Autor:

Syndrom Guyonova kanálu patří mezi úžinové syndromy a znamená soubor příznaků, které vznikají útiskem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Úžinový syndrom (úžinová tlaková neuropatie) je onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí a/nebo poruchou funkce nervu (ve smyslu ztráty hybnosti či citlivosti) jako následek dlouhodobého tlaku na nerv. Tlak způsobuje omezení prokrvení nervu a tím zhoršení jeho výživy a následně funkce. Pokud nedojde k uvolnění nervu, hrozí jeho nevratné poškození s následkem tzv. denervačního syndromu pod místem útlaku (úplná ztráta funkce nervu se ztrátou čití a funkce příslušných svalů). Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a poruchou jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů.

Syndrom Guyonova tunelu je principiálně stejným onemocněním jako syndrom karpálního tunelu ale s tím, že není utlačený středový nerv (nervus medianus), ale loketní nerv (nervus ulnaris). Loketní nerv je nerv smíšený, obsahuje vlákna senzitivní, která přenášejí vjemy z ruky do mozku (dotek, tlak, teplo, chlad, bolest…) a vlákna motorická, která přenášejí impulzy z mozku ke svalům ruky.

Guyonův kanál je prostor ohraničený kostmi zápěstí na straně jedné a pevnými vazy na straně druhé, kterým probíhá loketní nerv a přechází z předloktí na ruku. Tento tunel je pevný, při jeho zúžení nemá nerv kam uhnout a dojde k jeho stlačení. V počátcích dochází ke stlačení cév nervu a k omezení jeho prokrvení, později může dojít ke stlačení samotného nervu a jeho degeneraci. Tunel má několik etáží a od toho se odvíjí příznaky. Při útisku nervu v horní části kanálu je syndrom úplný a jsou poruchy čití i funkce ruky. Při útisku nervu v dolní části kanálu může být pouze porucha funkce ruky a čití ruky je zachováno.

Při diagnostikování úžinového syndromu je nutné si uvědomit, že nervové poruchy mohou mít různou příčinu a je proto důležité pečlivé vyšetření neurologem doplněné pomocnými vyšetřeními dle potřeby, zejména elektromyografickým vyšetřením (EMG - vyšetření šíření nervových vzruchů nervem). Kromě nervově-degenerativních onemocnění je potřeba vyloučit útisk loketního nervu na jiných možných místech zejména v oblasti výstupu z páteře a v oblasti lokte (tzv. syndrom ulnárního tunelu). Je samozřejmě možný útisk nervu i na více místech současně.

Nejtypičtější subjektivní stesky pacienta se týkají ztráty citlivosti poloviny prsteníku a malíku, brnění prstů, často noční bolesti a pálení, které nutí ruku procvičit, „protřepat“ a dojde k úlevě. Další stesky se týkají ztráty jemné motoriky ruky, pacienti to popisují jako ztrátu šikovnosti a síly ruky. Z objektivních klinických příznaků lze uvést ztrátu citlivosti, jemné poruchy prokrvení prstů a v závažnějších případech lze pozorovat atrofii malých svalů ruky se ztrátou, nebo oslabením jejich funkce.

Při mírných nebo počínajících potížích lze Syndrom Guyonova kanálu léčit konzervativně klidovým režimem s dlahováním nebo ortézou, opichy, proti-edematozní léčbou, polohováním ruky apod. Při neúspěšné konzervativní terapii, nebo při těžkém klinickém a EMG nálezu je nutné operační řešení.

chirurgie ruky9

Operace se většinou provádí v místním umrtvení a tzv. ischemizaci (zatažení paže speciální manžetou, která brání toku krve v končetině. Výsledkem je, že rána při operaci nekrvácí, je přehlednější, operace je bezpečnější a rychlejší). Cílem operace je uvolnit tlak okolních struktur na nerv. Většinou se provádí protnutí tuhého vazu nad nervem a uvolnění nervu. Po výkonu je na ruku přiložená krátká lehká sádrová dlažka nebo ortéza na několik dnů. Délka operace je cca 30 - 60 minut.

Noční obtíže (pálení, bolesti) mizí po operaci zpravidla ihned, nebo během několika dnů, návrat citu a šikovnosti se vrací postupně během 3 - 12 měsíců. Pokud ale silný útisk nervu trvá dlouhou dobu, nemusí dojít ke kompletní úpravě funkce nervu a nerv může být dokonce poškozen natolik, že nedojde k úpravě vůbec.

Operace Guyonova kanálu má svá rizika a komplikace stejně jako všechny chirurgické zákroky. Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Nejčastější komplikace jsou všeobecného rázu jako krvácení během operace nebo po operaci, infekce rány, poruchy hojení a tvorby jizev. Mezi specifické komplikace výkonu patří poranění nervu nebo jeho části při nešetrné preparaci, nebo při jeho atypickém průběhu a recidiva útisku nervu.

Délka léčení záleží na tom, jak moc byl nerv poškozen útiskem, zda bude hojení probíhat bez komplikací a na charakteru práce pacienta. Při nekomplikovaném pooperačním průběhu je rána zhojena za 10 - 14 dní, plnou zátěž snese cca za tři týdny. Kompletní obnova funkce nervu může trvat několik dnů ale i několik měsíců. Zbytkový otok ruky, pobolívání a zhoršení otoku ruky při zátěži přetrvává individuálně různě dlouhou dobu, namáhání ruky těžkou manuální prací je možné až po několika měsících.

Aktualizováno: 25.8.2016

Chirurgie ruky - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á

Dobrý den, 15.10.2018 tomu je rok co se mně přihodila nehoda pravé ruky! Na plastické chirurgii fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsem v neděli večer při mém neštěstí ujal pan doktor, Martin Chorvat a to jsem už mě... Více 

MS 5.4.2018
Spokojený/á

Oceňuji profesionální a lidský přístup pana doktora i jeho sestry po celou dobu léčby (při operaci i následných návštěvách v ambulanci - cca 3 měsíce). S výsledkem jsem maximálně spokojen. Děkuji. Miroslav S.

Související indikace

Doktor ve Vašem okolí   
Fotografie pacientů
Zákroky, na které se chystají ostatní