Existuje ideální prsní implantát a jaké jsou nejčastější komplikace po zákroku

Vy a Zvětšení prsou (Augmentace)

  1. Step 1
  2. Step 2
  3. Step 3
  4. Step 4
  5. Step 5
  6. Step 6
  7. Step 7

Jakou máte velikost prsou?

Jakou velikost prsou byste chtěla mít?

Jaký tvar prsou preferujete?

Jaké implantáty byste chtěla mít?

Kdy by měla operace proběhnout?

Zajímáte se o možnost financování zákroku?

Zajímáte se o pojištění pooperačních nákladů?

Autor:

Uvažujete o augmentaci poprsí? Jaký prsní implantát je ideální? Jakých komplikací se obávat po zvětšení prsou implantáty a v kolika procentech případů hrozí? V čem jsou lepší implantáty s mikropolyuretanovým povrchem? Na téma prsních implantátů jsme si povídali s MUDr.Jiřím Šolcem z Plzně.

Jaký implantát je ideální?

I prsa1 deální implantát neexistuje. Pro miliony žen představuje doplnění objemu prsů velký přínos pro zvýšení sebevědomí a celkové kvality života, a ačkoliv jsou zkušenosti se silikonovými implantáty již více než 50 let, stále zůstává nezanedbatelná skupina žen, u kterých implantát způsobuje vetší či menší potíže. Stává se, že implantát nevede k požadovanému zlepšení velikosti a tvaru prsů a je nutné provést reoperaci.

Takže silikonový implantát nedoporučujete?

Moderní silikonový implantát s texturovaným nebo hladkým povrchem a s kohezivním (tedy ne tekutým) gelem uvnitř je stále převažujícím typem implantátu po celém světě. Lokální komplikace jsou ale poměrně časté.

Co myslíte lokálními komplikacemi?

Častá je kapsulární kontraktura, ztuhnutí a svraštění tkáně kolem implantátu nebo naopak posun nebo pootočení anatomického implantátu, nahromadění tekutiny kolem implantátu nebo zdvojení kapsuly.

Jak časté jsou tyto potíže?

sulc Plastičtí chirurgové obvykle udávají, že se s problémy u svých pacientek setkávají zřídkakdy. Bohužel neexistují přesné statistiky pro jednotlivé implantáty používané v Evropě. Ke známé studii Core Study provedené v USA pod dohledem FDA lze mít řadu výhrad, přesto tyto statistiky přinášejí zarážející frekvenci místních problémů s implantáty. Kapsulární kontraktura do 10 let u každé páté až desáté klientky, u reoperací dokonce až u každé třetí nejsou právě povzbudivé výsledky.

Z tohoto důvodu nyní stále častěji používáme implantáty s mikropolyuretanovým povrchem. Uvnitř se skrývá stejný gel jako u silikonových implantátů, na povrch je ale navulkanizována vrstvička polyuretanu. Kolem těchto implantátů se netvoří kapsula, kterou by se tělo oddělovalo od implantátů, ale tkáň vrůstá do povrchové vrstvy a spojuje se s ní. To vylučuje nejen vznik kapsulární kontraktury, ale i dalších problémů jako otáčení implantátu, jeho dislokaci, hromadění tekutiny kolem implantátu a podobně. Výrobce dává záruku na kapsulární kontrakturu po dobu 10 let.

Jde o nějakou novinku?

Nejedná se o žádnou novinku, MPS implantáty jsou na trhu již 40 let, ale existovaly proti nim zdravotní výhrady, které se ukázaly jako neopodstatněné. Určitou roli hraje též vyšší cena těchto implantátů, dalšími nevýhodami jsou obtížnější manipulace a potřeba poněkud delších jizev pro implantaci. Pro tyto implantáty častěji volíme periareolární přístup a z důvodu větší stability tvaru se častěji rozhodujeme pro anatomické implantáty. Tvrdým oříškem pro každého chirurga, který tyto implantáty používá, je reoperace, zejména pokud by byla nutná brzy po operaci.

Závěrem lze říci, že ideální implantát neexistuje, a vzhledem k tomu, že ani techniky pro doplnění objemu prsu bez implantátu nejsou zdaleka bez problémů, zůstává kapitola zvětšení prsů stále rozporuplnou.

I tak zůstane augmentace jedním z nejčastějších, ale i nejvděčnějších výkonů plastické chirurgie, protože dělá ženy šťastnými a spokojenými samy se sebou.

Aktualizováno: 2.12.2013

Zvětšení prsou (Augmentace) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní