Zmenšení prsou vás zbaví bolesti hlavy, zad a jiných problémů

Autor:

Názor na to, jaká je ideální velikost ženských prsou je věcí osobního vkusu a také, řekněme, módního diktátu dané doby. V průběhu let se ideál krásy ženského těla neustále mění. Nicméně, ať jsou právě v kurzu křivky útlé či oblé, pravdou zůstává, že ženy s velkými prsy velmi často do ambulancí plastických chirurgů přivádí spíše než jejich tvar či pokles zdravotní potíže, které s nadměrným objemem prsů souvisí. Je tomu tak? Ptáme se MUDr. Martina Skály, plastického chirurga z kliniky OB care.

Ano, to je pravda. Kromě nežádoucího vzhledu prsů jsou tím nejčastějším důvodem bolesti zad a ramen způsobené přetížením páteře. Příliš objemné prsa také ženy velmi často omezují v jejich sportovních aktivitách.

zmenšení prsou
Zmenšení prsou před po fotky. (foto: soukromý archiv lékaře)

Pro koho je zmenšení prsou vhodné

Je možné zmenšení prsou (redukční mammaplastiku) provést u každé ženy, kterou trápí příliš velké poprsí?

Ano, operaci zmenšení prsů lze provést u každé zdravé ženy starší 18 let. Překážkou operace může být špatný zdravotní stav, např. některá závažná onemocnění srdce, oběhového systému, plic a dýchacího systému nebo jater.

Někdy nadměrné poprsí omezuje i velmi mladé dívky. Je možné v takovém případě redukci prsů provést i u mladé ženy před dosažením její plnoletosti?

Některé estetické výkony, např. korekce ušních boltců se provádí i v dětském věku, se souhlasem zákonného zástupce. U operací prsů, jak redukčních, tak augmentačních, se však vždy čeká na dosažení plnoletosti, protože celkový hormonální vývoj a s tím spojený růst a vývoj prsů není do této doby ještě ukončen.

Některé ženy nadměrná velikost poprsí začne obtěžovat až v pokročilejším věku, často po menopauze a s věky přibývajícími kily. Mohou operaci podstoupit ženy i ve vyšším seniorském věku? Je pro operaci nějaký věkový limit?

Ano, to máte pravdu. Hodně žen podstupuje zmenšení prsou až v pokročilém věku. Žádná konkrétní věková hranice není přesně stanovená. Více než na datu narození záleží na celkové kondici a zdravotním stavu. Můžete mít rizikového pacienta, který není v takové kondici, jako je jiný v sedmdesáti. Je to velmi individuální.

Čeho se ženy před zmenšením prsů nejčasteji bojí?

Asi nejvíce se bojí bolesti a špatného hojení. Přitom redukce prsů je, např. ve srovnání s augmentací prsů, daleko méně bolestivý výkon, protože se při operaci nezasahuje do svalů. Pacientky bývají často překvapené, že bolest nebyla taková, jak se bály.

Jak probíhá zmenšení prsů

Kde jsou vedeny řezy a následně uložené jizvy při operaci zmenšení prsů?

Při operaci se nejčastěji prsní dvorec s bradavkou oddělí řezem kolem dvorce od okolní kůže a ponechá se na tzv. stopce (části prsní žlázy). Po odstranění nadbytečné prsní žlázy a kůže prsu se ponechané tkáně vymodelují do požadovaného tvaru a dvorec s bradavkou se posune směrem nahoru. Ve výsledku jizva kolem dvorce pokračuje dolů po prsu ve tvaru obráceného písmene "T".

Jak moc je možné prsa při operaci zmenšit?

Dá se říci, že je možné z jakkoliv obrovských prsů "vyrobit" i zcela plochý hrudník. Ale výsledek by jistě nepůsobil dobře. Velikost i tvar prsů po operaci by měl být takový, aby přirozeně seděl k postavě ženy.

Příprava na zmenšení prsou

Jak by se měla žena na operaci připravit? Měla by např. kvůli operaci přestat užívat hormonální antikoncepci?

Žádná speciální příprava před operací v zásadě není potřeba. Efekt vysazení hormonální antikoncepce měsíc před operací pro prevenci eventuálních žilních komplikací je zcela zanedbatelný, není tedy důvod, aby žena HA přestala kvůli operaci užívat. Naopak, někdy nám HA velmi pomůže, pokud je potřeba posunout začátek menstruace. V prvních 2-3 dnech menstruace totiž není (žádný) operační výkon vhodný z důvodu možných komplikací spojených s vyšší krvácivostí.

Pokud je žena kuřačka, měla by před operací omezit kouření?

Omezení kouření týdny či několik dnů před operací nijak výrazně nepomůže celkovému zdravotnímu stavu. Pomůže ale k akutnímu zlepšení prokrvení tkání, které je nezbytné pro dobré hojení a přispěje i k lepší průchodnost dýchacích cest během anestezie. Aby však toto omezení mělo vůbec nějaký efekt, je potřeba nekouřit nebo razantně snížit frekvenci kouření alespoň na 4 týdny před operací. Bohužel to ale často je jen zbožné přání nás, lékařů, protože málokterý kuřák je toho schopen.

Zmenšení prsou: Recenze pacientů >>

Průběh operace redukce prsou

Můžete nám popsat průběh operace zmenšení prso? Co se děje od okamžiku, kdy pacientka nastoupí k operaci? Jak dlouho trvá operace?

Na každém pracovišti to bude trochu jiné. U nás, na klinice OB care, nastupuje většina pacientek s již hotovovým potřebným předoperační vyšetřením. Pokud ne, její den začíná právě timto vyšetřením. Pak následuje konzultace s plastickým chirurgem, během které znovu společně projdou vše potřebné a chirurg si připraví na těle pacientky nákresy k operaci.

Z důvodu celkové anestezie klientka nastupuje k operaci lačná (neměla by jíst tuhou stravu od půlnoci před operací) a těsně před operací by neměla ani pít. Aby však nebyla dehydrovaná na pokoji dostane nitrožilně infuzi pro zavodnění organismu. Pak jí čeká konzultace s anesteziologem a následně již cesta na operační sál.

Operace trvá většinou 2 až 3 hodiny, po ní pacientku přesuneme na JIP, kde je monitorována další 2-3 hodiny, než se zcela probudí z anestezie. Potom se již může přesunout na běžný pokoj. Na klinice obvykle zůstávají pacientky po redukci prsů 2 dny. V den odchodu domů při kontrole odstraníme drény, klientka dostane pooperační podprsenku, obvazový materiál na doma a také léky na případné tlumení bolesti. Je dobré, pokud domu neodchází sama, ale v doprovodu.

Následuje pak ještě nějaká další kontrola?

Při standardním průběhu hojení přichází klientka ke kontrole po 2 týdnech od operace, a pokud je vše v pořádku, není již další kontrola potřeba. S případnými akutními problémy samozřejmě přichází ihned, aby je bylo možné řešit bez odkladu.

Zmenšení prsou - kojení, rizika a další témata 

Je redukce prsů rizikovou operací? Jak často dochází ke komplikacím a jaké patří k nejčastějším?

Stran závažných pooperačních komplikací ani ne, ale jde o více rizikový výkon, co se týká následného hojení. Mezi nejčastější problémy patří komplikace s hojením zejména v rozích - cípech "T" řezu.

Pokud je redukce prsů provedena v době, kdy žena ještě nemá děti, může operace mít vliv na budoucí kojení?

Může a nemusí, to záleží na zvolené operační technice. Pokud při ní dochází k oddělení prsního dvorce od mléčné žlázy, kojení pak již není možné. Ale i v případě, že se prsní dvorec od mléčné žlázy neodděluje, dochází k redukci mléčné žlázy a to může samozřejmě kojení do budoucna zkomplikovat. Počkat proto se zmenšením prsů až po dětech je preferovanou variantou.

Naopak, u žen - matek, jak dlouho by měla žena být po porodu a ukončení kojení, aby mohla podstoupit zmenšení prsů?

Doporučuje se rok po ukončení kojení, kdy organizmus ženy je znovu hormonálně stabilní. I u žen, které po porodu z nějakého důvodu nekojily je nutný odstup min. 6 měsíců.

Jak je to s citlivostí dvorců po operaci?

To je velmi individuální. Některé ženy nepozorují žádný zásadní rozdíl, některé vnímají zhoršení citlivosti, některé naopak její zvýšení. Většinou jde o potíže dočasné, které postupně odezní. Je ale potřeba počítat s tím, že to trvá - nemusí to být otázka týdnů, ale i 6-12 měsíců.

Zmenšení prsou - diskuze a odpovědi MUDr. Martina Skály >>

Operace, které je možné provádět současně se zmenšením prsou

Je součástí redukce prsů současně vždy i jejich modelace nebo jde o dvě různé operace?

Kromě zmenšení je prsům potřeba vrátit i atraktivní tvar, což bez modelace nejde. Odpověď je tedy ano, modelace je vždy součástí redukční mammaplastiky.

Někdy ženy s velkým poprsím trápí i příliš velké dvorce. Je možné při redukci prsů provést jejich zmenšení?

Ano, je to možné a i velmi časté. Někdy se kromě prsních dvorců současně zmenšují i bradavky.

Pokud ženu kromě velikosti prsů trápí jejich rozdílná velikost, asymetrie, je možné jí operací odstranit? Je to běžná věc?

Určitě. Minimum žen s velkým poprsím má symetrická prsa a je běžné, že se při operaci rozdíl mezi prsy srovná.

Je současně s redukcí prsů možné při jedné anestezii provést i další estetickou operaci, např. operaci očních víček či liposukci?

Technicky to lze, ale nedoporučuji to. Redukce prsů je rozsáhlá operace sama o sobě, pacientka je v anestezii 2-3 hodiny a provádět další rozsáhlý výkon a prodlužovat dobu anestezie je zbytečná zátěž i risk navíc. Stejně tak i doba hojení a rekonvalescence by byla pak daleko delší a náročnější.

Zmenšení prsou hrazené pojišťovnou

Je možné zmenšení prsou na pojišťovnu? V jakých případech, za jakých podmínek je operace hrazená ze zdravotního pojištění?

Pokud žena díky svému příliš objemnému poprsí trpí nějakými zdravotními obtížemi, může požádat o operaci ze zdravotních důvodů s úhradou ze ZP. Prvním krokem je konzultace u plastického chirurga na pracovišti, které má smluvní vztah s její zdravotní pojišťovnou. Pokud je indikována k operaci, musí následně absolvovat vyšetření na mammologii, neurologii a ortopedii (některé ZP požadují ještě i vyšetření rehabilitačním lékařem) pro jejich doporučení k operaci. Pokud se vyjádří kladně, pak plastický chirurg připraví žádost, připojí ke svému doporučení i vyjádření dalších odborníků a předá žádost k posouzení reviznímu lékaři zdrav. pojišťovny pacientky. Vyjádření bývá k dispozici do 30 dnů. Pokud revizní lékař žádost schválí, běží lhůta 3 měsíců, během které žena operaci s úhradou ze ZP může na smluvním pracovišti ZP podstoupit.

Zmenšení prsou - cena >>

Zmenšení prsou - po operaci je důležité dodržovat doporučení lékaře

Jak obvykle probíhá a jak dlouho trvá hojení prsů po redukční mammaplastice?

První fáze, než se zahojí kožní řezy, trvá obvykle 2 týdny, celkové zhojení pak týdnů 5. Po této době pacientky mohou odložit speciální pooperační kompresivní prádlo a opět začít dělat všechny běžné aktivity, které dělaly předtím.

Jaký pooperační režim je po redukci prsů potřeba dodržet?

Zásádní je především udržovat operační rány v suchu a čistotě, vyhnout se zpocení, aby se minimalizovalo riziko ranné infekce. Od druhého dne od operace je možné se běžně sprchovat, jen mýdlo by nemělo přijít přímo na rány. Po dobu 5 týdnů musí pacientka nosit speciální kompresivní podprsenku 24 hodin denně, po stejnou dobu by se měla vyvarovat fyzické námahy. První dva týdny spát na zádech, později, pokud je bez bolesti, je možná poloha na boku. Ke spaní na břiše by se neměla vrátit dříve jak po dvou měsících.

Hojení jizev po redukci prsou

Častou obavou je výsledný vzhled jizev a jejich viditelnost. Jakou máte zkušenost s tím, jak se hojí jizvy po redukci prsů? Jak dlouho trvá, než jizvy zcela vyblednou?

Jizvy po změnšení prsů se většinou hojí dobře, ale záleží na typu kůže. Kdo má sklon ke keloidním jizvám, u toho je větší riziko, že dojde k jejich vytvoření. Silnější tužší kůže více inklinuje k tvorbě keloidních jizev, naopak velmi jemná, suchá až papírová kůže má tendenci k atrofickým jizvám. Nejčastěji zlobí jizvy pod prsy, nejhůře se hojí na vnitřních a zevních pólech jizvy.

Obvykle trvá 6-12 měsíců, než jizvy zcela vyblednou. Je běžné, že jizvy zpočátku vyblednou, ale pak během zrání dojde k jejich opětovnému pročervenání, což někdy pacientky vyleká. Není však třeba se ničeho obávat, jde o běžný proces hojení, jizvy pak znovu vyblednou.

V souvislosti s viditelností jizev bych ještě upozornil na to, že v případě hodně tmavých prsních dvorců je potřeba počítat s tím, že jizvy po vyblednutí budou ve dvorcích více patrné.

Důležitá je také ochrana jizev před sluncem, min. po dobu 6 měsíců, aby nedošlo k nežádoucí pigmentaci. Speciální masti či silikonové náplasti je možné aplikovat po prvotním zhojení, tedy cca po 2 týdnech. Doporučení čím mazat či lepit se liší podle toho, s čím má který plast. chirurg jakou zkušenost.

Mluvil jste o speciální pooperační podprsence. Nestačila by sportovní podprsenka?

Určitě ne! Speciální pooperační prádlo má přesně definovaný tlak (kompresi) a střih uzpůsobený tak, aby podprsenka podpořila tkáně operovaného prsu tam, kde je třeba a naopak je nijak neutiskovala, aby nevznikaly nežádoucí otlaky. Správná komprese pomáhá k rychlejšímu opadnutí otoků, nižší bolestivosti i rychlejšímu hojení jizev. Já mám výbornou zkušenost s českým kompresivním prádlem zn. Lipoelastic. Tady bych poradil, na základě zkušeností svých pacientek, že je praktické mít pooperační podprsenky dvě, aby se daly vyměnit, přeprat a prsa po tu doby nebyla bez komprese.

Na jak dlouho je po redukci prsů nutné omezit sportovní aktivity? Od kdy je možné začít s lehčí zátěží, od kdy naopak je možné začít i se cvičením, kde je vyšší zátěž na prsní svaly, např. s posilováním?

Lehčí cvičení a fyzická námaha, kdy se přímo nezapojují prsní svaly, je možná již po 3-4 týdnech od operace. Namáhavější cvičení, opět stále s vyloučením přímého zapojení prsních svalů, od 5. týdne. Po 8 týdnech již mohou ženy provozovat naplno i silové sporty.

Jak je to s plaváním či saunováním po zmenšení prsů?

Pokud jde o pobyt v bazénu či přírodní vodě, tak to je možné po prvotním zhojení ran, po 2-3 týdnech. V případě plavání je potřeba počkat déle, protože (dle techniky plavání) jsou zapojeny a namáhány prsní svaly. Rekreační lehčí forma plavání je možná po 5 týdnech, po 8 týdnech již lze plavat naplno bez omezení.

Zmenšení prsou u mužů (gynekomastie)

Někdy příliš velká prsa trápí i muže. Pokud si přejí jejich zmenšení, čeká je stejná operace, jako ženy?

Čeká je operace, ale při ní se provádí řez jen kolem prsního dvorce, odstraňuje se pouze zvětšená prsní žláza. Pokud jsou prsa opravdu velká, pak je čeká výkon v principu velmi podobný redukci prsů u žen, ale jizvy jsou uložené trochu jinak. V případě zvětšení prsů u mužů se v rámci diagnostiky provádí ultrazvukové vyšetření aby bylo jasné, zda jde o zvětšení z důvodu nadbytku tuku, zvětšení prsní žlázy, kombinaci obojího nebo zda je důvodem nějaký patologický nález.

SkalaMartinMUDr sal (1)
MUDr. Martin Skála před operací zmenšení prsou.

Každý plastický chirurg má některé operace raději než jiné. Které jsou vaše nejoblíbenější? Patří mezi ně i redukce prsů?

Odpovím tak trochu z druhého konce: není asi žádná plastická operace, kterou bych měl vysloveně nerad. Redukce prsů, podobně jako plastiká operace břicha (abdominoplastika), je operace náročná pro operatéra, ale přináší velké uspokojení, protože velmi mění kvalitu života žen k lepšímu. Velmi rád mám i augmentaci prsů, což je pro mě, jako chirurga, nekomplikovaná relativně snadná operace, která má ale velký efekt. Když vidím, jak žena znovuzískaným sebevědomím úplně rozkvete, vím, že má moje práce smysl.

Děkuji vám za rohovor!

Publikováno: 2.10.2018

Zmenšení prsou - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní