Operace Guyonova kanálu

  • Lokální anestezie
  • Nevyžaduje hospitalizaci
  • Délka zákroku méně než 1 hodina
  • Více než 10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je syndrom Guyonova kanálu?

Syndrom Guyonova kanálu patří mezi úžinové syndromy a znamená soubor příznaků, které vznikají útiskem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Úžinový syndrom (úžinová tlaková neuropatie) je onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí a/nebo poruchou funkce nervu (ve smyslu ztráty hybnosti či citlivosti) jako následek dlouhodobého tlaku na nerv. Tlak způsobuje omezení prokrvení nervu a tím zhoršení jeho výživy a následně funkce. Pokud nedojde k uvolnění nervu, hrozí jeho nevratné poškození s následkem tzv. denervačního syndromu pod místem útlaku (úplná ztráta funkce nervu se ztrátou čití a funkce příslušných svalů). Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a poruchou jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů. Toto onemocnění lze léčit jak konzervativními metodami (především v počáteční fázi), tak provedením operačního zákroku.

Guyonův kanál je prostor ohraničený kostmi zápěstí na straně jedné a pevnými vazy na straně druhé, kterým probíhá loketní nerv a přechází z předloktí na ruku. Tento tunel je pevný, při jeho zúžení nemá nerv kam uhnout a dojde k jeho stlačení. V počátcích dochází ke stlačení cév nervu a k omezení jeho prokrvení, později může dojít ke stlačení samotného nervu a jeho degeneraci. Tunel má několik etáží a od toho se odvíjí příznaky. Při útisku nervu v horní části kanálu je syndrom úplný a jsou poruchy čití i funkce ruky. Při útisku nervu v dolní části kanálu může být pouze porucha funkce ruky a čití ruky je zachováno.

Jak se syndrom Guyonova kanálu projevuje?

Syndrom Guyonova kanálu

Pacienti pozorují brnění nebo mravenčení či poruchu jemné motoriky ruky

Syndrom Guyonova tunelu je principiálně stejným onemocněním jako syndrom karpálního tunelu ale s tím, že není utlačený středový nerv (nervus medianus), ale loketní nerv (nervus ulnaris). Loketní nerv je nerv smíšený, obsahuje vlákna senzitivní, která přenášejí vjemy z ruky do mozku (dotek, tlak, teplo, chlad, bolest…) a vlákna motorická, která přenášejí impulzy z mozku ke svalům ruky.

Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a přilehlé části dlaně, pacient také pozoruje brnění nebo mravenčení v této oblasti. Dalším projevem je porucha jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů. Pacient pociťuje nešikovnost při zapínání knoflíků nebo uchopování malých předmětů. Předměty mohou také z ruky vypadávat, což je způsobeno oslabením její síly. Může dojít též k pokrčení prsteníku a malíku, v extrémním případě pak onemocnění vede ke vzniku tzv. drápovité ruky.

Jak syndrom vzniká?

Syndrom Guyonova kanálu

Na vznik onemocnění má vliv více faktorů, můžeme však mít i dědičnou predispozici

Příčina vzniku syndromu Guyonova kanálu často není zcela jasná. Existuje však několik faktorů, které se mohou na jeho vzniku podílet. Patří mezi ně přetěžování rukou, úraz na zápěstí, dále pak choroby jako je cukrovka, onemocnění štítné žlázy nebo obezita. Pro vznik syndromu Guyonova kanálu může mít pacient též dědičnou predispozici, pokud je kanál vrozeně úzký anebo, když je zde přítomný atypický sval nebo céva. V neposlední řadě pak může vznik tohoto onemocnění ovlivnit přítomnost ganglionu v či dislokované kůstky v oblasti zápěstí.

Bibliografie

Molitor Ph.D., M., 2021. Operace karpálního, kubitálního, Guyonova tunelu. [online] Dostupné na: http://martinmolitor.cz/sluzba... [22. března 2021].

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 2021. Syndrom Guyonova kanálu. [online] Dostupné na: http://nchusti.kzcr.eu/pacient... [22. března 2021].

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."