Získejte až 25 000 Kč zpět za Váš zákrok

Každý měsíc máte šanci vyhrát.
Uložte si fakturu a zúčastněte se!

Zúčastněte se

Jednoduché řešení k odstranění rozštěpu patra

Jednoduché řešení k odstranění rozštěpu patra
Vystudovala jsem českou filologii pro editory. Věnuji se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímám se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 3. 7. 2023 · Aktualizováno: 3. 7. 2023
Kontaktujte Verified kliniky, které vám mohou nabídnout ošetření.

Co je rozštěp patra

Rozštěp patra je vývojová vada, která se na první pohled vyznačuje otvorem v horní části ústní dutiny, kde je za normálních okolností přítomna tkáň.

Tři typy rozštěpu patra

Podle Americké akademie plastické a rekonstrukční chirurgie normálně vyvinuté patro odděluje ústní dutinu od nosní dutiny a má tři vrstvy. Tvrdé patro není pohyblivé, zatímco měkké patro se pohybuje a plní velmi důležitou funkci, jelikož uzavírá nos a zabraňuje pronikání potravy do nosu. Při rozštěpu patra existuje nejen defekt, který spojuje dutinu nosní s dutinou ústní, ale měkké patro je navíc krátké a svaly v této oblasti jsou špatně umístěny. Cílem léčby je uzavření rozštěpu chirurgicky.

Příčiny vzniku rozštěpu jsou různé, ale většinou se jedná o kombinaci genetických a vnějších faktorů, které ve většině případů nejsou nijak ovlivnitelné.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR existují tři typy rozštěpu patra:

 • úplný rozštěp měkkého patra i tvrdého
 • izolovaný rozštěp měkkého patra
 • zvláštní formy, jako například rozštěp uvuly

Ultrazvuk dokáže odhalit rozštěp rtu, proto by ženy v těhotenství měly podstoupit ultrazvukové vyšetření ve 2. trimestru. Rozštěp patra však není možné diagnostikovat.

Rozštěp patra patří společně s rozštěpem rtu mezi nejčastější vývojové vady na světě. Rozštěp patra může vzniknout jak sám o sobě, tak společně s rozštěpem rtu. Závažnost této rozštěpové vady může být různá, stejně tak se může lišit její vznik na jedné či obou stranách úst. K léčbě rozštěpu rtu se využívá odbornosti jak plastické chirurgie, tak dalších nápomocných lékařských oborů.

75807710-10cd-11ee-b4de-005056999513.jpg
Léčba rozštěpu - před a po operaci

Jak probíhá léčba rozštěpu patra?

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru a má několik fází. Začíná již od narození, konkrétně v 9. měsíci (a dále), kdy podle FNKV může dojít k první operaci u miminka s rozštěpem. Jedná se o náročnější zákrok, než je operace rozštěpu rtu a dítě obvykle zůstává 5-8 dní v nemocnici. Hlavním cílem brzkého uzávěru patra je především možnost správného nácviku řeči v pozdějším věku dítěte.

Dalším krokem může být korekce jizev či tvaru nosu, které jsou již individuálního charakteru.

Tyto sekundární zákroky se obvykle provádějí během předškolního věku, v průběhu dospívání a mohou trvat až do dospělosti.

Je důležité zmínit, že na komplexní léčbě rozštěpu patra se nepodílí pouze odborníci plastické chirurgie, ale též pediatrie, ortodoncie, stomatologie, logopedie, foniatrie, genetiky, a dalších.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Americká asociace plastických chirurgů uvádí, že během první konzultace týkající se operace rozštěpu dítěte se budete s plastickým chirurgem zabývat následujícími tématy:

 • Vaše obavy a hodnocení stavu vašeho dítěte
 • Dostupné možnosti pro léčbu rozštěpu patra
 • Pravděpodobné výsledky chirurgického zákroku a možná rizika a komplikace spojené s jeho výkonem
 • Doporučený průběh léčby

Před operací rozštěpu patra s vámi váš plastický chirurg probere zejména:

 • Pokyny a léky potřebné v den operace
 • Specifické informace týkající se použití anestezie
 • Pooperační péče a kontrola
c86acc5a-10cd-11ee-9b6e-005056997292.jpg
Před zákrokem s vámi lékař probere očekávané výsledky zákroku a možná rizika.

Jak se provádí operace rozštěpu patra?

Operace rozštěpu patra se obvykle provádí v celkové anestezii a trvá 2-4 hodiny. Podle Americké asociace plastických chirurgů spočívá oprava rozštěpu patra v pečlivém přemístění tkáně a svalů a vytvoření patra v ústní dutině.

Řezy se provádějí na obou stranách rozštěpu a jsou použity speciální “flap” techniky k přemístění tkání tvrdého a měkkého patra. To zahrnuje i přemístění měkkých svalů patra používaných v řeči.

Uzávěr rozštěpu obecně poskytuje pacientovi dostatečnou délku patra tak, aby mohl být normálně krmen, rostly jeho tkáně a rozvíjela se jeho řeč.

e7aed4c6-10cd-11ee-b6b8-005056999513.jpg
Operace rozštěpu patra se provádí v celkové anestezii.

Jak probíhá zotavení?

Americká asociace plastických chirurgů uvádí, že po operaci mohou být umístěny obvazy vně ústní dutiny dítěte.

Pooperační péče spočívá v dodržování následujících pokynů.

 • Péče v oblasti zákroku
 • Užívání léků ke zmírnění bolesti či prevenci infekce
 • Dodržování specifických pokynů týkající se krmení
 • Dodržování zvláštních pokynů

Po zákroku je pacient obvykle na tekuté stravě podávané buď stříkačkou nebo speciálním šálkem k ochraně patra. Ruce dítěte by se neměly dotýkat úst. Na kontrolní prohlídce je poté zhodnocen výsledek operace. V některých případech nemusí být oprava zcela úspěšná, jelikož dojde k tvorbě píštěle mezi nosem a ústy, což může vyžadovat následný chirurgický zákrok.

07e232a6-10ce-11ee-a18e-005056999513.jpg
Operace rozštěpu patra

Výsledky operace

Výsledky operace rozštěpu patra zlepšují kvalitu života dítěte v mnoha oblastech, týkajících se dýchání, přijímání potravy a řeči. Portál Kids Health uvádí, že většina pacientů s rozštěpem patra je léčena úspěšně a bez přetrvávajících problémů.

Podle Americké akademie plastické a rekonstrukční chirurgie potenciální problémy spojené s rozštěpem patra nekončí po úspěšné operaci, je důležité dlouhodobě sledovat stav pacienta a řešit případné obtíže spojené se sluchem, mluvou, růstem zubů či vzhledem, které mohou časem nastat. Například finální korekce v oblasti nosu a obličeje jsou nejvhodnější v období dospívání.

2775f10c-10ce-11ee-b851-005056999513.jpg
Operace rozštěpu patra zlepšuje kvalitu života dítěte.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Americká asociace plastických chirurgů uvádí následující komplikace, které mohou nastat po operaci rozštěpu patra:

 • Krvácení
 • Infekce
 • Špatné hojení ran
 • Nepravidelné hojení jizev
 • Zbytkové nepravidelnosti a asymetrie
 • Dýchací problémy po operaci
 • Poškození hlubších struktur (nervů, svalů, zvukového kanálu)
 • Riziko revizního zákroku
454c672e-10ce-11ee-b457-005056997292.jpg
Pooperační komplikace zahrnují například infekci nebo špatné hojení.

Časté otázky

 • Kolik operací je nutných k léčbě rozštěpu patra? Je zapotřebí minimálně jedna operace k uzavření rozštěpu patra, někdy je nutné podstoupit další operace, jejichž cílem je zlepšení řeči pacienta.
 • Jak dlouho se hojí rána po operaci rozštěpu patra? Hojení chirurgických řezů trvá obvykle 3 až 4 týdny. Pacienti často nosí polstrované opěrky rukou po dobu 1 až 2 týdnů po chirurgickém zákroku, aby se zabránilo otírání o hojenou oblast.
 • Jaká je úspěšnost operací rozštěpu patra? Podle portálu Kids Health je většina dětí s rozštěpem patra léčena úspěšně bez trvalých problémů.

Bibliografie

American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS). 2019. Cleft Lip & Palate Repair. [online] Available at: [Accessed 9 August 2020].

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2020. Rozštěpy-Informace Pro Rodiče. [online] Available at: [Accessed 9 August 2020].

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2020. Rozštěpy Rtu A Patra. [online] Available at: [Accessed 9 August 2020].

KidsHealth. 2019. Cleft Palate. [online] Available at: [Accessed 9 August 2020].

American Society of Plastic Surgeons. 2020. Cleft Lip And Palate Repair. [online] Available at: [Accessed 9 August 2020].

Reklama

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.

Reklama

Také by vás mohlo zajímat...