Když chce žena menší prsa

Když chce žena menší prsa
V roce 1986 získal atestaci v oboru chirurgie a v roce 1992 v oboru plastické chirurgie. Je držitelem licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie a členem společnosti JEP v oboru plastická chirurgie. K operacím přistupuje s maximálním respektem a klade důraz na realistická očekávání.
Vytvořeno: 13. 10. 2015 · Aktualizace: 11. 11. 2020

prsa6 prsa5

Nadměrná velikost prsů není jenom vadou kosmetickou, ale je i příčinou zdravotních a psychosociálnich potíží

 Ženám s velkými prsy možná spolužačky záviděly v dobách základní školní docházky, protože bodovaly u kluků, ale od té doby už je k závisti důvodů pramálo. Zdravotní újma je u nadměrné velikosti evidentní a ta psychická se dostavuje také téměř bez výjimky. Co bylo v pubertě obdivováno, je v pozdějším věku ve většině životních rovin na obtíž. Mezi nejčastěji udávané potíže patří bolesti ramen, za které mohou často do krve zařezaná ramínka od podprsenky, bolesti hlavy, bolesti páteře z poruchy držení těla s velkým rizikem vzniku trvalých následků, ale také časté, opakované záněty, ekzémy a plísňové onemocnění kůže pod prsy, které naléhají na břišní stěnu. Ženy mohou mít i psychické problémy kvůli sníženému společenskému uplatnění, nemohoucnosti pořídit si odpovídající spodní prádlo či oblečení vůbec, a neschopnosti provádět některé druhy sportu. Nezřídka mohou mít kdysi okukované ženy problém s navazováním partnerských vztahů a s intimním životem.

 Abychom ale předešli nedorozumění – mluvíme o prsou skutečně nadměrných rozměrů, čili hypertrofii prsní žlázy (makromastie), kdy prsa narostou do často až nepřirozené velikosti, která nekoresponduje s tělesnými proporcemi ženy. Jde o závažnou získanou vadu prsů, která se nejčastěji vyvíjí již od puberty, ale nemalý vliv má také kojení, velký příbytek váhy, některé metabolické a endokrinologické (hormonální) poruchy či některé gynekologické choroby. Hypertrofická prsa, která někdy můžou dosáhnout až gigantických rozměrů (gigantomastie) pochopitelně časem svou tíhou klesají a mění svůj tvar.

prsa1 prsa2

Redukce prsou plastickou operací je nejvíc prospěšná ženám, které přijdou včas

Redukce prsou pokryje zdravotní stránku věci zmírněním druhotných potíží z nadměrné tíhy, ale obsáhne i zdravotně preventivní stránku, pokud takové ženy podstoupí operaci včas! To znamená ještě předtím, než jejích zdravotní potíže dosáhnou trvalých následků. Některé ženy chtějí nejdříve ukončit svůj reprodukční věk, a to i přesto, že většina z nich si u konzultace stěžuje na nedostatečnou tvorbu mléka a problémy s kojením. Je to paradoxní, ale je tomu tak, že nadměrně vyvinuté prsy většinou nedostatečně, a často vůbec, neplní svou funkci v produkci mléka. Neméně důležitý je i psychologický a sociální efekt, protože operace dozajista velmi dobře vyřeší estetickou stránku věci.

Tato operace není věkově omezená, lze ji provést i v mladistvém věku, ale také u žen dřív narozených. Limitujícím faktorem ve vyšším věku mohou být přidružené závažné choroby – kardiovaskulární především, někdy nestabilní cukrovka, kožní onemocnění, poruchy krvetvorby a další, pro které nelze podstoupit operaci v narkóze. Podobně mohou být překážkou i nepříznivé místní poměry – kožní choroby.

Zmenšení prsou je poměrně častá plastická operace

Principem zmenšovací operace hypertrofických prsou, která jsou pro svou tíhu vždy méně či více, někdy až extrémně pokleslá, je redukce objemu prsů a jejich modelace do kosmeticky přijatelného tvaru s vysunutím dvorce a bradavky nahoru. A samozřejmě odstranění přebytečné kůže. Je vypracováno mnoho technických postupů, ale nejčastěji se používá metoda řezem ve tvaru klíčové dírky s výslednou jizvou kolem dvorce, od dvorce kolmo dolů ve střední čáře a v podprsní rýze – tzv. kotva.

Hypertrofie prsů bývá dvojího typu. Buď je zbytnělá převážně tuková tkáň, kdy tento typ je projevem alimentárních poruch či celkové obezity, a u tohoto typu lze dosáhnout příznivějšího výsledního tvaru, protože tkáně jsou poddajnější. Druhým typem je zbytnění samotné mléčné žlázy u endokrinní-hormonální poruchy, kdy je prs tvrdší a modelace obtížnější. Výsledný tvar nemůže být optimální. A bývá to problém vysvětlit u konzultace. Například: pacientka s velikosti prsou na písmenko ze středu abecedy projevila přání mít hezká prsa velikosti B. Jenom velice těžko se mi vysvětlovalo, že u prsou, kde základna prsu v podprsní rýze přesahuje 30cm, nelze zredukovat prs o cca 6 velikostí podprsenky a vymodelovat hezký prs o průměru cca 10–12cm. Chirurg se snaží dosáhnout optimálního kosmetického výsledku, ale lepší je zmenšit jen do velikosti D a udržet přijatelný tvar a možnost v budoucnu provést remodelaci s úpravou kosmeticky inkorektních jizev. Je důležité vědět i to, že prsa po operaci „pracují,“ modelují se po dlouhou dobu a vzhledově se mění postupně k lepšímu výsledku.

prsa3

Rizika je třeba znát

Jako u jiných kosmetických operací, a obecně u jakékoliv operace, hrozí komplikace i zde. Upozornit na ně je velice důležitou součástí osobní konzultace s plastickým chirurgem. Komplikace se vyskytuji minimálně, ale je nutné s nimi počítat. Mohou být v důsledku celkové anestezie i v důsledku vlastního operačního výkonu - infekce operační rány, poruchy výživy kůže v okolí dvorce a často uprostřed „kotvy,“ kde se potkávají tři laloky a v důsledku většího pooperačního otoku vznikne velké napětí, které může způsobit rozestup rány, dále pooperační krvácení či hromadění tkáňového moku v prsu, tzv. seróm, porucha kožní citlivosti a citlivosti dvorců a bradavek. Poruchy citlivosti bývají dočasné, ale u extrémně zbytnělých a pokleslých prsů, kde není možné dvorec s bradavkou posunout na cévní stopce, ale je nutné ho přenést jako kožní transplantát, je porucha citlivosti trvalá. Dvorec s bradavkou již citlivý není, ale má kosmeticky přirozený vzhled.

Po každé plastické operaci zůstávají jizvy

Po každém invazivním zásahu do kůže vznikají jizvy a zmenšovací operace prsou není výjimkou. Jizvy vedou kolem dvorce, od něho dolů ve střední čáře a v podprsní rýze, tedy ve tvaru již vzpomínané „kotvy.“ Při normální hojivé schopnosti organismu a za předpokladu jemného zacházení s tkáněmi šetrným sešitím ran vhodným šicím materiálem a dlouhodobou péči o jizvy ze strany ženy jsou jizvy s ročním odstupem kosmeticky skutečně velice dobře vyhlížející. Kožní jizvy vyzrávají rok i déle a žena by o ně měla po tuto dobu pečovat doporučenými krémy-gely na jizvy, silikonovými náplastmi a tlakovými masážemi. Určité malé procento lidí má sklon ke tvorbě hypertrofických, a v horším případě keloidních jizev. Toto je už problém a péče o takové jizvy je specifická, a ne vždy úspěšná. Bohužel předejít tvorbě keloidů u těchto osob se nedá.

Zmenšení prsou plastickou operací kojení neumožňuje, ale sebevědomí a zdraví saturuje

Když jsem řekl, že paradoxně hypertrofická prsa neplní svou funkci v podobě tvorby mléka prsní žlázou, samozřejmě jsem mluvil o případech, kde jde skutečně o chorobně podmíněnou extrémní hypertrofii prsou, gigantomastii. Častější případy jsou ale hypertrofická prsa, která svou funkci plní, i když nedostatečně, a ženy by kojit chtěly. Jedním z rizik zmenšovací operace prsou je ovšem i porucha kojení z důvodů redukce mléčných žláz, a také přerušení části mlékovodů, čemuž se nedá vyhnout.

Jinak žádná omezení v životě po redukční plastice nejsou. Naopak odměnou je vyšší sebevědomí, lepší mobilita a zmírnění nebo i odstranění zdravotních potíží. ×

prsa4

Kdy operaci hradí pojišťovna

Pokud se nejedná o hypertrofická prsa u obézních žen v důsledku neustálého přejídání, jsou zmenšovací operace prsou plně zdravotně indikované vždy. To proto, že redukcí objemu docílíme zmírnění až odstranění druhotných zdravotních potíží, a včasně provedenou operací předejdeme trvalým následkům. Bohužel pravidla zdravotních pojišťoven v ČR nejsou jasná a jednotná, pracovišť plastické chirurgie, která mají smlouvy se ZP, je málo, a tím jsou zákonitě čekací lhůty na operaci dlouhé. Za své 20ti leté praxe v plastické chirurgii jsem se potkal s různými obstrukcemi, až restrikcemi, ze strany ZP. Může to být třeba operace podmíněná zhubnutím 10–15 kg v průběhu 6ti měsíců, což u obézních žen za obstrukci nepovažuji, ale pokud se to paušalizuje, pak už to obstrukce je dle mého, nebo změna zaměstnání jako důvod zdravotních potíží, jako jsou bolesti páteře. Za neseriózní restrikci považuji pak omezení počtu provedených zmenšovacích operací hypertrofických prsou ze zdravotní indikace v daném zdravotním zařízení. A kde začít? Podmínkou pro postoupení žádosti o úhradu výkonu ZP, kterou napíše plastický chirurg, je doložit odborné nálezy - mammologické vyšetření, ortopedické a neurologické vyšetření.

Více informací najdete na www.perfectclinic.cz

Získejte cenovou nabídku jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.