Od roku 2000 se věnuje plastické chirurgii. Působí na pozici primáře na oddělení plastické chirurgie FN Hradec Králové. Absolvoval řadu odborných stáží u nás i v zahraničí.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizace: 4. 2. 2021

Navigace

  • Úvod
  • O zákroku
  • Dupuytrenova kontraktura před aplikací
  • Dupuytrenova kontraktura 2 týdny po aplikaci
  • Rekurence

Úvod

Dupuytrenova kontraktura je nemoc, při které nacházíme hmatné uzly a pruhy v dlani nebo na prstech postižené ruky, které omezují natažení prstů. Léčba byla dosud hlavně chirurgická s nutností několikaměsíční rekonvalescence a rizikem operačních komplikací. Nyní mají pacienti možnost se operaci vyhnout pomocí injekce klostridiové kolagenázy. Výhodou nové metody je rychlá rekonvalescence a dlouhotrvající efekt bez nutnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 Dupuytrenova kontraktura - Injekční léčba

Dupuytrenova kontraktura - Injekční léčba

O zákroku

Tato nechirurgická metoda je obecně vhodná pro všechny pacienty s hmatným pruhem kontraktury a s omezením hybnosti jednoho nebo více prstů. Největší přínos má pro pacienty s agresivní formou onemocnění nebo pro pacienty, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být léčeni chirurgicky.

Pokud vy sami trpíte tímto onemocněním, můžete sami jednoduše odhadnout, zda by pro vás tato metoda byla vhodná. Zkuste položit postiženou ruku dlaní na desku stolu. Pokud ke stolu přitisknete celou dlaň, máte ještě na léčbu čas. Pokud Vám však trvale ohnuté prsty brání dlaň přimáčknout celou plochou k podložce, tak navštivte specialistu a situaci s ním zkonzultujte. V tomto případě to můžete být totiž právě vy, pro koho by injekční léčba kolagenázou byla vhodná.

Dupuytrenova kontraktura před aplikací

Dupuytrenova kontraktura před aplikací

Dupuytrenova kontraktura před aplikací

Navíc pokud se u vás postižení objevilo už v časné dospělosti a blíže palcové straně dlaně, tak máte velmi pravděpodobně agresivnější formu nemoci a jste tak ohroženi rychlejším postupem onemocnění a častějšími recidivami. Pro tyto formy je léčba kolagenázou také velmi vhodná, protože může oddálit nutnost vlastní operace. Na druhou stranu pacienti pouze s uzlem nebo pruhem v dlani, bez omezení natažení prstů léčbu, ani chirurgickou, ani injekční, v podstatě nevyžadují.

Vlastní léčba kolagenázou se provádí ambulantně a začíná injekcí látky přímo do pruhu kontraktury. Je to krátký výkon, který nevyžaduje místní umrtvení, i když zcela nebolestivý není. Je to prostě běžná injekce. Poté jdete domů a jste pozváni na další den na kontrolu.

Dupuytrenova kontraktura 2 týdny po aplikaci

Dupuytrenova kontraktura 2 týdny po aplikaci

Dupuytrenova kontraktura 2 týdny po aplikaci

Po 24 hodinách působení enzymu kolagenázy je nutno provést šetrné natažení prstu. To provádí lékař a protože to může být bolestivé, nebo může dojít ke vzniku drobné prasklinky kůže, provádí se v místním, respektive svodném umrtvení.

To se provádí injekcí anestetika do oblasti zápěstí k hlavním nervovým kmenům a je poté nutno vyčkat cca 40 - 60 minut, než anestezie zabere. Po umrtvení, když vám lékař bude natahovat prst, je možno pozorovat (a někdy i slyšet) v dlani jedno nebo více drobných prasknutí. Prst lze poté natáhnout téměř zcela.

Velmi často, téměř u každého pacienta, byly pozorovány určité vedlejší efekty, způsobené aktivitou enzymu v místě aplikace. Objevují se za několik hodin po aplikaci. Tyto vedlejší efekty nelze považovat za komplikace, ale spíše za průvodní jevy této metody. Bývá to hlavně: otok, krevní výron, nebo bolest v místě injekce, prasknutí kůže dlaně nebo prstu, zarudnutí předloktí nebo zvětšení uzliny v podpaží. Celkově jsou však tyto vedlejší efekty většinou mírné až střední intenzity a do 1 - 2 týdnů po injekci vymizí.

Po zákroku je nutno procvičovat prsty, protahovat je do natažení, případně je vhodné dlahování prstů. Často je nutno dohojit drobnou prasklinu kůže pokud se vytvoří. Ta se zhojí spontánně, pouze je nutno dlaň krýt obvazem a ten několikrát vyměnit. O vhodné rehabilitaci nebo péči o ruku vás poučí lékař. Do 2 týdnů je již ruka většinou bez otoku, zhojená a s výrazně zlepšenou hybností prstů. Rekonvalescence je tedy daleko kratší, než po sebešetrněji provedené operaci.

Rekurence

Rekurence, tedy opětovný výskyt kontraktury, byl po použití kolagenázy pozorován za 12 měsíců jen v 3,3 % případů, takže riziko návratu omezení prstů je velmi malé. Pokud nemá aplikace kolagenázy dostatečný efekt, je možno ji opakovat.

Každá metoda má svoje komplikace a i při aplikaci kolagenázy k nim může dojít. Jsou velmi vzácné, pokud je kolagenáza správně aplikována a jsou dodržovány zásady aplikace. Pokud se kolagenáza dostane do těsné blízkosti šlachy nebo dokonce neúmyslně přímo do ní, může dojít k prasknutí šlachy. Pozorován byl velmi vzácně zánět šlach nebo komplexní regionální bolestivý syndrom. Může také dojít k alergické reakci. Aplikaci enzymu by proto měli provádět jen zkušení a řádně proškolení specialisté na chirurgii ruky, kteří mají zkušenosti s anatomií ruky a léčením Dupuytrenovy kontraktury.

Alergie je jednou z mála kontraindikací této metody. Dále se doporučuje zvážit použití kolagenázy u pacientů s poruchami koagulace nebo na antikoagulační léčbě. Doporučuje se také dbát zvýšené opatrnosti u pacientů užívajících některá antibiotika, respektive u nich aplikaci odložit na pozdější dobu.

Injekční léčba Dupuytrenovy kontraktury pomocí klostridiové kolagenázy je velmi efektivní metoda, nejefektivnější ze všech nechirurgických metod. Za výhodu oproti chirurgickým metodám je považována hlavně kratší rekonvalescence, nižší riziko komplikací a nižší procento rekurence nemoci. Tato metoda neznemožňuje případnou operační léčbu v budoucnu. Nevýhodou je finanční náročnost metody. V současné době není tato léčba plně hrazena ze zdravotního pojištění a tím pádem na ni pacienti, kteří o ni mají zájem, musí finančně přispívat.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."