7 komplikací, kterých se ženy před zvětšením prsou nejvíce obávají

7 komplikací, kterých se ženy před zvětšením prsou nejvíce obávají
Vytvořeno: 20 lis 2018 · Aktualizace: 20 lis 2018

Viditelný nebo hmatný implantát: Proč může nastat tento problém?

Implantát je po nějakém čase více či méně viditelný velmi často. Samozřejmě u větších implantátů je toto riziko téměř samozřejmé.

Tlakem implantátů zevnitř dochází k postupné atrofii tkání nad nimi, tedy žlázy a kůže, popřípadě svalu. U štíhlých žen se to projeví více. Okraje implatátu jsou viditelné hlavně při předklonění a také je hmatné zvrásnění povrchu implatátu pod velmi tenkou tkání.

U žen, které mají dostatečně silnou podkožní a kožní vrstvu a velikost a tvar implantátu je adekvátní postavě, pak implantáty ani po čase viditelné ani hmatné být nemusí.

Asymetrie prsou se může objevit i po operaci

K asymetrii po provedené augmentaci může dojít z několika důvodů. Jednak pro prolaps implantátu, kdy se jeden implantát posune dolů, nebo díky kapsulární kontraktuře – pevnému vazivovému pouzdru vytvořenému kolem implantátu, které implantát vytlačuje vzhůru či do stran, nebo take kvůli otočení implantátu. Ani jednomu z rizik nelze 100% zabránit.

V každém případě by ale žena po operaci měla dodržovat doporučené rady svého operatéra, který ví, jak je riziko takových komplikací možné snížit.

Svraštění obalu implantátu, vlnky pod kůží

Vlnky – vrásnění implantátu je patrné u velmi štíhlých žen, které mají tenkou kůži a téměř žádnou žlázu. I když se prsní implantát vloží pod sval, po čase k takovému jevu dojde vlivem atrofie tkání, kterou tlak implantátu způsobí.

V každém případě je u štíhlých žen vhodné uložit implantát v horních polovinách pod sval, vrásnění pak není tak rychlé a tak výrazné.

Efekt dvojitých prsou - Double-Bubble

Problém double bubble (dvojité bubliny, dvojitých prsou) vznikne tehdy, když je implantát nevhodně uložen – v nesprávné pozici – a původní prs přes něj visí a také tehdy, pokud byla prsa před augmentací povislá a při zvětšení prsou nebyla zároveň provedena i jejich modelace, nebo byla modelace provedena nedostatečně. Pokud k efektu dvojitých prsou dojde, problém se rozhodně sám nesrovná.

Kapsulace: Jak často se objevuje a o co přesně jde?

Kapsula je vazivové pouzdo vytvořené kolem implantátu. Taková vazivová blána se vytvoří kolem každého cizího tělesa uloženého v těle. Měla by zůstat jemná a tenká, pak ničemu nevadí. Pokud však dojde k nadměrnému ztluštění vazivového pouzdra, pak jde o kapsulární kontrakturu, která celý implantát stlačuje a může ho posouvat do nevhodných pozic.

Kapsulace bývá bolestivá a samozřejmě esteticky nevzhledná. Nevznikne ihned po operaci, dochází k ní spíše po několika měsících nebo i letech od zvětšení prsou implantáty. Po delším čase od operace se může objevit například vlivem proběhlého infektu, apod.

prsa3

Rozděluje se na několik typů a řeší se vždy chirurgicky: 

  • kapsulotomií – naříznutím pouzdra po obvodu a uvolněním implantátu
  • kapsulektomií – odstraněním celého vazivového pouzdra a znovuvložením implantátu do vyčištěné dutiny.

Předejít této komplikaci prakticky nelze, jde vlastně o přirozenou reakci těla na cizí těleso, a to je individuální záležitost. Vhodné jsou ale masáže a cvičení - jemné pohyby - s implantáty, které mohou zabránit tuhnutí a přilepení vazivového pouzdra k okolní tkáni. Názory plastických chirurgů se v tomto ohledu ale různí, každý má jiné zkušenosti a proto i doporučení se mohou mírně lišit.

Všeobecně je již dlouho známo, že hladké implantáty mají větší tendenci k tvorbě kapsulární kontraktury. Proto se pro estetické důvody augmentací volí vždy texturovaný povrch. Volba záleží na zkušenostech plastického chirurga, se kterými má u svých klientek nejlepší výsledky s minimálními komplikacemi.

Špatné hojení po augmentaci

Někdy může dojít ke špatnému hojení po zvětšení prsou. K rozpadu operační rány může dojít z několika důvodů. Buď díky zánětu v ráně, nebo kvůli velkému tahu v ráně vlivem objemu uvnitř – příliš velkému implantátu nebo krvácení.

Může vzniknout take kvůli časné zátěži po zákroku. Rána by měla být alespoň 14 dní v klidu, bez pnutí. Pokud ke komplikaci dojde, musí ji operatér nejčastěji řešit resuturou, v případě hnisavých komplikací může být nutné implantát vyjmout, ránu zašít, vyčkat do úplného zhojení infektu a teprve pak implantát znovu vložit. Vždy je vhodné podat antibiotika.

Nepěkné jizvy (hypertrofické a keloidní jizvy)

Každá žena si přeje rychlé vyhojení jizev a aby byly co nejméně patrné. Bohužel, dopředu nelze stanovit, jak se bude jizva v dané lokalitě hojit. Jde o velmi individuální záležitost, u každého člověka probíhá hojení jinak. Všeobecně se ale jizvy v podprsní rýze hojí velmi dobře.

Důležitá je péče o jizvy. Vhodné je jizvy promašťovat - nemusí jít o žádný speciální krém nebo mast, jen by jizva neměla táhnout a být vysušená. Tlakové masáže zařídí speciální elastická podprsenka. Pokud se ukáže, že jizvy začínají hypertrofovat, pak jsou výborné silikonové masti či destičky, v neposlední řadě pomáhá i laserové ošetření jizev.

Nejúčinnější prevencí pooperačních komplikací je nepodcenit a dodržovat doporučení svého operatéra a v případě potíží či podezření na ně se obrátit na lékaře a problém konzultovat.

Informace, které se objevují na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit vztah mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty nebo služby.