Naplánujte si bezpečnou operaci zvětšení prsou: přirozené výsledky a prevence

Naplánujte si bezpečnou operaci zvětšení prsou: přirozené výsledky a prevence
Specialista na plastickou chirurgii. Působí na pozici vedoucího lékaře plastické chirurgie na klinice LaserPlastic. Je také přednostou Kliniky plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, 3. LF UK.
Vytvořeno: 14. 12. 2020 · Aktualizováno: 14. 12. 2020

Je nesmírně důležité cítit se pohodlně ve svém vlastním těle. Jen tak se budete cítit dobře po fyzické i psychické stránce. Proto je také podstatné zvolit si vhodného plastického chirurga, který klade hlavní důraz na zdraví svých pacientů.

V poslední době však stále častěji slýcháme termín Breast Implant Illness, čili nemoc z prsních implantátů. Ta podle některých bývalých pacientek mohla být způsobena právě jejich prsními protézami. Tato nemoc vzbuzuje obavy a pochybnosti o bezpečnosti tohoto zákroku. Lékařská a vědecká komunita v současné době tuto záležitost vyšetřuje, aby osvětlila toto téma, a mezitím nám připomíná, jak důležitá je samotná prevence.

Nemoc z prsních implantátů: o co se jedná?

V posledních letech se také díky sociálním sítím objevil nový problém, který by mohl být spojen s používáním prsních implantátů, tzv. Breast Implant Illness (nemoc z prsních implantátů). Mnoho žen prostřednictvím svých profilů a skupin na sociálních sítích sdílely své výpovědi po plastice a často popisovaly příznaky, jako například chronická únava, nevolnost, průjem, otoky, bolesti svalů nebo kloubů a poruchy imunitního systému. Některé z těchto žen uvedly, že se rozhodly nechat si odstranit prsní implantáty. Do několika týdnů zmizely nebo se výrazně zlepšily tyto příznaky, a tak se začaly zajímat o to, zda jejich příčinu je možné hledat právě v implantátech a především materiálech, které je tvoří.

Vědecká komunita dosud nebyla schopna najít přesnou odpověď a výzkum na toto téma prakticky teprve začal. V současné době neexistují žádné důkazy na podporu této diagnózy. Již v minulosti byly vzneseny pochybnosti týkající se prsních implantátů a s nimi spojených problémů, několik studií je však popřelo. V tuto chvíli je proto vhodné přistupovat k těmto problémům opatrně a pokusit se rozlišovat mezi informacemi publikovanými veřejností a oficiálními informacemi zveřejněnými příslušnými zdravotnickými subjekty (například ministerstvem zdravotnictví a národními a mezinárodními vědeckými společnostmi). Řada sdružení varuje před důležitostí těchto problémů a před nutností zabývat se těmito případy v souladu s protokoly a léčbami uznávanými mezinárodní lékařskou komunitou, protože v současné době je obtížné určit procenta vedlejších účinků, jedná se však o velmi vzácné případy.

Bezpečné zvětšení prsou: Všechno začíná vědomím

Zvětšení prsou není operace, která by zachraňovala životy, takže je důležité si před samotným zákrokem vymezit dostatek času a zjistit co nejvíce informací, zvážit jeho výhody a nevýhody, a to za pomoci vašeho chirurga, který vám pomůže vysvětlit výhody plynoucí ze zvětšení prsou, ale také jeho možná rizika.

To však neznamená, že mammoplastika je nebezpečná, není třeba se bát, ale pouze si být vědomy skutečnosti, že tak důležitou operaci nelze brát na lehkou váhu. Uvědomit si rizika ve skutečnosti znamená pochopit důležitost prevence: pokud budete mít na paměti tuto zásadu, bude pro vás přirozenější vyhledat pomoc kvalifikovaných lékařů, kteří vás budou informovat o výběru implantátů a nejlepších technik, a budou používat jen kvalitní materiály a dodržovat pooperační indikace a následné kontroly.

Volba implantátů a výsledky

Jedním z nejčastějších důvodů pro umístění implantátů je dosažení co nejlepšího estetického výsledku.

Mít uspokojivé poprsí z estetického a objemového hlediska bývá hlavním důvodem pro rozhodnutí podstoupit augmentaci prsou, proto když mluvíme o bezpečné operaci, nemůžeme přehlédnout význam, který v této souvislosti hraje spokojenost s výsledkem. Pokud nejste spokojeny s konečným výsledkem po estetické stránce, nejspíše budete chtít podstoupit opětovnou operaci prsou, čímž se znovu vystavujete dalším rizikům a případným vedlejším účinkům.

Za dobrý výsledek většina pacientek považuje přirozený vzhled. Co to znamená? Prsa by měla být symetrická a přiměřená hrudníku, poprsí nesmí být ani příliš blízko, ani příliš daleko od sebe, musí být měkké na dotek a musí mít realistické pohyby.

Právě z tohoto důvodu byly vynalezeny dva typy protéz: kulaté a anatomické. Obzvláště dobrého a zajímavého výsledku v tomto smyslu lze dosáhnout s implantáty Motiva Ergonomix®, které byly speciálně navrženy tak, aby našly střední cestu mezi těmito dvěma tvary a chovaly se naprosto přirozeně. Jejich název je odvozen od skutečnosti, že tyto protézy jsou vyráběny na základě principů ergonomie, takže když stojíte, budou mít anatomický tvar, zatímco pokud si například lehnete na záda, materiál uvnitř protézy bude napodobovat přirozené pohyby prsní tkáně.

Prevence jako klíč ke snížení vedlejších účinků

Desítky let se věnovalo zkoumání účinků mammoplastiky a ukázalo se, že při dodržení zdravotních doporučení je tato operace bezpečná.

Procento rizika lze výrazně snížit, pokud budou dodržena některá preventivní opatření:

  • Vybírejte si pouze specializované, kvalifikované a certifikované chirurgy: odborný lékař bude schopen posoudit váš celkový zdravotní stav, aby předpověděl jakékoli rizikové faktory a navrhl vám nejlepší techniky a implantáty vhodné pro vaši postavu.
  • Nevybírejte si chirurga pouze na základě nízké ceny: někdy cena mnohem nižší, než je obecný průměr, může naznačovat nekvalitní materiály a nástroje nebo nedostatek zkušeností ze strany lékaře.
  • Ujistěte se, že protézy jsou vyráběny uznávanými výrobci v souladu s odpovídajícími certifikáty kvality: prsní implantáty nejlepších značek jsou podrobeny kontrolním testům, které vyžadují velmi přísné bezpečnostní normy, vztahuje se na ně také záruka. To vše slouží ke snížení rizika prasknutí a posunutí implantátů a k potvrzení použití materiálů, které nejsou potenciálně škodlivé.
  • Řiďte se všemi pokyny svého lékaře ohledně pooperační péče: obvykle můžete jít domů několik hodin po operaci, ale pooperační péče může trvat i několik měsíců. Aby se předešlo komplikacím, často stačí dodržovat pokyny lékaře týkající se obvazů, drenáží, masáží, atd. Váš lékař vám poradí, jak se chovat během pobytu v nemocnici a především jakým příznakům věnovat pozornost, aby bylo možné okamžitě identifikovat jakýkoli problém.

Provádějte pravidelná vyšetření: po zavedení prsních implantátů je nutné provádět pravidelné kontroly (mamografy, ultrazvuk prsou, atd.), které umožňují identifikovat vznik možných anomálií, jako jsou uzliny, ruptury nebo kontraktury, takto předejdete možným komplikacím.

Atestovaný plastický chirurg prof. MUDr. Andrej Sukop Ph.D. odpovídá na dotazy týkající se prsních implantátů:

1. Jak ovlivňuje výběr značky a typu prsního implantátu výskyt možných patologických stavů, jako je například onemocnění prsu?

Výběr značky bývá ovlivněn především dobrými praktickými zkušenostmi s daným implantátem a jeho vlastnostmi, mezi které patří i co nejnižší výskyt nežádoucích vlastností.

2. Jsou ergonomické implantáty bezpečnější? Existují rozdíly v případech výskytu patologií nebo vedlejších účinků, pokud se používají kulaté nebo ergonomické implantáty?

Na takto položenou otázku nelze přesně odpovědět neboť se bavíme o ovlivnění patologického nálezu tvarem implantátů. Pro zdravotní hledisko a ovlivnění bude důležitější se zaměřit na povrch implantátu, typ gelu…

3. Jaké závěry lze vyvodit ze studií o nemoci implantátu prsu? Opravdu to souvisí s implantáty?

Nemoc prsních implantátů je označení pro širokou škálu příznaků, nejedná se o diagnózu.

Na řadě studií bylo zjištěno, že většina potíží u žen byla přítomna s tak bez implantátů. Některé potíže pak bývají mylně připisovány implantátům. Ukazuje se, že v mnoha případech se jedná pouze o psychogenní záležitost. Nicméně je vždy nutné pacienta řádně vyšetřit, potíže nebagatelisovat, aby nedošlo k přehlédnutí jiných onemocnění, které s implantáty nesouvisí. Mnoho příznaků bývá spojeno s poruchami autoimunitních a pojivových tkání.

4. Jaké jsou rizikové faktory a procenta pravděpodobnosti vzniku této nemoci?

Doposud nebyly provedeny žádné studie, které by zkoumaly počet žen s prsními implantáty.

5. Souvisí anaplastický velkobuněčný lymfom s nemocí z prsních implantátů?

BIA-ALCL nemá zcela jasnou etiologii, jako tři nejčastější příčiny jsou zmiňovány hrubší texturace implantátu, působení mikrobiální flóry a genetické dispozice. Jde o onemocnění které je v přímé souvislosti s přítomností prsních implantátů. Výskyt je však velmi raritní. V České republice byly do roku 2020 diagnostikovány pouze 4 pacientky. Odstranění implantátů s jejich obalem vedlo k vyléčení pacientek bez další nutné léčby.

6. Co lze udělat pro prevenci nemoci implantátu prsu?

Z pohledu lékaře detailně seznámit své pacienty se zápory a benefity, které přináší zvětšení prsů implantáty. Z pohledu pacientky jsou to pravidelné doporučené kontroly u svého operatéra, ultrazvukové a mamografické vyšetření prsů, které se frekvencí neodlišují od doporučení pro ženy bez implantátů.

Bibliografie:

BII Aware - Breast Implant Illness Awareness || My Explant Journey. BII Aware - Breast Implant Illness Awareness || My Explant Journey [online]. Copyright © 2017 BIIAware.com. Dostupné z: https://www.biiaware.com/?fbclid=IwAR0NlTW9eorpfRXa-HrFMiGa4LNa6eJ17ZiCE6a6-FB4qgtkvil3o3Gh2gg

The Most Advanced Plastic Surgeons [online]. Dostupné z: https://www.surgery.org/sites/default/files/downloads/BII-Talking-Points-FINAL-1.15.19.pdf

Breast Implant Cancer Advocates - Empowering Women With BIA-ALCL [online]. Dostupné z: https://www.breastimplantcancer.org/blog/breast-augmentation-surgery-risks/

Breast Implant Illnesses: What´s the Evidence? [online]. Dostupné z: http://www.center4research.org/breast-implant-illnesses-whats-evidence/#:~:text=A%20study%20by%20scientists%20from,with%20other%20plastic%20surgery%20patients.

Protesi mammarie, le ultime posizioni su ALCL, BII e Asia Syndrome - Sicpre - Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. HOME - Sicpre - Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica [online]. Dostupné z: https://www.sicpre.it/protesi-mammarie-le-ultime-posizioni-su-alcl-bii-e-asia-syndrome/

Získejte cenovou nabídku jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.