Bolesti nohou způsobené úbytkem tukového polštáře na chodidle

Bolesti nohou způsobené úbytkem tukového polštáře na chodidle
Dvouatestovaná lékařka s více než 10 chirurgickou praxí. Věnuje se zejména rekonstrukční chirurgii obličeje a břišní stěny, chirurgii ruky, ale i estetickým operacím a korektivní dermatologii. V současnosti působí na plastické chirurgii FN Olomouc, GIA clinic v Prostějově a na chirurgii v Hodoníně.
Vytvořeno: 14 led 2020 · Aktualizace: 17 led 2020

Kdy je na místě lipofilling nohy

Úbytek tuku na plosce nohy se projeví bolestí nohou zejména při chůzi. Člověk jako by chodil po kostech nohy, chybí tukové polštářky, které za normálních okolností absorbují energii při došlapu. Chůze naboso není často téměř možná. Tyto chybějící tukové polštáře lze nahradit různými stélkami do bot, které však nelze vkládat do každé boty a ne pro každého jsou komfortní. Navíc ztenčená vrstva tkání na plosce nohy je spojena se zvýšeným tlakem na chodidle a je zde významně vyšší riziko vzniku defektu. Na kůži se místo zvýšeného tlaku projeví jako otlak.

ilustrace
Vlevo zdravá noha a vpravo noha s výraznou atrofií

Otlaky bývají bolestivé a vyžadují neustálou péči pedikérky nebo podiatra. Riziko ponechání otlaku na kůži spočívá v tom, že ztvrdlá tkáň tlačí na tkáně uložené pod ní a omezuje jejich prokrvení, což je nebezpečné zejména u diabetiků. Působí totiž jako cizí těleso, jako by člověk chodil po kameni. Časem může vzniknout v otlaku prasklina a otevřená rána, vyžadující péči lékaře a hojení je často dlouhodobé.

Fat grafting pravá noha před výkonem
Pravé chodidlo před výkonem

Jak metoda funguje

Fat grafting neboli lipofilling je metoda transplantace neboli přenosu tukové tkáně, která dodá chybějící objem tuku na plosce nohy, ale i jiných částech těla, pokud je potřeba. Navíc jsou v tukové tkání obsaženy kmenové buňky, které urychlují hojení tkání a regenerují kůži, což bylo prokázáno mnoha studiemi. Před zákrokem je potřeba v rámci diagnostiky provedení ultrasonografie a magnetické rezonance plosek nohou ke změření tloušťky tukové tkáně. Její úbytek bývá nejčastěji pod hlavičkami záprstních kostí a na patě. Je nutné také interní předoperační vyšetření.

Zákrok se provádí v lokální nebo celkové anestezii ambulantně nebo za jednodenní hospitalizace. Tukové buňky se odebírají tenkou kanylou nejčastěji ze stěny břišní, stehen nebo vnitřní strany kolen a po jeho zpracování se aplikují jehlou do míst na plosce nohy, aby nahradily chybějící tukové polštářky. Délka výkonu je obvykle 30 - 45 minut. Výkon je možné v případě potřeby opakovat. Jedná se o výkon miniinvazivní, tzn.bez velkého zásahu do organismu, s minimální bolestivostí, tuk se odebírá a aplikuje pouze z vpichu, bez nutnosti chirurgických řezů.

Fat grafting levá noha před výkonem
Levá noha před zákrokem

Průběh rekonvalescence

Po výkonu se mohou objevit modřinky v místech po odběru tuku, nejčastěji na stěně břišní, které se obvykle do týdne vstřebají. V pooperačním průběhu je zakázán plný došlap na končetinu po dobu 4 - 6 týdnů, aby tukové buňky měly čas na vhojení. V případě aplikace do přední části nohy je dovolen došlap na patu.

Krátce po výkonu pacienti někdy udávají mravenčení či brnění v místě po aplikaci tuku. Končetina může být mírně oteklá. Úleva od bolesti je znatelná v období, kdy je dovolen plný došlap na nohu, obvykle za 6 týdnů po operaci. Délka trvání efektu je různá a závisí na mnoha faktorech, např. stupni zátěže končetiny, hmotnosti pacienta, přidružených onemocněních a závažnosti deformit nohy. Tuk vydrží na místě minimálně 6 měsíců, při dodržování doporučení lékaře však i několik let.

Komplikace výkonu se vyskytují vzácně. Může nastat alergická reakce různého rozsahu na lokální anestetikum, infekce v místě odběru nebo aplikace tuku. Pro zajištění co nejdelšího trvání efektu je nutné dodržovat doporučení lékaře. Nešlapat na nohu po dobu 4 - 6 týdnů, 3 měsíce končetinu nepřetěžovat a je nutno se vyvarovat chůzi naboso. Přetěžování končetiny, nadváha a kouření přispívají k rychlejšímu vstřebání tuku.

Kdy zákrok nelze provést

Mezi kontraindikace výkonu patří obezita, užívání léků na ředění krve, zákrok není vhodný pro pacienty s hlubšími defekty na noze, s výrazně zhoršeným cévním zásobením nohou a u vrozených či získaných deformit nohy. U pacientů obézních a s deformitou nohy by došlo k časnému vstřebání tuku, proto je vhodná redukce hmotnosti před výkonem, při deformitě nohy je potřeba nejprve zkorigovat tuto deformitu ve spolupráci s ortopedem a poté doplnit tukový polštář. Při užívání léků na ředění krve je potřeba tyto léky vysadit nebo nahradit jinými. U pacientů s pokročilými defekty na noze nastává riziko infekce. Při oslabeném cévním zásobení končetiny by mohlo dojít ke zhoršení prokrvení končetiny v místě aplikace a vzniku defektu.

Výhody lipofillingu

Dříve se doplňovala chybějící tuková tkáň aplikací silikonu. Jedná se však o tělu cizí materiál a výkon byl spojen s řadou komplikací. Doplnění kyselinu hyaluronovou by bylo finančně velmi nákladné. Autologní neboli tělu vlastní tuková tkáň je nejfyziologičtějším řešením tohoto problému. Tuková tkáň na noze je vnitřním pružníkem, který pohlcuje nárazy při každém kroku. Chrání hluboké struktury jako kosti a nervy před zhmožděním, kterému jsou vystaveny při každodenní chůzi.

Vpravo 1 rok, vlevo 3 roky od lipograftingu
Vlevo tři roky a vpravo jeden rok od lipograftingu

Doplnění tukové tkáně do plosky nohy bolest zmírní až zcela odstraní, snižuje tlak na plosce nohy, a předchází tak vzniku defektu. Navíc kmenové buňky obsažené v tukové tkáni zlepšují kvalitu kůže, a je tak omezena tvorba otlaků. Také napomáhají zhojení počínajícího defektu. Lipografting je metoda miniinvazivní, provádí se pouze v lokální anestezii, ambulantně nebo za krátkodobé hospitalizace a může se kdykoliv zopakovat.

Získejte rozpočet jediným kliknutím
Poskytneme Vám informace zcela zdarma!

Informace, které se objevují na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit vztah mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty nebo služby.