Navigace

 • Úvod
 • Co je Dupuytrenova kontraktura?
 • Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na Dupuytrenovu kontrakturu?
 • Jak si vybrat vhodného lékaře?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se připravit na zákrok?
 • Jak se provádí zákrok?
 • Výhody zákroku
 • Jak probíhá zotavení po zákroku?
 • Doba rekonvalescence
 • Výsledky Dupuytrenovy kontraktury
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Ruce nám pomáhají s mnoha každodenními činnostmi a ztráta funkce prstů nám může život velice znepříjemnit. Pokud trpíte Dupuytrenovou kontrakturou, neváhejte problém co nejdříve operativně řešit. Pacient s Dupuytrenovou kontrakturou má problém s natažením prstů. Diagnózu je schopen lékař určit za pomocí běžných vyšetřovacích metod jako je pohled a pohmat. Ztluštělé vazivové pruhy jsou dobře hmatatelné na dlani a je potřeba co nejdříve problém chirurgicky řešit. Druhou alternativou k chirurgickému zákroku je minimálně invazivní zákrok, při kterém se do dlaně vstřikuje enzym zvaný kolagenáza. Dupuytrenova kontraktura se však po tomto zákroku může vrátit a léčba může být bolestivější. Vždy je nutné konzultovat s lékařem, jaká metoda zákroku je pro Vás nejvhodnější.

Co je Dupuytrenova kontraktura?

Nemoc je dědičná

Co je Dupuytrenova kontraktura?

Dupuytrenova kontraktura je, když se jeden nebo více prstů ohne směrem k Vaší dlani, jelikož vazy ztrácejí funkčnost a prsty tak nelze narovnat. Neexistuje bohužel žádný lék, ale Vaše prsty mohou být operativně narovnány. Postižení má tendenci se pomalu zhoršovat, léčba tak obvykle může pomoci v raných fázích. Nemoc je dědičná, ale její pravou příčinu doposud neznáme. Existují i faktory, které ovlivňují vznik kontraktur, mezi ně patří kouření, cukrovka a těžká manuální práce.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na Dupuytrenovu kontrakturu?

Dostavte se na konzultaci k lékaři

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát na Dupuytrenovu kontrakturu?

Pokud nemůžete položit ruku naplocho a nebo máte potíže s každodenními činnostmi, pravděpodobně jste vhodným kandidátem k léčbě. Váš praktický lékař Vás může odkázat na chirurga, aby projednal možnosti Vaší léčby. Onemocnění je nebolestivé, ale v životě je velmi omezující.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Portál Estheticon nabízí řadu odborníků, kteří operaci provádějí. Důležité je k lékaři přijít včas a chirurg tak navrhne nejvhodnější řešení léčby. Důležité je s lékařem si vzájemně porozumět a při konzultaci probrat Vaše očekávání, realistické výsledky i veškerá rizika zákroku. Součástí konzultace by mělo být nastínění průběhu pooperační rehabilitace, jelikož k tomuto druhu zákroku rehabilitace neodmyslitelně patří.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Vstupní konzultace s lékařem

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Tak jako před každým zákrokem, konzultace s chirurgem je nutná i v případě léčby Dupuytrenovy kontraktury. Lékař po konzultaci a důkladném vyšetření posoudí situaci a vybere nejvhodnější postup zákroku. Při konzultaci je důležité s vybraným lékařem prodiskutovat Vaše očekávání ohledně konečného výsledku a průběh pooperační rehabilitace.

GIA Clinic s.r.o.

Fotografie před a po zákroku (GIA Clinic s.r.o.)

Jak se připravit na zákrok?

Před zákrokem je nutné vyšetření chirurgem. Před provedením operace je vhodné být psychicky i zdravotně připraven

Před chirurgickým zákrokem se řiďte především konkrétními pokyny Vašeho chirurga.

Jak se provádí Dupuytrenova kontraktura?

Průběh zákroku

Jak se provádí zákrok?

Dupuytrenova kontraktura se chirurgicky řeší řezem do dlaně až k prstům, kdy se rozřízne vazivo (aponeurotomie) nebo se ztluštělá tkáň odstraní (aponeurektomie). Chirurg se vždy snaží při zákroku zachovat nervy, cévy a šlachy. V některých případech je nutné transplantovat kůži na dlani, protože může být srostlá s postiženým vazivem. Čím více je odstraněno postižené tkáně, tím vyšší možnost předejití opětovnému propuknutí Dupuytrenovy kontraktury. 

Operace  je prováděna buď v celkové anestezii nebo v lokální anestézii při bezkrevném operačním poli. Přívod krve je do ruky zastaven, aby se předešlo velkému úbytku krve.

Výhody zákroku

Zákrok zlepšuje funkci ruky

Výhody zákroku

Tento korekční chirurgický zákrok zlepšuje u většiny pacientů funkci rukou a tím umožňuje žít naplno. Funkce rukou je důležitá ve spoustě každodenních činnostech a zákrokem se tak pacientovi uleví a umožní vykonávat aktivity, které před zákrokem nebyly možné. 

Lékaři provádějící zákrok musí s pacienty prodiskutovat možné komplikace a recidivu a stanovit realistická očekávání účinnosti a bezpečnosti.

Jak probíhá zotavení po Dupuytrenově kontraktuře?

Jizvy je potřeba masírovat

Jak probíhá zotavení po zákroku?

Rehabilitace je důležitou součástí zákroku tohoto typu. Operovaná tkáň má tendenci k jizvení, proto je nutné hned druhý den po zákroku začít ruku rehabilitovat. Mezi cviky, které je nutné dělat, patří pasivních protahování a aktivní cvičení se zátěží. Pravidelným cvičením se dosáhne lepšího výsledku. Na noc se operovaná ruka s nataženými prsty dlouhodobě dlahuje. Dlahování je doporučeno po dobu 3 až 6 měsíců. Jizvu je vhodné pravidelně masírovat pro zabránění srůstů a lepší hojení. Tento zákrok vyžaduje 1 až 3měsíční pracovní neschopnost.

Doba rekonvalescence

Rekonvalescence může trvat několik měsíců

Doba rekonvalescence

Na ruce je nutné nosit dlahu na podporu. Po dobu několika týdnů můžete cítit bolest, ztuhlost, otlaky a otoky. Rehabilitace ruky je doporučená po dobu až 6 měsíců

Může trvat i několik měsíců, než se budete moci vrátit ke všem svým aktivitám.

Výsledky Dupuytrenovy kontraktury

Výsledky zákroku (MUDr. Jiřina Šilhánková)

Výsledky Dupuytrenovy kontraktury

V mnoha případech operace úspěšně eliminuje Dupuytrenovu kontrakturu. Výsledky jsou obvykle dlouhodobé a míra recidivy je nízká. Zotavení po operaci však může trvat tři měsíce nebo déle a zahrnuje rozsáhlou rekonvalescenci k opětovnému použití prstů a ruky. Čím dříve je Dupuytrenova kontraktura diagnostikována, tím lépe. Pokud zaznamenáte některý z prvních příznaků, jako je neobvyklé zesílení kůže na dlani, ihned se poraďte se svým lékařem.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Výsledky zákroku (MUDr. Ludmila Fialová)

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Kromě standardních komplikací, které provázejí všechny operační výkony, je u operace Dupuytrenovy kontraktury nebezpečí poranění nervové cévní struktury dlaně. Je třeba pomýšlet i na obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu či plicní komplikace. Veškerá rizika je vždy nutné probrat s lékařem.

Časté otázky

 • Je možné, že se problém po chirurgickém zákroku znovu objeví? Prim. MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. odpovídá: Je nutno rozlišovat recidivu a progresi nemoci. Recidiva je znovuobjevení se uzlu nebo pruhu v místě, odkud byl předtím odstraněn (chirurgicky nebo kolagenázou). Progrese znamená, že se tkáň kontraktury objevuje v místě, kde při původní léčbě nebyla. Progresi nelze ovlivnit, záleží na agresivitě onemocnění u toho konkrétního pacienta. Recidiva po chirurgické i enzymatické léčbě se samozřejmě vyskytuje a je srovnatelná zvláště při postižení základního (metakarpofalangeálního) kloubu prstu. Při postižení v jiných lokalizacích má operační léčba mírně menší riziko recidivy. U operace ale hodně záleží, zda ji provádí zkušený a zručný chirurg.
 • Je účinnější chirurgický zákrok či léčba kolagenózou? Na tuto otázku lze odpovědět pouze po vyšetření ruky. Vždy je nutné navštívit specialistu a domluvit se na nejlepším řešení léčby.
 • Jak poznám Dupuytrenovu kontrakturu? Pro určení diagnózy je vždy nutné navštívit lékaře. Dupuytrenovu kontrakturu lze odborníkem snadno odhalit.
 • Jaké jsou výsledky Dupuytrenovy kontraktury? Výsledky jsou v převážné většině velmi dobré, ale lze otevřeně říci, že nejsou vždy 100% a problém se může po nějaké době znovu objevit.

Bibliografie

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."