Mamologická vyšetření před operací prsou mají smysl

Mamologická vyšetření před operací prsou mají smysl
Tato soukromá klinika nabízí širokou škálu estetických plastických operací. Své pracoviště má v Praze, Brně a Liberci. Postará se o vás špičkový tým odborníků.
Vytvořeno: 15. 6. 2016 · Aktualizace: 11. 11. 2020

"Screeningem prsu u žen nad 45 let se prokáže nádor v nehmatném stadiu asi u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádějí dokonce výskyt u 11 žen z 1000," tlumočí obecné statistiky sonografistka Eva Hledíková z Perfect Clinic. Ty tedy hovoří jinými slovy o výskytu karcinomu prsu zhruba u 1 % vyšetřených žen nad 45 let.

Z vlastních dat, která má Perfect Clinic od září roku 2013 k dispozici, překvapivě vyplývá, že se poměrně vysoké riziko a výskyt karcinomu prsu týká i žen mladšího věku, tedy nejen těch, které spadají do skupiny plošného screeningu. K preventivnímu vyšetření se do Perfect Clinic od roku 2013 dostavilo 617 pacientek ve věku 20 - 50 let, přičemž z tohoto počtu bylo 215 žen vyšetřeno v rámci předoperační přípravy a u 3 z nich byl rakovinný nádor odhalen! V tomto vlastním vzorku se tak stalo asi u poloviny procenta.

Z celkového počtu 617 si 79 žen vyžádalo zvýšenou pozornost. To znamená, že 22 pacientek bylo odesláno k biopsii prsní tkáně do Fakultní nemocnice Motol, kde tým Perfect Clinic též působí a kde u třech z nich byla opravdu potvrzena rakovina. "Dále jsme 17 pacientek odeslali na genetické vyšetření a u žádné nebylo potvrzeno poškození BRCA genu, tedy zvýšená genetická zátěž. Ovšem u 2 pacientek bylo zjištěno 30% riziko vzniku rakoviny, tj. třikrát větší riziko než u zdravých žen. Těmto ženám můžeme nabídnout profylaktickou subkutánní mastektomii nebo častější sledování. Zbývajících 40 pacientek sledujeme v Perfect Clinic pro benigní onemocnění ve smyslu fibroadenomů a cyst s netypickým obrazem, kdy v případě progrese růstu odesíláme tyto pacientky opět do FN Motol k operačnímu řešení," popisuje mamoložka Renáta Kalajová.

sonograf

Všechny tři ženy, kterým byl karcinom prsu skutečně prokázán, měly nádor v časném stádiu a díky včasnému záchytu nebyla ani jedna nucena podstoupit mastektomii. Zcela bezpochyby tak platí, že čím dříve pacientky přijdou, tím mají větší pravděpodobnost, že se z rakoviny úplně vyléčí.

Proto je důležité, aby plastičtí chirurgové dokázali klientky v rámci předoperačního vyšetření přimět takové vyšetření podstoupit, i když není povinné. "Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a dodává, že pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku: „V důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“

A proto má tak velký smysl služba, kterou Perfect Clinic nabízí svým klientkám přímo v prostorách kliniky. Objednat se na mamologické vyšetření přitom nemusí jen zájemkyně o operace prsou. Učinit tak může kterákoliv žena jen z preventivních důvodů.

Více informací najdete na www.perfectclinic.cz

Získejte cenovou nabídku jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.