Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Podrobnosti o operaci Guyonova kanálu

Podrobnosti o operaci Guyonova kanálu
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je syndrom Guyonova kanálu?

Syndrom Guyonova kanálu patří mezi úžinové syndromy a znamená soubor příznaků, které vznikají útiskem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Úžinový syndrom (úžinová tlaková neuropatie) je onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí a/nebo poruchou funkce nervu (ve smyslu ztráty hybnosti či citlivosti) jako následek dlouhodobého tlaku na nerv. Tlak způsobuje omezení prokrvení nervu a tím zhoršení jeho výživy a následně funkce. Pokud nedojde k uvolnění nervu, hrozí jeho nevratné poškození s následkem tzv. denervačního syndromu pod místem útlaku (úplná ztráta funkce nervu se ztrátou čití a funkce příslušných svalů). Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a poruchou jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů. Toto onemocnění lze léčit jak konzervativními metodami (především v počáteční fázi), tak provedením operačního zákroku.

Guyonův kanál je prostor ohraničený kostmi zápěstí na straně jedné a pevnými vazy na straně druhé, kterým probíhá loketní nerv a přechází z předloktí na ruku. Tento tunel je pevný, při jeho zúžení nemá nerv kam uhnout a dojde k jeho stlačení. V počátcích dochází ke stlačení cév nervu a k omezení jeho prokrvení, později může dojít ke stlačení samotného nervu a jeho degeneraci. Tunel má několik etáží a od toho se odvíjí příznaky. Při útisku nervu v horní části kanálu je syndrom úplný a jsou poruchy čití i funkce ruky. Při útisku nervu v dolní části kanálu může být pouze porucha funkce ruky a čití ruky je zachováno.

Jak se syndrom Guyonova kanálu projevuje?

Syndrom Guyonova tunelu je principiálně stejným onemocněním jako syndrom karpálního tunelu ale s tím, že není utlačený středový nerv (nervus medianus), ale loketní nerv (nervus ulnaris). Loketní nerv je nerv smíšený, obsahuje vlákna senzitivní, která přenášejí vjemy z ruky do mozku (dotek, tlak, teplo, chlad, bolest…) a vlákna motorická, která přenášejí impulzy z mozku ke svalům ruky.

Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a přilehlé části dlaně, pacient také pozoruje brnění nebo mravenčení v této oblasti. Dalším projevem je porucha jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů. Pacient pociťuje nešikovnost při zapínání knoflíků nebo uchopování malých předmětů. Předměty mohou také z ruky vypadávat, což je způsobeno oslabením její síly. Může dojít též k pokrčení prsteníku a malíku, v extrémním případě pak onemocnění vede ke vzniku tzv. drápovité ruky.

86e06442-10dd-11ee-bbbb-005056999513.jpg

Jak syndrom vzniká?

Příčina vzniku syndromu Guyonova kanálu často není zcela jasná. Existuje však několik faktorů, které se mohou na jeho vzniku podílet. Patří mezi ně přetěžování rukou, úraz na zápěstí, dále pak choroby jako je cukrovka, onemocnění štítné žlázy nebo obezita. Pro vznik syndromu Guyonova kanálu může mít pacient též dědičnou predispozici, pokud je kanál vrozeně úzký anebo, když je zde přítomný atypický sval nebo céva. V neposlední řadě pak může vznik tohoto onemocnění ovlivnit přítomnost ganglionu v či dislokované kůstky v oblasti zápěstí. 

Jak vybrat vhodného lékaře?

Základem úspěchu je volba zkušeného specialisty na chirurgii ruky, který má zkušenosti s operačním řešením tohoto syndromu. Zjistěte, zda vámi zvažovaný lékař má za sebou historii úspěšných zákroků, to se můžete dozvědět na jeho stránkách, případně na recenzních webech lékařů. Pokud vám některá důležitá informace nejen o jeho práci, ale i plánovaném zákroku chybí, neostýchejte se lékaře na vše, co vás zajímá, zeptat na vaší první schůzce.

df967d92-10dd-11ee-b668-005056999513.jpg

Jak se syndrom diagnostikuje?

Při diagnostikování úžinového syndromu je nutné si uvědomit, že nervové poruchy mohou mít různou příčinu a je proto důležité pečlivé vyšetření neurologem doplněné pomocnými vyšetřeními dle potřeby, zejména elektromyografickým vyšetřením (EMG – vyšetření šíření nervových vzruchů nervem). Kromě nervově-degenerativních onemocnění je potřeba vyloučit útisk loketního nervu na jiných možných místech zejména v oblasti výstupu z páteře a v oblasti lokte (tzv. syndrom ulnárního tunelu). Je samozřejmě možný útisk nervu i na více místech současně. Mezi subjektivní potíže pacientů patří ztráta citlivosti poloviny prsteníku a malíku, brnění prstů, často noční bolesti a pálení, které nutí ruku procvičit, „protřepat“ a dojde k úlevě, dále ztráta jemné motoriky ruky a její síly.

06579966-10de-11ee-aa0f-005056999513.jpg

Jak probíhá operace

Operace se většinou provádí v místním umrtvení a tzv. ischemizaci (zatažení paže speciální manžetou, která brání toku krve v končetině. Výsledkem je, že rána při operaci nekrvácí, je přehlednější, operace je bezpečnější a rychlejší). Cílem operace je uvolnit tlak okolních struktur na nerv. Většinou se provádí protnutí tuhého vazu nad nervem a uvolnění nervu. Po výkonu je na ruku přiložena krátká lehká sádrová dlažka nebo ortéza na několik dnů. Délka operace je cca 30–60 minut.

2aecc3e6-10de-11ee-a2d2-005056999513.jpg

Po operaci

Noční obtíže (pálení, bolesti) mizí po operaci zpravidla ihned, nebo během několika dnů, návrat citu a šikovnosti se vrací postupně během 3–12 měsíců. Pokud ale silný útisk nervu trvá dlouhou dobu, nemusí dojít ke kompletní úpravě funkce nervu a nerv může být dokonce poškozen natolik, že nedojde k úpravě vůbec.

Délka léčení záleží na tom, jak moc byl nerv poškozen útiskem, zda bude hojení probíhat bez komplikací a na charakteru práce pacienta. Při nekomplikovaném pooperačním průběhu je rána zhojena za 10–14 dní, plnou zátěž snese cca za tři týdny. Kompletní obnova funkce nervu může trvat několik dnů ale i několik měsíců. Zbytkový otok ruky, pobolívání a zhoršení otoku ruky při zátěži přetrvává individuálně různě dlouhou dobu, namáhání ruky těžkou manuální prací je možné až po několika měsících.

Rehabilitace po zákroku

Důležitou součástí léčby syndromu Guyonova kanálu je rehabilitace ruky po zákroku. Bez vhodného rozcvičení nemá výkon dostatečný efekt, rehabilitace totiž napomáhá k plnému navrácení funkce operované ruky. Na začátku rekonvalescence jsou vhodné tlakové masáže jizvy prováděné přes obvaz, díky nim snadněji ustupuje otok a rána se lépe hojí. Po odstranění stehů je doporučeno s masážemi pokračovat a současně jizvu promazávat mastným krémem.

Následně probíhá pomalé rozcvičování zápěstí a prstů všemi směry. Pro posílení ruky a zlepšení jemné motoriky je vhodné používat gumová kolečka nebo míčky. Je podstatné, aby pacient ruku nepřetěžoval a cvičení neprováděl přes bolest. Co se týče frekvence masáží a cvičení ruky, měly by se opakovat několikrát denně alespoň po dobu několika minut. Celková doba rehabilitace je velmi individuální, ale někdy může trvat i měsíce.

4e97c2be-10de-11ee-a960-005056999513.jpg

Rizika a komplikace

Operace Guyonova kanálu má svá rizika a komplikace stejně jako všechny chirurgické zákroky. Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Nejčastější komplikace jsou všeobecného rázu jako krvácení během operace nebo po operaci, infekce rány, poruchy hojení a tvorby jizev. Mezi specifické komplikace výkonu patří poranění nervu nebo jeho části při nešetrné preparaci, nebo při jeho atypickém průběhu a recidiva útisku nervu. Obecně se však komplikace chirurgické léčby Guyonova kanálu vyskytují spíše vzácně.

6e9e9c68-10de-11ee-afb4-00505699734b.jpg

Efekt zákroku

Efekt zákroku na Guyonově kanálu lze ho zhodnotit nejdříve po uplynutí dvou měsíců, poté se již téměř nemění. Výsledek je trvalý, v ojedinělých případech se obtíže mohou pacientovi navrátit. Jak již bylo zmíněno, konečný výsledek operace je vysoce závislý na vytrvalosti a píli pacienta v rámci pooperačního období a tím související rehabilitace, která pomáhá k navrácení plné funkce ruky.

8c82864a-10de-11ee-96e8-005056999513.jpg

Další způsoby léčby

Při mírných nebo počínajících potížích lze Syndrom Guyonova kanálu léčit konzervativně, to znamená klidovým režimem s dlahováním nebo ortézou, dále se jedná o opichy, proti-edematozní léčbu, polohování ruky a další metody. Při neúspěšné konzervativní terapii, nebo při těžkém klinickém a EMG nálezu je nutné operační řešení.

a754ccbc-10de-11ee-9732-00505699734b.jpg

Časté otázky

  • Je zákrok prováděn v anestezii? Ano, operace syndromu Guyonova kanálu se obvykle provádí v rámci místní anestezie.
  • Jak dlouho trvá samotný zákrok? Doba zákroku je závislá na složitosti výkonu, jeho průměrná délka je kolem 1 hodiny.
  • Za jak dlouho se budu moci vrátit do práce? Záleží na tom, jak moc je vaše práce fyzicky namáhavá. Pacient může nejdříve po týdnu začít vykonávat lehkou kancelářskou práci. Nenamáhavou fyzickou aktivitu lze provozovat po uplynutí dvou týdnů a k plnému zatížení rukou může dojít za 4-8 týdnů.
  • Je operace jedinou metodou léčby syndromu? Léčba obvykle začíná konzervativními metodami (dlahování, ortéza, obstřiky aj.), pokud se tato terapie prokáže jako neúčinná, přichází na řadu možnost operačního řešení.
  • Jak dlouho trvá rehabilitace po zákroku? Celková doba rehabilitace je vysoce individuální a záleží též na tom, jak moc byla ruka pacienta před operací postižena. V některých případech může rehabilitace trvat i několik měsíců.

Bibliografie

Molitor Ph.D., M., 2021. Operace karpálního, kubitálního, Guyonova tunelu. [online] Dostupné na: http://martinmolitor.cz/sluzba... [22. března 2021].

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 2021. Syndrom Guyonova kanálu. [online] Dostupné na: http://nchusti.kzcr.eu/pacient... [22. března 2021].

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.