Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Aktualizováno: 19. 5. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je tumescentní liposukce?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na tumescentní liposukce?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí tumescentní liposukce?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po tumescentní liposukce?
 • Výsledky tumescentní liposukce
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Zdroje

Úvod

Kdo z nás by si nepřál mít dokonale vymodelovanou postavu, a to nejen v oblasti bříška a boků, ale též stehen, paží nebo podbradku? Nicméně ne každá část těla reaguje tak, jak bychom si přáli na cvičení a dietu, a proto je v této situaci možné použít metodu liposukce. MUDr. Martin Molitor, Ph.D. uvádí, že liposukce je takový chirurgický zákrok, při kterém jsou lokalizované přebytky tuku odstraněny za účelem modelace určité oblasti těla. V případě, že máte podkožní tuk v problémových partiích a neřešíte silnou nadváhu, můžete pomýšlet na liposukci jako na vhodnou variantu pro vás. V následujícím textu se budeme blíže věnovat jednomu z jejích druhů, a to tumescentní liposukci.

Před a po liposukci

Tumescentní liposukce je jedním z druhů vlhké liposukce.

Co je tumescentní liposukce?

Tumescentní liposukce představuje druh vlhké liposukce, což znamená, že se před odsáváním tuková tkáň napustí roztokem s obsahem anestetika, tedy umrtvující látky (nejčastěji lidocain) a dále pak adrenalinu, který způsobuje stažení cév a bikarbonátu, jenž vyrovnává kyselost roztoku. Podle Mayo Clinic se jedná o nejběžnější druh liposukce, při níž chirurg používá tenkou kanylu a podtlak, aby odstranil podkožní tuk. Kanyla může být někdy zavedena přes více bodů, aby byla oblast ošetřena z více úhlů.

Narozdíl od suché liposukce je při tumescentní liposukci ošetřovaná oblast napuštěna tumescentním roztokem s obsahem anestetika, a proto tento zákrok prováděn v lokálním umrtvení.

Samotná vlhká liposukce se dle MUDr. Martina Molitora Ph.D. dělí na tyto druhy:

 • vlhká liposukce - objem napuštěné tekutiny je menší než objem odsátého tuku
 • super vlhká liposukce - objem napuštěné tekutiny je stejný jako objem odsátého tuku
 • tumescentní liposukce - do tukové tkáně je napuštěno velké množství tekutiny (2-3x větší než je množství odsátého tuku)
Příprava na zákrok

Tumescentní liposukcí lze řešit problematické oblasti těla s lokalizovanými zásobami tuku.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na tumescentní liposukce?

Jedním z předpokladů vhodného kandidáta na jakýkoliv druh liposukce jsou především jeho realistická očekávání ohledně dosaženého výsledku touto technikou, která ovšem neřeší silnou nadváhu a obezitu, nýbrž modeluje problematické oblasti těla.

Ideální kandidát na tumescentní liposukci je zdravý pacient s:

 • normální hmotností,
 • pružnou, elastickou kůží,
 • lokalizovanými nadbytky tuku.

Tumescentní liposukce může představovat rizikovější zákrok pro jedince s:

 • diabetes,
 • srdečním či plicním onemocněním,
 • nedostatečností krevního oběhu,
 • nedávnou operací v blízkosti ošetřovaného místa.
konzultace s lékařem

Lékař vám na první konzultaci doporučí nejvhodnější liposukční techniku pro vás.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Na první schůzce s vaším lékařem vás kromě objasnění celkového průběhu zákroku bude doporučena ta nejvhodnější liposukční technika pro vás. Důležitou součástí této konzultace je nejen lokalizování tukových zásob a problémových partií na vašem těle, ale též zhodnocení stavu vaší kůže. Se specialistou je též vhodné probrat vaše představy a očekávaný výsledek tohoto zákroku a lékař by měl zhodnotit též možné alternativy a rizika každé z těchto alternativ.

Jak se připravit na zákrok?

Při vaší konzultaci s lékařem byste měli obdržet detailní instrukce týkající se předoperační přípravy, včetně pokynů ohledně pití, kouření či užívání některých vitamínů a léků, které bude nutné vyloučit (například léky na zvýšení krvácivosti jako Acylpyrin, aj.) Dále je důležité přijít na zákrok kompletně zdraví, neměli byste být ani lehce nachlazeni alespoň 3 týdny před liposukcí. V ideálním případě je doporučeno zdržet se kouření nejen několik týdnů před, ale i po zákroku, z důvodu snížení rizika vzniku komplikací.

Zákrok tumescentní liposukce

Samotnému odsátí tuku předchází napuštění velkým množstvím tekutiny.

Jak se provádí tumescentní liposukce?

Při tumescentní liposukci je do ošetřované oblasti (do podkožní tuk) pomalu za pomoci pumpy napuštěno velké množství roztoku. Průtok roztoku může být snadno regulován, jelikož lékař ovládá pumpu svou nohou. Vzhledem k tomu, že napouštění tkáně trvá delší dobu a zároveň je nutné vyčkat na působení místního anestetika obsaženého v tekutině, trvá tento zákrok déle nežli například liposukce prováděná v celkové anestezii. Objem aplikovaného roztoku je zhruba 2-3 krát větší než objem tuku, který je odsáván, a jeho celkové množství je dáno hmotností klienta.

Jakmile se tekutina aplikuje a anestetikum začne působit, dochází k samotnému odsátí tuku. Zákrok trvá ve srovnání s klasickou liposukcí delší dobu a obvykle se při jednom sezení neošetřuje několik oblastí těla zároveň či celé tělo.

Příprava před liposukcí

Technika tumescentní liposukce skýtá mnoho výhod.

Výhody zákroku

V porovnání se suchou liposukcí má vlhká technika používaná při tumescentní liposukci několik výhod. V první řadě je odstraněno větší množství tuku a zároveň nedochází k vysokým ztrátám krve. Tumescenční roztok také pomáhá k lepší rekonvalescenci pacienta - snižuje totiž četnost modřin po operaci. 

V neposlední řadě je velkou výhodou tumescentní liposukce možnost polohování pacienta v průběhu zákroku,. Klient je totiž plně při vědomí a v případě potřeby se může na pokyn lékaře otočit či zvednout některou část těla. Závěrečné odsátí je též z tohoto důvodu možné provádět vestoje k dosažení přesnějších výsledků.

Jak probíhá zotavení po tumescentní liposukce?

Po zákroku bude zbývající roztok, který se nevstřebal ani nebyl odsátý, odtékat cca 8 - 24 hodin. Po tumescentní liposukci je nutné používat kompresním prádlem, které se prvních 24 hodin nesvléká. Držte se doporučením vašeho lékaře, co se týče délky nošení kompresního prádla, která může trvat až 8 týdnů. 

Ihned po zákroku se nedoporučuje řídit auto, pacient by si proto měl zařídit odvoz domů. Obvykle je možné začít provozovat každodenní činnosti po dvou až třech dnech po zákroku, řiďte se však především tím, jak se cítíte. Sportovní aktivity byste si měli odřeknout po dobu 2 - 4 týdnů.

Výsledky tumescentní liposukce

Výsledky zákroku budete moci pozorovat ihned po něm - a to především v změněné kontuře těla. Po opadnutí otoků (4 - 6 týdnů) bude zlepšení ještě markantnější a konečný výsledek lze hodnotit zhruba po šesti měsících od operace.

Efekt tumescentní liposukce je dlouhodobý, jelikož se v odsáté oblasti tukové buňky znova nevytvoří. Pouze mohou zvětšit objem ty, které v oblasti zůstaly, v případě významného zvýšení hmotnosti.

Příprava na liposukci

Mezi vedlejší účinky liposukce patří dočasná změna citlivosti kůže.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Mezi vedlejší účinky zákroku patří změna citlivosti kůže v ošetřované oblasti, což je způsobeno podrážděním nervů umístěných v podkoží. Kromě této snížené citlivosti může pacient pocítit brnění, svědění nebo pálení kůže, které však do pár týdnů odezní. Ve vzácných případech pak může tato snížená citlivost v místě, kde byla liposukce provedena, přetrvat déle, nebo se stát trvalou.

Po každém operačním zákroku může dojít ke komplikacím, není tomu jinak ani u tumescentní liposukce. Některým potížím lze zamezit správným dodržováním instrukcí vašeho lékaře. Mezi komplikace po tumescentní liposukci patří infekce tukové tkáně, poruchy citlivosti kůže (výše zmíněné), nepravidelnosti kůže, změny zbarvení kůže, popáleníny nebo seromy. Může též dojít k poranění kůže či stuktur umístěných hluboko pod tukem, což je však velmi vzácné.

Časté otázky

 • Bude mě zákrok bolet? Při tumescentní liposukci budete pod vlivem lokální anestezie, tedy pocítíte jen mírný tlak. K mírné bolesti dochází po samotném zákroku.
 • Kolik tuku je možné odsát? Množství odsátého tuku je vysoce individuální a závisí na hmotnosti pacienta a velikosti ošetřované oblasti.
 • Kdy po zákroku budu moci opět sportovat? Počítejte, že ke sportu se budete moci vrátit cca po 4 týdnech.
 • V jakém věku mohu tumescentní liposukci podstoupit? Tento zákrok není věkově omezen, záleží na zdravotním stavu pacienta a na stavu kůže, která je ideálně pružná. Vždy je ale nutné konzultovat vše s vaším specialistou.

Zdroje

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."