Liposukční techniky - historie, terminologie, současnost

Liposukční techniky - historie, terminologie, současnost
Vystudovala českou filologii pro editory. Věnuje se psaní článků o plastické chirurgii a estetické medicíně. Zajímá se o nové trendy nejen v těchto oblastech.
Vytvořeno: 26. 10. 2008 · Aktualizováno: 11. 11. 2020

Historie a terminologie

Body contouring

Obecný termín, pod který spadají všechny moderní  invazivní i neinvazivní metody sloužící k tvarování těla. Jednou z nejužívanějších invazivních technik je liposukce.

Liposukce

Slovo je složené z řeckého lipos - tuk a suctio - odsát. Označujeme jím trvalé odstranění nežádoucího podkožního tuku v určitých lokalitách.

Tumescentní (tumescence)

Slovo vychází z latinského tumescere - nadouvat, nabobtnat (angl. tumid - oteklý napuchlý). Vyjadřuje  vzhled podkožní tkáně ošetřované oblasti, která je napuštěna větším množstvím speciálního roztoku s příměsí anestetika a  adrenalinu.

První pokus o liposukci

Bývá připisován Francouzi Dujarrierovi v r. 1921. Použita byla gynekologická podtlaková kyreta, odsávanou oblastí byla kolena a lýtka a pokus skončil pro poškození velkých cév amputací jedné končetiny.

První úspěšná liposukce

Proběhla v roce 1974. Ital Fischer pomocí malého rotačního skalpelu uloženého v kanyle rozrušil a odsál tukovou tkáň v podkoží.

První použití kanyly s tupým koncem

Předvedl v roce 1978 Francouz Illouz. Zároveň jako první pracoval technikou podkožní tunelizace tukové tkáně z více přístupů s křížením drah. Tento systém je s různými vylepšeními a obměnami používán dodnes avšak aplikován na moderní liposukční techniky.

Klasická liposukce

Metoda používaná pro modelaci těla před vznikem  tumescentní liposukce. Měla variantu „suchou“ a „mokrou“. První z nich byla prováděna v celkové anestesii bez napuštění podkožní tukové vrstvy roztokem s nutností hospitalizace pacienta. Poměrně silnou kanylou za vysokého podtlaku byla odsávána tuková tkáň. Metoda zatížená komplikacemi (krevní ztráty, nešetrnost, embolie tukové i krevní, nerovnosti a asymetrie) již není užívána. Druhá (wet/mokrá) varianta této techniky napouští tukovou tkáň roztokem s lokálním anestetikem a  adrenalinem, čímž snižuje možnost krvácení a dělá snazší odsávání. Ostatní rizika však zůstávají stejná, a tak je dnes používána jen omezeně pro extrémně silné jedince nebo jako součást jiných výkonů v celkové anestesii (např.abdominoplastika).

Moderní liposukční techniky

Tumescentní liposukce (napuštění tukové tkáně anestetikem pouze lokálně bez celkové anestesie)

Od roku 1984 a 1985 Peter Fodor a následně Američan Klein propracovávají „super wet“ techniku. Ta je charakteristická velkými objemy podstřikovaného roztoku, výrazným ředěním anestetika v tomto roztoku a přidáváním epinefrinu (adrenalinu) a minerálů upravujících vnitřní prostředí ošetřované oblasti. Při takto prováděných výkonech lze tukovou tkáň odsávat tenkými kanylami (od l mm do 3 mm v průměru) rovnoměrně a prakticky bezkrevně. Doporučené hodnoty jednotlivých ingrediencí roztoku jsou Kleinem definitivně stanoveny v roce 1990 a návod je s menšími obměnami používán dodnes. Metoda zatím s největším počtem ošetřených jedinců je dnes v literatuře označována jako „klasická tumescentní“ nebo „konvenční tumescentní“. Ve spektru moderních modelačních liposukčních technik dnes představuje „zlatý standard“.

Ultrazvuková liposukce (ultrasound assisted liposuction)

Poprvé byla  provedena pravděpodobně v roce 1993. Výkonným nástrojem je zde opět podkožně zavedená kanyla. Ta vysílá ultrazvukové vlny do tukové tkáně, buňky se vzniklou energií rozpadají a zároveň jsou odsávány. Zpočátku  byla technika zatížena vysokým procentem tepelného poškození kůže a svalových blan a značnými otoky. Do roku 2000 prošla řadou technických vylepšení, ale ani dnes nejsou názory na bezpečnost jejího používání jednotné.

Vibrační liposukce (power assisted liposuction)

První snahy o konstrukci kanyl, které zároveň kmitají o vysoké frekvenci, rozbíjejí a uvolňují tukové buňky a zároveň tuk odsávají, nacházíme od  roku 1994. Zdrojem vibrací jsou gracilní pneumatické nebo elektromotorické systémy. Výrazné technické dokonalosti dosahují v roce 2002 (Flynn) a dnes je liposukce za pomoci těchto kanyl  poměrně vysoce hodnocenou  a uznávanou metodou. K jejím přednostem patří šetrnost, zkrácení operačního času a snížení únavy operatéra.

Laserová liposukce (laser assisted liposuction)

Použití laseru pro rozpuštění tuku bylo popsáno v  roce 1992 (Apfelberg). První větší studie byly popsány v letech 1999 - 2004 a týkaly se laserlipolýzy podbradků. V současnosti je Nd YAG laser používán prakticky na všechny partie s přebytky podkožního tuku. Principem je rozpuštění tukových buněk a odsátí vzniklého lyzátu jemnou klasickou nebo vibrační kanylou. V případě  velmi malých oblastí lze tyto partie ponechat bez odsávání a předpokládat odstranění rozpuštěného tuku přirozeným metabolismem. Jemnost techniky a možnost laserové stimulace  podkožního kolagenu a tím i  dosažení dokonalého vypnutí kůže řadí tuto metodu mezi nejperspektivnější.

Vodní liposukce (water assisted liposuction)

Podstatou metody je dvojcestná kanyla, kde vnitřním pláštěm tryská pod vysokým tlakem proud vody společně s malými dávkami lokálního anestetika. Tento vodní paprsek je přesně definovaný pro tukovou tkáň kterou neřeže, ale tukové  buňky rozrušuje a vyplavuje z buněčných membrán. Takto uvolněný tuk je zároveň vnějším pláštěm kanyly odsáván. Počátky „water jet“ techniky v ostatních chirurgických oborech sahají do roku 1995 (vodní skalpel), užití pro liposukční výkony začíná rokem 2004 a první větší počty takto provedených liposukcí jsou popsány v roce 2006 (Hernuss-Vídeň). Dlouhodobější zkušenosti a hodnocní na velkých souborech pacientů zatím chybí a  přestože je tato liposukční technika známa již přes 4 roky, není  plastickými a estetickými chirurgy  příliš rozšířeně užívána.

Závěrem

V současnosti jsou modelace těla pomocí liposukčních technik  jedním z nejčastěji prováděných výkonů v oblasti estetické chirurgie. K oblíbenosti  těchto zákroků přispívá jejich zdravotní bezrizikovost a možnost ambulantního provedení pouze v lokální anestesii (tumenscenci). Na jejich rostoucí počet má vliv i stále přísnější pohled na estetický vzhled  jednotlivce. S přihlédnutím k životnímu stylu současné populace lze i v budoucnu očekávat stále více žen a mužů, kteří některý z modelačních výkonů podstoupí. S jejich realizací by se měli obracet na pracoviště, která se na tyto zákroky specializují, mají dlouholeté zkušenosti, vlastní pro ně kompletní vybavení a jsou schopna erudovaně ošetřit všechny klientem požadované oblasti .

Autorem článku je MUDr. Martin Tománek, estetický chirurg se specializací na liposukce kliniky LaserPlastic.

Liposukční techniky - historie, terminologie, současnost Liposukční techniky - historie, terminologie, současnost

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.