Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Odstranění Dupuytrenovy kontraktury pomocí injekční léčby

Odstranění Dupuytrenovy kontraktury pomocí injekční léčby
prim. MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
Od roku 2000 se věnuje plastické chirurgii. Působí na pozici primáře na oddělení plastické chirurgie FN Hradec Králové. Absolvoval řadu odborných stáží u nás i v zahraničí.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je to Dupuytrenova kontraktura - Injekční léčba

Dupuytrenova kontraktura je nemoc, při které nacházíme hmatné uzly a pruhy v dlani nebo na prstech postižené ruky, které omezují natažení prstů. Léčba byla dosud hlavně chirurgická s nutností několikaměsíční rekonvalescence a rizikem operačních komplikací. Nyní mají pacienti možnost se operaci vyhnout pomocí injekce klostridiové kolagenázy. Výhodou nové metody je rychlá rekonvalescence a dlouhotrvající efekt bez nutnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti.

K čemu slouží klostridiová kolagenáza?

Klostridiová kolagenáza (Clostridium histolyticum) je enzym, s jehož pomocí je možné rozložit a rozpustit kolagen, který tvoří hlavní součást kontraktury v ruce pacienta. Aplikace klostridiové kolagenázy se řadí mezi miniinvazivní zákroky, nejedná se tedy o klasickou operaci. Tato metoda je obecně indikována pacientům s hmatným vazivovým pruhem kontraktury.

807233d8-10d3-11ee-8ed5-005056999513.jpg
Kolagenáza je schopna rozpustit kolagen v kontraktuře.

Jak vybrat vhodného lékaře?

Při výběru se nejprve ujistěte, že je vámi zvažovaný lékař je odborníkem v oblasti chirurgie ruky, a že má zkušenosti s injekční léčbou Dupuytrenovy kontraktury. Měl by mít za sebou úspěšnou léčbu minulých pacientů, a tudíž by měl disponovat dobrými referencemi. Je vhodné se na práci chirurga podívat blíže skrze fotografie výsledků zákroků, které doposud provedl.

990d45ae-10d3-11ee-82ac-00505699734b.jpg
Lékař musí být odborníkem na chirurgii ruky

Kdo je vhodným kandidátem

Tato nechirurgická metoda je obecně vhodná pro všechny pacienty s hmatným pruhem kontraktury a s omezením hybnosti jednoho nebo více prstů. Největší přínos má pro pacienty s agresivní formou onemocnění nebo pro pacienty, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být léčeni chirurgicky.

Pokud vy sami trpíte tímto onemocněním, můžete sami jednoduše odhadnout, zda by pro vás tato metoda byla vhodná. Zkuste položit postiženou ruku dlaní na desku stolu. Pokud ke stolu přitisknete celou dlaň, máte ještě na léčbu čas. Pokud Vám však trvale ohnuté prsty brání dlaň přimáčknout celou plochou k podložce, tak navštivte specialistu a situaci s ním zkonzultujte. V tomto případě to můžete být totiž právě vy, pro koho by injekční léčba kolagenázou byla vhodná.

Navíc pokud se u vás postižení objevilo už v časné dospělosti a blíže palcové straně dlaně, tak máte velmi pravděpodobně agresivnější formu nemoci a jste tak ohroženi rychlejším postupem onemocnění a častějšími recidivami. Pro tyto formy je léčba kolagenázou také velmi vhodná, protože může oddálit nutnost vlastní operace. Na druhou stranu pacienti pouze s uzlem nebo pruhem v dlani, bez omezení natažení prstů léčbu, ani chirurgickou, ani injekční, v podstatě nevyžadují.

bc4ca9ba-10d3-11ee-be58-00505699734b.jpg
Vhodnost metody můžete odhadnout ještě před návštěvou lékaře za pomoci „table top" testu

Jak probíhá zákrok?

Vlastní léčba kolagenázou se provádí ambulantně a začíná injekcí látky přímo do pruhu kontraktury. Je to krátký výkon, který nevyžaduje místní umrtvení, i když zcela nebolestivý není. Je to prostě běžná injekce. Poté jdete domů a jste pozváni na další den na kontrolu.

Po 24 hodinách působení enzymu kolagenázy je nutno provést šetrné natažení prstu. To provádí lékař a protože to může být bolestivé, nebo může dojít ke vzniku drobné prasklinky kůže, provádí se v místním, respektive svodném umrtvení.

To se provádí injekcí anestetika do oblasti zápěstí k hlavním nervovým kmenům a je poté nutno vyčkat cca 40-60 minut, než anestezie zabere. Po umrtvení, když vám lékař bude natahovat prst, je možno pozorovat (a někdy i slyšet) v dlani jedno nebo více drobných prasknutí. Prst lze poté natáhnout téměř zcela.

db6b2b28-10d3-11ee-8675-00505699734b.jpg
Aplikace kolagenázy se provádí ambulantně a bez umrtvení

Vedlejší účinky aplikace

Velmi často, téměř u každého pacienta, byly pozorovány určité vedlejší efekty, způsobené aktivitou enzymu v místě aplikace. Objevují se za několik hodin po aplikaci. Tyto vedlejší efekty nelze považovat za komplikace, ale spíše za průvodní jevy této metody. Bývá to hlavně: otok, krevní výron, nebo bolest v místě injekce, prasknutí kůže dlaně nebo prstu, zarudnutí předloktí nebo zvětšení uzliny v podpaží. Celkově jsou však tyto vedlejší efekty většinou mírné až střední intenzity a do 1-2 týdnů po injekci vymizí.

f6e30222-10d3-11ee-8d4c-005056997292.jpg
Vedlejší účinky mírné až střední intenzity mizí po 1-2 týdnech

Jak probíhá rekonvalescence?

Po zákroku je nutno procvičovat prsty, protahovat je do natažení, případně je vhodné dlahování prstů. Často je nutno dohojit drobnou prasklinu kůže, pokud se vytvoří. Ta se zhojí spontánně, pouze je nutno dlaň krýt obvazem a ten několikrát vyměnit. O vhodné rehabilitaci nebo péči o ruku vás poučí lékař. Do 2 týdnů je již ruka většinou bez otoku, zhojená a s výrazně zlepšenou hybností prstů. Rekonvalescence je tedy daleko kratší, než po sebešetrněji provedené operaci.

Jaké jsou komplikace zákroku?

Každá metoda má svoje komplikace a i při aplikaci kolagenázy k nim může dojít. Jsou velmi vzácné, pokud je kolagenáza správně aplikována a jsou dodržovány zásady aplikace. Pokud se kolagenáza dostane do těsné blízkosti šlachy nebo dokonce neúmyslně přímo do ní, může dojít k prasknutí šlachy. Pozorován byl velmi vzácně zánět šlach nebo komplexní regionální bolestivý syndrom. Může také dojít k alergické reakci. Aplikaci enzymu by proto měli provádět jen zkušení a řádně proškolení specialisté na chirurgii ruky, kteří mají zkušenosti s anatomií ruky a léčením Dupuytrenovy kontraktury.

38cc8fe6-10d4-11ee-b5bc-00505699734b.jpg
Pokud je kolagenáza správně aplikována, vyskytují se komplikace vzácně

Rekurence a kontraindikace

Rekurence, tedy opětovný výskyt kontraktury, byl po použití kolagenázy pozorován za 12 měsíců jen v 3,3 % případů, takže riziko návratu omezení prstů je velmi malé. Pokud nemá aplikace kolagenázy dostatečný efekt, je možno ji opakovat.Alergie je jednou z mála kontraindikací této metody. Dále se doporučuje zvážit použití kolagenázy u pacientů s poruchami koagulace nebo na antikoagulační léčbě. Doporučuje se také dbát zvýšené opatrnosti u pacientů užívajících některá antibiotika, respektive u nich aplikaci odložit na pozdější dobu.

c1fc0e36-10d4-11ee-83fd-005056997292.jpg
Dupuytrenova kontraktura - injekční léčba kolagenázou - aplikace

Výhody injekční léčby

Injekční léčba Dupuytrenovy kontraktury pomocí klostridiové kolagenázy je velmi efektivní metoda, nejefektivnější ze všech nechirurgických metod. Za výhodu oproti chirurgickým metodám je považována hlavně kratší rekonvalescence, nižší riziko komplikací a nižší procento rekurence nemoci. Tato metoda neznemožňuje případnou operační léčbu v budoucnu. Nevýhodou může být finanční náročnost metody. Léčba kolagenázou je totiž v současnosti hrazena zdravotní pojišťovnou pouze na některých pracovištích, které poskytují tzv. centrovou péči.

e21a955c-10d4-11ee-91bc-005056999513.jpg
Injekční léčba je považována za velmi efektivní

Časté otázky

  • Je zákrok prováděn v anestezii? Částečně ano. Samotná aplikace kolagenózy nevyžaduje místní umrtvení, bolest se dá přirovnat k bolesti pociťované při jakékoliv injekci. Při narovnávání prstu vám bude aplikována místní anestezie, tato fáze totiž může být pro pacienta bolestivá.
  • Jaká je šance, že se onemocnění po zákroku vrátí? Recidiva onemocnění je pozorována jen u malého procenta pacientů, kteří injekční léčbu kolagenázou podstoupili. Šance na to, že se vám kontraktura vrátí, je tedy velmi malá. Zákrok je velmi efektivní.
  • Je možné zákrok podstoupit opakovaně? Ano, pokud není první léčba úspěšná, je možné ošetření zopakovat.
  • Je ošetření hrazeno ze zdravotního pojištění? V minulosti tomu tak nebylo, nicméně v dnešní době je léčba kolagenázou hrazena některými pojišťovnami v rámci pracovišť tzv. centrové péče. Doporučujeme proto v první řadě kontaktovat vaši zdravotní pojišťovnu, která vám poskytne informaci o tom, s jakými pracovišti má uzavřenou smlouvu na léčbu kolagenázou.
  • Mohu pociťovat po ošetření nějaké vedlejší účinky? Obvykle u pacientů dochází k vedlejším účinkům mírného až středního rázu, mezi které patří otok, bolest v místě injekce nebo zarudnutí. Tyto průvodní jevy vymizí do dvou týdnů po zákroku.

Bibliografie

Fibír, Ph.D., p., 2016. Dupuytrenova kontraktura. [online] MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. Dostupné na: https://www.mudrfibir.cz/dupuy... [20. března 2021].

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.