Mamologická vyšetření před operacemi prsou mají velký smysl

Autor:

Centrum estetické medicíny Perfect Clinic rozšířilo v roce 2013 svůj tým o mamoložku a sonografistku. Mamologické vyšetření, primárně prováděné před operacemi prsou, nebývá u privátních zařízení zvykem mít tzv. pod jednou střechou. Nicméně statistika, kterou má klinika za uplynulé dva roky k dispozici, jasně ukazuje, jak velké má tato služba opodstatnění: riziko karcinomu prsu se zdaleka netýká jen žen v rizikové skupině nad 45 let, ale postihuje i ženy mladší.

„Screeningem prsu u žen nad 45 let se prokáže nádor v nehmatném stadiu asi u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt u 11 žen z 1000,“ tlumočí statistiky sonografistka Eva Hledíková.

Mamo2

Obecné statistiky tedy hovoří o výskytu karconimu prsu zhruba u 1% vyšetřených žen nad 45 let. Dle vlastních dat, která má Perfect Clinic od září roku 2013 k dispozici, překvapivě vyplývá, že se poměrně vysoké riziko a výskyt karconimu prsu týká i žen mladšího věku, tedy nejen těch, které již spadají do skupiny plošného screeningu. K preventivnímu vyšetření se do Perfect Clinic od roku 2013 dostavilo 617 pacientek ve věku 20 - 50 let, z tohoto počtu bylo 215 žen vyšetřeno v rámci předoperační přípravy a u 3 z nich byl rakovinný nádor odhalen! Tj. v tomto vlastním vzorku asi u poloviny procenta.

Z celkového počtu 617 si 79 žen vyžádalo zvýšenou pozornost. To znamená, že  22 pacientky byly odeslány k biopsii prsní tkáně do FN Motol, kde tým Perfect Clinic též působí, a kde u třech z nich byla opravdu potvrzena rakovina. Dále jsme 17 pacientek odeslali na genetické vyšetření, u žádné nebylo potvrzeno poškození BRCA genu, ale u 2 pacientek bylo zjištěno 30 % riziko vzniku rakoviny, tj. 3x větší riziko než u zdravých žen - těmto ženám můžeme nabídnout profylaktickou subutánní mastektomii nebo častější sledování. 40 pacientek sledujeme v Perfect Clinic pro benigní onemocnění ve smyslu fibroadenomů a cyst s netypickým obrazem, kdy v případě progrese růstu odesíláme tyto pacientky do FN Motol k operačnímu řešení,” popisuje mamoložka MUDr. Renáta Kalajová.

Mamo1

Všechny ženy, kterým byl karcinom prsu skutečně prokázán, měly nádor v časném stádiu a díky včasnému záchytu ani jedna nebyla nucena podstoupit mastektomii. Zcela bezpochyby tak platí, že čím dříve pacientky přijdou, tím mají větší pravděpodobnost, že se z rakoviny úplně vyléčí. 

Proto je důležité, aby plastičtí chirurgové dokázali klientky v rámci předoperačního vyšetření přimět takové vyšetření podstoupit, i když není povinné.

Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu, respektive provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa a dodává, že pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku: „V důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat.“

Více informací najdete na www.perfectclinic.cz

Publikováno: 11.11.2015

Modelace prsou (Breast-lift) - Novinky

Chci zpět pevná prsa

Doc. MUDr. Jan Válka

Vy nám svěřujete svá přání a my je ochotně plníme. Jako třeba Janě, která zhubla 65 kg a chtěla zmenšit ňadra.

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní