Přední plastický chirurg s bohatou praxí u nás i v zahraničí. Působí na pozici primáře na Klinice plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a na Klinice Yes Visage v Praze.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizace: 4. 2. 2021

Navigace

  • Úvod
  • O zákroku
  • Operace
  • Diagnostikování

Úvod

Syndrom Guyonova kanálu patří mezi úžinové syndromy a znamená soubor příznaků, které vznikají útiskem loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Úžinový syndrom (úžinová tlaková neuropatie) je onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí a/nebo poruchou funkce nervu (ve smyslu ztráty hybnosti či citlivosti) jako následek dlouhodobého tlaku na nerv. Tlak způsobuje omezení prokrvení nervu a tím zhoršení jeho výživy a následně funkce. Pokud nedojde k uvolnění nervu, hrozí jeho nevratné poškození s následkem tzv. denervačního syndromu pod místem útlaku (úplná ztráta funkce nervu se ztrátou čití a funkce příslušných svalů). Syndrom Guyonova kanálu se projevuje poruchou čití poloviny prsteníčku a malíků a poruchou jemné motoriky ruky z důvodu poruchy funkce malých ručních svalů.

Syndrom Guyonova

O zákroku

Syndrom Guyonova tunelu je principiálně stejným onemocněním jako syndrom karpálního tunelu ale s tím, že není utlačený středový nerv (nervus medianus), ale loketní nerv (nervus ulnaris). Loketní nerv je nerv smíšený, obsahuje vlákna senzitivní, která přenášejí vjemy z ruky do mozku (dotek, tlak, teplo, chlad, bolest…) a vlákna motorická, která přenášejí impulzy z mozku ke svalům ruky.

Guyonův kanál je prostor ohraničený kostmi zápěstí na straně jedné a pevnými vazy na straně druhé, kterým probíhá loketní nerv a přechází z předloktí na ruku. Tento tunel je pevný, při jeho zúžení nemá nerv kam uhnout a dojde k jeho stlačení. V počátcích dochází ke stlačení cév nervu a k omezení jeho prokrvení, později může dojít ke stlačení samotného nervu a jeho degeneraci. Tunel má několik etáží a od toho se odvíjí příznaky. Při útisku nervu v horní části kanálu je syndrom úplný a jsou poruchy čití i funkce ruky. Při útisku nervu v dolní části kanálu může být pouze porucha funkce ruky a čití ruky je zachováno.

Operace Guyonova kanálu

Operace

Operace se většinou provádí v místním umrtvení a tzv. ischemizaci (zatažení paže speciální manžetou, která brání toku krve v končetině. Výsledkem je, že rána při operaci nekrvácí, je přehlednější, operace je bezpečnější a rychlejší). Cílem operace je uvolnit tlak okolních struktur na nerv. Většinou se provádí protnutí tuhého vazu nad nervem a uvolnění nervu. Po výkonu je na ruku přiložená krátká lehká sádrová dlažka nebo ortéza na několik dnů. Délka operace je cca 30 - 60 minut.

Noční obtíže (pálení, bolesti) mizí po operaci zpravidla ihned, nebo během několika dnů, návrat citu a šikovnosti se vrací postupně během 3 - 12 měsíců. Pokud ale silný útisk nervu trvá dlouhou dobu, nemusí dojít ke kompletní úpravě funkce nervu a nerv může být dokonce poškozen natolik, že nedojde k úpravě vůbec.

Operace Guyonova kanálu má svá rizika a komplikace stejně jako všechny chirurgické zákroky. Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Nejčastější komplikace jsou všeobecného rázu jako krvácení během operace nebo po operaci, infekce rány, poruchy hojení a tvorby jizev. Mezi specifické komplikace výkonu patří poranění nervu nebo jeho části při nešetrné preparaci, nebo při jeho atypickém průběhu a recidiva útisku nervu.

Délka léčení záleží na tom, jak moc byl nerv poškozen útiskem, zda bude hojení probíhat bez komplikací a na charakteru práce pacienta. Při nekomplikovaném pooperačním průběhu je rána zhojena za 10 - 14 dní, plnou zátěž snese cca za tři týdny. Kompletní obnova funkce nervu může trvat několik dnů ale i několik měsíců. Zbytkový otok ruky, pobolívání a zhoršení otoku ruky při zátěži přetrvává individuálně různě dlouhou dobu, namáhání ruky těžkou manuální prací je možné až po několika měsících.

Syndrom Guyonova

Diagnostikování

Při diagnostikování úžinového syndromu je nutné si uvědomit, že nervové poruchy mohou mít různou příčinu a je proto důležité pečlivé vyšetření neurologem doplněné pomocnými vyšetřeními dle potřeby, zejména elektromyografickým vyšetřením (EMG - vyšetření šíření nervových vzruchů nervem). Kromě nervově-degenerativních onemocnění je potřeba vyloučit útisk loketního nervu na jiných možných místech zejména v oblasti výstupu z páteře a v oblasti lokte (tzv. syndrom ulnárního tunelu). Je samozřejmě možný útisk nervu i na více místech současně.

Nejtypičtější subjektivní stesky pacienta se týkají ztráty citlivosti poloviny prsteníku a malíku, brnění prstů, často noční bolesti a pálení, které nutí ruku procvičit, „protřepat“ a dojde k úlevě. Další stesky se týkají ztráty jemné motoriky ruky, pacienti to popisují jako ztrátu šikovnosti a síly ruky. Z objektivních klinických příznaků lze uvést ztrátu citlivosti, jemné poruchy prokrvení prstů a v závažnějších případech lze pozorovat atrofii malých svalů ruky se ztrátou, nebo oslabením jejich funkce.

Při mírných nebo počínajících potížích lze Syndrom Guyonova kanálu léčit konzervativně klidovým režimem s dlahováním nebo ortézou, opichy, proti-edematozní léčbou, polohováním ruky apod. Při neúspěšné konzervativní terapii, nebo při těžkém klinickém a EMG nálezu je nutné operační řešení.

"Informace, které jsou uvedeny na této webové stránce, jsou pouze informativní a nikdy nenahradí informace, které by Vám měl poskytnout Váš estetický lékař, kosmetický chirurg nebo estetický specialista. Pokud zvažujete podstoupit jakoukoli lékařskou léčbu nebo zákrok (také v případě pochybností nebo dotazů), obraťte se přímo na svého odborného lékaře, který Vám poskytne odpovídající informace. Společnost Estheticon neschvaluje ani nedoporučuje žádný obsah, postup, produkt, názor, zdravotnický personál ani jakékoli jiné materiály a informace uvedené v jakékoli části této webové stránky."