Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Co je to Dupuytrenova kontraktura

Co je to Dupuytrenova kontraktura
MUDr. Miroslav Krejča Ph.D.
Erudovaný plastický chirurg s mnohaletou praxí v Čechách i v zahraničí. Věnuje se estetické chirurgii a provádí plné spektrum estetických operací. Působí na klinice Laser Esthetic a Asklepion.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023

Co je Dupuytrenova kontraktura?

Dupuytrenova nemoc, jako jedno z nejčastějších chronických onemocnění ruky, ovlivňuje negativně kvalitu života pacienta z pohledu jak pracovních tak i zájmových aktivit.

Pacient s Dupuytrenovou kontrakturou má problém hlavně s natažením prstů a dále je omezen úchop ruky. Toto nezhoubné onemocnění se však plíživě vyvíjí a dále omezuje funkci ruky, proto není dobré odkládat návštěvu lékaře - specialisty.

Navštivte lékaře co nejdříve

Diagnózu je schopen lékař určit za pomocí běžných vyšetřovacích metod jako je pohled a pohmat. Ztluštělé vazivové pruhy jsou většinou dobře hmatatelné na dlani a prstech.

Na základě anamnézy a podle rozsahu postižení ruky vám lékař specialista navrhne adekvátní, většinou chirurgické řešení. Existuje celá škála zákroků pro konkrétní problémy – od miniinvazivních, přes injekční aplikaci enzymu Kolagenázy až po méně, či více rozsáhlé operace. Obecně vzato, čím dříve navštívíte lékaře, tím méně rozsáhlý zákrok bude zapotřebí.

Výhodou vaší návštěvy u zkušeného specialisty je volba nejvhodnější léčebné metody, šetrnost provedení zákroku, tím i menší bolestivost, snížení možných krátkodobých a eventuálně i dlouhodobých komplikací hojení, což v důsledku vede i ke zkrácení nutné doby léčení a tedy rychlejšímu návratu zpět do života.

Ve dlani je povázka – aponeuróza, která za normálních okolností mechanicky ochraňuje důležité struktury ruky – cévy, nervy a šlachy. Při postižení Dupuytrenovou nemocí se tato povázka zkracuje a ztlušťuje a tím ohýbá jeden nebo více prstů směrem k Vaší dlani a prsty tak nelze narovnat. V dlani či na prstech tedy nacházíme tuhé podkožní pruhy nebo uzly. Nejčastěji onemocnění postihuje IV. a V. prst.

Postižení má tendenci se pomalu zhoršovat, léčba tak obvykle může pomoci již v raných fázích, pokud pacient svůj problém konzultuje s lékařem včas. Dispozice k Dupuytrenově kontraktuře je dědičná, avšak její pravou příčinu doposud neznáme. Existují i faktory, které ovlivňují vznik kontraktur, mezi které patří mimo jiné kouření, diabetes (cukrovka) a těžká manuální práce.

9e2bb352-10d0-11ee-9f0d-005056999513.jpg
Vlevo zobrazen stav před operací, kdy pacient není schopen sevřít prst do dlaně. Vpravo stav po operaci, kdy je vidět, že se rozsah pohybu výrazně zlepšil (MUDr. Miroslav Krejča Ph.D.).

Jak zjistím, zda jsem vhodný kandidát pro chirurgický zákrok?

Pokud nemůžete položit ruku celou dlaní a prsty naplocho na rovnou plochu (odborně nazváno jako pozitivní table top test), anebo máte potíže s každodenními činnostmi, pravděpodobně jste vhodným kandidátem k léčbě.

Váš praktický lékař Vás může odkázat na chirurga, aby posoudil možnosti Vaší léčby. Onemocnění jako takové je nebolestivé, ale v životě je velmi omezující.

c1968f7e-10d0-11ee-9969-005056999513.jpg
Obraťte se na lékaře, který posoudí Váš stav

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Především je důležité k lékaři přijít včas a obrátit se na zkušeného chirurga, který chirurgickému odstranění Dupuytrenovy korektury v rámci své specializace chirurgie ruky věnuje. Během konzultace by si měl pacient s lékařem vzájemně porozumět, probrat očekávání i realistické možnosti výsledku, průběh výkonu, pooperační omezení i průběh rekonvalescence a v neposlední řadě i možná rizika spojená s operací.

Součástí konzultace by mělo být i nastínění průběhu pooperační rehabilitace, jelikož k tomuto druhu zákroku následná rehabilitace neodmyslitelně patří.

dd83dee4-10d0-11ee-8ce2-00505699734b.jpg
Vložte se do rukou zkušeného chirurga

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Tak jako před každým zákrokem je nutná osobní konzultace s chirurgem i v případě chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury. Lékař posoudí situaci a vybere nejvhodnější postup zákroku, eventuálně Vám navrhne některé varianty.

Při konzultaci je důležité s vybraným lékařem prodiskutovat Vaše očekávání ohledně konečného výsledku a průběh pooperační rehabilitace. Též budete seznámeni s možnými komplikacemi a rizikem recidivy.

fdbe98e8-10d0-11ee-bd07-00505699734b.jpg
Lékař zvolí nejvhodnější postup zákroku

Jak se připravit na zákrok?

Před samotným zákrokem je nutné, aby byl pacient na operaci připraven. V praxi to znamená, aby současně neprobíhalo jiné akutní onemocnění a všechna eventuální chronická onemocnění byla léčbou kompenzována. Pacient musí porozumět, co ho po operaci čeká, být připraven spolupracovat s ošetřujícím lékařem a udělat si ve svém diáři dostatek času na období pooperační rekonvalescence.

S určitým předstihem je nutné absolvovat nezbytné předoperační vyšetření u svého obvodního lékaře. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem plánovaného výkonu. Většinou stačí jen kontrola celkového zdravotního stavu a základní krevní rozbory (včetně krvácivosti a srážlivosti) – to platí pro zákroky plánované v místním znecitlivění, či tzv. nervovému bloku. Spíše výjimečně je nutný rozsáhlejší chirurgický zákrok vyžadující celkovou anestezii a tudíž plné předoperační vyšetření.

V den zákroku se pacient dostaví v dobré náladě, pokud nejde o narkózu pak není nutné lačnění, měl by počítat i s větším objemem ruky s obvazem a zvolit volnější oblečení (rukáv).

Jak probíhá operace Dupuytrenovy kontraktury?

Operace se provádí z řezu ve dlani a na postižených prstech. Problematická ztluštělá a zkrácená vazivová tkáň se přeruší (aponeurotomie), eventuelně odstraní (aponeurektomie). Chirurg se vždy snaží při zákroku v maximální míře zachovat nervy, cévy a šlachy proto může využít operování v tzv. bezkreví – turniketu (manžeta podobná jako při měření krevního tlaku je umístěna těsně nad zápěstí), kdy je operační pole daleko přehlednější a zákrok tedy rychlejší a šetrnější. Čím přesněji je odstraněna postižená tkáň, tím vyšší je možnost předejití eventuální recidivy Dupuytrenovy kontraktury.

V některých případech je nutné dořešit relativní nedostatek kůže místním posunem, laloky, nebo kožní transplantací.

a29de620-10d1-11ee-8b19-00505699734b.jpg
Fotografie pacienta před a po operaci, které jasně ukazují, jak se zlepšila ohebnost prstu, který je pacient schopen ohnout do dlaně (MUDr. Miroslav Krejča Ph.D.).

Jaká je délka rekonvalescence po zákroku?

Zákrok se v závislosti na jeho rozsahu provádí ambulantně, nebo s jednodenní či krátkodobou hospitalizací. Dále pacient zůstává v domácím rekonvalescentním režimu. Důležité je udržovat operovanou ruku co nejvíce ve zvýšené poloze, aby se tak předešlo nežádoucím otokům a též bolestivosti.

Ambulantní kontroly – převazy se nejčastěji provádí v týdenních intervalech. Po 14 dnech se odstraňují stehy, zákrok vyžaduje 1 až 3 měsíční pracovní neschopnost.

Mohou nastat nějaké komplikace?

U operace Dupuytrenovy kontraktury jsou cévy a nervy v těsné blízkosti odstraňované vazivové tkáně, proto je určité nízké nebezpečí poranění nervů, vedoucí ke ztrátě citlivosti části prstu. Dále může být problém s prokrvením tkání, což komplikuje a prodlužuje průběh hojení. Tyto rizika jsou minimalizována prováděním zákroku v tzv. bezkreví – za použití tlakové manžety kolem zápěstí, což vede k lepší přehlednosti celého operačního pole.

Též je třeba pomýšlet i na obecná rizika každého chirurgického výkonu jako například infekci v ráně, pooperační krvácení z rány, alergické reakce, trombózy či embolie. Veškerá rizika, s ohledem na zdravotní stav pacienta, je vždy nutné probrat s lékařem během konzultace před výkonem.

Je nutná nějaká pooperační rehabilitace ruky?

Ano. Velmi důležitá je časná rehabilitace ruky, která začíná prakticky hned po zákroku. Tak jak se ruka hojí se postupně přidává na její intenzitě. Rozsah rehabilitace Vám vysvětlí ošetřující lékař ( ev. rehabilitační pracovník). V praxi jde o masáže jizvy a ruky dle instrukcí, pasivní a aktivní procvičování drobných kloubů ruky, ev. noční dlahování s nataženými prsty.

Správně prováděná rehabilitace se podílí na dobrém pooperačním výsledku a též výrazně zkracuje celkovou dobu léčení.

81b95128-10d2-11ee-8096-005056997292.jpg
S rehabilitací ruky byste měli začít hned po zákroku

Jaký výsledek lze očekávat?

Zákrok zlepší hybnost ruky. Výsledek je dlouhodobý a míra recidivy většinou nízká.

Kde se mohu o této problematice dozvědět více - odborná literatura

Více se dozvíte v odborné publikaci Dupuytrenova kontraktura, jejímž autorem je MUDr. Miroslav Krejča Ph.D. a kolektiv.

Medailonek lékaře – autora:

Diagnóza Dupuytrenova nemoc mě magicky přitahovala již od dob mé první provedené operace v roce 1989.

Detailnější orientaci v dané problematice mi umožnila zkušenost tří světů:

  1. zkušenost česká - zde bych chtěl poděkovat mým učitelům doc. R. Vrabcovi a doc. K. Dlabalovi a dalším kolegům, kteří se mnou měli tu trpělivost v mých začátcích
  2. zkušenost australská (země Huestonova – jednoho z hlavních inovátorů chirurgické koncepce léčení DD). V letech 1993–94 jsem měl to štěstí, že jsem mohl pracovat ve Flinders Medical Centre, Univ. Hosp., Adelaide, kde jsem značně rozšířil spektrum chirurgických zákroků používaných v léčbě DD
  3. anglická zkušenost. V roce 1994-95, jsem jeden rok pracoval St. Andrews Centre for Plastic Surgery, Billericay, Essex, pod vedením Davida Elliota a dalších konzultantů, věnujících se celoživotně pouze chirurgii ruky. Měl jsem tak možnost porovnat nabyté zkušenosti s „kontinentálním“ přístupem. Zásadní obrat v chirurgii ruky pro mě znamená operování v turniketu a za použití zvětšení lupovými brýlemi. Díky adaptaci těchto operačních postupů dále kleslo procento komplikací i ve vlastním souboru.

Po mém návratu do České republiky v roce 1995 jsem se této problematice dále intenzivně věnoval. V roce 2002 jsem provedl jubilejní 1000 chirurgický zákrok pro Dupuytrenovu nemoc. V roce 2003 vyšlo první vydání mé monografie Dupuytrenova nemoc v prestižním vydavatelství zdravotnické literatury. V roce 2017 jsme společně a dalšími zkušenými specialisty aktualizovali všechny poznatky a moderní léčebné postupy v aktualizovaném II. vydání (viz též odkaz).

0dc1471c-10d2-11ee-8845-005056999513.jpg

Kde se mohu o této problematice dozvědět více - internet

nhs.uk. 2021. Dupuytren's contracture. [online] Dostupné na: .

Slideshare.net. 2021. Dupuytrens contracture presentation. [online] Dostupné na: .

Youtube.com. 2021. Before you continue to YouTube. [online] Dostupné na: <https://www.youtube.com/user/D... Research Group. 2021. International Dupuytren Data Bank. [online] Dostupné na: <https://dupuytrens.org/researc... Research Group. 2021. Home. [online] Dostupné na: .

Youtube.com. 2021. Before you continue to YouTube. [online] Dostupné na: <

;.

Dupuytren-online.info. 2021. Goals and Management of the International Dupuytren Society. [online] Dostupné na: .

2021. [online] Dostupné na: .

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.