zohlednit jeho povrch?

Při porovnávání povrchů různých typů implantátů je nutné zohlednit přilnutí implantátu ke tkáním, možný přirozený tvar prsů, estetický výsledek a snášenlivost implantátu okolní tkání.

Jak bylo výše uvedeno, každý povrch má své výhody a nevýhody, ale moderní hladký povrch implantátu dle současných poznatků přináší pacientům výborný estetický výsledek a nejmenší riziko pozdních komplikací. Je přirozené, že pro pacienty musí být dlouhodobá bezpečnost prsních implantátů na prvním místě.

 Zvětšení prsou s implantáty motiva ergonomix
Prsní implantát, který se používá při plastice prsou.

Který povrch implantátu upřednostňuji a proč?

Většina plastických chirurgů se v současnosti přiklání k používání implantátů se zcela hladkým, moderním hladkým nebo mikro-texturovaným povrchem. Některá významná pracoviště v Evropě používají již pouze implantáty s moderním hladkým povrchem – nano-texturovaným

Osobně používám implantáty Motiva® SmoothSilk® od společnosti Establishment Labs® již téměř 5 let. Podle mezinárodních standardů jsou tyto implantáty klasifikovány jako hladké. Jejich povrch není však stejný jako u dřívější generace hladkých implantátů a nemají tudíž nevýhody, které byly spojovány s původními hladkými implantáty.

Implantáty firmy Establishment Labs® mě přesvědčily svou filozofií podpořenou vědeckým zpracováním, které vede ke zmírnění rizik a komplikací. Jejich nově vyvinutý nano-texturovaný povrch byl jedním z významných důvodů, proč jsem se rozhodl používat tyto implantáty.

Implantáty Motiva® se úspěšně používají k augmentaci prsů již téměř deset let, a proto již máme k dispozici dostatek údajů pro statistické vyhodnocení. Rozbor současných dat ukazuje snížení počtu kapsulárních kontraktur na méně než 1 % během prvních 5 let. Pozdní serom ani tvorba dvojité kapsuly nebyly zatím zaznamenány. To naznačuje lepší snášenlivost těchto implantátů ve srovnání s implantáty s jiným typem povrchu.

Tyto implantáty mají také sofistikovaně vypracovanou bariérovou vrstvu, která brání úniku silikonového gelu. Díky inovativní metodě modrého zbarvení bariérové vrstvy - BlueSeal® může operatér před vložením implantátu pohledem spolehlivě ověřit, že povrch implantátu není nijak porušen, nebo že nemá výrobní vadu.

Moderní hladký povrch spolu s možností vizuální kontroly povrchu implantátu považuji za velice důležité vlastnosti, které zvyšují bezpečnost zvětšení prsů pro pacienty v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.


(1) Hall-Findlay EJ. Breast Implant Complication Review: Double Capsules and Late Seromas Plast. Reconstr. Surg. 2011;127: 56-66. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181fad34d

(2) https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/Im plantsandProsthetics/BreastImplants/ucm481899.htm
26.12.2018

(3) Clemens MW, Horwiths SM. NCCN Consensus Guidelines for the Diagnosis and Management of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Aesth. Surg J, 2017, Vol 37(3) 285–289
 https://doi.org/10.1097/01.prs.0000481103.45976.b1 

Aktualizováno: 11.4.2019

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní