Zvětšení prsou - augmentace: Dotazy a fakta

Zvětšení prsou - augmentace: Dotazy a fakta
Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 19. 10. 2008 · Aktualizováno: 27. 11. 2011

Předoperační vyšetření -  vyšetření prsů před augmentací je důležité a doporučuje se všem ženám podstupujících augmentaci prsu. Toto vyšetření umožňuje srovnání předoperačního nálezu s pozdějšími kontrolami. U žen do 30let je dostačující sonografie prsu, u žen starších pak mamografie.

Velikost implantátů - nová prsa mají být v harmonii s tvarem a velikostí hrudníku a působit přirozeně. Přirozený vzhled závisí na výšce prsou, jejich šířky - základny a jejich vzdálenosti od středu hrudníku. Prsa mají na stranách hrudník přesahovat tak, aby byla v jedné linii s boky.

Samozřejmě je možné vytvořit téměř jakákoliv prsa, avšak čím větší jsou implantáty, tím rychleji dochází  k ochabnutí kůže a svěšení prsů. Implantáty, které jsou příliš velké, mohou být pod kůží viditelné nebo hmatné.

Výběr implantátů - viz práce Moderní implantáty - MUDr. Entner - Anatomické implantáty byly již produkovány v 80tých letech aniž by dosáhly většího rozšíření.  Intenzivní reklamní kampaň v 90tých letech způsobila oživení zájmu o tyto implantáty. Jejich hlavní nevýhodou je poměrně vysoká cena. Jejich předností byla tuhost kohesivního gelu - nedocházelo ke tvoření žebrování u implantátů uložených pod kůží. Tužší gel mají dnes prakticky všechny kvalitní implantáty. Z jejich kapkovitého tvaru profituje asi 15% žen. U ostatních žen se jedná o zbytečně vysoké výdaje za módní produkt. Anatomické implantáty používám od roku 1996 a po cca jednom roce od operace není možno řicí, která z pacientek má implantát anatomický a která kulatý.

Operační postupy - viz práce Zvětšení prsou - augmentace - MUDr. Točíková. Principielně se dá řící, že každý operatér se v první řadě řídí svými zkušenostmi a nabízí ten operační přístup, se kterým má nejlepší výsledky. Statistické údaje však ukazují, že nejvíce komplikací se vyskytuje z přístupu v podpaždí a nejméně z přístupu pod prsní rýhou.Bez ohledu na přístupovou cestu by neměly komplikace  přesahovat hranici 5%.

Jistě není nutno zdůrazňovat, že operatér, který ma velké zkušenosti s určitým řezem, dosahuje lepších výsledků, než operatér s malou erudicí.

Umístění implantátů - i zde odkazuji na práci MUDr. Točíkové. Přirozenějších forem prsů se dosahuje uložením implantátu pod žlázu. Další možností je uložení implantátu částečně pod žlázu a částečně pod sval - dual plane - metoda, která je stále populárnější u estetických augmentací. Uložení implantátů pod sval má samozřejmě své opodstatnění a je někdy jedinou možností pro vytvoření nových, zvětšených prsou.

Způsobuje silikon rakovinu?

Celá řada studií např. z USA, z Kanady, z Dánska etc. potvrdily, že neexistuje zvýšený výskyt rakoviny prsu u žen s prsními implantáty.

Ztěžují implantáty možnost zjištění rakoviny prsu?

Většina studií prováděná běžnými mamografickými přistroji nepotvrdila rozdíl mezi průměrným časem potřebným k zjistění rakoviny ani stádiem onemocnění.

Dnes navíc existují speciální mamografy, které se používají u pacientek s implantáty.

Dále bylo prokázáno, že pokud se u žen s implantáty vyskytne rakovinné onemocnění, bývá klinicky většinou zjištěno dříve, než u žen bez implantátů.

Způsobuje silikon autoimunní onemocnění?

Celá řada studíí, mimo jiné i studie s více jak 7000 ženami s prsními implantáty ve Švédsku, potvrdila, že není žádný přímý vztah mezi těmito nemocemi a silikonem.

Společnost Amerických revmatologů konstatuje, že není žádný důvod odmítat augmentaci s použitím implantátů u žen trpících revmatismem.

Jsou nadměrně velká prsa atraktivní?

Psychologické studie ukazují, že nejatraktivnější pro muže jsou ženy, které mají stejný obvod kolem hrudníku jako kolem boků např. 96-74-96 cm. Příliš velká prsa nedělají esteticky pozitivní dojem.

Snižuje masírování prsou tvorbu kapsulí?

Nadměrné zbytnění obalu implantátu má celou řadu příčin. Vycházíme-li z předpokladu, že jsou obdobné jako u tvorby zbytnělé jizvy, pak přílišné mechanické dráždění - masáž - situaci pouze zhoršuje. Kapsula se může spontánně zlepšit či zhoršit - hormonální vliv, těhotenství, celková onemocnění atd.

Je augmentace prsou jednoduchá operace?

V prvních 3 letech po operaci je v USA nutno znovu operovat mezi 28 - 35 % všech pacientek. Důvodů je celá řada a není možné je zde rozepisovat. Je si však nutno uvědomit, že zatímco estetická kritéria např. v obličeji máme vyměřeny na milimetry, neexistují žádné měřitelné parametry pro estetický prs. Prsa jsou anatomickým orgánem, který se během života nejvíce mění - puberta, těhotenství, klimakterium etc. Navíc při každém pohybu dochází ke změně tvaru a formy prsu.

Jak je patrno, podstoupení augmetace prsou by nemělo být rozhodnutím náladovým, chvilkovým, nýbrž velmi dobře zváženým krokem. Jedná se o změnu, která může v pozitivním, ale i v negativním přetrvávat léta.

K dobrému výsledku, který dlouhodobě bude dělat radost, nestačí jen zkušený, esteticky citlivý operatér. Bez spolupracujícího, rozumného a realisticky uvažujícího pacienta bude výsledek vždy nejvýše jen průměrný.

Autory článku jsou MUDr. Michael Entner a MUDr. Jiří Vrbický.

Zvětšení prsou - augmentace: Dotazy a fakta Zvětšení prsou - augmentace: Dotazy a fakta

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.