Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Zvětšení prsou: 3 důležité kroky pro atraktivní dekolt

Zvětšení prsou: 3 důležité kroky pro atraktivní dekolt
Tato soukromá klinika nabízí širokou škálu estetických plastických operací. Své pracoviště má v Praze, Brně a Liberci. Postará se o vás špičkový tým odborníků.
Vytvořeno: 13. 9. 2021 · Aktualizováno: 13. 9. 2021
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Samy ženy často považují svá ňadra za symbol ženskosti, mateřství a smyslnosti. Mohou je ale také vnímat jako zdroj frustrace, nespokojenosti a nízkého sebevědomí. To tehdy, když nejsou spokojeny s jejich tvarem nebo velikostí. Neexistuje však žádné obecné měřítko, které by přesně definovalo, co je krásné, atraktivní. S lehkou nadsázkou můžeme říct, že kolik žen, tolik tvarů a tolik různých názorů v otázce estetiky prsou. Proto je klíčový individuální přístup ke každé ženě, která se rozhodne pro změnu vzhledu svých prsou chirurgickou cestou. Cílem je, aby se žena po augmentaci prsou cítila ve svém těle příjemně, sžitá s výsledkem proměny. Změna se neděje jen na úrovni fyzické, ale významně ovlivňuje také psychiku. Jak tedy dosáhnout skvělého výsledku?

Krok 1: Volba lékaře

Prvním krokem je výběr certifikovaného plastického chirurga, který svou praxí získal cenné zkušenosti a dokáže řešit případné komplikace během zákroku nebo po něm. Zajímejte se proto o četnost provedených operací prsou. Zkušený plastický chirurg jich bude mít ročně stovky, za celou dobu praxe pak tisíce. Výběr lékaře je významný moment, tento krok máte zcela ve své kompetenci. Erudovaný plastický chirurg vám během konzultace navrhne řešení, vše srozumitelně vysvětlí, zodpoví vaše dotazy a v případě obav vám bude oporou. Pokud si nejste jistá, můžete absolvovat více konzultací a rozhodnout se na základě vlastní zkušenosti. Důležitá je důvěra v operatéra.

Krok 2: Vyjasnění požadavku na nový vzhled

Kulatá, velká, malá, plochá nebo povislá… Umístěná daleko od sebe nebo naopak blízko, vysoko nebo níž. Nepatrná či výrazná asymetrie. S dvorci umístěnými vysoko, na střed nebo velmi nízko. A tisíce možných kombinací. Řeč je o morfologii (fyziologickém tvaru) prsou. V detailech jsou podobně různorodé i představy žen o výsledném efektu.

Ženy často své požadavky definují termíny jako přirozená prsa nebo vzhled s push-up efektem. Což je jen velmi obecný popis, kterému musíme dát v rámci konzultace jasné kontury. Co je například přirozený vzhled pro jednoho, může být pro jiného nepřijatelné. Rozdílné představy jsou také v detailech, některé ženy důsledně řeší např. vzhled mezery mezi prsy nebo umístění a velikost dvorců,“ popisuje požadavky žen MUDr. Roman Kufa, plastický chirurg a vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic.

Část konzultace proto probíhá nad fotografiemi, které nejlépe vystihují požadovaný efekt. Každý lékař má obsáhlou databázi, ale někdy na konzultaci přichází pacientka s přesnou představou a konkrétní fotografií. Existují i grafické programy, které mohou orientačně vzhled prsou namodelovat.

Lékař tedy vyslechne představu pacientky a navrhne konkrétní řešení, vědom si toho, že musí zohlednit její zdravotní stav, věk, morfologii prsou, stav prsní žlázy, pevnost svalů i množství tukové tkáně, stejně jako její životní styl i očekávání estetického výsledku. „Někdy se však očekávání pacientky může méně či více lišit od reálných možností zákroku, které jsou do určité míry limitovány individuální tělesnou konstitucí. Zkušený plastický chirurg však pacientku na případné limity včas upozorní,“ vysvětluje MUDr. Roman Kufa. Během konzultace se tedy nestyďte lékaři klást otázky. Cílem je, abyste si vzájemně vyjasnili požadavky a reálné možnosti zákroku a také, aby vás lékař seznámil se vším, co zákrok obnáší.

Praha, Praha (kraj)
Havířov, Moravskoslezský kraj
Chrudim, Pardubický kraj

Krok 3: Vyměřování a výběr implantátu

Další krok leží na bedrech plastického chirurga. Ten pečlivě vyměří proporce prsou a hrudníku pacientky, zjistí vzdálenost bradavek od sebe a také jejich vzdálenost od klíčních kostí, stejně jako umístění podprsní rýhy. Pochopitelně řeší také stávající tvar a velikost prsou a také proporce vůči celkové siluetě těla. Na základě tohoto měření a také vlastních zkušeností lékař navrhne konkrétní typ a velikost prsních implantátů pro docílení potřebného efektu. Jaké jsou tedy možnosti?

Atraktivní přirozený vzhled

Pokud přirozeným vzhledem míníme linii mladých pevných prsou, jejichž silueta připomíná tvar kapky, pak tohoto efektu je možné v některých případech docílit i kulatými implantáty. Podmínkou však je například dostatečné množství a dobrá kvalita prsní tkáně či optimální výška podprsní rýhy a samozřejmě vhodně zvolená operační technika. Jiné je to u prsou nedokonalého tvaru, tam má své opodstatnění anatomický implantát. „Pokud má pacientka mírnou ptózu, tuberózní prsy nebo nízko položené bradavky, pak jsou optimální volbou kvalitní anatomické implantáty, které mají schopnost prs mírně pozvednout a tvarovat. Vynikající zkušenosti mám s anatomickými implantáty plněné form-stable gelem, které velmi pěkně korigují tvar i velikost prsou a současně zajišťují stabilitu výsledného efektu v dlouhodobém horizontu,“ vysvětluje MUDr. Roman Kufa z Perfect Clinic a dodává: “také v případě nízko položené podprsní rýhy je volba anatomického implantátu s vysokou základnou jasná. Kulatý implantát by sice vytvořil objem, ale v rámci hrudníku by tento objem byl nelichotivě nízko. Oproti tomu kapkovitý tvar anatomického implantátu pozvolně dodá objem i v horním kvadrantu prsu, a to působí velmi přirozeně.“

augmentace
Foto: Augmentace prsou anatomickými implantáty, operoval MUDr. Roman Kufa, Perfect Clinic

Stále oblíbenější push-up look

Některé ženy si naopak přejí zákrokem dosáhnout výrazné změny, chtějí docílit tzv. push-up efektu, kdy výsledek připomíná vzhled prsou podepřených push-up podprsenkou. Větší tolerance k estetickým zákrokům, kterou lze pozorovat posledních několik let napříč společností, nahrává zastánkyním odvážnějších křivek, a zřejmě i proto je push-up look stále žádanější.

Push-up vzhled máte možná spojený s mediálními ikonami 90. let. Oproti této době, kdy byla augmentace prsou doménou filmových hvězd, se možnosti plastické chirurgie rozšířily a pozměnila se i estetická měřítka. Zatímco dekolty hollywoodských krásek v minulosti často zdobily kulaté implantáty s viditelnými hranami, je současnou optikou tento detail považovaný za neestetický. Dnes lze docílit sexy plného dekoltu i u velmi štíhlých žen sofistikovaněji – bez ostrých hran či viditelného vlnění. „Pro docílení push-up efektu je ideální kulatý implantát s extra vysokou projekcí, který dodá více objemu v horním i dolním kvadrantu prsou. Tento typ implantátu snižuje riziko vrásnění, vlnění i nepřirozeně ostrých hran. Dokáže dodat více objemu i při menší základně implantátu a na pohmat připomíná přirozenou prsní tkáň. Tyto kvality ocení zejména štíhlé ženy, které mají menší množství tuku anebo ženy s užším hrudníkem. Výsledný efekt je velmi pěkný, linie dekoltu je kulatě klenutá. Ženy si přejí docílit tohoto vzhledu stále častěji. Augmentaci s tímto výsledkem je možné provést ženám, které mají prsa pěkného tvaru, ale malého objemu.“ upřesňuje MUDr. Roman Kufa.

Pokud o úpravě prsou uvažujete a napadá vás řada otázek, rádi vám je zodpovíme. Můžete využít on-line poradnu na webových stránkách kliniky nebo můžete Perfect Clinic kontaktovat telefonicky.

Augmentace prsou kulatým implantátem
Foto: Augmentace prsou kulatým implantátem s extra vysokou projekcí, operoval MUDr. Roman Kufa, Perfect Clinic

O lékaři

MUDr. Roman Kufa je renomovaný plastický chirurg s dlouholetou praxí v oboru. Je vedoucím lékařem a zakladatelem kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic. V minulosti se úspěšně věnoval mikrochirurgii a chirurgii ruky a také rekonstrukcím prsů žen, které v souvislosti s onkologickým onemocněním utrpěly jeho ztrátu. Od roku 2017 pořádá mezinárodní kongresy v oblasti plastické chirurgie a estetické dermatologie.

Je držitelem licence České lékařské komory v oboru plastické chirurgie, je členem lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v oboru plastické chirurgie, estetické chirurgie, současně je členem The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS) a členem The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.