Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Prevence po zvětšení prsou: Mamografické vyšetření nebo sono?

Prevence po zvětšení prsou: Mamografické vyšetření nebo sono?
Esthé a. s. - klinika plastické chirurgie
Klinika sídlící v Praze se specializuje na širokou škálu estetických zákroků, mezi které patří například abdominoplastika, liposukce, zvětšení, zmenšení a modelace prsou, operace očních víček či nosu.
Vytvořeno: 9. 10. 2018 · Aktualizováno: 23. 5. 2022
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Když žena zvažuje zvětšení prsou implantáty, měla by být svým operatérem dobře informovaná o pooperační péči. S tím je spojená vhodná prevence. Kdy navštívit lékaře a zajít na preventivní vyšetření? Preventivní vyšetření prsou by se neměla podceňovat. A nezáleží, zda jste podstoupila zvětšení prsou. Každá žena by měla o svá prsa pečovat a poznat, kdy je něco v nepořádku.

Sono nebo mamografické vyšetření

Preventivní vyšetření znamená vyšetření ženy, která nemá příznaky možného onemocnění prsu, tedy ženy s potencionálně zdravými prsy.

K vyšetření prsů se obecně využívají dvě základní zobrazovací metody: ultrazvukové (= sonografické vyšetření) a mamografické vyšetření.

Sonografické vyšetření je bezbolestné vyšetření bez známých nežádoucích vedlejších účinků. Provádí se na vyšetřovacím lehátku v poloze vleže na zádech ultrazvukovou sondou.

Je vhodné jako „preventivní“ vyšetření u mladých žen do 45 let. Běžně se využívá jako doplňující vyšetření k preventivní mamografii v případě potřeby u žen nad 45 let.

Mamografické vyšetření je základní preventivní (screeningovou = vyhledávací) metodou k vyloučení přítomnosti nádoru prsu u žen nad 45 let. Každý prs je dvakrát vložen mezi snímací desky mamografu a při jeho stlačení jsou provedeny rentgenové snímky prsu. Umožní rozlišit ženy na skupinu bez známek nádoru prsu (největší skupina), s podezřením na nádor prsu (nejmenší skupina) a ženy s nejednoznačným nálezem či velkou nepřehledností prsů. U druhé i třetí skupiny jsou pak doplňována další vyšetření k upřesnění nálezu na mamografii.

Vzhledem k tomu, že riziko rakoviny prsu stoupá s věkem, obecně se doporučuje zahájit preventivní sledování od 40 let věku ženy.

Preventivní vyšetření prsů na pojišťovnu

Od 45 let hradí preventivní mamografické vyšetření 1 x za dva roky všechny zdravotní pojišťovny. Je-li k mamografickému vyšetření potřeba doplnit i sonografické, je v tomto případě rovněž hrazeno ze zdravotního pojištění.

Preventivní sonografické vyšetření není klasickou screeningovou (vyhledávací) metodou, ale u mladších žen, které se chtějí o zdraví svých prsů ubezpečit, je samozřejmě vhodné. Takovéto „preventivní“ sono však není hrazeno ze zdravotního pojištění (výjimkou jsou některé oborové zdravotní pojišťovny, které poskytují příspěvek ženám do 45 let věku). Sonografické vyšetření prsů se provádí na akreditovaných screeningových centrech, kde je garantována specializace lékaře na vyšetření prsů. Pokud plánujete sonografické vyšetření prsů na některém ze soukromých pracovišť, je jistě žádoucí ověřit si, zda i tam vyšetřuje lékař/ka s dostatečnou erudicí.

Doporučený interval preventivních (screeningových) vyšetření je stanoven na 2 roky.

  • Od 40-45 let by měly ženy docházet na preventivní mamografické vyšetření 1 x za dva roky.
  • Do 40-45 let mohou ženy kromě samovyšetření prsu zvolit i vyšetření ultrazvukem (sono) rovněž 1 x za dva roky.
  • Od 45 let je preventivní mamografické vyšetření každé 2 roky hrazené zdravotními pojišťovnami. Preventivní sonografické vyšetření si žena většinou hradí sama v jakémkoli věku.

Preventivní vyšetření po zvětšení prsou

U žen po augmentaci prsů nejsou zatím oficiálně stanovena žádná jiná doporučení k preventivnímu vyšetření prsů – tedy platí nárok na preventivní mamografické vyšetření po 45 roce věku 1 x za dva roky hrazené ze zdravotního pojištění.

Z mého pohledu je však pro ženy po augmentaci prsů vhodné zvolit poněkud jiné schéma vyšetření, a to z několika důvodů.

  1. ženy po augmentaci mají většinou hůře mamograficky přehlednou žlázu v celkově menších prsech a sonografické vyšetření jako doplněk mamografie je proto většinou nutné
  2. implantát je vhodné kontrolovat rovněž nejméně 1x za 2 roky a na mamografii stav implantátu zhodnotit nelze, ultrazvukem ano
  3. komprese (stlačení) v mamografickém přístroji implantátům "neprospívá"
fotky před a po zvětšení prsou
Fotky před a po zvětšení prsou. (foto: soukromý archiv lékaře)

Kdy na sono vyšetření

U žen, které podstoupily zvětšení či modelaci prsů s vložením prsních implantátů je tedy z mého pohledu do věku 45 let vhodné docházet na sonografické (ultrazvukové) vyšetření 1x za dva roky na pracoviště, kde mají zkušenost s vyšetřováním nejen prsní žlázy, ale i implantátů.

Sonografické vyšetření nejdéle 1x za dva roky doporučuji jednoznačně i každé ženě po augmentaci implantáty i po 45 roce věku.

Sonografické vyšetření z jiných než diagnostických důvodů (klinické podezření na nádor prsu) pojišťovny většinou nehradí.

Kdy na mamografické vyšetřetní

Od 45 let by měla žena z hlediska prevence rakoviny prsu být vyšetřována i mamograficky každé 2 roky. Pokud žena podstupuje i pravidelná sonografická vyšetření, může se individuálně rozhodnout, že interval mezi mamografickými vyšetřeními prodlouží.

Jsou i ženy, které mamografii zcela odmítají. Tento přístup lze chápat s ohledem na obavy o implantát a event. možné následné komplikace při jeho poškození, ale z pohledu mé profese lékaře "hledajícího nádor" s ním nelze souhlasit. Existují totiž i nádory prsu, které se mohou projevit jen přítomností usazenin vápníku (tzv. mikrokalcifikacemi), a ty je možné zobrazit pouze mamografickým vyšetřením!

Před volbou mamografie ANO či NE – tedy před volbou riziko neprokázání možného nádoru či možného poškození implantátu - bude v budoucnu stát každá žena po augmentaci implantáty. Ačkoli obě rizika nejsou velká, obě se zvyšují s věkem – první s věkem ženy, druhé s věkem implantátů. A i tuto zásadní informaci a svůj další postoj k ní by měla každá žena zvážit ještě před rozhodnutím o provedení augmentace prsů implantáty.

Mamologické vyšetřetní versus mamografické vyšetření

Ráda bych nejprve vysvětlila pojmy mamologické a mamografické vyšetření, které se občas zaměňují.

Mamologické vyšetření je klinické vyšetření lékařem (pohmat, pohovor) – většinou chirurgem – specializujícím se na řešení onemocnění prsů. Lékař na základě obtíží pacientky (pohmatový nález, rodinná anamnéza …) většinou odesílá na vyšetření zobrazovacími metodami (sono, mamografie, event. další specializovaná) a z výsledků těchto metod pak čerpá informace pro další řešení pacientčiných obtíží. Mamologické vyšetření se provádí ve specializovaných prsních (mamologických, mamárních) poradnách.

Mamografické vyšetření je zobrazovací vyšetření, základní screeningové vyšetření, určené k vyhledávání žen se známkami nádoru prsu i základní diagnostické vyšetření pro ženy se známkami onemocnění prsů. Provádí se ve screeningově-diagnostických centrech.

sonograf
Sonografické vyšetření je vhodné pro ženy do věku 45 let. Stejně tak je určené pro ženy, které podstoupily zvětšení prsou, modelaci prsou, případně jiný estetický zákrok s vložením prsních implantátů. Metoda je velmi přesná a šetrná.

Vyšetření prsou před augmentací

Před plánovanou augmentací i před jinými estetickými zákroky na prsech je důležité, aby žena i operatér měli jistotu, že operovaná prsa jsou zdravá. Proto je nutné provést předoperační zobrazovací vyšetření prsů s přihlédnutím k věku pacientky.

Od 40 let doporučuji před augmentací implantáty vyloučit přítomnost nádoru prsu mamografií i ultrazvukem, do 40 let je možné vyšetření pouze ultrazvukem.

U žen před plánovanou modelací či redukcí doporučuji mamografické i ultrazvukové vyšetření již od 30 let (jedná se zde o větší zásah do prsní žlázy), do 30 let sonografické vyšetření většinou postačí.

Mamologické (klinické) vyšetření je nutné při zvažování estetického výkonu doplnit v případě:

  • významné rodinné anamnézy,
  • hmatné rezistence v prsu,
  • patologického nálezu na předoperačním ultrazvukovém či mamografickém vyšetření.

Jinak se k němu může žena objednat i z jakýchkoli jiných osobních důvodů.

Článek vznikl na základě odpovědí MUDr. Radky Janitorové, vedoucí radiodiagnostičky SONO pracoviště Kliniky Esthé Praha.

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.