Pozastavení distribuce texturovaných implantátů Natrelle v Evropě

Pozastavení distribuce texturovaných implantátů Natrelle v Evropě
info
info
Vytvořeno: 21 pro 2018 · Aktualizace: 8 led 2019

Jsme nuceni vás jménem společnosti Allergan upozornit na situaci, týkající se dostupnosti námi distribuovaných texturovaných prsních implantátů v České republice i v ostatních zemích EU.

Pozastavení prodeje v EU

S okamžitou platností společnost Allergan pozastavuje prodej svých texturovaných prsních implantátů a tkáňových expandérů a stahuje jejich zásoby z trhu. Toto rozhodnutí je následkem požadavku na stažení těchto výrobků ze strany francouzského regulačního orgánu Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pozastavení prodeje vyplývá z uplynutí platnosti značky CE pro tyto výrobky.

Ačkoli firma Allergan nesouhlasí s požadavkem ANSM, plně s tímto úřadem spolupracuje.

Allergan stojí za bezpečností prsních implantátů

Společnost Allergan stojí za příznivým bezpečnostním profilem svých prsních implantátů. Žádost ANSM a tato následná akce nejsou založeny na žádných nových vědeckých poznatcích. Navíc ANSM nezjistila žádné bezprostřední riziko pro zdraví žen, které mají prsní implantáty s texturovaným povrchem.

CE značka pro hladké implantáty společnosti Allergan byla obnovena. Hladké implantáty Natrelle Inspira tedy nejsou tímto krokem ovlivněny a budou nadále k dispozici.

Bezpečnost pacientů je na prvním místě

Bezpečnost pacientů a kvalita výrobků jsou nejvyšší prioritou společnosti Allergan. Snažíme se přísně dodržovat všechny regulační požadavky, nejpřísnější vědecké důkazy a nejvyšší průmyslové standardy pro naše výrobky.

Je velmi důležité zdůraznit, že bezpečnostní profil texturovaných prsních implantátů společnosti Allergan je dobře znám a v žádném případě se v tuto chvíli nedoporučuje jejich chirurgické odstranění pouze na základě tohoto oznámení.

Společnost Allergan bere tuto situaci velmi vážně a je odhodlána poskytnout všem zúčastněným stranám včasnou aktualizaci informací, týkajících se této problematiky, ihned jakmile budou k dispozici.

Počátkem února se uskuteční jednání lékařů, plastických chirurgů, odborníků z oblasti regulace veřejného zdraví, notifikace zdravotnických pomůcek i zástupců regulačního úřadu ANSM.  Závěry tohoto odborného sympozia bychom měli mít nejpozději do konce února.

Děkujeme za pochopení.


 

Tato zpráva je oficiálnímm prohlášením Allerganu, výrobce implantátů Natrelle. Zjišťujeme pro vás další informace a vyjádření odborníku. Již brzy na estheticonu.

 

Informace, které se objevují na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit vztah mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty nebo služby.