Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Rychlá a velmi účinná Laserová liposukce - SlimLipo

Rychlá a velmi účinná Laserová liposukce - SlimLipo
Vystudovala jsem českou filologii pro editory. Věnuji se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímám se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je to laserová liposukce SlimLipo?

Jedná se o bezbolestnou metodu pro odstranění podkožního tuku. SlimLipo garantuje větší efekt liposukce s nižším výskytem nežádoucích jevů a komplikací. Nejčastěji se výkon provádí v tumescenční liposukci, kterou lze provést ambulantně. Po SlimLipo liposukci je pacienty uváděna menší bolestivost, otoky a hematomy než po klasické liposukci. Není výjimkou, že již druhý den po výkonu jsou lidé schopni jít do práce, zejména pokud liposukce byla menšího rozsahu. Po výkonu je nutné dodržovat zvyklý režim jako po liposukci a nosit speciální kompresivní prádlo. Výsledek liposukce je vidět hned po výkonu, definitivní hodnocení je ale možné až po půl roce, kdy dojde k dostatečnému uzrání výsledku a konsolidaci jizev. Laser je k liposukci přidanou hodnotou a účelem laseru je rozrušit tuk, takže se efektivněji odsává, a stáhnout (retrahovat) kůži, takže je menši riziko povolené kůže po výkonu. Tato metoda se obecně používá nejen pro liposukci břicha, ale i liposukci stehen a dalších částí těla.

Princip SlimLipo laserové liposukce

Vlnová délka v laseru je dvojí a to 924 nm a 975 nm. První vlnová délka efektivně rozpouští tukovou tkáň, druhá zase optimálním termálním efektem působí na hlubokou vrstvu kůže a zaručuje její retrakci (stažení). Retrakce je způsobena jednak koagulací (shlukováním) a jednak stimulací novotvorby kolagenu v kůži.

Název SlimLipo pochází ze zkrácení anglických slov Selective Laser Induced Melting – tedy selektivní laserem indukované tavení tuku. Přístroj vznikl po šestiletém výzkumu a hledání ideálních vlnových délek laseru, které co nejefektivněji rozrušují tukovou tkáň, aby liposukce byla co neúčinnější.

Přístroj SlimLipo v sobě obsahuje laser o vlnové délce optimální pro destrukci tuku i pro retrakci kůže a představuje tedy optimální kombinaci obou účinků.

65e3d76a-0b56-11ee-99a1-005056999513.jpg
Pacientka před a po zákroku (Klinika Yes Visage)

Pro koho je laserová liposukce SlimLipo vhodná

Definice liposukce vede k tomu, že mnoho obézních lidí se domnívá, že tato operace redukuje váhu tím, že odstraní veškerý podkožní tuk. Liposukce je ale spíše vhodná ke tvarování těla zvláště u lidí s lokálním nahromaděním tuku v predilekčních lokalizacích:

 • dvojitá brada
 • boky
 • břicho
 • zevní stehna
 • vnitřní stehna apod.

Dalším častým omylem je domněnka, že čím více tuku se odstraní, tím lépe. Je to pravda jenom částečně. Není důležitý tuk, který se odstraní ale ten, který zůstává. Chirurg provádějící liposukci se snaží, aby tuková vrstva, která zůstává zachována, byla symetrická, tvořila pěknou konturu, byla v souladu s okolními částmi těla i celého těla a byla, pokud možno, bez nerovností.

b5057cf6-0b54-11ee-b99f-00505699734b.jpg
Tato liposukce je vhodná k tvarování postavy

Výhody a nevýhody laserové liposukce SlimLipo

Výhody laserové liposukce SlimLipo:

 • větší efekt liposukce s nižším výskytem nežádoucích jevů a komplikací
 • lepší zpevnění kůže s menším rizikem kožních řas a fald
 • menší riziko nerovností a celulitidy
 • nižší výskyt otoků a hematomů
 • možnost šetrnějšího ošetření větších ploch těla.
 • viditelné odstranění tuku (tuk je po liposukci vidět ve sběrné nádobě)
 • pozitivní motivace k další péči cvičením apod

Nevýhody laserové liposukce SlimLipo:

 • rizika operace všeobecně, doléčování a pooperační omezení režimu
d4980ba6-0b54-11ee-bb37-005056999513.jpg
Hlavní výhody a nevýhody

Konzultace před liposukcí SlimLipo

Při konzultaci jakéhokoliv estetického výkonu by klient měl obdržet informace o všem, co ho zajímá. Primárně by lékař měl objasnit:

 • podstatu výkonu
 • postup operace
 • možná rizika
 • doléčování
 • pooperační režim a jeho délku
 • možné varianty a také limitace výkonu – tedy to, co výkon řeší a co už nikoliv
f5fffeca-0b54-11ee-9dfe-005056997292.jpg
Lékař by vám měl zodpovědět veškeré dotazy

Příprava a vyšetření před laserovou liposukcí SlimLipo

Jedná se o plánovanou operaci – je nutné se proto zamyslet nad jejím optimálním načasováním (v době kdy je klient zdravý a je možná dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).

Před operací je nutné předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Vysadit lékyNejméně 14 dní před zákrokem je vhodné vysadit léky ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např. Aspirin, Anopyrin, léky obsahující Ibuprofenum např. Brufen, Ibuprofen, léky Godasal, Pradaxa, Clopidogrel a Warfarin).

Přestat kouřitJe také vhodné omezit nebo zcela eliminovat kouření. Je prokázáno, že kouření minimálně trojnásobně zvyšuje riziko pooperačních komplikací (infekce rány, prodloužené hojení, nekrózy kůže). Vysazením kouření 4 až 6 týdnů před operací se toto zvýšené riziko téměř eliminuje.

Omezit alkoholPřed operací omezte konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

Informace o zdravotním stavuJe potřebné informovat recepci kliniky o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, úrazu, ošetření chrupu apod.). Vzhledem k vyššímu riziku celkových komplikací (zápal plic, zápal mozkových blan apod.) se nedoporučuje provádět operační výkon dříve, než tři týdny po vyléčení (chřipky, rýmy atd.).

Lehčí stravaPár dní před operací je dobré jíst lehkou, nenadýmavou stravu.

NačasováníHormonální nerovnováha může ovlivnit průběh hojení a léčení. Proto není vhodné provádět estetické operace v období těhotenství, nebo brzy po porodu, v době kojení apod.

2137575a-0b55-11ee-b52d-005056997292.jpg
Fotografie před a po zákroku (MUDr. Martin Molitor)

Průběh laserové liposukce SlimLipo

Principiálně se u liposukce jedná o odsátí podkožní tukové tkáně tenkými kovovými kanylami napojenými na podtlak z co nejmenších operačních přístupů (několik drobných kožních řezů - miniinvazivní technika). Odsátí tuku může být potencováno dalšími metodami, mezi které patří i laserová liposukce. Laserová liposukce SlimLipo trvá okolo 1-4 hodin.

Výkon lze provádět v místní anestézii, v tumescenční a celkové anestézii. Nejčastěji se výkon provádí v tumescentní liposukci, kterou lze provést ambulantně. Před výkonem je pacientovi podána prevence zánětu (antibiotika).

 1. Ošetřována plocha se dezinfikuje a zarouškuje.
 2. Následně je napuštěna roztokem, který obsahuje léky proti bolesti – anestetika (látka k vyřazení vnímání bolestivých podnětů), léky na omezení krvácení – adrenalin (látka, která způsobuje stažení cév a redukuje proto krvácení během i po operaci) a bikarbonát.
 3. Poté je z drobných řezů na kůži do podkožního tuku zavedena speciální sonda napojena na laserový generátor, která aplikuje do tkáně laser.
 4. Tento laser rozpouští tukovou tkáň a přiměřenou tepelnou koagulací působí retrakci kůže. Pozici hrotu laserové kanyly lze kontrolovat podle toho, že vysílá červené světlo a je tedy v podkoží vidět. Intenzita okamžitého laserového záření i celková aplikovaná energie se dá lehce nastavit a kontrolovat.
 5. Po ukončení aplikace laseru následuje vlastní odsávání tuku pomocí klasické podtlakové liposukce.
 6. Po ukončení liposukce je možné znova aplikovat laser k ještě větší zpevnění kůže.
 7. Místa vstupu se dezinfikují, sterilně se kryjí a nasadí se elastický návlek/prádlo.

Liposukce může být výkon jednorázový, nebo opakovaný, Většinou se neodsává stejná část těla, obvykle stačí na každou oblast jedna liposukce, pokud klient znova nepřibere. Liposukce se ale často opakuje tím, že odsáváme další oblasti těla.

4298d02c-0b55-11ee-b764-005056997292.jpg
Průběh liposukce

Rekonvaslecence po SlimLipo

Po SlimLipo liposukci je pacienty uváděna menší bolestivost, otoky a hematomy než po klasické liposukci. Není výjimkou, že již druhý den po výkonu jsou lidé schopni jít do práce, zejména pokud liposukce byla menšího rozsahu. Po výkonu je nutné dodržovat zvyklý režim jako po liposukci a nosit speciální kompresivní prádlo.

628b5382-0b55-11ee-9b5b-005056999513.jpg
Pacientka před a po liposukci (MUDr. Martin Molitor)

Průvodní znaky liposukce

Dočasné: Bolestivost nebo pocit tahání při pohybu, otoky, modřiny, pocit napětí, necitlivost kůže.

Trvalé: Malé jizvy, dočasně snížená citlivost kolem jizev i kůže po liposukci, možné nerovnosti.

Absolutní symetrii odsátých ploch nelze garantovat, může být mírná, přirozená asymetrie, která často koresponduje s předoperační asymetrií. U liposukce mohou zůstat mírné nerovnosti v odsávané oblasti. Riziko těchto nerovností je tím větší, čím intenzivnější liposukce je provedena. Pokud se odsává tuk těsně pod povrchem kůže, zejména u hodně štíhlých lidí s požadavkem maximální liposukce, je riziko nerovností vyšší.

80dada38-0b55-11ee-be54-005056997292.jpg
Po zákroku nelze zaručit symetrii ošetřované plochy

Jizvy po laserové liposukci SlimLipo

Jizvy jsou naopak většinou záměrně umístěny lehce asymetricky, aby byly méně nápadné. Symetrické jizvy na obou stranách těla působí podezřele. Péče o jizvy se doporučuje stejná, jako je tomu po jiném výkonu. Po zahojení promazávat a může být doporučená tlaková masáž. Jsou ale tak nepatrné, že pravděpodobně zvláštní péče nebude potřeba.

Co vše ovlivní výsledek a hojení po laserové liposukci SlimLipo

Hojení se dá urychlit jednak dodržováním pooperačního režimu doporučeného lékařem, správnou výživou bohatou na vitaminy, bílkoviny a také samozřejmě optimizmem a vůlí se hojit.

Velmi důležité je u liposukce hlavně nošení elastického návleku s tím, že je pečlivě dbáno, aby byl návlek nasazen správně, bez záhybů, fald apod. Také je možné užívat různé doplňky stravy, enzymoterapie apod.

Hojení vždy komplikuje nespolupráce klienta v pooperačním režimu úmyslná nebo i neúmyslná, různé nenadálé události, jako třeba nemoci v období rekonvalescence (chřipka, angina apod.), úrazy (pády, nárazy) a jiné. Velký vliv má také celkový zdravotní stav (cukrovka, užívání kortikosteroidů atd.). Velmi důležitá je životospráva, zejména návyky jako kouření atd.

a552bef8-0b55-11ee-905e-00505699734b.jpg
Je třeba dodržovat pooperační režim

Efekt po SlimLipo - laserové liposukci

Výsledek liposukce je vidět hned po výkonu, definitivní hodnocení je ale možné až po půl roce, kdy dojde k dostatečnému uzrání výsledku a konsolidaci jizev.

Efekt výkonu je doživotní. Pokud ovšem klient znova výrazně přibere, pak se nahromadí tuk i v místě liposukce ale většinou v menším rozsahu než jinde na těle.

Velký vliv na výsledný efekt má předoperační nález:

 • elasticita kůže
 • tloušťka tukové vrstvy
 • celulitida
 • celkový zdravotní stav pacienta

Dále se na efektu podílí pečlivost operatéra a neposledně také pooperační režim a jeho dodržování.

c3b385bc-0b55-11ee-b35e-005056997292.jpg
Pacient před a po zákroku (Brandeis Clinic by Lucie Kalinová)

Komplikace po laserové liposukci SlimLipo

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Komplikace mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít k vážným komplikacím, zejména u pacientů v horším celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky.

Zcela raritně může dojít k poškození důležitých struktur pod kůží (cévy, nervy). Kompletní výčet všech možných komplikací nelze provést. Nejčastější komplikace jsou všeobecnějšího rázu jako krvácení, infekce rány, poruchy prokrvení okrajů rány, poruchy hojení a tvorby jizev.

 • Pooperační krvácení: Je ale u liposukce velmi vzácné. Krvácení nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze mírně prodlouží léčení.
 • Infekce: V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza: Odumření části kůže. Nekrózu je nutné operačně odstranit a defekt rekonstruovat. Tako komplikace je extrémně vzácná.
 • Alergie: Na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál, náplasti apod.
 • Toxické účinky: Léků podaných v tumescentní anestézii. Tumescentní roztok obsahuje lokální anestetikum – látku k vyřazení vnímání bolestivých podnětů a dále adrenalin – látku, která způsobuje stažení cév a redukuje proto krvácení během i po operaci. U tumescence se aplikuje lehce vyšší množství roztoku i obou látek, riziko je malé přesto je proto důležité, aby pacient byl zdráv a v dobré kondici.
 • Serom: Volná jantarová sterilní tekutina v ráně – většinou se objevuje při nedodržování pooperačního režimu. Nutno opakovaně punktovat a odsát.
 • Tuková embolie: Je po liposukci popsaná, je však velmi vzácná a vždy se jen těžko prokazuje, že šlo skutečně o tukovou embolii nebo o jinou příhodu s podobnými příznaky.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) se u této operace vyskytuji zřídka, protože jizvy jsou velmi malé.

U liposukce stejně jako u jakékoliv jiné operace je riziko různých komplikací, ze kterých nejběžnější je krvácení z rány nebo větší podlitiny, zánět rány nebo okolních tkání. Je potřebné se před operací a po ní vyvarovat kouření, možnosti onemocnění apod. V pooperačním období je také nutno dbát o celkové zdraví a je nutné přiměřeně dodržovat pooperační režim.

e27f3658-0b55-11ee-b301-005056997292.jpg
Komplikace se vyskytují jen vzácně

Alternativní a související zákroky s laserovou liposukcí SlimLipo

Samozřejmě u všech typů liposukce lze využít jiný typ, tedy místo laserové použít ultrazvukovou apod. V některých případech lze výkon nahradit injekční lipolýzou, ta se ale hodí pouze na malé oblasti. Mezi neinvazivní nebo ultrazvukovou lipolýzou (kavitací), nebo kryolipolýzou (zmražením tuku). Jedná se o metody neinvazovní liposukce. Tyto výkony ale mají menší a méně garantovatelný výsledek.

Liposukci je možné kombinovat s invazivnějšími zákroky k odstranění tuku a kůže například abdominoplastikou, závěsem stehen nebo paží. U kombinovaného výkonu ale výrazně narůstá riziko komplikací v místě rány i celkových komplikací.

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.