Omlazení pleti: Trendem jsou přírodní materiály, které se vstřebají

Omlazení pleti: Trendem jsou přírodní materiály, které se vstřebají
Primářka Ústavu lékařské kosmetiky (ULK) a jedna z našich předních odbornic v oblasti estetické medicíny. Díky své dlouholeté praxi je také vyhledávanou školitelkou lékařů pro ČR v aplikaci botulotoxinu typu A (Botox, Vistabel) a implantátů na bázi kyseliny hyaluronové.
Vytvořeno: 17. 5. 2019 · Aktualizováno: 3. 9. 2021

Od počátku roku 2019 se konalo několik významných mezinárodních kongresů, které prezentují veškeré cesty v oblasti estetické medicíny. Jaké jsou trendy estetické medicíny?

Vital injector - metoda aplikace kyseliny hyaluronové
Vital injector - metoda aplikace kyseliny hyaluronové. (Foto: soukromý archiv lékařky)

Nejprve jsem si dovolila tyto kongresy vyjmenovat, a potom pouze rámcově shrnout současné trendy tak, jak jsem je měla příležitost na těchto akcích zaznamenat," říká prim. MUDr. Miroslava Pelechová.

Kongresy estetické medicíny

  • IMCAS - International master course on aging science.
  • 21. světový kongres pro estetiku, plastiku a dermatologii se konal od 31. 1.  do 2. 2. 2019 v kongresovém paláci v centru Paříže.
  • INFARMA - Mezinárodní kongres farmakologie, 19.-21. 3. 2019, Barcelona.
  • AMWC - Aestetic & Anti aging Medicine World Congress, 3.-6. 4. 2019, Monako.

Všichni, kteří se zúčastnili těchto akcí, měli možnost seznámit se s různými přístupy a metodami, které jsou v oboru estetiky voleny, a jejichž cílem je dosáhnout co nejpřirozenějšího rejuvenačního efektu nejen v oblasti obličeje, ale i celého těla.

Trendy v oblasti plastické chirurgie a estetické medicíny

Podle mého názoru je jednoznačným trendem kombinování systémů ošetření přesně na míru klientovi. Vše přesně stanovit a určit individuálně dle požadavků a možností u každého jednotlivce.

Vždy je zohledněna anamnéza, věk, pohlaví pacienta s maximální snahou po fyziologické cestě rejuvenace.

fotky před a po frakčním laserovém resurfacingu
Fotky před a po frakčním laserovém resurfacingu. (Foto: soukromý archiv lékařky)

Omlazení obličeje - přírodní materiály a minimum invazivních technik

V oblasti obličeje se vždy zvažují podoby vektorů, v nichž se zpravidla kombinací jehlových a kanylových aplikací dosahuje vyvážené volumizace (tvarové stálosti) v poměru horní, střední a dolní třetiny obličeje.

Jednoznačně jsou upřednostňovány materiály na přírodní bázi, které buď pomáhají stimulaci vazby vody v tkáni, či její zpevnění po stránce stimulace vazivových složek tkání.

Jasně se vymezuje, že úhly a poměry v kostním skeletu i rozložení měkkých tkání na lebeční části žen a mužů se liší, a to samozřejmě žádá i odlišný přístup při modelaci u obou pohlaví, a díky tomu je dosaženo přirozeného vzhledu.

Omlazení obličeje kyselinou hyaluronovou

Trendem k dosažení celkové povrchové hydratace jsouinjektory, tedy aplikační „pistole". Ty se podtlakově přisají k povrchu kůže a sada jehliček tenkých jako vlas aplikuje přesně zvolené mikrokapičky kyseliny hyaluronové do lékařem zvolené hloubky.

Zásadní výhodou je, že tyto parametry upravujeme dle potřeby, síly kůže a nároků na hydrataci kůže nejen v obličeji, ale i na krku, dekoltu či pažích. Při tom nedochází k tvarovým změnám ošetřených zón, ale pouze k jejich pružnosti a hydrataci.

fotky před a po vyhlazení vrásek botoxem
Fotografie zobrazující efekt před a po odstranění vrásek pomocí botulotoxinu typu A (Foto: soukromý archiv lékařky)

Omlazení obličeje aplikací botulotoxinu typu A

Samozřejmě stálým tématem je aplikace botulotoxinu typu A. Dosáhne se jím omezení nadbytečně silné mimické aktivity, zejména v horní třetině obličeje –tedy na čele, mezi obočím a u zevních okrajů očí je skutečně dobrým pomocníkem, který perfektně doplní efekt kyseliny hyaluronové.

Velmi zajímavá je studie kanadské lékařky HUMPHREY Shannon, kde dokládá, že u jejích klientů se při opakovaných aplikacích botulotoxinu právě v těchto lokalitách objevilo postupné zhuštění a přibývání vazivových vláken v kůži.

To je naprosto nevídané, protože s věkem nám právě tyto vazivové složky v kůži ubývají.

Rejuvenace a další přístroje k omlazení obličeje

Po stránce přístrojové jsou i nadále voleny kombinace ošetření laserovou technikou, radiofrekvenčními přístroji či přístroji na bázi fokusovaného ultrazvuku. Přístrojová technika díky efektu tepelného gradientu na vazivové složky tkání umožní jednak povrchovou epidermální rejuvenaci - tedy vyhlazení, barevné sjednocení, ale i vypnutí.

Mikrojehličková radiofrekvence
Fotky před a po mikrojehličkové rejuvenaci. (Foto: soukromý archiv lékařky)

Neinvazivní lifting obličeje

Samozřejmě obrovská pozornost se věnovala různým formám liftingu bez operace za pomoci liftingových nití (nečastěji materiál polydioxan a caprolakton s kyselinou mléčnou).

Viděli jsme řadu přístupů, jakými lze dosáhnout obnovení pevných kontur, a to bez řezu, pouze za využití vlastní elasticity kůže. Jednoznačně i zde jsou všeobecně upřednostňovány materiály vstřebatelné.

Takže závěrem je příjemné konstatování, že pokud o sebe chceme pečovat, je to proces stálý a dlouhodobý, ale vždy s vizí a rozhodně se snahou o fyziologické a citlivé přístupy k našim tkáním.

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.