Využití vlastního tuku pro omlazení obličeje

Autor:

Lipomodeling - využití vlastního tuku k modelaci. Umožňuje měnit tvar a objem partií s cílem jejich rekonstrukce, omlazení a regenerace. Kmenové buňky obsažené v tukové tkáni jsou zodpovědné za efekt regenerace. Úspěch zákroku je založený na správné technice odběru tuku, jeho přípravě a opětovné injekční aplikaci. Počet komplikací je velmi nízký a míra vztřebání tuku se pohybuje v rozmezí 10-40 % v závislosti na lokalitě, kam se tuk aplikuje.

Více než 15letý výzkum tukové tkáně na buněčné úrovni umožnil vznik techniky autologního tukového přenosu. Na poli estetické chirurgie lipomodeling představuje zlatý nástroj zvláště v oblasti rejuvenace obličeje a zvětšování prsů. Chirurg provádějící omlazení obličeje vlastním tukem by měl být v této technice velmi zkušený a trénovaný a vždy byste měli vidět fotky před a po lipomodelingu u jeho pacientek a pacientů.

Příprava tuku na lipomodeling
Příprava tuku na lipomodeling (foto: soukromý archiv lékaře)

Co je lipomodeling

Lipomodeling je chirurgický výkon, který představuje přenos tuku z místa odběru do místa jeho určení s cílem dosáhnout tvarové a objemové rekonstrukce a regenerace v cílové tkáni. Tuk se speciálními kanylami odstraní z partií, kde je možné tuk odsát (břicho, boky, hýždě, stehna).

Následně se speciálně upraví a injekcemi aplikuje do míst, kde je třeba vyplnit a zvětšit objem. Zpracování odebrané tukové tkáně (lipoaspirátu) má za cíl získat čistou buněčnou směs nejvyšší kvality zbavenou krve, vodnaté a olejové složky.  

Běžně se setkáváme rovněž s pojmy fatgrafting, lipograftinglipotransfer a lipofilling.Tyto pojmy jsou s ohledem na regenerační účinky tuku experty více nahrazovány pojmem lipomodeling.   

Lipomodeling - omlazení obličeje vlastním tukem 


Atrofie tuku je primární příčinou stárnutí v oblasti obličeje (Mario González-Ulloa).


Tento poznatek výstižně vysvětluje proces stárnutí obličeje, který postupně prochází fází kožních změn, ptózy a atrofie.

Následkem je:

  • povolená kůže, která kopíruje svalovou vrstvu a skelet
  • vznikají vrásky kolem očí a úst
  • zvýrazňují se tukové váčky v oblasti horních a dolních víček
  • prohlubuje se infraorbitální a nasolabiální rýha
  • mění se kontura dolní čelisti a lícní krajiny
  • propadá se spánková krajina
  • klesá elasticita kůže

A to vše v různé dynamice, kde výrazný podíl hraje genetika. Před érou lipomodelingu se výše uvedené změny chirurgicky řešily pouze v rámci tzv. vertikálního vektoru korekce. Nadbytečná a pokleslá kůže se uvolňovala a provádělo se její vytažení směrem zpět nahoru proti účinkům gravitace (Face-lifty).

V oblasti očních víček se viditelné tukové váčky odstraňovaly v rámci blepharoplastik (operace očních víček).

Tyto zákroky se samozřejmě provádějí i nadále. Zavedení techniky lipomodelingu do estetické chirurgie obličeje umožnilo tzv. radiální vektor korekce se dvěma hlavními účinky. Jeden je modelační a umožňuje doplnit tukovou tkáň do míst, odkud se během procesu stárnutí obličeje ztrácí. Druhý účinek je regenerační, kde v místech jeho aplikace, díky přítomnosti kmenových buněk, dochází během dalších měsíců ke zlepšení kvality kůže.

Lipomodeling obličeje v kombinaci s faceliftingem

Lipomodeling se provádí častěji v oblasti obličeje jako samostatná procedura, ale lze jej současně kombinovat s ostatními chirurgickými výkony.

Naprosto dramatického rejuvenačního účinku je možné docílit kombinací face-liftingu a lipomodelingu. Tento zákrok patří mezi techniky vysoké náročnosti. Vyžaduje detailní plánování jednotlivých operačních kroků na základě studie tváře pacientky (současný stav vs. fotografie z mládí).

Průběh lipomodelingu obličeje s faceliftem

Operační zákrok trvá v průměru 4 hodiny. Aplikuje se tenkými tupými kanylami do jednotlivých míst z malých vpichů v různých anatomických vrstvách podle cílové lokality.

Následně navazuje face-lift ev. blepharoplastika. Při lipomodelingu celého obličeje se průměrně aplikuje 45 ml čistého tuku nejlépe separovaného centrifugací.

V oblasti obličeje je výhodné použít jen HD (high density) frakci tuku, ve které je obsaženo větší množství kmenových buněk. Výborných výsledků lze docílit obzvláště v místě, kde se atrofie tuku projevuje:

  • zapadáváním horních víček
  • prodlužováním dolních víček
  • prohlubováním infraorbitální rýhy s obnažováním tukových váčků.

Pro pokročilejší stav se užívá z angl. název hollow orbit.

příprava tuku na lipomodeling
Příprava tuku na aplikaci, tzv. lipomodeling. V tomto případě je tuk využitý pro lipomodeling obličeje. (foto: soukromý archiv lékaře)

Efekt po lipomodelingu obličeje

Rejuvenační účinek lipomodelingu v této lokalitě, kde se procento vstřebání přeneseného tuku pohybuje pouze kolem 10-20 %, rozjasňuje unaveně působící pohled pacientky a má pozitivní vliv na estetiku celého obličeje.

Nedoporučuje se provádět v oblasti obličeje s ohledem na vstřebávání tuku přeplňování. Doplnění se v případě potřeby provádí v odstupu 8.-12. měsíců. Pro méně rozsáhlé vrásky v obličeji jsou velmi účinným řešením kožní výplně kyselinou hyaluronovou

Publikováno: 3.5.2019

Lipofilling, Lipografing, Lipotransfer (přenos a aplikace vlastního tuku) - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní