O rozštěpu a faceliftu s odborníkem

Autor:

Kdy operovat rozštěp? Jaké existují možné korekce rozštěpu v dospělosti? O kolik vás udělá facelift mladší? Dá se kombinovat s operaci očních víček? Odpovědi na tyto a další otázky ohledně faceliftu, problematky rozštěpů a dalších vývojových vad vám přinášíme v rozhovoru s Mudr. Jiřím Borským.

Pane doktore, věnujete se chirurgickému řešení rozštěpů a dalších vývojových vad u dětí, v čem je tato problematika specifická, kdy se nejčastěji provádí korekce defektu a jaká jsou rizika?

Rozštěpy patří k nejčastěji se vyskytujícím vývojovým vadám. V naší republice je posledních cca 15 let dlouhodobý průměr jedno dítě s rozštěpem na 550 zdravě narozených. Rozštěpy nejsou letální, a pokud se vyskytují izolovaně, nebývá postižen intelekt. Vyskytují se častěji u mužů než u žen a levá strana bývá postižena častěji než pravá. Jsou specifické tím, že vada těžce deformuje obličej, výrazně komplikuje příjem potravy, dýchání a u rozštěpů patra by neoperovaná znemožnila vývoj řeči.

Léčba začíná po narození a končí v dospělosti a je multidisciplinární. To znamená, že se na ní podílí tým specializovaných oborníků (plastický chirurg, ORL specialista, neonatolog, foniatr, logoped, klinický psycholog, stomatolog, ortodontista, protetik). První etapa, operace rozštěpu rtu a korekce nosu se může provádět buď těsně po narození nebo až ve třech měsících věku, operace rozštěpu patra se provádí kolem devátého měsíce věku dítěte a korekce defektu čelisti kolem osmého roku věku dítěte. Vzhledem k tomu, že se o rozštěpy stará tým specialistů, jsou rizika minimalizována a neliší se od rizik u ostatních typů operací.

MUDr. Jiri Borsky

Lidé po operaci rozštěpu mají někdy typický vízor a ne vždy je výsledek optimální. Jaké jsou možnosti korekce (spíše estetické) ještě v dospělosti? Jsou tyto korekce časté a žádané? Hradí je případně zdravotní pojišťovna?

Vzhledem k tomu, že je načasování(timing) operací posouván stále do časnějšího věku, kdy je lepší hojivost tkání (tedy méně zřetelné jizvy) a stále se vylepšují operační postupy, předpokládáme, že tento typický vzhled by mohl být minulostí. Korekce jsou zapotřebí stále méně a méně. Definitivní estetické operace - korekce se provádějí v dospělosti, tedy kolem osmnácti let, kdy je dokončen růst. Všechny tyto operace jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

V estetické chirurgii je jedna z oblastí, na kterou se zaměřujete, právě obličej. Je v době, kdy zažíváme boom výplní, vyhlazování vrásek nejrůznějšími metodami apod., facelift stále žádaným zákrokem?

Domnívám se, že ano, že face lift je stále aktuální. Výplně sice pomohou, ale mnohdy jen dočasně. Proces stárnutí je neúprosný, dochází ke stárnutí kůže a změně všech tvarových složek obličeje. Změny jsou jistě nejvíce patrné na místech nekrytých šatem. Podkožní tuk postupně mizí, kůže povolí, ztrácí napětí, povolí rovněž tonus podkožních svalů, vytváří se vrásky. Někdy mluvíme o vytváření "obličejových váčků" většinou kolem očí, dolní čelisti a krku.

Do jaké míry podle Vás facelift změní přirozený výraz tváře? Setkáváte se v tomto směru s nespokojenými klienty, kteří požadují reoperaci? A je vůbec v takovém případě možná?

Po operaci faceliftu vypadá pacient výrazně mladší (většinou cca o 5-8let). Závisí na typu a rozsahu operačního zákroku. Ten potom ovlivňují do značné míry výraz tváře. Důležité jsou předoperační konzultace, kdy by měl pacient zcela jasně vysvětlit, co mu nejvíce vadí a co by si přál vylepšit. Stává se, že přání jsou nereálná, že se nedají splnit. Osobně si myslím, že je-li vše vyjasněno při předoperační konzultaci, nespokojení klienti nebývají. Reoperace bývá možná, ale až s určitým časovým odstupem, cca 6 měsíců.

Facelift podstupují lidé ve vyšším věku, jak se to projevuje na schopnosti hojení, s jakými riziky v této oblasti je třeba počítat? Kdy facelift nedoporučujete?

Střední věk se dnes počítá do 59 let, stáří od 60 do 75 let. Závisí na typu člověka, někdo potřebuje face lift dříve, někdo později. Samozřejmě s věkem přicházejí nemoci, které hojení komplikují (např. cukrovka, vysoký krevní tlak. aterosklerosa, atd.) Facelift nedoporučujeme u silných kuřáků, u pacientů s nekorigovaným vysokým krevním tlakem, riziko krvácení u pacientů užívajících léky na ředění krve. Poruchy v oblasti lícního nervu bývají přechodné - po infiltraci lokálními anestetiky. Infekce se vyskytnou výjimečně, většinou podáváme antibiotika profylakticky. Poruchy hojení bývají zvláště u kuřáků. Výjimečně může dojít i k malému místnímu úbytku vlasů, což lze později korigovat.

Kontraindikace faceliftu jsou u některých kožních, většinou dědičných poruch, jako je Wernerův syndrom, progerie, cutis laxa, Ehlerův – Danlosův syndrom, pseudoxantoma elastikum.

Pokud podstoupím operaci očních víček, lze zkombinovat s faceliftem, nebo v jakém časovém odstupu je možné oba zákroky provést?

Domnívám se, že operaci očních víček lze kombinovat s operací faceliftu, je však třeba individuální posouzení. Je důležitý zdravotní stav a celková dispozice pacienta. Závisí rovněž na operatérovi.

Jaký je poměr mužů a žen, kteří požadují facelift?

Dá se říci, že operaci faceliftu podstupují častěji ženy. Poslední dobou přibývá i mužů.

Profil MUDr. Jiřího Borského

Publikováno: 28.3.2012

Rozštěp patra – léčba - Novinky

O rozštěpu a faceliftu s odborníkem

MUDr. Jiří Borský Ph.D.

Kdy operovat rozštěp? Jaké existují možné korekce rozštěpu v dospělosti? O kolik vás udělá facelift mladší? Dá se kombinovat s...

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní