Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizováno: 8. 7. 2021

Navigace

 • Úvod
 • Co je rozštěp patra?
 • Jak probíhá léčba rozštěpu patra?
 • Jak probíhá první schůzka s lékařem?
 • Jak se provádí operace rozštěpu patra?
 • Jak probíhá zotavení?
 • Výsledky operace
 • Komplikace nebo možné vedlejší účinky
 • Časté otázky
 • Bibliografie

Úvod

Rozštěp patra patří společně s rozštěpem rtu mezi nejčastější vývojové vady na světě. Rozštěp patra může vzniknout jak sám o sobě, tak společně s rozštěpem rtu. Závažnost této rozštěpové vady může být různá, stejně tak se může lišit její vznik na jedné či obou stranách úst. K léčbě rozštěpu rtu se využívá odbornosti jak plastické chirurgie, tak dalších nápomocných lékařských oborů.

Léčba rozštěpu - před a po operaci

Léčba rozštěpu - před a po operaci

Co je rozštěp patra?

Rozštěp patra je vývojová vada, která se na první pohled vyznačuje otvorem v horní části ústní dutiny, kde je za normálních okolností přítomna tkáň. Podle Americké akademie plastické a rekonstrukční chirurgie normálně vyvinuté patro odděluje ústní dutinu od nosní dutiny a má tři vrstvy. Tvrdé patro není pohyblivé, zatímco měkké patro se pohybuje a plní velmi důležitou funkci, jelikož uzavírá nos a zabraňuje pronikání potravy do nosu. Při rozštěpu patra existuje nejen defekt, který spojuje dutinu nosní s dutinou ústní, ale měkké patro je navíc krátké a svaly v této oblasti jsou špatně umístěny. Cílem léčby je uzavření rozštěpu chirurgicky.

Příčiny vzniku rozštěpu jsou různé, ale většinou se jedná o kombinaci genetických a vnějších faktorů, které ve většině případů nejsou nijak ovlivnitelné.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR existují tři typy rozštěpu patra:

 • úplný rozštěp měkkého patra i tvrdého
 • izolovaný rozštěp měkkého patra
 • zvláštní formy, jako například rozštěp uvuly

Ultrazvuk dokáže odhalit rozštěp rtu, proto by ženy v těhotenství měly podstoupit ultrazvukové vyšetření ve 2. trimestru. Rozštěp patra však není možné diagnostikovat.

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru.

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru.

Jak probíhá léčba rozštěpu patra?

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru a má několik fází. Začíná již od narození, konkrétně v 9. měsíci (a dále), kdy podle FNKV může dojít k první operaci u miminka s rozštěpem. Jedná se o náročnější zákrok, než je operace rozštěpu rtu a dítě obvykle zůstává 5-8 dní v nemocnici. Hlavním cílem brzkého uzávěru patra je především možnost správného nácviku řeči v pozdějším věku dítěte.

Dalším krokem může být korekce jizev či tvaru nosu, které jsou již individuálního charakteru.

Tyto sekundární zákroky se obvykle provádějí během předškolního věku, v průběhu dospívání a mohou trvat až do dospělosti.

Je důležité zmínit, že na komplexní léčbě rozštěpu patra se nepodílí pouze odborníci plastické chirurgie, ale též pediatrie, ortodoncie, stomatologie, logopedie, foniatrie, genetiky, a dalších.

Předoperační vyšetření

Před zákrokem s vámi lékař probere očekávané výsledky zákroku a možná rizika.

Jak probíhá první schůzka s lékařem?

Americká asociace plastických chirurgů uvádí, že během první konzultace týkající se operace rozštěpu dítěte se budete s plastickým chirurgem zabývat následujícími tématy:

 • Vaše obavy a hodnocení stavu vašeho dítěte
 • Dostupné možnosti pro léčbu rozštěpu patra
 • Pravděpodobné výsledky chirurgického zákroku a možná rizika a komplikace spojené s jeho výkonem
 • Doporučený průběh léčby

Před operací rozštěpu patra s vámi váš plastický chirurg probere zejména:

 • Pokyny a léky potřebné v den operace
 • Specifické informace týkající se použití anestezie
 • Pooperační péče a kontrola
Lékař při operaci

Operace rozštěpu patra se provádí v celkové anestezii.

Jak se provádí operace rozštěpu patra?

Operace rozštěpu patra se obvykle provádí v celkové anestezii a trvá 2-4 hodiny. Podle Americké asociace plastických chirurgů spočívá oprava rozštěpu patra v pečlivém přemístění tkáně a svalů a vytvoření patra v ústní dutině. 

Řezy se provádějí na obou stranách rozštěpu a jsou použity speciální “flap” techniky k přemístění tkání tvrdého a měkkého patra. To zahrnuje i přemístění měkkých svalů patra používaných v řeči. 

Uzávěr rozštěpu obecně poskytuje pacientovi dostatečnou délku patra tak, aby mohl být normálně krmen, rostly jeho tkáně a rozvíjela se jeho řeč.

Operace rozštěpu patra

Operace rozštěpu patra

Jak probíhá zotavení?

Americká asociace plastických chirurgů uvádí, že po operaci mohou být umístěny obvazy vně ústní dutiny dítěte. 

Pooperační péče spočívá v dodržování následujících pokynů.

 • Péče v oblasti zákroku
 • Užívání léků ke zmírnění bolesti či prevenci infekce
 • Dodržování specifických pokynů týkající se krmení
 • Dodržování zvláštních pokynů

Po zákroku je pacient obvykle na tekuté stravě podávané buď stříkačkou nebo speciálním šálkem k ochraně patra. Ruce dítěte by se neměly dotýkat úst. Na kontrolní prohlídce je poté zhodnocen výsledek operace. V některých případech nemusí být oprava zcela úspěšná, jelikož dojde k tvorbě píštěle mezi nosem a ústy, což může vyžadovat následný chirurgický zákrok.

Druhy rozštěpu patra

Operace rozštěpu patra zlepšuje kvalitu života dítěte.

Výsledky operace

Výsledky operace rozštěpu patra zlepšují kvalitu života dítěte v mnoha oblastech, týkajících se dýchání, přijímání potravy a řeči. Portál Kids Health uvádí, že většina pacientů s rozštěpem patra je léčena úspěšně a bez přetrvávajících problémů.

Podle Americké akademie plastické a rekonstrukční chirurgie potenciální problémy spojené s rozštěpem patra nekončí po úspěšné operaci, je důležité dlouhodobě sledovat stav pacienta a řešit případné obtíže spojené se sluchem, mluvou, růstem zubů či vzhledem, které mohou časem nastat. Například finální korekce v oblasti nosu a obličeje jsou nejvhodnější v období dospívání.

Obvázaný pacient

Pooperační komplikace zahrnují například infekci nebo špatné hojení.

Komplikace nebo možné vedlejší účinky

Americká asociace plastických chirurgů uvádí následující komplikace, které mohou nastat po operaci rozštěpu patra:

 • Krvácení
 • Infekce
 • Špatné hojení ran
 • Nepravidelné hojení jizev
 • Zbytkové nepravidelnosti a asymetrie
 • Dýchací problémy po operaci
 • Poškození hlubších struktur (nervů, svalů, zvukového kanálu)
 • Riziko revizního zákroku

Časté otázky

 • Kolik operací je nutných k léčbě rozštěpu patra? Je zapotřebí minimálně jedna operace k uzavření rozštěpu patra, někdy je nutné podstoupit další operace, jejichž cílem je zlepšení řeči pacienta.
 • Jak dlouho se hojí rána po operaci rozštěpu patra? Hojení chirurgických řezů trvá obvykle 3 až 4 týdny. Pacienti často nosí polstrované opěrky rukou po dobu 1 až 2 týdnů po chirurgickém zákroku, aby se zabránilo otírání o hojenou oblast.
 • Jaká je úspěšnost operací rozštěpu patra? Podle portálu Kids Health je většina dětí s rozštěpem patra léčena úspěšně bez trvalých problémů.

Bibliografie

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."