Rozštěp patra

  • Celková anestezie
  • 3 dny
  • Délka zákroku 1–3 hodiny
  • 7–10 dní klidového režimu
  • Okamžitý efekt
  • Trvalé výsledky

Co je rozštěp patra

Rozštěp patra je vývojová vada, která se na první pohled vyznačuje otvorem v horní části ústní dutiny, kde je za normálních okolností přítomna tkáň.

Tři typy rozštěpu patra

Léčba rozštěpu - před a po operaci

Léčba rozštěpu - před a po operaci

Podle Americké akademie plastické a rekonstrukční chirurgie normálně vyvinuté patro odděluje ústní dutinu od nosní dutiny a má tři vrstvy. Tvrdé patro není pohyblivé, zatímco měkké patro se pohybuje a plní velmi důležitou funkci, jelikož uzavírá nos a zabraňuje pronikání potravy do nosu. Při rozštěpu patra existuje nejen defekt, který spojuje dutinu nosní s dutinou ústní, ale měkké patro je navíc krátké a svaly v této oblasti jsou špatně umístěny. Cílem léčby je uzavření rozštěpu chirurgicky.

Příčiny vzniku rozštěpu jsou různé, ale většinou se jedná o kombinaci genetických a vnějších faktorů, které ve většině případů nejsou nijak ovlivnitelné.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR existují tři typy rozštěpu patra:

  • úplný rozštěp měkkého patra i tvrdého
  • izolovaný rozštěp měkkého patra
  • zvláštní formy, jako například rozštěp uvuly

Ultrazvuk dokáže odhalit rozštěp rtu, proto by ženy v těhotenství měly podstoupit ultrazvukové vyšetření ve 2. trimestru. Rozštěp patra však není možné diagnostikovat.

Rozštěp patra patří společně s rozštěpem rtu mezi nejčastější vývojové vady na světě. Rozštěp patra může vzniknout jak sám o sobě, tak společně s rozštěpem rtu. Závažnost této rozštěpové vady může být různá, stejně tak se může lišit její vznik na jedné či obou stranách úst. K léčbě rozštěpu rtu se využívá odbornosti jak plastické chirurgie, tak dalších nápomocných lékařských oborů.

Jak probíhá léčba rozštěpu patra?

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru.

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru.

Léčba rozštěpu patra je dlouhodobého charakteru a má několik fází. Začíná již od narození, konkrétně v 9. měsíci (a dále), kdy podle FNKV může dojít k první operaci u miminka s rozštěpem. Jedná se o náročnější zákrok, než je operace rozštěpu rtu a dítě obvykle zůstává 5-8 dní v nemocnici. Hlavním cílem brzkého uzávěru patra je především možnost správného nácviku řeči v pozdějším věku dítěte.

Dalším krokem může být korekce jizev či tvaru nosu, které jsou již individuálního charakteru.

Tyto sekundární zákroky se obvykle provádějí během předškolního věku, v průběhu dospívání a mohou trvat až do dospělosti.

Je důležité zmínit, že na komplexní léčbě rozštěpu patra se nepodílí pouze odborníci plastické chirurgie, ale též pediatrie, ortodoncie, stomatologie, logopedie, foniatrie, genetiky, a dalších.

Bibliografie

American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS). 2019. Cleft Lip & Palate Repair. [online] Available at: <https://www.aafprs.org/A/RE1.aspx> [Accessed 9 August 2020].

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2020. Rozštěpy-Informace Pro Rodiče. [online] Available at: <https://www.fnkv.cz/rozstepy-informace-pro-rodice.php> [Accessed 9 August 2020].

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2020. Rozštěpy Rtu A Patra. [online] Available at: <https://www.nzip.cz/clanek/644-rozstepy-rtu-a-patra> [Accessed 9 August 2020].

KidsHealth. 2019. Cleft Palate. [online] Available at: <https://kidshealth.org/en/parents/cleft-palate.html> [Accessed 9 August 2020].

American Society of Plastic Surgeons. 2020. Cleft Lip And Palate Repair. [online] Available at: <https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/cleft-lip-and-palate-repair/procedure> [Accessed 9 August 2020].

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."