Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Zvětšení rtů pomocí Lipofillingu 

Zvětšení rtů pomocí Lipofillingu 
Vystudovala jsem českou filologii pro editory. Věnuji se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímám se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je to lipofilling rtů?

Jedná se o výplň rtů pomocí vlastního tuku. Tato revoluční metoda se využívá pro více estetických zákroků. Hlavní výhodou je, že se jedná o tělu vlastní látky, čímž se předejde komplikacím spojených s nepřijetím cizí látky.

Rty přitahují pozornost a výrazně ovlivňují vzhled celé tváře. Rty mohou odhalit řadu informací o člověku. Jsou navíc vnímány jako jeden z nejdůležitějších atributů ženskosti, silně spojený s její smyslností.

Plné rty s dokonalým tvarem bývají snem nejen mnoha žen. I muži touží po plnějších rtech. Estetická a plastická chirurgie vám nabízí více či méně invazivní metody pro docílení dokonalých rtů. Plnější rty navíc zvyšují sebevědomí dané osoby.

V čem spočívá zvětšení rtů pomocí aplikace tuku?

Pokud máte příliš úzké a nevýrazné rty, můžete podstoupit jejich zvětšení pomocí injekčních výplní. Tyto injekční výplně vám pomohou získat plnější vzhled vašich rtů. Lipofilling spočívá v injekční aplikaci vlastního tuku. Jedná se o jednoduchý zákrok, který se provádí ambulantně. Jeho nevýhodou je, že tuk se může po nějaké době zcela vstřebat a zákrok je potřeba znovu opakovat.

Zvětšení rtů spočívá v injekční aplikaci tělu blízké látky do oblasti, jejíž objem si klient přeje zvětšit. Ve většině případů podstupují zvětšení rtů ženy, ale výjimečně i muži. Zvětšení rtů aplikací tuku může být spojeno s dalším zákrokem jako je vyhlazování vrásek či rýh obličeje, krku i hrudníku prostřednictvím kolagenových a tukových výplní.

Tuk upraví velikost a tvar rtů. Jedná se o kvalitní výplňový materiál. Odebraná tuková tkáň se odstředí, vyčistí a injekčně aplikuje do rtů. Po aplikaci může být ošetřené místo oteklé až několik dní. Doporučujeme chladné obklady.

Ze kterých částí se tuk odebírá?

Transplantace tuku (autologní tukový štěp nebo mikrotuková injekce) znamená odsátí malého množství tuku z břicha, stehen, hýždí nebo i z jiných částí těla klienta a za sterilních podmínek jeho vstříknutí do rtu, říká MUDr. Tomáš Doležal, přední český plastický chirurg. Po zákroku nevznikají žádné jizvy.

3c1ba94e-141b-11ee-96bf-005056999513.jpg
Injekční výplně dodají rtům plný tvar

Jste vhodným kandidátem pro zvětšení rtů tukem?

Injekční výplně rtů tukem mohou zlepšit váš vzhled a zvýšit vaše sebevědomí, nicméně nezmění úplně vaši vizáž. Mohou dodat vašim rtům plnost a smyslnost. Je třeba rozlišit, zda jste skutečně nespokojeni s objemem rtů či pouze s úzkou plochou červeně. V tom případě vám může být doporučeno podstoupit jiný zákrok, například tetováž rtů. Podle MUDr. Tomáše Doležala jsou vhodnými kandidáty pro injekční výplně psychicky stabilní zdraví jedinci, kteří jsou realističtí ve svých očekáváních.

Pacientky jsou nejčastěji nespokojené s příliš úzkými nebo nesourodě tvarovanými rty. Nespokojenost s velikostí svých rtů vede pacientky do konzultačních ordinací klinik plastické a estetické medicíny.

Výběr specialisty

Zvětšení rtů tukem by měl provést atestovaný plastický chirurg; při výběru specialisty a kliniky berte v úvahu několik faktorů:

 • Ověřte si, zda daný specialista může vykonávat svou praxi, a zdali dokončil specializaci na plastickou chirurgii, tyto informace naleznete na stránkách České lékařské komory,
 • zjistěte, jestli je členem České společnosti plastické chirurgie (ČSPCH),
 • vyhledejte si fotografie pacientů před a po zákroku,
 • přečtěte si názory a recenze ostatních pacientů, a oveřte si, jestli má klinika dostatečné vybavení a oprávnění k provádění tohoto zákroku.
5bf653f4-141b-11ee-a5e6-005056997292.jpg
Vybírejte si pečlivě svého specialistu

Co můžete očekávat během první konzultace

MUDr. Tomáš Doležal uvádí, že při první konzultaci chirurg zhodnotí stav vašich rtů i sliznice v dutině ústní. Bude s vámi také hovořit o vašich představách a očekáváních, zeptá vás na osobní anamnézu, alergii na léky a zkontroluje váš zdravotní stav, aby předešel možným problémům. Pokud proděláváte aktivní infekci rtů či dutiny ústní (opar, afty, nachlazení) či pokud máte nezhojené poranění rtů, lékař vám pravděpodobně doporučí zákrok odložit.

Chirurg by vám měl vysvětlit celý postup ošetření včetně výsledku, který můžete očekávat. Měl by vás také seznámit se všemi doporučeními, kterých je potřeba se držet před a po zákroku. Informujte se také během první konzultace o celkových nákladech.

Důvěra hraje klíčový prvek ve vašem vztahu s lékařem. Pokud máte pochybnosti nebo si nejste výběrem lékaře/kliniky zcela jisti, nebojte se vyžádat si fotografie jiných pacientů před a po ošetření, abyste mohli lépe zhodnotit jejich práci.

7ab7d196-141b-11ee-b79d-00505699734b.jpg
Na první konzultaci se ptejte na vše, co Vás zajímá

Průběh zvětšení rtů

Celý zákrok zabere od 15 min až po 1 hodinu, říká MUDr. Tomáš Doležal. Provádí se v místní anestezii, bez nutnosti hospitalizace.

Atestovaný plastický chirurg odebere tukovou tkáň většinou z hýždí, stehen nebo břicha. Po zákroku mohou být patrné jemné ranky. Celý postup se provádí v lokální anestezii. Jedná se o minimálně invazivní postup, který se provádí ambulantně. Poskytuje okamžité výsledky a ve většině případů dochází k úplnému zotavení do 1-3 dnů po zákroku.

Po očištění míst, ze kterých bude tuk odebírán a do kterých bude aplikován, proběhne aplikace zvoleného místního anestetika. Následně je tuk odebrán za pomoci stříkačky a tlusté jehly nebo kanyly (což je ten samý nástroj, který je používán při liposukci) a je odsán odsávacím zařízením. Tuk je poté vyčištěn a vstříknut jehlou do rtu. Čištění tuku je velmi podstatnou částí zákroku. Při jeho špatném zacházení by se mohl znehodnotit, po aplikaci by se rychle vstřebal a mohly by se objevit další nežádoucí jevy.

Stejně jako u kolagenu je nutno aplikovat vzhledem k absorpci více tuku. Opakované aplikace tukových injekcí mohou vyvolat otok nebo svědění.

Na rozdíl od umělých implantátů, použití vlastní tukové tkáně pacienta eliminuje riziko odmítnutí, neboť se jedná pro tělo vlastní látku.

Cílem zvětšení rtů vlastním tukem je přirozené zvětšení objemu rtů pomocí pacientova vlastního tuku.

9bd10ea6-141b-11ee-8f87-00505699734b.jpg
Zákrok se provádí v lokální anestezii

Anestézie

Anestetická látka lidocain je součástí směsi kolagenu a není proto obvykle používáno přídavné anestetikum. Nicméně jestliže jste obzvláště citliví na bolest, může váš lékař použít znecitlivující krém nebo kombinaci místní anestézie a sedativ. Části těla, ze kterých je tuk odebírán a do kterých je aplikován jsou znecitlivěny pomocí lokálních anestetik. Anestézii lze taktéž doplnit sedativy. Pokud si zvolíte použití sedativ, zajistěte si po operaci odvoz domů, radí MUDr. Tomáš Doležal.

Rekonvalescence

V místě odběru tuku se mohou objevit modřiny či otok. Ve rtu, kam byl tuk aplikován, můžete cítit pulzaci a ret může být oteklý. Měli byste se vyhýbat slunci, dokud otok a modřiny nezmizí - obvykle zhruba 48 hodin.

Doba rekonvalescence je velmi krátká. Je však třeba dodržovat určitá opatření. Lékař vám může také předepsat léky proti bolesti v případě potřeby.

Výhody zvětšení rtů pomocí vlastního tuku

Mezi hlavní výhody patří:

 • přirozený efekt
 • minimální riziko komplikací
 • použití přírodního výplňového materiálu
 • nulové riziko odmítnutí vlastní tukové tkáně
 • rychlá rekonvalescence
 • žádná nebo mírná bolestivost zákroku
 • efekt je patrný okamžitě
 • získání plných a smyslných rtů
 • znovu nabyté sebevědomí

Výsledkem jsou větší rty působící plnějším dojmem. Konečný výsledek je možné však pozorovat až po dokončení procesu hojení a kdy je část tuku absorbována. Otok většinou opadá za 1-2 dny. Již následující den po zákroku se můžete vrátit zpět do práce.

c5ebfb4c-141b-11ee-8152-00505699734b.jpg
Zvětšení rtů pomocí tuku

Rizika a komplikace

Při zvětšení rtů pomocí vlastní tukové tkáně nehrozí její odmítnutí nebo výskyt alergie, pravděpodobnost komplikací je tak velmi malá.

Tuk se nejčastěji odebírá z břicha. Odsátý tuk je potřeba řádně vyčistit. Většinou putuje přímo do čistících filtrů. Pokud by nebyl tuk vyčištěný, rychle by se vstřebal a mohly by se objevit další nežádoucí faktory.

Mezi jistou nevýhodu patří to, že zhruba 30 % tuku se vstřebá a lipofilling je tak třeba po několika měsících znovu opakovat. Navíc hrozí riziko, že se tuk vstřebá nerovnoměrně a může být patrná velmi výrazná asymetrie.

Často kladené otázky

 • Jak dlouho přetrvá výsledek zvětšení rtů tukem? Trvání efektu tukových injekcí se významně liší od jednoho člověka k druhému, většinou je ale trvanlivost výsledku dlouhodobější než například u kolagenu. Tělo absorbuje část tukových buněk během prvních šesti měsíců po zákroku. Poté se již výsledek nemění a je trvalý.
 • Je lipofilling bolestivý? Liposukce a vpichy, které jsou součástí zákroku, by mohly být jistě nepříjemné a poněkud bolestivé, proto se zvětšení rtů tukem provádí za použití lokální anestezie. Díky tomu pacient během lipotransferu nepociťuje žádné nepohodlí ani bolest.
 • Může se bolavý zub stát překážkou pro podstoupení tohoto ošetření? Ano. Všechny infekce v okolí úst, včetně zubního kazu a oparu, jsou kontraindikací tohoto postupu. Zvětšení rtů bude samozřejmě možné po vyléčení.

Bibliografie

ISAPS. Fat transfer (facial). Enhances the face and body using fat collected from another area of the body [online]. Dostupné na:https://www.isaps.org/discover/patients-home/procedures/face-head-procedures/lip-lift/. [datum: 15.02.2023].

Prague Aesthetic Clinic
Žádné recenze
Praha, Praha (kraj)
FORMOSITAS - Klinika estetické medicíny, s.r.o.
Žádné recenze
Praha, Praha (kraj)
Brno, Jihomoravský kraj
MUDr. Tomáš Doležal
Praha, Praha (kraj)
Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.