MUDr. Jiří Voltr

MUDr. Jiří Voltr

(1 Recenze)·100% doporučuje
Ohodnotit
Sokolovská 82, Areál OFTA s.r.o., Plzeň, Plzeňský kraj
MUDr. Jiří Voltr
MUDr. Jiří Voltr
(1 Recenze)·100% doporučuje

Informace

Profesní životopis MUDr. Jiřího Voltra - vedoucího lékaře centra VS LASERA s.r.o.
Dosažení vzdělání a pracovní zkušenosti:

MUDr. Jiří Voltra úspěšně dokončil v roce 1980 studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Po promocích, ve stejném roce, nastoupil jako lékař na Kožní kliniku do Fakultní nemocnice Plzeň, kde zastával stejnou funkci až do roku 1994. Od roku 1994 do roku 1996 byl odborným asistentem na Kožní klinice Fakultní nemocnice Plzeň a hlavním řešitelem grantu do Ministerstva zdravotnictví týkající se tématu diagnostiky a léčebně preventivních opatření u pohlavně přenosných infekcí. Od roku 1996 začal působit jako soukromý lékař pro obor dermatovenerologie. V letech 1996 až 2004 vykonával funkci vedoucího lékaře v kosmetickém laserovém centru OFTA (Oční laserové centrum
a mikrochirurgie oka) v Plzni.

MUDr. Jiří Voltr je od roku 2005 zakladatelem a zároveň vedoucím lékařem v kosmetickém laserovém centru VS LASERA s.r.o. v Plzni.

Účast na odborných stážích:

Lékař se během svého působení zúčastnil dvou významných odborných stáží, a to v roce 1992 v Paříži na Institutu Alfreda Fourniera, kde se zaměřoval především na AIDS a další pohlavně přenosná onemocnění. V roce 1997 za tímto účelem navštívil Kliniku plastické chirurgie v Berlině. Zde se zabýval zejména oblastí laserové plastické chirurgie.

Nejvýznamnější pedagogické činnosti:

MUDr. Jiří Voltr navštívil v roce 1999 Kliniku laserové kosmetiky v Římě, kde se věnoval provádění demonstrativních operačních výkonů.

Od roku 2006 až do dnešní doby je lektorem seminářů konaných pod záštitou kosmetického laserového centra VS LASERA s.r.o. Semináře se zaměřují na problematiku oblasti laserové medicíny a jsou ohodnoceny kredity, jež uděluje Česká lékařská komora.

V roce 2009 přednášel na 18. kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie konaného na téma "Účinnost a bezpečnost lineárního skenovacího 808 nm diodového laserového systému pro odstraňování chloupků."

Lékař aktivně přednáší na spoustě regionálnách i celostátních kongresech.

Profesní životopis

Vedoucí lékař centra

Profesní cesta:

1974-1980 studia Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni
1980-1994 lékař kožní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni
1994-1996 odborný asistent kožní kliniky FN v Plzni, hlavní řešitel grantového úkolu Ministerstva zdravotnictví (MZd 93/19) "Komplexní diagnostika a léčebně preventivní opatření pohlavně přenosných nákaz" od 1996 soukromý kožní lékař
1996-2004 vedoucí lékař kosmetického laserového centra OFTA Plzeň
od 2005 zakladatel a vedoucí lékař kosmetického laserového centra VS LASERA

Stáže:

Paříž 1992 (Institut Alfred Fournier - Pohlavně přenosné nemoci a AIDS)
Berlín 1997 (Klinika plastické chirurgie - Laserová plastická chirurgie)

Nejvýznamnější lektorské aktivity:

1999 Řím (Klinika laserové kosmetiky - provádění demonstrativních operací)
2006 - doposud - semináře v laserovém centru VS Lasera na různá témata laserové medicíny ohodnocené kredity České lékařské komory
2009 Berlín - "18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology" - "Efficacy and safety of a linear scanning 808 nm diode laser system for hair removal"
mnoho přednášek na celostátních a regionálních kongresech

Možnost videokonzultace:

  • Ne

Financování nebo platební prostředky:

  • Ne

Hlavní zákroky

Estetická medicína

Kosmetická ošetření

Plastická chirurgie

Recenze (1)

5.0
1 Recenze · 100 % doporučuje
Odstranění kožních výrůstků

Kožní výrůstky

Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.