Nestandardní operace prsou, modelace, asymetrie

Autor:

Ačkoliv si estetická chirurgie z velké části vystačí se základními typy operací prsou, jakými je jejich zvětšení, redukce nebo modelace prsou, přece jen se objevují případy, při kterých musí lékař sáhnout k méně obvyklým postupům. Které patří k těm nejčastějším a jaké kladou nároky na klienta a lékaře?

Mimo běžné operační výkony na prsu může chirurg použít postupy, které se od standardních liší zejména ve tvaru výsledné jizvy nebo v kombinaci výkonů použitých na jednom nebo obou prsech. Tyto výkony mohou někdy tvořit až 30% zákroků na prsech. Nakolik jsou nestandardní výkony užity, se ale velmi liší od zvyklostí pracoviště a operatéra.

Modelace prsů

Za standardní modelaci prsů se u nás považuje modelace s výsledným tvarem jizvy ve tvaru obráceného písmene „T“. Někteří operatéři preferují celkově méně užívanou modelaci prsů, kdy výsledná jizvy je tvaru „L“. Ta sice postrádá část jizvy pod prsem, ale celkově hojení a vyzrávání jizvy a prsu do definitivní podoby je delší. Ačkoliv se řadě klientů může zdát velmi výhodná modelace prsu s jizvou jen kolem dvorce, tzv. periareolární modelace, tato operace má jen určité vhodné indikace. Dříve se od ní upouštělo pro velmi nepříznivé široké jizvy, kterým lze ale předejít užitím hluboko uloženého nevstřebatelného stehu. U prosté periareolární modelace – tedy bez použití implantátu - dochází k oploštění prsu v oblasti dvorce. Kůže se totiž redukuje jen plošně, dvojrozměrně. Výhodná ale může být u kombinovaných výkonů se současným vyplněním prsů silikonovými implantáty, kdy tlakem implantátu a jeho váhou dojde k přirozenému vyklenutí a zakulacení prsu. Jizva je pooperačně nařasená, ale během několika měsíců se postupně vyhladí a vybledne.  U většího poklesu prsů tento postup vhodný není, velmi často se ale může použít u řešení asymetrií prsů. V takovém případě je třeba zredukovat nadbytečnou kůži jen na jedné straně a vysunout dvorec do polohy shodné s druhou stranou, případně podle potřeby zmenšit dvorec.

Kombinace výkonů

Ne zcela běžné jsou kombinace výkonů, jako například zmíněná modelace prsů s augmentací, případně provedení rozdílných výkonů na každém prsu. Takové zákroky vyžadují velkou zkušenost a představivost. Při klasické modelaci prsu současně se zvětšením je obtížný předoperační nákres. Na základě zkušeností a představivosti a s ohledem na požadovanou velikost, je nutné ponechat větší kožní plášť, aby odpovídal budoucímu objemu prsu.

Podobné je to u periareolární modelace. Nákres je sice jednodušší, ale vyžaduje též přesné měření a představivost o budoucím tvaru prsu, jeho velikosti a o poloze dvorce. Menší asymetrii prsů je možné vyrovnat shodným zákrokem na obou stranách, ale můžeme například využít rozdílnou velikost implantátů, nebo určitou redukci žlázy na jedné straně. Obtížné je ale řešení velkých asymetrií a deformit prsů. V těchto případech je někdy nutné aplikovat na každou stranu jiný výkon, jako například na jedné straně zvětšení prsu, na druhé modelaci nebo zmenšení prsu. Těchto kombinací a možností je velká řada. S vynikajícím výsledkem je možné řešit některé asymetrie jen periareolární modelací na jedné straně a oboustranně použít silikonový implantát rozdílné nebo stejné velikosti. Tímto zákrokem můžeme zmenšit dvorec, přesunout ho do potřebné polohy nebo zmenšit jednostranně velký kožní plášť prsu.  Někdy je k dosažení dokonalého tvaru a symetrie prsů nutné s odstupem času provést ještě jednu menší operaci, třeba i v lokální anestezii. Vždy se ale snažíme vadu vyřešit v jedné době.

Asymetrie prsu nebo deformita hrudníku?

Deformity hrudníku jsou velmi častým problémem, daleko častějším než vládne v obecném povědomí.  Opakovaně se stává, že do ordinace přichází ženy s domnělou velkou asymetrií prsu. Záhy se však ukáže, že prsa jsou objemově i tvarově velmi podobná nebo téměř stejná. Dojem asymetrie pak vytváří deformita žeber, která mohou být na jedné straně propadlá nebo naopak vyklenutá. V takovém případě může estetický chirurg postupovat jako by upravoval vadu prsu, na jednu stranu je možné vložit větší implantát, nebo při zmenšování prsů jeden redukovat více. Na prsech pak přetrvává určitá mírná asymetrie, ale pocitově a opticky jsme docílili symetrického vzhledu.

Větším kosmetickým problémem může být vpáčení hrudní kosti, kdy je propadlá část v oblasti mezi prsy. V takovém případě se vyrobí podle odlitku hrudníku speciální implantát, který vyplní propadlinu. Výkon může být následně doplněn například zvětšením prsů.

Pro estetického chirurga jsou nestandardní operace a kombinace operací určitou výzvou a zkouškou jeho zkušeností, dovedností, odvahy a citu. Může být pro lékaře velkou výhodou, pokud může kombinovat zkušenosti nejen z estetické chirurgie, ale i z rekonstrukční chirurgie, protože právě tam se chirurg setkává s extrémními deformitami prsů, ale i se ztrátou celého prsu. Důležité je také vybavení a zázemí kliniky, aby lékař mohl kdykoliv využít všechny potřebné přístroje nebo také aby měl k dispozici jakýkoli typ či velikost implantátu.

Ačkoliv jsou nestandardní operace složitější a pracnější, výsledky operací jsou velmi pěkné a procento reoperací bývá stejné jako u běžných zákroků.

Aktualizováno: 7.12.2010

Zákroky, na které se chystají ostatní