Laser MPX v boji proti nadbytečnému tuku a celulitidě

Autor:

Jedná se o laser nové generace pro provádění liposukčních výkonů a odstraňování celulitidy. Z hlediska výkonu a bezpečnosti jde o nejmodernějším světový přístroj, v Česku zatím jediný. Navazuje na dlouhodobé a úspěšné provádění laserové liposukce (SmartLipo).

V porovnání s původním vybavením je laser multifrekvenční. Pro rozpouštění hlubších tukových vrstev disponuje výkonem trojnásobným proti staršímu typu. To vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozpuštění tukové tkáně. Další specifická frekvence laseru umožňuje výrazně lepší tepelnou stimulaci podkožního kolagenu. Výsledkem je dokonalé vypnutí kůže a výrazné zlepšení či úplné odstranění celulitidy. Bezpečnost při výkonu je nově garantována detekčním čidlem teploty a omezovačem výstupní energie. To zaručuje, že nemůže dojít k přehřátí či spálení podkoží a kůže.

Práce s novým typem laseru je celosvětově uznanou a certifikovanou metodou jak pro provádění liposukčních výkonů, tak pro odstraňování celulitidy.

První výkony našich specialistů s tímto přístrojem byly provedeny na podzimní pobytové stáži v Německu. Reference před koupí byly získány v USA (114 pracujících identických laserů) a v Německu (18 pracujících laserů).

Základní technické údaje

Jedná se o Nd:YAG typ laseru, vlnové délky 1064 nm a 1320 nm, přenos energie se děje flexibilním optickým vláknem (600 um). Výkon je plynule regulovatelný od 1,5W do 20W pro délku 1640 nm a od 1W do 12W pro délku 1320 nm. Maximum při použití obou vlnových délek je 30W, maximální frekvence je 40Hz. K dispozici je přídatné čidlo detekující nepoměr mezi rychlostí pohybu vlákna v tukové tkáni a pracovní energií. Dalším bezpečnostní novinkou je možnost kontinuálního digitálního měření teploty v určité části ošetřované oblasti.

Provedení výkonu

Plánovaná oblast je pro liposukční resp. modelační výkon napuštěna tumescentním roztokem s přítomností anestetika a adrenalinu.Následuje podkožní zavedení laserového vlákna a tepelné rozrušení tukových buněk.Doporučená energie v závislosti na ošetřované ploše je pro jednotlivé oblasti zpracována tabulkově. Lze ji dodržovat či využít vlastních zkušeností s výkony. Poté následuje odsátí tenkými kanylami manuálně či s pomocí tenkých vibračních kanyl. Po dosažení optimálního tvaru v dané lokalitě je většinou opakovaně zavedeno laserové vlákno a pracováno vyšší vlnovou délkou s cílem dosáhnout optimálního vypnutí kožního povrchu. Tím je zaručeno i výrazné zlepšení či odstranění celulitidy. Po zákroku je vhodné krátkodobé nošení elastického prádla.

Pro výkony s cílem zlepšení či odstranění celulitidy, kde není požadavek redukce silnější tukové vrstvy, odpadá nutnost odsátí kanylami. Liší se též poměr práce s nižší a vyšší laserovou vlnovou délkou, snižuje se nutný objem anestetika a zkracuje se doba nošení elastického prádla.

zadek-po
po zákroku
zadek-p
před zákrokem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody metody proti starším typům laserů typu SmartLipo a CoolLipo

Možnost současné redukce tukové tkáně a léčby celulitidy, možnost separovaného ošetření pouze celulitidy, dosažení uspokojivějšího vypnutí kůže, možnost rychlejšího a důkladnějšího rozpuštění silnějších tukových vrstev (dáno trojnásobným výkonem), intenzivnější koagulace drobných podkožních cév (tedy bezkrevnost), zkrácení operačního času, vyšší bezpečnost a nemožnost popálení podkoží a kůže (dáno omezovačem výstupní energie a možností kontinuálního měření teploty v dané lokalitě).

Nevýhody

Vyšší hmotnost přístroje (přes 110kg), trojnásobné rozměry, cena vláken, pořizovací cena tohoto zařízení.

Závěrem

Naše klinika se již dlouhodobě specializuje na moderní liposukční a modelační výkony. Disponujeme proto možností porovnat nový popsaný přístroj s ostatními, u nás v současnosti či minulosti užívanými metodami typu klasické tumescentní liposukce, vibrační liposukce (PAL), ultrazvukové liposukce (UAL), "SmartLipo" a water-jet liposukce (WAL). Domníváme se, že laserový přístroj MPX Ny:YAG představuje nejperspektivnější techniku, která zaručuje úspěšné a integrované odstranění přebytku tuku, modelaci dané partie, vypnutí kožního krytu a vylepšení či odstranění celulitidy.

Aktualizováno: 27.11.2011

Laserová liposukce - Novinky

Vanquish - bezbolestná liposukce břicha

Klinika estetické medicíny Petra Clinic

Vanquish je nová metoda bezbolestné liposukce, která využívá revoluční technologie, kterými odbourává přebytečný tuk. Metoda je...

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní