Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Dupuytrenova kontraktura

  • Lokální anestezie
  • Nevyžaduje hospitalizaci
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je Dupuytrenova kontraktura?

Dupuytrenova nemoc, jako jedno z nejčastějších chronických onemocnění ruky, ovlivňuje negativně kvalitu života pacienta z pohledu jak pracovních tak i zájmových aktivit.

Pacient s Dupuytrenovou kontrakturou má problém hlavně s natažením prstů a dále je omezen úchop ruky. Toto nezhoubné onemocnění se však plíživě vyvíjí a dále omezuje funkci ruky, proto není dobré odkládat návštěvu lékaře - specialisty.

Navštivte lékaře co nejdříve

Dupuytrenova kontraktura

Vlevo zobrazen stav před operací, kdy pacient není schopen sevřít prst do dlaně. Vpravo stav po operaci, kdy je vidět, že se rozsah pohybu výrazně zlepšil (MUDr. Miroslav Krejča Ph.D.).

Diagnózu je schopen lékař určit za pomocí běžných vyšetřovacích metod jako je pohled a pohmat. Ztluštělé vazivové pruhy jsou většinou dobře hmatatelné na dlani a prstech.

Na základě anamnézy a podle rozsahu postižení ruky vám lékař specialista navrhne adekvátní, většinou chirurgické řešení. Existuje celá škála zákroků pro konkrétní problémy – od miniinvazivních, přes injekční aplikaci enzymu Kolagenázy až po méně, či více rozsáhlé operace. Obecně vzato, čím dříve navštívíte lékaře, tím méně rozsáhlý zákrok bude zapotřebí.

Výhodou vaší návštěvy u zkušeného specialisty je volba nejvhodnější léčebné metody, šetrnost provedení zákroku, tím i menší bolestivost, snížení možných krátkodobých a eventuálně i dlouhodobých komplikací hojení, což v důsledku vede i ke zkrácení nutné doby léčení a tedy rychlejšímu návratu zpět do života.

Ve dlani je povázka – aponeuróza, která za normálních okolností mechanicky ochraňuje důležité struktury ruky – cévy, nervy a šlachy. Při postižení Dupuytrenovou nemocí se tato povázka zkracuje a ztlušťuje a tím ohýbá jeden nebo více prstů směrem k Vaší dlani a prsty tak nelze narovnat. V dlani či na prstech tedy nacházíme tuhé podkožní pruhy nebo uzly. Nejčastěji onemocnění postihuje IV. a V. prst.

Postižení má tendenci se pomalu zhoršovat, léčba tak obvykle může pomoci již v raných fázích, pokud pacient svůj problém konzultuje s lékařem včas. Dispozice k Dupuytrenově kontraktuře je dědičná, avšak její pravou příčinu doposud neznáme. Existují i faktory, které ovlivňují vznik kontraktur, mezi které patří mimo jiné kouření, diabetes (cukrovka) a těžká manuální práce.

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát pro chirurgický zákrok?

Dupuytrenova kontraktura

Obraťte se na lékaře, který posoudí Váš stav

Pokud nemůžete položit ruku celou dlaní a prsty naplocho na rovnou plochu (odborně nazváno jako pozitivní table top test), anebo máte potíže s každodenními činnostmi, pravděpodobně jste vhodným kandidátem k léčbě.

Váš praktický lékař Vás může odkázat na chirurga, aby posoudil možnosti Vaší léčby. Onemocnění jako takové je nebolestivé, ale v životě je velmi omezující.

Kde se mohu o této problematice dozvědět více - internet

nhs.uk. 2021. Dupuytren's contracture. [online] Dostupné na: <https://www.nhs.uk/conditions/dupuytrens-contracture/>.

Slideshare.net. 2021. Dupuytrens contracture presentation. [online] Dostupné na: <https://www.slideshare.net/wtmcclellan/dupuytrens-contracture-presentation>.

Youtube.com. 2021. Before you continue to YouTube. [online] Dostupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=mwoGTaM6VXU>.

Youtube.com. 2021. Before you continue to YouTube. [online] Dostupné na: <https://www.youtube.com/user/DupuytrenFoundation/videos>.

Dupuytren Research Group. 2021. International Dupuytren Data Bank. [online] Dostupné na: <https://dupuytrens.org/research-publications/global-research-initiative-databank-of-dupuytren-disease/>.

Dupuytren Research Group. 2021. Home. [online] Dostupné na: <https://dupuytrens.org/>.

Youtube.com. 2021. Before you continue to YouTube. [online] Dostupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=7THBvuuagP0>.

Dupuytren-online.info. 2021. Goals and Management of the International Dupuytren Society. [online] Dostupné na: <https://www.dupuytren-online.info/dupuytren_society.html>.

2021. [online] Dostupné na: <https://www.researchgate.net/figure/Flowchart-for-managing-patients-with-Dupuytren-disease-DD-from-initial-presentation-to_fig5_49654596>.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."